Mulleres nas Matemáticas do século XX

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

O século XX supuxo para as mulleres a consecución dos dereitos de cidadanía polos que algunhas, primeiro de forma individual e máis tarde a través de asociacións, pelexaron a partir da Revolución Francesa. A consecución deses dereitos fundamentais, como: o voto, o divorcio, á custodia dos fillos, á propiedade, á educación e a abolición da dobre moral sexual, entre outros, foi un largo camiño con resultados desiguais e grandes diferenzas entre uns países e outros. Pero ao longo do século fóronse conseguindo eses dereitos na maioría dos países, polo menos nos do considerado primeiro mundo, aínda que as veces se quedaran máis no aspecto formal que no real.[1]

Florence Wallace Pomeroy, loitadora polos dereitos das mulleres.
Florence Wallace Pomeroy, loitadora polos dereitos das mulleres.

Introdución[editar | editar a fonte]

O século XX foi un século extremadamente convulso a nivel político, con dúas guerras mundiais e que se mantivo dividido durante máis de corenta anos en dous bloques —liderados polos EEUU e a URSS— enfrontados nunha tensa guerra fría que finalizou coa desaparición do bloque soviético. Non obstante, se hai algo que caracterizou este século foi o gran desenvolvemento experimentado, sobre todo nos países do primeiro mundo, que levou a un gran crecemento económico, que se iniciou despois da I Guerra Mundial pero que se acelerou despois da II Guerra Mundial. Tamén foi un século no que colectivos sociais tradicionalmente carentes de dereitos políticos e sociais, como as mulleres ou os membros de colectividades raciais non dirixentes, foron consolidando dereitos como o dereito ao voto ou á educación e se foron incorporando á vida social, laboral e política. Neste tempo a ciencia, e da súa man a tecnoloxía, experimentaron un crecemento sen precedentes. Estes progresos da ciencia e a tecnoloxía fixeron que a forma de vida da poboación, sobre todo nos países desenvolvidos, experimentase un cambio radical. A isto contribuíu de maneira moi importante un invento do século anterior, debido a dous matemáticos: Charles Babbage, coa súa máquina analítica, e Ada Byron, coa programación informática. Innovacións técnicas, científicas e industriais como os antibióticos, os automóbiles, a aviación, a electricidade doméstica, as fibras sintéticas, internet, os ordenadores, a radio, os satélites de comunicacións, os sistemas de localización, a telefonía fixa e móbil, a televisión, ou as novas técnicas de exploración clínica, levaron a novas formas de vida totalmente impensables séculos atrás. A ciencia e a tecnoloxía do século XX aportaron á sociedade unha maior calidade de vida, con melloras na saúde, incremento da lonxevidade, maior nivel de educación e novos modos de vida, consecuencia da urbanización e o aumento do consumo e dos bens de servizo. Para as mulleres isto supuxo unha transformación do traballo do fogar e da maternidade, permitíndolles unha maior participación na vida social. Aínda que con bastante atraso respecto aos homes, o século XX supuxo para as mulleres dos países desenvolvidos, e nalgunha medida tamén dos países en desenvolvemento, o acceso á modernidade, co acceso masivo das mesmas a tódolos niveis da educación e ao traballo remunerado, a pesar da desigualdade de oportunidades no acceso á educación e a desigualdade salarial nos empregos.[2][3]

Neste século fixéronse grandes progresos en alfabetización da poboación. A demanda de prazas escolares de secundaria, e sobre todo, de educación superior multiplicouse, e aumentou considerablemente a poboación que empezou a cursar eses estudos. A ensinanza universitaria que fora insignificante antes da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), excepto nos Estados Unidos (en Alemaña, Francia e Inglaterra, tres dos países máis cultos do mundo, os estudantes universitarios eran apenas un 1 por 100 da súa poboación antes de 1939), experimentou un grande auxe, e a finais dos oitenta os estudantes universitarios contábanse por millóns en Francia, a República Federal de Alemaña, Italia, España e a parte europea da URSS.[3]

Anfiteatro da Universidade da Sorbona. París
Anfiteatro da Universidade da Sorbona.
Real Colexio de España en Boloña. Antecámara Real
Real Colexio de España en Boloña.

Durante o século XX quizás o máis significativo é que se conseguiu o acceso á ensinanza superior para as mulleres, que fixeron a súa entrada cun grande empuxe neste nivel.[3] Nos inicios do século, a loita polo acceso das mulleres ás universidades e á ciencia foi un obxecto secundario que só formulaban algúns colectivos feministas e considerábase un "capricho de ricas". Esta loita, que xa se tiña iniciado nalgunhas universidades a mediados do século anterior, levantou unha fronte común contra tal ousadía. As universidades, consideradas bastións inexpugnables do poder e saberes masculinos, resistíronse durante moitos anos a esta pretensión das mulleres, pero o seu comportamento foi moi distinto dependendo dos lugares. Así, mentres que as universidades de Zürich e París foron das que menos resistencia presentaron á entrada de mulleres, permitindo o seu ingreso dende mediados do século XIX, en España nesa época as aspirantes tiñan que solicitar un permiso especial ao ministro, ata que en 1910 a lei Burrell permitiu o libre acceso das mulleres á universidade, se ben algunhas universidades politécnicas resistíronse ata case que mediados de século á entrada de mulleres nas súas aulas. O caso de Gran Bretaña é especialmente significativo, pois a pesar de ser o lugar no que as mulleres iniciaron a loita para entrar na universidade, foi o país europeo onde máis tardaron en conseguilo, xa que a lei de autonomía universitaria dese país fixo que houbese que conquistar o dereito de maneira individual en cada unha delas. As máis remisas a admitir mulleres foron as universidades de maior prestixio, especialmente as de Oxford (que non o permitiu ata 1920) e Cambridge (que en 1945 o permitiu, pero con limitacións no acceso de mulleres ata a década de 1970 onde o acceso xa foi totalmente libre), e dentro delas os colleges máis remisos á admisión de mulleres foron "casualmente" aqueles que no seu día se beneficiaron economicamente da expropiación dos conventos de monxas trala creación da Igrexa anglicana no século XVI. Pero o último reduto no veto ao acceso de mulleres á universidade foi o Colexio de España de Boloña, que mantivo a exclusión das mulleres ata xullo de 2020 —por ser estas, en palabras do seu fundador, o cardeal Gil de Albornoz, "cabeza do pecado e arma do demo".[4]

As matemáticas, como o resto das ciencias e das forzas produtivas, experimentaron durante o século XX unha grande expansión. Dende principios de século, considérase que o número de persoas dedicadas ás matemáticas se duplica cada 10-15 anos e cada 10 anos duplícase o número de publicacións matemáticas. Ao final do século XX a matemática era unha ciencia asentada con éxito en todo o mundo, en estreita relación con tódalas esferas da vida social e do resto das ciencias, o que fixo dela unha ciencia extremadamente ramificada e sumamente extensa á que contribuíron, cun peso cada vez maior a medida que avanzaba o século, gran número de mulleres matemáticas.[2]

Xa nos inicios do século XX atópanse en Centroeuropa matemáticas brillantes, como Mileva Marić (1875-1948). Sen ela non tería visto a luz a teoría da relatividade, polo menos no momento no que o fixo, ao ser ela peza imprescindible na elaboración dos fundamentos matemáticos da mesma.[5] Traballo que logo, unha vez que Mileva se separou de Einstein, continuou Amalie Emmy Noether (1882-1935). Esta muller, considerada a persoa máis brillante no campo das matemáticas do século XX, tivo que loitar primeiro para poder estudar e, unha vez titulada, traballar durante moitos anos sen soldo, impartindo clases en nome de outros, ata que conseguiu un pequeno salario, moi inferior ao dos seus compañeiros ou incluso inferior ao dos seus propios discípulos. E cando xa tiña consolidada a súa posición profesional na Universidade de Gotinga, tivo que fuxir do país pola súa orixe xudía. Destaca polas súas achegas en física teórica e álxebra abstracta, área das matemáticas que revolucionou totalmente.[6]

Pero no século XX onde irrompen en masa unha gran cantidade de mulleres matemáticas é nos EEUU. Alí foron moitas as que destacaron en matemática aplicada, pero tamén en matemática pura ou xestión da educación. Entre elas cabe sinalar a Euphemia Haynes (1890-1980) primeira muller afroamericana en conseguir un doutoramento en matemáticas. Loitou durante toda a súa carreira profesional contra a segregación racial e por unhas mellores condicións nas escolas públicas.[7] Tamén destaca nese tempo Gertrude Blanch (1897-1996) pioneira en análise numérica e posteriormente en computación mecánica. Converteuse, en 1938, en directora técnica do Mathematical Tables Project, proxecto da axencia Works Progress Administration para o cálculo de táboas de funcións matemáticas.[8] A ucraína-estadounidense Ida Rhodes (1900-1986) uniuse en 1940 ao Proxecto de Táboas Matemáticas, onde traballou baixo a dirección de Gertrude Blanch, que foi a súa mentora. Con posterioridade fixo importantes aportacións en programación informática: pioneira na análise de sistemas de programación, coa programadora Betty Holberton deseñou a linguaxe de programación C-10 para a UNIVAC I a principios dos anos 50. Tamén deseñou o ordenador orixinal da Administración do Seguro Social.[9] Da mesma época, pero de Inglaterra, é Mary Lucy Cartwright (1900-1998). Os seus traballos iniciais en optimización de funcións abriron o camiño á teoría fractal, e os seus traballos en ecuacións diferenciais iniciaron a teoría do caos. Leva o seu nome o teorema de Cartwright sobre máximos de funcións. Foi unha das primeiras que conseguiu recoñecemento en vida polo seu importante traballo matemático. Galardoada con numerosas distincións: primeira muller matemática en ingresar na Royal Society (1947), primeira muller en presidir a Sociedade Matemática de Londres (1961), a raíña nomeouna en 1969 comandante do Imperio británico.[10] E xa nadas no século XX, Rózsa Péter (1905-1977) matemática húngara coñecida polos seus traballos sobre a teoría de funcións recursivas. É autora de Playing with Infinity: Mathematical Explorations and Excursions, traducido polo menos a 14 idiomas, e de Recursive Functions in Computer Theory.[11] Case coetánea é a austríaca Olga Taussky Todd (1906-1995). Os seus traballos en teoría de grupos e teoría de matrices foron de vital importancia para o desenvolvemento dos ordenadores. Esta matemática tamén foi das que facilitou durante toda a súa vida a incorporación de xoves matemáticas ao ensino superior e á investigación.[12] A italiana Emma Castelnuovo (1913-2014) foi referente en didáctica da matemática durante toda a segunda metade do século XX, e unha das responsables da introdución das “Matemáticas Modernas” en tódolos niveis do ensino.[13] Julia Robinson (1919-1985) destacou en lóxica e cuacións diofánticas, e xogou un papel primordial non só na resolución dun dos problemas do milenio, o 10º, senón tamén no acercamento entre a URSS e os EEUU, polo menos no eido científico. Tamén fixo importantes achegas á teoría de xogos nos seus inicios.[14] Mary Ellen Rudin (1924-2013), que estimulou a investigación en Topoloxía durante máis de vinte anos, é recoñecida polas súas construcións e contraexemplos a célebres conxecturas, a máis coñecida delas é o espazo de Dowker.[15]

Dúas programadoras do ENIAC

Pero se houbo algo que caracterizou a ciencia do século XX foron os espectaculares avances en informática e criptografía que permearon o resto das áreas do saber. Como xa se viu, os traballos de C. Babbage e Ada Byron, que constituíron o inicio da informática, quedaran relegados ao esquecemento á morte de Ada Byron e non foi ata a segunda década do século XX que volveron a aparecer traballos relacionados co tema, como o de Edith Clarke (1883-1959) que en 1921 presentou e obtivo unha patente dun calculador gráfico para usalo na solución dos problemas de liñas de transmisión.[16] Pero é coa chegada das Guerras Mundiais que, tanto en Europa como nos USA, aparecen proxectos de construción de máquinas, primeiro electromecánicas e máis tarde electrónicas, para facilitar os cálculos necesarios nos traballos relacionados coa guerra. A este fin retómanse os traballos de C. Babbage e A. Byron. Cando Gran Bretaña declarou a guerra a Alemaña, o alto estamento militar foi consciente de que para descodificar as mensaxes cifradas das máquinas electromecánicas do inimigo necesitaba matemáticos e criptoanalistas. Como a maioría dos mozos foran recrutados para ir ao fronte, as mulleres ocuparon un lugar que, seguramente, en condicións de normalidade social terían ocupado os homes. A maioría delas pertencían á pequena burguesía e tiñan graos universitarios en matemáticas, física ou enxeñaría. O seu traballo foi excelente e demostraron total capacidade e eficacia técnica para un traballo matemático que requiría método e coñecemento. As mulleres do centro de estudos do exército británico realizaron durante a guerra tarefas complexas de cálculo e codificación que levaron ao desenvolvemento integral da informática. Nese centro, ao final da guerra chegaron a traballar unhas 10 000 persoas, cun 75% de mulleres. De entre todas elas cabe destacar a Joan Clarke (1917-1996),[17] que participou no proxecto Enigma, colaborando moi estreitamente con Alan Turing, sobre todo a partir da posta en funcionamento das máquinas Colossus —máquinas electrónicas e con funcionamento en sistema binario— que lles permitiu descifrar as comunicacións secretas da Alemaña nazi. Clarke converteuse en subdirectora do Hut 8 en 1944 e foi nomeada membro da Orde do Imperio Británico en 1946. Pero impedíuselle progresar, polo seu xénero, e pagóuselle menos polo seu traballo que aos homes.[18] Ao outro lado do Atlántico, nos EEUU, aproximadamente 80 mulleres traballaron para o exército calculando as traxectorias balísticas. Foron chamadas as "computers”. En 1945, o exército dos EEUU financiou un proxecto experimental: a primeira computadora dixital totalmente electrónica, o ENIAC, que vería a luz a mediados de 1948. Foi a máquina máis grande do mundo, ocupando unha superficie de 167 m2 e montando 17 468 tubos de baleiro (válvulas electrónicas) que pesaba 27 toneladas. Aínda que os enxeñeiros a cargo do proxecto foron os que se levaron os honores, pasando á historia como os asombrosos creadores do ENIAC, houbo seis mulleres que foron as encargadas de programar todo aquel monstro. Era unha máquina sen manual de instrucións que puido funcionar grazas a seis matemáticas especializadas en programación que foron silenciadas durante décadas ao seren consideradas profesionais de segunda polo simple feito de pertencer ao tan deostado sexo feminino.[19] Estas seis mulleres programadoras da máquina ENIAC foron: Betty S. Holberton (1917-2001), Kathleen M. M. Antonelli (1921-2006), Marlyn W. Meltzer (1922 – 2008), Frances Bilas Spence (1922 -2012), Ruth L. Teitelbaum (1924-1986) e Jean Jennings Bartik (1924-2011).[20]

A partir dese momento, foron moitas as mulleres que xogaron un papel destacado no avance e implantación social da informática. Entre outras, Grace M. Hopper (1906-1992), que traballou como programadora no desenvolvemento do Mark I, BINAC e UNIVAC I. No 1952, creou o primeiro compilador da historia, o A-0, precursor do COBOL, e en 1957 o primeiro compilador que usaba ordes en inglés, o B-0.[21] A criptoanalista Ann Zeilinger Caracristi (1921-2016) traballou na Axencia Nacional de Seguridade (NSA) dos EEUU durante corenta anos. Axudou a implantar os primeiros ordenadores para a criptoanálise e fundou un laboratorio para estudar novos fenómenos de comunicación. Foi a primeira muller en ser nomeada Directora Adxunta da NSA (1980).[22]

En plena guerra fría apareceu a competición espacial entre a URSS e os EEUU. Os EEUU aproveitaron o mellor persoal que tiñan na NACA, onde as mulleres copaban case que tódolos postos de calculistas, para abordar, xa transformada en NASA, esa competición. Dentro deste persoal dos primeiros tempos de gloria da NASA houbo moitas mulleres que colaboraron, dende as matemáticas e a informática, ao éxito das misións espaciais dos EEUU; como as misións Apollo o Mercurio.[23] A súa contribución foi ignorada ata que a escritora Margot Lee Shetterly publicou o libro titulado Hidden Figures ("Figuras ocultas" ou "Números ocultos") que detalla o traballo destas mulleres ausentes das publicacións académicas e dos rexistros históricos. Non se sabe con exactitude cantas computadoras traballaron na NACA, pero Shetterly estima que foron miles entre 1935 e 1970. Delas catro en particular chamaron a súa atención: Katherine Johnson (1918-2020), que calculou as traxectorias das misións Apollo e Mercury, Dorothy Vaughan (1910-2008), a primeira supervisora afroestadounidense da NASA, Mary Jackson (1921-2005), que se converteu en 1958 na primeira enxeñeira afroestadounidense da NASA e Christine Darden (1942) que traballou no desenvolvemento dos voos supersónicos.[24]

Nesta primeira etapa da posguerra, atópanse xa aplicacións á sociedade civil. Evelyn Berezin (1925-2018) en 1951 entrou a traballar en Elecom, onde desenvolveu o primeiro sistema de reservas de billetes de liñas aéreas. En 1953, creou o primeiro ordenador de oficina e en 1968 o primeiro procesador de texto.[25] Marjorie Lee Browne (1914-1979) fixo toda a súa carreira no ensino e foi pioneira na introdución da informática no ensino medio. En 1960, obtivo unha subvención de 60 000 dólares, de IBM, para ter un ordenador NCCU —un dos primeiros ordenadores en informática académica, e probablemente o primeiro nunha escola historicamente negra—.[26] Frances Elizabeth Allen (1932-2020) foi pioneira na optimización de compiladores e a primeira muller Premio Turing da ACM 2006. Tivo un papel importante na creación de linguaxes de programación e códigos de seguridade para a Axencia de Seguridade Nacional Americana.[27] Stephanie “Steve” Shirley (1933) foi unha empresaria informática que en 1962 fundou unha empresa de software. Na súa empresa Shirley só contrataba mulleres, ata que en 1975 a lei británica contra a discriminación sexual o prohibiu. A súa empresa realizou a programación do rexistrador de voo da caixa negra do Concorde.[28] Mary Allen Wilkes (1937) en 1965 foi a primeira persoa en crear e traballar cunha computadora privada dende a súa casa. Deseñou diversos sistemas operativos para LINC, co nome de LAP, ata evolucionar ao LAP6, sistema operativo e linguaxe ensambladora para LINC. No Laboratorio de Sistemas Computacionais da Universidade de Washington, en St. Louis, participou no proxecto de sistemas macro modulares e deseñou un macro módulo múltiple.[29] Jude Milhon (1939-2003) foi coñecida como a “Santa protectora de hackers”. Acuñou o termo cypherpunk, fusión de cipher/cifra e punk/resistencia. A finais da década dos 90 traballou como deseñadora web e como consultora de Internet. En 1994 publicou un libro dirixido a aquelas mulleres que querían iniciarse no hacking, tratando de desmitificar o funcionamento da rede, titulado: Hacking the Wetware: The Nerd Girls Pillow-book (Hackeo á rede húmida: O libro de cabeceira da moza na rede). Fíxose célebre polo seu lema "As mozas necesitan módems!"[30] Radia Perlman (1951), coñecida como a Nai de Internet, foi a creadora do STP, spanning-tree protocol; protocolo fundamental para permitir a redundancia de camiños nas redes de área local (LAN).[31] Carol Shaw (1955), pioneira do deseño de videoxogos, despois de deseñar varios videoxogos de éxito para a consola Atari 2600 e tamén unha calculadora para Atari 800, en 1982 foi rexeitada pola empresa Imagic por non ter experiencia nos xogos de acción. Fichou entón por Activision onde creou o seu maior éxito: o River Raid para Atari 2600. Aínda que traballar programando e xogando a videoxogos lle parecía algo divertido, en 1990, con 35 anos, decidiu retirarse.[32] A partir dos anos 80 do século XX o mundo da informática mudou de ser un espazo maioritariamente feminino a non ser demasiado atractivo para as mulleres.

Nas últimas décadas do século XX a matemática empezou a vivir un momento de auxe con aplicacións a tódolos campos, tanto das ciencias clásicas e a tecnoloxía, como a ámbitos máis novos como a arte, as ciencias sociais ou da vida; sen esquecer a divulgación, tan importante para fomentar novas vocacións. Como non podería ser doutro xeito relevantes figuras femininas destacan en case tódolos campos que ademais estanse a implicar en tarefas de xestión profesional, entrando a formar parte das elites de decisión da ciencia e a investigación. Entre elas cómpre destacar a Premio Abel 2019, Karen Uhlenbeck (1942), primeira muller en recibir tal galardón polos “seus avances pioneiros en ecuacións en derivadas parciais xeométricas, teorías gauge e sistemas integrais, e polo impacto fundamental do seu traballo en análise, xeometría e física matemática”.[33] Pero tamén Graciela Chichilnisky (1944), que aínda sendo de orixe arxentina desenvolveu a súa carreira profesional nos EEUU. É especialista en economía matemática e persoa de referencia nos estudos económicos sobre cambio climático. Moi combativa na defensa dos dereitos a unha carreira profesional das mulleres na universidade, equiparable á dos homes, leva ganadas, por este motivo, dúas demandas á Universidade Columbia, da que é profesora.[34] Fanya Montalvo (1947) emigrou coa súa familia aos EEUU onde completou a súa formación e desenvolveu a súa vida profesional. Especializouse en psicoloxía matemática e foi pioneira en intelixencia artificial, área na que desenvolveu a súa investigación, con aplicacións principalmente á aprendizaxe (autistas) e á medicina.[35] A matemática e física belga Ingrid Daubechies (1954) fixo importantes achegas no campo das ondículas en imaxes. As súas aportacións foron a base do formato JPEG 2000, fundamental na retransmisión do vídeo dixital. Foi a primeira muller matemática en presidir a Unión Matemática Internacional no período 2011-2014.[36] A matemática letoa Daina Taimina (1954) é recoñecida fundamentalmente por crear obxectos de gancho para visualizar o espazo hiperbólico. O seu método para comprender este tipo de espazos a través do gancho tivo grande éxito nos ámbitos da divulgación científica e na arte. Inspirou o proxecto Arrecife de Coral da periodista científica Margaret Wertheim. Escribiu varios libros sobre o tema, como Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes (2009), que recibiu o Premio Euler 2012 outorgado pola Mathematical Association of America.[37] A búlgara-estadounidense Darinka Dentcheva (1958) é especialista na área de optimización estocástica e as súas investigacións utilízanse en campos como a produción eficiente de enerxía ou o asesoramento a persoas e institucións para a toma de decisións en situacións de risco e incerteza como poden ser sistemas económicos ou tratamentos médicos.[38] A chinesa Tan Lei (1963-2016) era especialista en sistemas dinámicos holomorfos, onde conseguiu importantes resultados relacionados co conxunto de Mandelbrot e o de Julia. Xunto a John Milnor proporcionou en 1993 os primeiros exemplos de conxuntos de Julia homeomorfos a fractais de Sierpinski.[39]

En España durante o século XX, a situación foi variando a medida que avanzaba o século. Durante o primeiro terzo, a situación na ensinanza das ciencias foi moi negativa, practicamente inexistente nos niveis de educación primaria durante este período, e cando finalmente se introduciron as materias científicas con carácter obrigatorio no currículo escolar, a falta de tradición destas nos programas e a deficiente preparación científica dos mestres, fixo que as ciencias atopasen grandes dificultades para asentarse como disciplina escolar. Por outro lado, as nenas estaban excluídas por lei da formación científica, o que repercutía nos plans de estudo das Escolas Normais. En canto á formación de nivel superior, durante os primeiros anos dese século as mulleres españolas seguían sen ter acceso, con carácter xeral, aos niveis superiores de formación, xa que ata 1910 non se regulou pola Administración o acceso da muller á universidade. A pesar diso, ao longo de todo o primeiro terzo do século XX algunhas mulleres fóronse incorporando aos estudos científicos e participando activamente en tódolos foros de renovación do ensino das ciencias, e algunhas delas foron as auténticas protagonistas da renovación, modernización e difusión do ensino das ciencias no país a mediados de século.[2] Entre elas podemos mencionar a María del Carmen Martínez Sancho (1901-1995) primeira muller española en lograr un doutoramento en Matemáticas e unha cátedra de instituto nesa mesma disciplina. Foi a primeira muller bolseira da Junta de Ampliación de Estudios na Universidade de Berlín, para afondar nas súas investigacións nun campo amplo das Matemáticas e aprender novos métodos pedagóxicos que se aplicaban en Alemaña. Destacou na súa faceta de investigadora e docente e desempeñou cargos destacados na Sociedade Matemática Española.[40] A catalá María Montserrat Capdevila d’Oriola (1905-1993) en 1931 foi tamén bolseira da Junta para la Ampliación de Estudios para estudar teoría de funcións na Universidade da Sorbonne (París). A súa carreira como investigadora quedou interrompida pola guerra civil: despois de 1939, os seus cargos docentes deixaron de ter validez, e tivo que pasar un proceso de depuración. En 1940 recuperou o cargo de catedrática de instituto de sétima categoría cunha praza en Figueres.[41] A ourensá Antonia Ferrín Moreiras (1914-2009) ademais de matemática era mestra e licenciada en química e farmacia. Como a anterior, tamén foi afastada da docencia despois do Golpe de Estado de 1936 —debido a unha denuncia falsa— ata que foi revisado o seu caso en 1940. Foi a primeira profesora que tivo a Facultade de Matemáticas da USC, á parte de ser a primeira doutora española en astronomía e a primeira astrónoma galega.[42] A astrónoma e matemática Maria Assumpció Català i Poch (1925-2009), primeira muller en obter o doutoramento en matemática pola Universidade de Barcelona en 1970, levou a cabo observacións sistemáticas de manchas solares durante máis de trinta anos.[43] A coruñesa María Josefa Wonenburger Planells (1927-2014) foi beneficiaria das primeiras bolsas Fullbright (no 1953), o que lle permitiu ir á Universidade Yale, onde realizou a súa tese de doutoramento sobre teoría de grupos. Este foi o inicio dunha prestixiosa carreira profesional primeiro no Canadá e logo nos EEUU —tan estraña e difícil neses momentos— onde liderou un grupo de investigación punteiro en álxebra.[44] A matemática e música Pilar Bayer Isant (1946) foi Profesora de piano no Conservatorio Municipal de Música de Barcelona (1967) e doutora en matemáticas pola Universidade de Barcelona (1975). Especialista en teoría de números, desenvolveu a súa actividade investigadora no Seminario de Teoría de Números de Barcelona, que fundou en 1986. Foi nomeada Emmy-Noether-Professorin pola Universidade Georg-August de Gotinga (Alemaña) en 2004.[45] A matemática aragonesa María Teresa Lozano Imízcoz (1946), especialista en Topoloxía e Xeometría, en particular nas 3-variedades, entre 1976 e 1978 foi Honorary Fellow na Universidade de Wisconsin (Estados Unidos). Dende 2006 pertence á Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 2008 formou parte de Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos, editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto La mujer como elemento innovador en la Ciencia, que recollía exemplos de mulleres que traballaban en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas[46] e en 2016 recibiu a Medalla da Real Sociedad Matemática Española (RSME).[47] A valenciana Xaro Nomdedeu Moreno (1948) catedrática de matemáticas de ensino secundario, tamén impartiu docencia universitaria, impulsou e presidiu a Sociedade de Profesorado de Matemáticas, e dirixiu o Planetari de Castelló. É autora de libros e artigos sobre didáctica das matemáticas, coeducación e matemáticas ou historia das matemáticas, recuperando o papel das mulleres nela. Como a anterior, en 2008 formou parte de Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos.[48]

No último cuarto do século XX en España, a vida das fillas non se parecía en nada á das súas nais. Nese momento moitas mulleres estudaban xa en facultades de ciencias, entre as que se topaban as facultades de matemáticas, onde a presenza das mulleres xa era moi significativa nese período, chegando a ser algo máis da metade da matrícula do alumnado na carreira de matemáticas nos últimos anos do século —aínda que esa porcentaxe baixa medio punto cando se trata de estudos de terceiro ciclo—.[2] Nas últimas décadas do século a matemática española pasou a ter unha boa posición a nivel internacional e non foi allea a ela a das mulleres matemáticas. En consecuencia, atópanse nese momento matemáticas españolas destacadas, como María Jesús Esteban Galarza (1956) especialista en ecuacións en derivadas parciais, métodos variacionais, física matemática e aplicacións en química cuántica. Directora de investigación do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), coordinou o proxecto A Forward Look on Mathematics que impulsaron a Sociedade Matemática Europea (EMS) e a Fundación Europea de Ciencias. Entre 2015 e 2019 presidiu o International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM), e é membro da Academia Vasca das Ciencias as Artes e as Letras (Jakiunde) dende 2015. Foi nomeada Doutor honoris causa pola Universidade do País Vasco en 2016 e pola Universitat de València en 2017.[49] Carmen (Capi) Corrales Rodrigáñez (1956) é investigadora en teoría alxébrica dos números, aritmética dos cuaternións e métodos explícitos en aritmética. No ámbito da divulgación móvese en espazos tan pouco explorados como a relación das matemáticas coa arte, ou o papel das mulleres nas matemáticas e na ciencia ao longo da historia.[50]

Olga Gil Medrano (1956), especialista en xeometría diferencial, foi catedrática de Xeometría e Topoloxía, vicerreitora de relacións internacionais e cooperación da Universidade de Valencia, membro do Comité Executivo da Sociedade Matemática Europea (2005-2008), membro do Comité Científico do Instituto de Matemáticas da Academia de Ciencias Polaca, Banach Center, (2006-2009); e dende 2009 é membro do Comité Científico do Tbilisi international Center for Mathematics and Informatics, da Academia de Ciencias Naturais de Xeorxia. Foi, de 2006 a 2009, a primeira muller en presidir a Real Sociedade Matemática Española e o Comité Español da Unión Matemática Internacional (2008-2009). En 2018 foi elixida Secretaria de Política da Comisión para Países en Desenvolvemento (CDC) da Unión Matemática Internacional (IMU).[51]

Personalidades desta época[editar | editar a fonte]

Nadas no primeiro cuarto do século XX[editar | editar a fonte]

1901-1905[editar | editar a fonte]

1906-1910[editar | editar a fonte]

[[Ficheiro:Olga Taussky-Todd.jpeg|alt=Olga Taussky-Todd|esquerda|miniatura|207x207px|Olga Taussky]]

Muriel E. Mussells Seyfert
Muriel Mussells
 • Dorothy Johnson Vaughan (1910-2008) matemática estadounidense.[121] Foi profesora de matemáticas nunha escola de secundaria de Virxinia, ata que entrou a traballar na National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), a axencia que precedeu á NASA. En 1949 fíxose cargo da dirección da West Area Computers, un equipo de traballo composto exclusivamente por mulleres afroamericanas con formación matemática; entre outras, Katherine Johnson foi asignada a este grupo. Cando a NACA converteuse na NASA, seguiu traballando na División de Análise e Computación do Centro de Investigación de Langley, especializándose en computación e programación en FORTRAN. Participou nas probas do proxecto Solid Controlled Orbital Utility Test system (SCOUTS). [122]

1911-1915[editar | editar a fonte]

Dame Kathleen Ollerenshaw signing book
Kathleen Ollerenshaw
 • Suzan Kahramaner (1913-2006) matemática turca.[130] Ingresou na Facultade de Matemáticas e Astronomía na Universidade de Estambul en 1934. Profesora do Departamento de Matemáticas da Universidade de Estambul dende 1963, fixo o seu doutoramento en problemas de coeficientes na teoría de números complexos. Fixo estudos científicos en varias universidades de Londres, París e Niza, así como en Zürich, California e Helsinki.[131] Dominaba os idiomas inglés, francés, alemán e árabe, o que lle permitiu acudir a diferentes eventos, viaxar a distintos países e publicar os seus artigos de investigación en diferentes linguas. Foi unha das primeiras mulleres matemáticas na academia turca.[132]
 • Emma Castelnuovo (1913-2014) matemática italiana.[133] Filla do tamén matemático Guido Castelnuovo, ela especializouse en educación matemática e foi profesora de educación secundaria. En 1951 participa na Comisión Internacional para o Estudo e Mellora da Ensinanza das Matemáticas (CIEAEM), creada co obxectivo de estudar as condicións da ensinanza das matemáticas e analizar modificacións para a súa mellora; introducindo o que se coñeceu como Matemática Moderna no Ensino non universitario.[134] A Sociedade Madrileña de Profesores de Matemáticas (SMPM) leva o seu nome.[135]
Mollie Orshansky 1967
Mollie Orshansky
 • Manuela Garín Pinillos (1914-2019) matemática mexicana.[151] É unha das pioneiras da matemática mexicana, e unha das primeiras graduadas nesa carreira. Desempeñou un importante papel na creación da Escola de Matemáticas da Universidade de Yucatán e a de Altos Estudos na Universidade de Sonora. Pasou cinco décadas na ensinanza das matemáticas en tódolos seus niveis. Faleceu o 30 de abril de 2019, aos 105 anos.[152]
 • Mollie Orshansky (1915-2006) matemática, estatística e economista norteamericana.[153] Entre outros, traballou en estudos biométricos da saúde infantil, o crecemento e a nutrición no Children’s Bureau (1939), investigou sobre a incidencia e as terapias para a pneumonía no New York City Department of Health (1942) e traballou no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (1945-1958) como economista especializada en familia e alimentación. En 1958, uniuse á Social Security Administration como analista de investigación en ciencias sociais no Office of Research and Statistics. En 1963 desenvolveu o Orshansky Poverty Thresholds, utilizado nos Estados Unidos como unha medida dos ingresos que unha familia non debe superar para ser considerada como pobre.[154]

1916-1920[editar | editar a fonte]

1921-1925[editar | editar a fonte]

Betty Jennings (Mrs. Bartik), and Frances Bilas (Mrs. Spence)
Betty Jennings e Frances Bilas (ENIAC)

Nadas no segundo cuarto do século XX[editar | editar a fonte]

1926-1930[editar | editar a fonte]

 • Carol Ruth Karp (1926-1972) matemática estadounidense.[232] Foi especialista en lóxica infinitaria. Seu libro Languages with Expressions of Infinite Length foi unha das súas maiores contribucións nesta área. O Karp Prize da Association for Symbolic Logic entrégase no seu honor dende 1973, cada cinco anos.[233]
 • Erna Schneider Hoover (1926) matemática estadounidense.[234] Inventou un sistema automatizado de conmutación telefónica (US 3623007 A), para evitar sobrecargas do sistema en horas punta.[235] Utilizaba un ordenador para supervisar as chamadas entrantes, e axustaba automaticamente a aceptación da chamada. Traballou durante máis de trinta anos nos Laboratorios Bell, onde foi nomeada supervisora do servizo técnico: foi a primeira muller en conseguilo.[236]
 • María Josefa Wonenburger Planells
  María Wonenburger
  María Josefa Wonenburger Planells (1927-2014) matemática española.[237] Recibiu en 1953 unha das primeiras Bolsas Fulbright, coa que pudo estudar na Universidade de Yale (EE. UU.); en 1957 defendeu a súa tese de doutoramento, dirixida polo alxebrista Nathan Jacobson e titulada On the group of similitudes and its projective group. A súa investigación centrouse principalmente na teoría de grupos e na teoría de álxebras de Lie. Dirixiu oito teses doutorais e publicou numerosos artigos de investigación. Dende 1983 permaneceu apartada do mundo académico, ao ter que regresar a súa Galicia natal para atender a súa nai enferma.[238] Dende o ano 2007 a Xunta de Galicia a través da Unidade de Muller e Ciencia outorga anualmente o Premio María Josefa Wonenburger Planells que recoñece a mulleres científicas de Galicia.[239]
 • Joan Birman (1927) matemática estadounidense.[240] Especialista en teoría de trenzas e teoría de nudos, seu libro Braids, Links, and Mapping Class Groups é unha introdución ao tema: moitas e moitos investigadores na área teñen aprendido del nos seus inicios.[241]
 • Vera Cooper Rubin
  Vera Rubin
  Vera Cooper Rubin (1928-2016) astrónoma estadounidense.[242] Pionera na medición da rotación das estrelas dentro dunha galaxia, as súas medicións probaron que as curvas de rotación galácticas mantíñanse planas, contradicindo o modelo teórico e sendo a evidencia máis directa e robusta da materia escura.[243]
 • Hu Hesheng (1928) matemática chinesa.[244] Experta en xeometría diferencial, impartiu a Noether Lecture no International Congress of Mathematicians (ICM) 2002: Two-Dimensional Toda Equations and Laplace Sequences of Surfaces in Projective Space. Foi vicepresidenta da Sociedade Matemática Chinesa, presidenta da Sociedade Matemática de Shanghai e académica da Academia de Ciencia China.[245]
 • Marion Walter (1928-2021) matemática estadounidense nada en Alemaña.[246] Traballou en diferentes proxectos relacionados co ensino das matemáticas; por exemplo, foi asesora en matemáticas na serie de televisión para nenas e nenos Sesame Street. Escribiu, entre outros, The Mirror Puzzle Book, un libro sobre o uso de espellos para explorar a simetría. O teorema Marion sobre triángulos leva seu nome.[247]
 • Charlotte Froese Fischer
  Charlotte Froese Fischer
  Charlotte Froese Fischer (1929) matemática canadense-estadounidense nada en Ucraína.[248] Especialista en ciencias da computación, destaca fundamentalmente polo desenvolvemento e implementación do método de campo autoconsistente multiconfiguracional CASSCF de química computacional e pola súa predición teórica da existencia dos iones de calcio negativos.[249]
 • Regina Iosifovna Tyshkevich (1929) matemática bielorrusa.[250] Especialista en teoría de grafos, seus principais intereses están centrados en grafos de intersección, secuencias de grados e na conxectura da reconstrución. É, ademais, coinventora da noción de grafos divididos. En 1998, recibiu o Premio Estatal de Bielorrusia polo libro Lektsii po teorii grafov Uchebnoe posobie (Leccións de teoría de grafos) do que é coautora, ademais de outros importantes galardóns.[251]
Thyrsa Frazier Svager
Thyrsa Frazier Svager
 • Thyrsa Frazier Svager (1930-1999) matemática estadounidense.[252] Foi unha das primeiras mulleres afroamericanas en obter un doutoramento en matemáticas nos EE. UU. (1965), coa tese On the Product of Absolutely Continuous Transformations of Measure Spaces dirixida por Paul Reichelderfer (Universidade de Ohio). Foi a directora do Departamento de Matemáticas da Central State University (CSU) en Ohio por décadas, terminando a súa carreira académica como vicerreitora de asuntos académicos. Durante as súas carreiras, ela e o seu marido, o profesor de física Aleksandar Svager, inverteron un dos seus salarios para establecer un fondo para bolsas. Tralo seu falecemento en 1999, creouse o Fondo Thyrsa Frazier Svager para axudar a mulleres afroamericanas especializadas en matemáticas.[253]
 • Maria Antònia Canals (1930) mestra e matemática española.[254] É coñecida polo seu enfoque lúdico da matemática e a gran cantidade de material didáctico que xerou.[255] A súa tarefa foi recoñecida con diversos premios e homenaxes, e continúa activa compartindo as súas propostas e saberes relacionados co ensino das matemáticas.[256]
Vera T. Sós
Vera T. Sós

1931-1935[editar | editar a fonte]

Vera Pless
Vera Pless
Frances Allen, fotografía de decembro de 2007
Frances Allen
Louise Hay. Fotografía de abril de 2008
Louise Hay
Alexandra Ionescu Tulcea Bellow. Fotografía de 1975
Alexandra Bellow

1936-1940[editar | editar a fonte]

Cora Sadosky
Cora Sadosky
Linda Goldway Keen. Fotografía de 1971
Linda Keen

1941-1945[editar | editar a fonte]

 • Margaret Hilary Millington (1944-1973) matemática inglesa.[322] Doutorouse en matemáticas en 1968 pola Universidade de Oxford, coa tese Subgroups of the Classical Modular Group supervisada por A. O. L. Atkin. Faleceu moi nova, dun tumor cerebral. Non obstante, en 1983, durante un simposio sobre formas modulares organizado pola London Mathematical Society, púxose en evidencia a importancia do seu traballo de tese e da súa investigación posdoutoral.[323]

1946-1950[editar | editar a fonte]

Nadas no terceiro cuarto do século XX[editar | editar a fonte]

1951-1955[editar | editar a fonte]

1956-1960[editar | editar a fonte]

 • Carmen (Capi) Corrales Rodrigáñez (1956) matemática española.[390] Profesora do Departamento de Álxebra da Facultade de Matemáticas da Universidad Complutense de Madrid. A súa investigación céntrase fundamentalmente na Teoría alxébrica de números; aritmética dos cuaternións e métodos explícitos en aritmética. No ámbito da divulgación móvese en espazos tan pouco explorados como a relación das matemáticas coa arte[391][392] ou o papel da muller na ciencia.[393] [394] [395] Foi Premio Consejo Social al Docente Complutense 2000, polo ensaio "Un paseo por el siglo XX de la mano de Fermat y Picasso", Premio Nacional de Divulgación Científica Laura Iglesias 2007 (na súa primeira convocatoria), Premio 2008 Escritos sobre Arte da Fundación Arte y Derecho, polo ensaio "Cuaderno de un viaje: exploraciones del espacio 1945-2008".[396]
 • María Jesús Esteban Galarza (1956) matemática española.[397] Traballa en ecuacións en derivadas parciais, métodos variacionais, física matemática e aplicacións en química cuántica. Directora de investigación do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), coordinou o proxecto A Forward Look on Mathematics que impulsaron a Sociedade Matemática Europea (European Mathematics Society, EMS) e a Fundación Europea de Ciencias (European Science Foundation). Foi presidenta (2015-2019) do International Council for Industrial and Applied Mathematics (ICIAM)[398] e membro da Academia Vasca das Ciencias as Artes e as Letras (Jakiunde) dende 2015. Entre outros moitos recoñecementos, en 2016 foi nomeada Doutora Honoris Causa pola Universidade do País Vasco[399] e en 2017 Doutora Honoris Causa pola Universitat de València.[400] Foi Premio ao Mérito, do Padroado da Fundación Elhuyar, que recoñece o traballo realizado en favor da normalización do éuscara e a divulgación da ciencia.[401] En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46]
 • Olga Gil Medrano (1956) matemática española.[402] Especialista en xeometría diferencial, foi catedrática de Xeometría e Topoloxía, vicerreitora de relacións internacionais e cooperación da Universidade de Valencia, membro do Comité Executivo da Sociedade Matemática Europea (2005-2008), membro do Comité Científico do Instituto de Matemáticas da Academia de Ciencias Polaca, Banach Center, (2006-2009) e dende o 2009 membro do Comité Científico do Tbilisi international Center for Mathematics and Informatics, da Academia de Ciencias Naturais de Georgia. Foi, entre 2006 e 2009, a primeira muller en presidir a Real Sociedade Matemática Española e presidiu o Comité Español pola Unión Matemática Internacional (2008-2009). En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46] En 2018 foi elixida Secretaria de Política da Comisión para Países en Desenvolvemento (CDC) da Unión Matemática Internacional (IMU).[403]
 • Carme Torras Genís (Barcelona, 1956) matemática e escritora española.[404] Licenciada en Matemáticas, doutora en Informática e profesora de investigación do CSIC, é especialista en intelixencia artificial e robótica, e compaxina a escritura literaria coa investigación científica. Dirixe un grupo de investigación en robótica asistencial no Instituto de Robótica e Informática Industrial (CSIC-UPC): ten publicado libros e artigos sobre modelos neuronais, visión por computador, intelixencia artificial e robótica.[405] É membro do IEEE e EurAI, membro numerario da Real Academia de Ciencias e Artes de Barcelona, do Instituto de Estudos Catalás, da Academia Europea e membro da Comisión Científica da RSME.[406] Foi distinguida coa medalla Narcís Monturiol da Generalitat de Catalunya, en 2019 co Premio Julio Peláez ás Mulleres Pioneiras da Física, a Química e as Matemáticas, e en 2020 co Premio Nacional de Investigación “Julio Rey Pastor”.[407]
 • Catherine Goldstein (1958) matemática francesa.[408] O seu traballo de investigación está centrado na teoría de números e a historia das matemáticas. Presidiu a Association femmes et mathématiques en 1991. Foi unha das conferenciantes plenarias no International Congress of Mathematicians de 2018.[409]
 • Darinka Dentcheva (1958) matemática búlgaro-americana.[410] Profesora do Stevens Institute of Technology (EE.UU.), é especialista na área de optimización estocástica. As súas investigacións utilízanse en campos como a produción eficiente de enerxía ou o asesoramento a persoas e institucións na toma de decisións en situacións de risco e incerteza (como sistemas económicos ou tratamentos médicos). É autora de dous libros e máis de setenta artigos de investigación.[411]
 • Abigail Thompson (1958) matemática estadounidense.[412] Especialista en teoría de nós e en xeometría de 3-variedades, obtivo o Premio Ruth Satter da American Mathematical Society en 2003, pola súa destacada labor en topoloxía de dimensión 3. Foi unha das nove mulleres elixidas para o póster Women Doing Mathematics da American Mathematical Society (AMS).[413]
 • Frances Kirwan (1959) matemática británica.[414] Catedrática da Universidade de Oxford, as súas áreas de especialización son as xeometrías simpléctica e alxébrica. Os seus intereses de investigación inclúen os espazos moduli en xeometría alxébrica, a teoría de invariantes xeométricos e a súa relación coas aplicacións momento en xeometría simpléctica. Introduxo a chamada aplicación de Kirwan.[415]
 • Rosa Maria Miró i Roig (1960) matemática española.[416] Especialista en xeometría alxébrica, análise complexa, álxebra conmutativa e física matemática, é unha autoridade en fibrados sobre variedades alxébricas e os seus traballos sobre a teoría de Liaison, de Gorenstein, son referentes no seu campo. Coautora de varios libros,é membro de diferentes comités editoriais e académicos.[417] En 2007 recibiu o Premio Ferran Sunyer i Balaguer da IEC polo traballo "Lectures on Determinantal Ideals",[418]
 • Peregrina Quintela Estévez (1960) matemática española. Catedrática de Matemática Aplicada da USC, a súa área de investigación é a Matemática industrial. Dende a súa fundación, en 2011, preside a Rede Española de Matemática Industrial (math-in) que agrupa ao redor de 40 grupos de investigación dunhas 20 universidades e centros de investigación españois. Coordinou (2007-2012) a creación do nodo CESGA do Proyecto Consolider Ingenio MATHEMATICA (i-MATH). Dirixe dende o seu inicio (2013) o Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (Itmati). É membro dende a súa fundación do European Service Network of Mathematics for Industry and Innovation (EU-MATHS-IN), e a partir de 2015 forma parte do Executive Board.[419] No 2016 foi distinguida co Premio María Wonenburguer, sendo a primeira matemática en recibir esta distinción.[420] Forma parte do xurado dos Premios Princesa de Asturias dende 2019.[421] [422]

1961-1965[editar | editar a fonte]

1966-1970[editar | editar a fonte]

 • Svetlana Yakovlevna Jitomirskaya (1966) matemática soviético-estadounidense nada en Ucrania.[449] É especialista en sistemas dinámicos e física matemática. En 2005 obtivo o Premio Ruth Satter en matemáticas polo seu traballo pioneiro en localización cuasiperiódica non perturbativa.[450]
 • Ana Justel Eusebio (1967) matemática española.[451] Licenciada en Matemáticas e doutora en Economía, é profesora titular de Estatística no Departamento de Matemáticas da Facultade de Ciencias da Universidade Autónoma de Madrid.[452] O seu labor de investigación céntrase na estatística matemática e a estatística aplicada. Membro do proxecto Limnopolar —proxecto de investigación interdisciplinario cuxo obxectivo principal é investigar a sensibilidade dos ecosistemas acuáticos antárticos non mariños ante o cambio climático— co que leva participado, ata 2018, en sete campañas na Antártida.[453] Foi directora da Oficina de Análise e Prospectiva da Universidade ata o ano 2017. Talent Woman, en 2019, concedéuselle o I Premio Margarita Salas —que recoñece o talento e liderado feminino no ámbito da ciencia, a tecnoloxía, a xestión empresarial, as artes e a creatividade— pola súa traxectoria científica.[454] En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46]
 • Anabel Mediavilla Garay (1969) matemática española. Licenciada en Matemáticas, rama de Computación, na Universidade Complutense de Madrid. Nos seus inicios traballou no deseño, codificación e probas do EFA DECU (EuroFighter Digital Engine Control Unit), a revisión e verificación do EFA HUD (EuroFighter Head Up Display) e a garantía de calidade de varios proxectos de EFA (EuroFighter). Posteriormente incorporouse a Telefónica I+D (Telecomunicacións) onde desenvolveu diversos proxectos, como SGT (Sistema de Xestión de Tráfico), GMV (Espazo) e DEIMOS (a empresa española que colabora na creación do Sistema Galileo, o GPS europeo). En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46] Dende 2008 é responsable da sección do GNSS dentro do Segmento de Terra.
Carmen Domínguez García (Karmenka) explorando o interior dun glaciar.
Carmen Domínguez (Karmenka)
 • María del Carmen (Karmenka) Domínguez Álvarez (1969) matemática española. Licenciada e doutora en matemáticas é experta en glacioloxía e exploradora polar. Foi cofundadora —xunto co xeólogo Adolfo Eraso (1934-2021)— do proxecto Glackma, que desenvolveu un método para o estudo do cambio climático. Pasa varios meses ao ano medindo o efecto do calentamento global sobre os glaciares da Antártida, Patagonia, Svalbard, Islandia, Escandinavia e Siberia.[455] En 2010 transformaron Glackma nunha asociación de divulgación científica e aberta á inscrición de socios, que foi declarada de utilidade pública.[456]
 • Dorleta García Rodríguez (1970) matemática española. Licenciada en Matemática poa UPV/EHU, traballa en AZTI, Centro Tecnolóxico de investigación mariña e alimentaria.[457] A súa investigación está orientada cara á avaliación de stock, modelaxe bioeconómica de sistemas de pesca, avaliación da estratexia de xestión, e análise estatístico de datos. En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46]

1971-1975[editar | editar a fonte]

 • Ingeborg M.M. van Leeuwen (1973) matemática española.[469] O seu día a día son os modelos matemáticos do cancro. Cando se licenciou en Matemáticas (1996, na Universidade de Granada) tiña claro que quería aplicar as matemáticas á bioloxía. No Departamento de Bioloxía Teórica da Vrije Universiteit, en Ámsterdam, o seu traballo consistía en desenvolver novos modelos matemáticos para predicir a incidencia de tumores e a mortalidade en función do tempo e a dose subministrada. Outra parte importante do seu traballo era comprobar a calidade das predicións a partir de datos experimentais, mediante técnicas de estimación de parámetros. Posteriormente, na Universidade de Nottingham, traballou nun proxecto internacional chamado Bioloxía Integrativa que desenvolve ferramentas para facilitar a simulación de sistemas biolóxicos complexos.[470] En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46]
 • Sonia Martínez Díaz (1974) matemática española. Licenciada en Ciencias Matemáticas pola Universidade de Zaragoza, en 1997, e doutorada pola Universidade Carlos III de Madrid, en 2002, é profesora do Departamento de Enxeñaría Mecánica Aeroespacial na Universidade de California, San Diego, USA. A súa área de traballo céntrase na teoría de sistemas, control non linear, e modelaxe xeométrica de sistemas mecánicos e físicos.[471] Polo seu traballo sobre o control de sistemas mecánicos con control limitado recibiu o premio ao mellor artigo da 2002 IEEE Conference on Decision and Control. En 2006 recibiu un CAREER Award para novos investigadores da National Science Foundation na área de Sistemas de Control.[472] En 2008 formou parte de "Mujeres y Matemáticas: 13 Retratos", editado pola Comisión Mujeres y Matemáticas da RSME, como parte do proxecto "La mujer como elemento innovador en la Ciencia", que recollía exemplos de mulleres traballando en diferentes ámbitos profesionais das matemáticas.[46]
 • Danica McKellar (1975) matemática e actriz estadounidense.[473] De nena, traballou na serie de televisión The Wonder Years.[474] Despois estudou matemáticas na UCLA, sendo coautora —xunto a L. Chayes y B. Winn— do artigo "Percolation and Gibbs states multiplicity for ferromagnetic Ashkin-Teller models on ", co que grazas a L. Chayes, o seu número de Erdős é 4.[475] Divulgadora da ciencia, ten escrito varios libros de matemáticas[476] para animar as adolescentes a estudar carreiras de ciencias.[477]

Nadas no último cuarto do século XX[editar | editar a fonte]

1976-2000[editar | editar a fonte]

 • Maryam Mirzakhani (1977-2017) matemática iraniana.[478] Graduada en matemáticas en 1999 na Universidade de Tecnoloxía de Sharif (Irán), en 2004 doutorouse na Universidade Harvard (EE. UU.)[479] As súas áreas de investigación abarcan os espazos de Teichmüller, a xeometría hiperbólica, a teoría ergódica e a xeometría simpléctica.[480] En 2014 foi galardoada coa Medalla Fields, sendo a primeira muller en recibir este premio.[481] O comité da Unión Matemática Internacional destacou "as súas importantes aportacións no estudo dos espacios de moduli das superficies de Riemann".[482]
 • María Pe Pereira (1981) é unha matemática española. Investigadora e profesora universitaria, foi a primeira muller en recibir o Premio José Luis Rubio de Francia en 2012 que recoñece a súa traxectoria investigadora. A súa tese On Nash Problem for Quotient Surface Singularities, dirixida por Javier Fernández de Bobadilla, converteuse nun traballo referente no campo das singularidades polas súas novidosas achegas que deron lugar, en particular, á resolución do problema de arcos proposto en 1968 por John F. Nash.[483]
 • Jezabel Curbelo Hernández (1987). O seu campo de investigación son os problemas de convección complexos, onde a complexidade xorde da non-linearidade, a xeometría, as condicións de contorno e as propiedades reolóxicas que permitan encontrar ecuacións constitutivas para modelar o comportamento dos materiais. No ano 2015 recibiu o premio Donald L. Turcotte Award, da American Geophysical Union (AGU), que se outorga anualmente a xoves investigadores en recoñecemento ás contribucións da súa tese de doutoramento no campo da xeofísica non linear. Ese mesmo ano recibiu un premio Vicent Caselles RSME-FBBVA “polo estudo analítico e numérico de modelos matemáticos da xeofísica”.[484]
 • María Ángeles García-Ferrero (1991) matemática leonesa,[485] foi Premio Rubio de Francia 2019, ano no que tamén gañou un dos Premios Vicent Caselles RSME-FBBVA. O xurado deste premio destacou o seu traballo no campo das ecuacións en derivadas parciais e, en concreto, a súa teoría de aproximación global para a ecuación do calor e a súa aplicación ao estudo de puntos quentes e superficies isotermas, desenvolvida cos investigadores do ICMAT Alberto Enciso e Daniel Peralta no artigo "Approximation theorems for parabolic equations and movement of local hot spots'", publicado na prestixiosa revista Duke Mathematical Journal.[486]
 • María Cumplido Cabello (1992), matemática cordobesa, é investigadora no campo da teoría xeométrica de grupos.[487] Conseguiu xeneralizar resultados de carácter xeométrico e topolóxico sobre grupos de trenzas ao contexto alxébrico dos grupos de Artin‐Tits de tipo esférico, o que lle permitiu resolver un problema matemático que levaba 20 anos sen solución: unha propiedade moi básica que é equivalente a que a intersección de curvas é unha curva, e que non estaba demostrada. Este campo de investigación é potencialmente aplicable en criptografía e sistemas de seguridade informática. En 2018 María obtivo o segundo premio da Fundación Rennes á mellor tese en Matemáticas e Ciencias e Tecnoloxías da información e comunicación. En 2020 foi galardoada co Premio de Investigación Matemática Vicent Caselles da RSME.[488]

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Muñoz Páez, Adela (2016). Sabias. La cara oculta de la ciencia. Debate. ISBN 978-84-9992-702-2. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 "MUJERES MATEMÁTICAS EN LA HISTORIA DE OCCIDENTE" (PDF). Universidad de Córdoba. Consultado o 24-01-2021. 
 3. 3,0 3,1 3,2 "Pasaje a la Ciencia". www.pasajealaciencia.es. Consultado o 2021-01-24. 
 4. "Mujeres Astrónomas y Matemáticas en la antigüedad" (PDF). Consultado o 23/10/2020. 
 5. "Mileva Maric, la mujer detrás del Nobel de Einstein". La Vanguardia (en castelán). 2019-01-05. Consultado o 2021-01-25. 
 6. "Emmy Noether, madre del álgebra abstracta - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-02. Consultado o 2021-01-25. 
 7. "Primera mujer afroamericana doctorada en matemáticas Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-07-20. Consultado o 2021-01-25. 
 8. "Gertrude Blanch, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-02. Consultado o 2021-01-25. 
 9. "Ida Rhodes, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-15. Consultado o 2021-01-25. 
 10. "MARY LUCY CARTWRIGHT - Matemáticas-El papel de la mujer". sites.google.com. Consultado o 2021-01-25. 
 11. "Rózsa Péter, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-17. Consultado o 2021-01-25. 
 12. "Olga Taussky-Todd, experta en teoría de matrices - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-30. Consultado o 2021-01-25. 
 13. "Emma Castelnuovo: matemática y revolucionaria - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-11-28. Consultado o 2021-01-25. 
 14. "Julia Bowman Robinson y el décimo problema de Hilbert Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-08-16. Consultado o 2021-01-25. 
 15. "Mary Ellen Rudin: matemáticas desde el sofá. Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-09-18. Consultado o 2021-01-25. 
 16. "Edith Clarke (1883-1959), una adelantada a su tiempo. Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-11-22. Consultado o 2021-01-25. 
 17. "Joan Clarke: la criptóloga que ayudó a descifrar (el) Enigma - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-13. Consultado o 2021-01-25. 
 18. Courel, Maite Garrido (2014-11-19). "Joan Clarke, la mujer que descifró el código Enigma junto a Alan Turing". ElDiario.es (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 19. "Las programadoras de ENIAC (1946-1955). Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática de La Rioja". ingenierosinformaticarioja.com. Consultado o 2021-01-25. 
 20. "Computadoras: las mujeres que programaron el ENIAC". www.astromia.com. Consultado o 2021-01-25. 
 21. L, Diario de Prensa Digital S. (2013-12-22). "Diario Turing - Tecnología y sociedad en red". Diario Turing (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 22. "Ann Zeilinger Caracristi, criptoanalista Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-02-01. Consultado o 2021-01-25. 
 23. "Las mujeres afroamericanas que ayudaron a ganar la carrera espacial". Agencia SINC (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 24. "La increíble historia de las ingenieras negras que fueron clave para que la NASA pudiera mandar al hombre a la Luna". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 25. "Evelyn Berezin, la pionera de la computación que creó el primer procesador de texto". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 26. "Marjorie Lee Browne y el legado afroamericano en matemáticas - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-06-27. Consultado o 2021-01-25. 
 27. "Frances Elizabeth Allen, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-08-04. Consultado o 2021-01-25. 
 28. "La primera mujer que se hizo millonaria con las nuevas tecnologías... (haciéndose pasar por hombre)". XLSemanal (en castelán). 2019-09-25. Consultado o 2021-01-25. 
 29. Sánchez, Cristina (2016-09-05). "La madre del teletrabajo: “Fui la primera que tuvo un ordenador personal en casa”". ElDiario.es (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 30. "Jude Milhon, programadora y hacker - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-12. Consultado o 2021-01-25. 
 31. "Mujeres tecnólogas: Radia Perlman". Gradiant (en castelán). 2020-09-11. Consultado o 2021-01-25. 
 32. "Carol Shaw: la primera mujer que diseñó videojuegos". Blogthinkbig.com (en castelán). 2016-09-26. Consultado o 2021-01-25. 
 33. López, Nerea Diez (2019-03-29). "Mujeres y matemáticas: Karen Uhlenbeck, Premio Abel 2019". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 34. "Graciela Chichilnisky: “El primer principio para la creación de un cambio que sea real es hacer que ese cambio sea rentable” - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-07-01. Consultado o 2021-01-25. 
 35. Ilecara (2009-12-30). "MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA - BREVES BIOGRAFIAS: Siglo XX - Fanya Montalvo". MUJERES QUE HACEN LA HISTORIA - BREVES BIOGRAFIAS. Consultado o 2021-01-25. 
 36. "La matemática que revolucionó el cine digital". La Vanguardia (en castelán). 2017-09-04. Consultado o 2021-01-25. 
 37. "Daina Taimina, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-19. Consultado o 2021-01-25. 
 38. "Darinka Dentcheva, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-03. Consultado o 2021-01-25. 
 39. "Tan Lei, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-18. Consultado o 2021-01-25. 
 40. "María del Carmen Martínez Sancho: pionera de las matemáticas españolas de principios del siglo XX - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-06. Consultado o 2021-01-25. 
 41. "María Montserrat Capdevila d’Oriola, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-06. Consultado o 2021-01-25. 
 42. "Antonia Ferrín Moreiras: simplemente, una científica indescritible - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-26. Consultado o 2021-01-25. 
 43. "Maria Assumpció Català i Poch, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-14. Consultado o 2021-01-25. 
 44. "María Josefa Wonenburger Planells, apasionada algebrista. Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-26. Consultado o 2021-01-25. 
 45. "Pilar Bayer, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-02-13. Consultado o 2021-01-25. 
 46. 46,00 46,01 46,02 46,03 46,04 46,05 46,06 46,07 46,08 46,09 46,10 46,11 46,12 46,13 "Mujeres y Matemáticas: 13 retratos" (PDF). RSME. Consultado o 25-01-2021. 
 47. "María Teresa Lozano Imízcoz: ‘Poner en común ideas siempre multiplica las soluciones’ Por pares". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-03. Consultado o 2021-01-25. 
 48. "Xaro Nomdedeu Moreno, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-11. Consultado o 2021-01-25. 
 49. "María Jesús Esteban: “Europa tiene que seguir invirtiendo en materia gris” Protagonista". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-24. Consultado o 2021-01-25. 
 50. Jorge (2014-05-17). "Mujeres y Ciencia: CAPI CORRALES RODRIGÁÑEZ". Mujeres y Ciencia. Consultado o 2021-01-25. 
 51. López, Nerea Diez (2018-10-26). "Mujeres y matemáticas: Entrevista a Olga Gil Medrano". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-01-25. 
 52. "The Life of a Great Mathematician. (Nina Karlovna Bari) - топик на английском". www.native-english.ru. Consultado o 2020-11-05. 
 53. "Nina Karlovna Bari, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-19. Consultado o 2020-11-05. 
 54. "Grete Hermann, la matemática, filósofa y educadora que encontró un fallo en la teoría cuántica de su época pero fue ignorada durante treinta años - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-06-11. Consultado o 2020-11-05. 
 55. "Grete Hermann: An early contributor to quantum theory" (PDF). Consultado o 5-11-2020. 
 56. "Grete Hermann, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-02. Consultado o 2020-11-05. 
 57. "Winifred Deans - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-11-05. 
 58. "Winifred Margaret Deans, matemática y traductora de textos científicos - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-09. Consultado o 2020-11-05. 
 59. "Martínez Sancho, María del Carmen". ceies.cchs.csic.es (en inglés). Consultado o 2020-11-07. 
 60. "María del Carmen Martínez Sancho, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-08. Consultado o 2020-11-07. 
 61. "Marion C Gray - Women scientists display - National Library of Scotland". www.nls.uk. Consultado o 2020-11-05. 
 62. "El grafo de Marion (Gray)". Cuaderno de Cultura Científica (en castelán). 2019-07-31. Consultado o 2020-11-05. 
 63. "Marion Gray, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-26. Consultado o 2020-11-05. 
 64. "Henrietta Hill Swope, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-26. Consultado o 2020-11-07. 
 65. "DR. EDNA KRAMER-LASSAR, 82, EX-PROFESSOR OF MATHEMATICS (Published 1984)". The New York Times (en inglés). 1984-07-25. ISSN 0362-4331. Consultado o 2020-11-07. 
 66. "Edna Ernestine Kramer Lassar, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-11. Consultado o 2020-11-07. 
 67. "Mina Spiegel Rees, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-02. Consultado o 2020-11-07. 
 68. "Irmgard Flügge-Lotz". EngineerGirl. Consultado o 2020-11-07. 
 69. "Irmgard Flügge-Lotz, matemática e ingeniera - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-16. Consultado o 2020-11-07. 
 70. "Margaret Rock". La pasión de pensar (en castelán). 2018-06-04. Consultado o 2020-11-07. 
 71. "Margaret Rock, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-07. Consultado o 2020-11-07. 
 72. de 1903Dresden, Maria ReicheNacimiento15 de mayo; PeruanaEducaciónMatemática, AlemaniaFallecimiento8 de junio de 1998Ciudadanía Alemana-Perú; porCientífico, Geógrafa y FísicaOcupaciónCientíficoConocido; Matemática. "María Reiche - EcuRed". www.ecured.cu (en castelán). Consultado o 2020-11-07. 
 73. "María Reiche, la dama de la Pampa - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-15. Consultado o 2020-11-07. 
 74. "Papers of Bertha Jeffreys - Archives Hub". archiveshub.jisc.ac.uk. Consultado o 2020-11-07. 
 75. "Bertha Swirles Jeffreys, física cuántica - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-22. Consultado o 2020-11-07. 
 76. "Ljudmila Vsevolodovna Keldysh, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-12. Consultado o 2020-11-07. 
 77. "Marie-Louise DUBREIL-JACOTIN". scientificwomen.net. Consultado o 2020-11-07. 
 78. "Marie-Louise Dubreil-Jacotin, una matemática inspirada por Emmy Noether - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-11-10. Consultado o 2021-02-10. 
 79. "Moufang, Ruth - Encyclopedia.com". www.encyclopedia.com. Consultado o 2020-11-07. 
 80. "Ruth Moufang, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-10. Consultado o 2020-11-07. 
 81. "PÉTER, Rózsa". forohistorico.coit.es. Consultado o 2020-11-08. 
 82. "Rózsa Péter, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-17. Consultado o 2020-11-08. 
 83. "Tatyana Pavlovna van Aardenne-Ehrenfest". planetmath.org. Consultado o 2020-11-08. 
 84. "Tatiana Pavlovna van Aardenne-Ehrenfest, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-10-28. Consultado o 2020-11-08. 
 85. "MUJERES PIONERAS DE LA MATEMÁTICA ESPAÑOLA: MARÍA TERESA CAPDEVILA D’ORIOLA" (PDF). Investigación y Género. Logros y retos. Consultado o 8-11-2020. 
 86. "María Montserrat Capdevila d’Oriola, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-06. Consultado o 2020-11-08. 
 87. "Helen B. Sawyer Hogg (1905-1993)". www.messier.seds.org. Consultado o 2020-11-08. 
 88. "Helen Battles Sawyer Hogg, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-01. Consultado o 2020-11-08. 
 89. "Margaret Edward Boyle, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-05-05. Consultado o 2020-11-08. 
 90. Collins, Sibrina (2012-03-13). "Angie Lena Turner King (1905-2004)" (en inglés). Consultado o 2020-11-08. 
 91. "Angie Turner King, matemática y química - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-12-09. Consultado o 2020-11-08. 
 92. PeoplePill. "About Vera Faddeeva: Russian mathematician (1906 - 1983) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 93. "Vera Nikolaevna Faddeeva, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-20. Consultado o 2020-11-14. 
 94. "Cibrario Cinquini Maria — Scienza a due voci". scienzaa2voci.unibo.it. Consultado o 2020-11-14. 
 95. "Maria Cibrario Cinquini, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-06. Consultado o 2020-11-14. 
 96. "Grace Murray Hopper". www.ugr.es. Consultado o 2020-11-14. 
 97. "Grace Hopper, la mujer que revolucionó el mundo de la computación para siempre". Infobae (en castelán). Consultado o 2020-11-14. 
 98. "Grace Murray Hopper, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-09. Consultado o 2020-11-14. 
 99. "HOPPER, Grace Murray". forohistorico.coit.es. Consultado o 2020-11-14. 
 100. "Olga Taussky-Todd". Jewish Women's Archive (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 101. "Olga Taussky-Todd, experta en teoría de matrices Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-30. Consultado o 2020-11-14. 
 102. Moritz, B. M. (2019-12-26). "Sister Mary Celine Fasenmyer and Mathematics". Science meets Faith (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 103. "Mary Celine Fasenmyer, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-04. Consultado o 2020-11-14. 
 104. de 1906Samara, Emma LehmerMatemáticaNombreEmma Márkowna Trotskaia LehmerNacimiento6 de noviembre; de 2007Berkeley, Rusia Fallecimiento7 de mayo; Nadejda, California Alma materUniversidad de CaliforniaTítuloLicenciatura en MatemáticasCónyugeDerrick Henry LehmerHijosLaura y DonaldPadresTrotsky y. "Emma Márkowna Trotskaia Lehmer - EcuRed". www.ecured.cu (en castelán). Consultado o 2020-11-14. 
 105. "05.11.2007 - Mathematician Emma Lehmer dies at 100". www.berkeley.edu. Consultado o 2020-11-14. 
 106. "Emma Lehmer, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-06. Consultado o 2020-11-14. 
 107. "Dorrit Hoffleit, 1907-2007". Sky & Telescope (en inglés). 2007-04-19. Consultado o 2021-03-16. 
 108. "Ellen Dorrit Hoffleit". Encyclopedia of Alabama (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 109. "Dorrit Hoffleit, astrónoma Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-12. Consultado o 2020-11-14. 
 110. "Herta Taussig Freitag (1908-2000) - Find A Grave...". www.findagrave.com (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 111. "Herta Taussing Freitag, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-06. Consultado o 2020-11-14. 
 112. "Florence N. David (1909—1993)". Amstat News (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 113. PeoplePill. "About Florence Nightingale David: Statistician (1909 - 1993) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 114. "Florence Nightingale David, estadística - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-23. Consultado o 2020-11-14. 
 115. "Muriel Elizabeth Mussells, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-02-03. Consultado o 2020-11-14. 
 116. "Sheila Scott Macintyre: Biography on Undiscovered Scotland". www.undiscoveredscotland.co.uk. Consultado o 2020-11-14. 
 117. "Sheila Scott Macintyre, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-23. Consultado o 2020-11-14. 
 118. PeoplePill. "About Esther Szekeres: Hungarian–Australian mathematician (1910 - 2005) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 119. "De cómo proponer un problema cambió totalmente la vida de Esther Klein". Gaussianos (en castelán). 2014-11-27. Consultado o 2020-11-14. 
 120. "Esther Szekeres, matemática -. Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-02-20. Consultado o 2020-11-14. 
 121. "Dorothy Vaughan - Biography & Facts". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-11-14. 
 122. "Dorothy Vaughan, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-09-20. Consultado o 2020-11-14. 
 123. "Johanna Weber obituary". the Guardian (en inglés). 2014-11-09. Consultado o 2020-11-14. 
 124. "Johanna Weber, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-08. Consultado o 2020-11-14. 
 125. Maruglobina (2019-10-29). "Mujeres en STEAM: ¿Quién fue Corina Eloísa Ratto?". Medium (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 126. "Cora Ratto, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-01-03. Consultado o 2020-11-15. 
 127. "Doris Mary Cannell, historiadora de las matemáticas Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-19. Consultado o 2020-11-15. 
 128. "Dame Kathleen Ollerenshaw - British mathematician, educator, and politician". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 129. "Kathleen Ollerenshaw, matemática y educadora - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-01. Consultado o 2020-11-15. 
 130. "The 100th Birthday of Suzan Kahramaner, Turkey's First Female Mathematician, Celebrated at Işık University International Symposium - Işık Üniversitesi". www.isikun.edu.tr. Consultado o 2020-11-15. 
 131. "suzan kahramaner". ekşi sözlük (en turco). Consultado o 2020-11-15. 
 132. "Suzan Kahramaner, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-21. Consultado o 2020-11-15. 
 133. "EMMA CASTELNUOVO - Matemáticas-El papel de la mujer". sites.google.com. Consultado o 2020-11-15. 
 134. "CASTELNUOVO, Emma in "Dizionario Biografico"". www.treccani.it (en italiano). Consultado o 2020-11-15. 
 135. "Emma Castelnuovo, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-12. Consultado o 2020-11-15. 
 136. "Hanna Neumann 1914-1971 - Australian Academy of Science". www.science.org.au (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 137. "Hanna Neumann, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-12. Consultado o 2020-11-15. 
 138. "Marjorie Lee Browne - Mathematicians of the African Diaspora". www.math.buffalo.edu. Consultado o 2020-11-15. 
 139. "Marjorie Lee Browne - EcuRed". www.ecured.cu (en castelán). Consultado o 2020-11-15.  |first1= sen |last1= in Authors list (Axuda)
 140. "Marjorie Lee Browne, matemática y educadora - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-09. Consultado o 2020-11-15. 
 141. PeoplePill. "About Mary Helen Wright Greuter: Astronomer (1914 - 1997) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 142. "Mary Helen Wright Greuter, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-12-20. Consultado o 2020-11-15. 
 143. "Dorothy Lewis Bernstein, la matemática que incluyó las aplicaciones de las matemáticas en la enseñanza". Matemáticas y sus fronteras. 2018-07-13. Consultado o 2020-11-15. 
 144. "Dorothy Lewis Bernstein, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-11. Consultado o 2020-11-15. 
 145. "Dorothy Lewis Bernstein, 1979-1980 MAA President - Mathematical Association of America". www.maa.org. Consultado o 2020-11-15. 
 146. "Edith Jones Woodward, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-08-15. Consultado o 2020-11-15. 
 147. "Antonia Ferrín, la primera astrónoma gallega". La Voz de Galicia (en castelán). 2017-06-20. Consultado o 2020-11-15. 
 148. "Antonia Ferrín Moreiras, primera astrónoma gallega - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-13. Consultado o 2020-11-15. 
 149. October 22, Jaime DeJesus • (2014-10-22). "Local math teacher, Madeline Scotto celebrates 100th birthday". The Brooklyn Home Reporter (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 150. "Madeline Scotto, educadora - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-10-16. Consultado o 2020-11-15. 
 151. "Conociendo a...". revistahypatia.org. Consultado o 2020-11-15. 
 152. "Manuela Garín Pinillos, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-01. Consultado o 2020-11-15. 
 153. "Mollie Orshansky - American statistician". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 154. "Mollie Orshansky, estadística y economista - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-09. Consultado o 2020-11-15. 
 155. PeoplePill. "About Olive Jean Dunn: Mathematician (1915 - 2008) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-15. 
 156. "Olive Jean Dunn, estadística - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-01. Consultado o 2020-11-15. 
 157. S, Ana (2016-06-17). "Mujerícolas: Alice Schafer. Fundadora de la Asociación para Mujeres en Matemáticas.". Mujerícolas. Consultado o 2020-11-15. 
 158. "Alice Turner Schafer, fundadora de la Association for Women in Mathematics - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-18. Consultado o 2020-11-15. 
 159. "Sheila Edmonds - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 160. "Sheila May Edmonds, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-01. Consultado o 2020-11-23. 
 161. "Cartan Hélène". publimath.univ-irem.fr. Consultado o 2020-11-23. 
 162. "Hélène Cartan, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-10-12. Consultado o 2020-11-23. 
 163. texte, Académie des sciences (France) Auteur du (1942-01). "Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels". Gallica (en francés). Consultado o 2021-02-10. 
 164. PeoplePill. "About Phyllis Nicolson: Mathematician (1917 - 1968) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 165. "Phyllis Nicolson, física y matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-21. Consultado o 2020-11-23. 
 166. "University of California: In Memoriam, 1991". content.cdlib.org. Consultado o 2020-11-23. 
 167. "Elizabeth Scott, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-23. Consultado o 2020-11-23. 
 168. MS, 1 Marta (2014-08-09). "Helena Rasiowa (1917-1994)" (en castelán). Consultado o 2020-11-23. 
 169. "Helena Rasiowa, especialista en lógica matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-20. Consultado o 2020-11-23. 
 170. "Joan Clarke Facts, Summary, Life, Achievments, Post War & Death". School History (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 171. "Joan Clarke, criptoanalista - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-24. Consultado o 2020-11-23. 
 172. PeoplePill. "About Judy Clapp: American computer scientist - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". PeoplePill (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 173. "Winifred Asprey, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-08. Consultado o 2020-11-23. 
 174. "DOROTHY MAHARAM STONE" (PDF). 
 175. "Dorothy Maharam Stone, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-01. Consultado o 2020-11-23. 
 176. "Ferrand". www.imo.universite-paris-saclay.fr. Consultado o 2020-11-23. 
 177. "Jacqueline Ferrand, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-17. Consultado o 2020-11-23. 
 178. "Katherine Johnson, la matemática de la NASA que fue clave para la llegada del hombre a la Luna, muere a los 101 años". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2020-11-23. 
 179. "Katherine Johnson, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-08-26. Consultado o 2020-11-23. 
 180. "Julia Robinson, pionera de las matemáticas - Principia". principia.io (en spanish). Consultado o 2020-11-23. 
 181. "Julia Bowman Robinson, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-08. Consultado o 2021-03-16. 
 182. Videla, Alvaro (2018-12-08). "Kateryna L. Yushchenko — Inventor of Pointers". Medium (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 183. "Kateryna Yushchenko, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-12-08. Consultado o 2020-11-23. 
 184. "En memoria de Paulette Libermann". Matemáticas y sus fronteras. 2018-07-16. Consultado o 2020-11-23. 
 185. "Paulette Libermann, geómetra - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-14. Consultado o 2020-11-23. 
 186. "Irene Ann Stegun, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-02-09. Consultado o 2020-11-23. 
 187. "Handbook of Mathematical functions with Formulas, Grafs and Mathematical Tables." (PDF). 
 188. "Adele Katz Goldstine - ETHW". ethw.org. Consultado o 2020-11-23. 
 189. "Adele Goldstine, programadora Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-12-21. Consultado o 2020-11-23. 
 190. "TIBILETTI MARCHIONNA, Cesarina in "Dizionario Biografico"". www.treccani.it (en italiano). Consultado o 2020-11-23. 
 191. "Cesarina Tibiletti, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-17. Consultado o 2020-11-23. 
 192. "Obituaries: Vera Nikolaevna Kublanovskaya". SIAM News (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 193. "Vera Nikolaevna Kublanovskaya, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-21. Consultado o 2020-11-23. 
 194. "Edith H. Luchins - eminent Gestalt psychologist and mathematician". gestalttheory.net. Consultado o 2020-11-23. 
 195. "Edith Hirsch Luchins, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-21. Consultado o 2020-11-23. 
 196. "Frédérique Papy-Lenger: revolucionaria pedagoga matemática.". MATEMÁTICAS EN FEMENINO PLURAL (en castelán). 2019-03-03. Consultado o 2020-11-23. 
 197. "Frédérique Papy-Lenger, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-12-08. Consultado o 2020-11-23. 
 198. "Mary Jackson". Biography (en inglés). Consultado o 2020-11-23. 
 199. "Mary Winston Jackson, ingeniera - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-09. Consultado o 2020-11-23. 
 200. "Mrs. Adele Goldstine". IT History Society (en inglés). 2015-12-21. Arquivado dende o orixinal o 16 de maio de 2021. Consultado o 2020-11-23. 
 201. "Gloria Gordon Bolotsky, programadora - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-28. Consultado o 2020-11-23. 
 202. "Bletchley Park codebreaker Mavis Batey: Tributes to 'special woman'". BBC News (en inglés). 2013-11-14. Consultado o 2020-11-23. 
 203. "Mavis Lilian Batey, criptoanalista - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-05. Consultado o 2020-11-23. 
 204. Pace, Eric (1999-09-29). "Anneli Cahn Lax, 77, a Leader In the Publishing of Mathematics (Published 1999)". The New York Times (en inglés). ISSN 0362-4331. Consultado o 2020-11-23. 
 205. "Anneli Cahn Lax, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-23. Consultado o 2020-11-23. 
 206. "Meet Olga Aleksandrovna Ladyzhenskaya: the Russian mathematician who pushed through the Iron Curtain". massivesci.com. Consultado o 2020-11-23. 
 207. "Olga Aleksandrovna Ladyzhenskaya, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-07. Consultado o 2020-11-23. 
 208. "SHANNON, Mary Elizabeth (Betty) Moore" (PDF). 
 209. "Betty Shannon, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-04-14. Consultado o 2020-11-23. 
 210. "Muere de COVID-19 Ann Mitchell, científica que contribuyó a la derrota del nazismo". Montevideo Portal (en castelán). Consultado o 2020-11-23. 
 211. "Ann Mitchell, la matemática que pasó de descifrar Enigma a investigar el efecto del divorcio en los niños Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-05-28. Consultado o 2020-11-23. 
 212. "NZMS Newsletter 45 Centrefold - Gloria Olive". www.massey.ac.nz. Consultado o 2020-11-23. 
 213. "Gloria Olive, especialista en combinatoria - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-08. Consultado o 2020-11-23. 
 214. "Biography of Cathleen Synge Morawetz". The Wonder Women Project. Consultado o 2020-11-24. 
 215. "Cathleen Synge Morawetz, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-05. Consultado o 2020-11-24. 
 216. Schattschneider, Doris (2018-01-02). "Marjorie Rice (16 February 1923–2 July 2017)". Journal of Mathematics and the Arts 12 (1): 51–54. ISSN 1751-3472. doi:10.1080/17513472.2017.1399680. 
 217. "Marjorie Rice, matemática afeccionada - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-02-16. Consultado o 2020-11-24. 
 218. "Yvonne Choquet-Bruhat" (en inglés). 2017-12-29. doi:10.1063/PT.6.6.20171229a. 
 219. "Yvonne Choquet-Bruhat, física y matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-29. Consultado o 2020-11-24. 
 220. "Betty Jean Jennings Bartik - IEEE Computer Society" (en inglés). Consultado o 2020-11-24. 
 221. "Betty Jean Jennings Bartik, programadora - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-27. Consultado o 2020-11-24. 
 222. "Memories of Mary Ellen Rudin" (PDF). 
 223. "Mary Ellen Rudin, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-07. Consultado o 2020-11-24. 
 224. "La increíble "abuela" de la Web: la madre de Berners-Lee también fue una pionera". elDiario.es. 
 225. "Mary Lee Woods, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-12. Consultado o 2020-11-24. 
 226. "Evelyn Boyd Granville, second african american woman mathematican". www.math.buffalo.edu. Consultado o 2020-11-24. 
 227. "Evelyn Boyd Granville, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-01. Consultado o 2020-11-24. 
 228. admin (2019-11-20). "Biografía de Assumptió Català astrónoma española". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2020-11-24. 
 229. "Maria Assumpció Català i Poch, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-14. Consultado o 2020-11-24. 
 230. S, Ana (2016-08-09). "Mujerícolas: Olga Oleinik. Pionera en varias teorías matemáticas". Mujerícolas. Consultado o 2020-11-24. 
 231. "Olga Arsenievna Oleinik, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-02. Consultado o 2020-11-24. 
 232. peoplepill.com. "About Carol Karp: Mathematician (1926 - 1972) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com. Consultado o 2020-11-30. 
 233. "Carol Ruth Karp, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-10. Consultado o 2020-11-30. 
 234. "HOOVER Schneider, Erna". forohistorico.coit.es. Consultado o 2020-11-30. 
 235. "NIHF Inductee Erna Schneider Hoover Invented the Telephone Switching System". www.invent.org (en inglés). Consultado o 2020-11-30. 
 236. "Erna Schneider Hoover, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-06-19. Consultado o 2020-11-30. 
 237. Macho-Stadler, Marta (2019-01-18). "María Josefa Wonenburger, una olvidada matemática con dos tesis... que nadie reconoció en España". ElDiario.es (en castelán). Consultado o 2020-11-30. 
 238. "María Josefa Wonenburger Planells, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-07-19. Consultado o 2020-11-30. 
 239. "PREMIOS MARÍA JOSEFA WONENBURGER PLANELLS". igualdade.xunta.gal. Consultado o 2020-11-30. 
 240. "Women in Mathematics beyond Stereotypes — Joan Birman - EGMO 2018". www.egmo2018.org. Consultado o 2021-03-16. 
 241. "Joan Birman, especialista en teoría de trenzas - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-30. Consultado o 2021-03-16. 
 242. Droides, Dynamic. "Biografía de Vera Cooper Rubin Astronomía astrónomas". astrojem.com. Arquivado dende o orixinal o 09 de febreiro de 2021. Consultado o 2021-03-16. 
 243. "Vera Rubin, astrónoma - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-23. Consultado o 2021-03-16. 
 244. peoplepill.com. "About Hu Hesheng: Mathematician (1928-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com. Consultado o 2021-03-16. 
 245. "Hu Hesheng, geómetra diferencial - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-20. Consultado o 2021-03-16. 
 246. "Marion Walter - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 247. "Marion Walter, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-30. Consultado o 2021-03-16. 
 248. "Charlotte Froese Fischer" (en inglés). 2017-09-21. doi:10.1063/PT.6.6.20170921a. 
 249. "Charlotte Froese Fischer, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-09-21. Consultado o 2021-03-16. 
 250. "Persons: Tyshkevich, Regina Iosifovna". www.mathnet.ru. Consultado o 2021-03-16. 
 251. "Regina Iosifovna Tyshkevich, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-10-30. Consultado o 2021-03-16. 
 252. "The Dayton Foundation: For Foundation Donors – Donor Stories: Thyrsa Frazier Svager Scholarship Fund". www.daytonfoundation.org. Consultado o 2021-03-16. 
 253. "Thyrsa Frazier Svager, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-06-16. Consultado o 2021-03-17. 
 254. "Proyecto Canals - Canales cartesianos hacia el conocimiento de matemáticas". recursostic.educacion.es. Consultado o 2021-03-16. 
 255. "Maria Antònia Canals, 83 años: "Sigo para alentar a los maestros"". La Vanguardia (en castelán). 2013-12-22. Consultado o 2021-03-16. 
 256. "Maria Antònia Canals, maestra y matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-11-15. Consultado o 2021-03-16. 
 257. "A matematika professzor asszonya". www.termeszetvilaga.hu. Arquivado dende o orixinal o 16 de marzo de 2017. Consultado o 2021-03-16. 
 258. "Vera T. Sós, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2019-09-11. Consultado o 2021-03-16. 
 259. Góngora, Antonio Rosales. "Matemáticos del día". Matemalescopio (en francés). Consultado o 2021-03-16. 
 260. "Valentina Mikhailovna Borok, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-09. Consultado o 2021-03-16. 
 261. Finite Fields and Their Applications. Arquivado dende o orixinal o 24 de xaneiro de 2021. Consultado o 02 de febreiro de 2021. 
 262. "Vera Pless, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-05. Consultado o 2021-03-16. 
 263. Vanhattum, Sue (2010-02-03). "Math Mama Writes...: In Honor of Black History". Math Mama Writes... Consultado o 2021-03-16. 
 264. "Vivienne Malone-Mayes, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-02-10. Consultado o 2021-03-16. 
 265. "MARY WYNNE WARNER" (PDF). 
 266. "Mary Wynne Warner, topóloga algebraica - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-22. Consultado o 2021-03-16. 
 267. "OBITUARY. MARY WYNNE WARNER (1932–1998)" (PDF). 
 268. "Frances Elizabeth Allen". EcuRed. 
 269. "Frances Elizabeth Allen, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-08-04. Consultado o 2021-03-16. 
 270. "ALLEN, Frances E.". forohistorico.coit.es. Consultado o 2021-03-16. 
 271. "Etta Zuber Falconer - American educator and mathematician". Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 272. "Etta Zuber Falconer, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-11-21. Consultado o 2021-03-16. 
 273. "The Latest". American Mathematical Society (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 274. "Lesley Millman Sibner, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-13. Consultado o 2021-03-16. 
 275. "Grace Goldsmith Wahba - Department of Statistics". statistics.stanford.edu. Consultado o 2021-03-16. 
 276. "Grace Wahba, estadística Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-08-03. Consultado o 2021-03-16. 
 277. "Graciela Beatriz Salicrup López - Instituto de investigaciones Históricas Políticas Económicas y Sociales". web.archive.org. 2021-01-22. Consultado o 2021-03-16. 
 278. "Graciela Salicrup López, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-07. Consultado o 2021-03-16. 
 279. Graduados, Dirección. "Louise Schmir Hay, especialista en lógica matemática". Graduados FRM UTN (en castelán). Arquivado dende o orixinal o 01 de decembro de 2020. Consultado o 2021-03-16. 
 280. "Louise Schmir Hay, especialista en lógica matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-14. Consultado o 2021-03-16. 
 281. West, Racquel (2019-11-24). "Gloria Conyers Hewitt (1935- ) •" (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 282. "Gloria Conyers Hewitt, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-10-26. Consultado o 2021-03-16. 
 283. peoplepill.com. "About Nina Uraltseva: Russian mathematician (1934-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com. Consultado o 2021-03-16. 
 284. "Nina Nikolaevna Uraltseva, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-24. Consultado o 2021-03-16. 
 285. "Alexandra Bellow full-length interview: Department of Mathematics - Northwestern University". www.math.northwestern.edu (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 286. "Alexandra Bellow, especialista en teoría ergódica - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-30. Consultado o 2021-03-16. 
 287. "Bhama Srinivasan". www.math.unl.edu. Arquivado dende o orixinal o 01 de maio de 2008. Consultado o 2021-03-16. 
 288. "Bhama Srinivasan, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-22. Consultado o 2021-03-16. 
 289. admin (2018-05-11). "Biografía de Margaret Hamilton informática americana". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 290. "Margaret Hamilton, informática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-08-17. Consultado o 2021-03-16. 
 291. "Chalkboard Champion Geraldine Claudette Darden: The Rising Star of Mathematics". chalkboardchampions.org. Consultado o 2021-03-16. 
 292. "Geraldine Darden, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-07-22. Consultado o 2021-03-16. 
 293. "Sally Shlaer - Copro, la enciclopedia libre". copro.com.ar. Consultado o 2021-03-16. 
 294. "Sally Shlaer, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-12-03. Consultado o 2021-03-16. 
 295. "In Memory of Marina Ratner. 1938–2017" (PDF). 
 296. "Marina Ratner, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-10-30. Consultado o 2021-03-16. 
 297. "Marina Ratner (1938–2017) – Bhāvanā" (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 298. "Lorraine Lois Foster, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2018-12-25. Consultado o 2021-03-16. 
 299. "Zemřela prof. Jitka Dupačová - Matematicko-fyzikální fakulta". www.mff.cuni.cz (en checo). Consultado o 2021-03-16. 
 300. "Jitka Dupačová, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-07. Consultado o 2021-03-16. 
 301. peoplepill.com. "About Mary W. Gray: Mathematician (1939-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 302. "Mary Lee Wheat Gray, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-04-04. Consultado o 2021-03-16. 
 303. "Doris Schattschneider". www.agnesscott.edu. Consultado o 2021-03-16. 
 304. "Doris Jean Wood Schattschneider". 
 305. peoplepill.com. "About Doris Schattschneider: American mathematician (1939-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 306. "Cora Sadosky - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 307. "Cora Sadosky, especialista en análisis armónico - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-05-23. Consultado o 2021-03-16. 
 308. "Linda G. Keen". www.math.unl.edu. Arquivado dende o orixinal o 25 de outubro de 2011. Consultado o 2021-03-16. 
 309. "Linda Goldway Keen, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-09. Consultado o 2021-03-16. 
 310. "Lenore Blum, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-12-18. Consultado o 2021-03-16. 
 311. Certo, Tracy (2018-09-06). "Lenore Blum shocked the community with her sudden resignation from CMU. Here she tells us why.". NEXTpittsburgh (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 312. "Bandera con el retrato de Niels Henrik Abel". www.nationalgeographic.com.es (en castelán). 2019-03-21. Consultado o 2021-03-16. 
 313. "Karen Keskulla Uhlenbeck, matemática". 
 314. "Gillian Lovegrove's research". 
 315. "Recruiting the new IT girls" (en inglés). 2002-01-23. Consultado o 2021-03-16. 
 316. "Gillian Lovegrove, especialista en ciencias de la computación Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-10-28. Consultado o 2021-03-16. 
 317. peoplepill.com. "About Christine Darden: American mathematician, data analyst, and aeronautical engineer (1942-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 318. "STEM Heroes: Christine Darden" (en inglés). Arquivado dende o orixinal o 12 de febreiro de 2021. Consultado o 02 de febreiro de 2021. 
 319. "Christine Darden, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-10. Consultado o 2021-03-16. 
 320. "Evelyn Nelson - The Canadian Encyclopedia". www.thecanadianencyclopedia.ca. Consultado o 2021-03-16. 
 321. "Evelyn Merle Nelson, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-25. Consultado o 2021-03-16. 
 322. "Margaret Hilary Ashworth Millington - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 323. "Margaret Hilary Millington, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-03-22. Consultado o 2021-03-16. 
 324. 324,0 324,1 "Graciela Chichilnisky: “El primer principio para la creación de un cambio que sea real es hacer que ese cambio sea rentable” - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-07-01. Consultado o 2021-03-16. 
 325. "Cornejo recibió a Graciela Chichilnisky, premio Nobel de la Paz : Prensa Gobierno de Mendoza". www.mendoza.gov.ar. Consultado o 2021-03-16. 
 326. "Graciela Chichilnisky". Global Thermostat (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 327. peoplepill.com. "About Nicole El Karoui: French mathematician (1944-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 328. "Nicole El Karoui, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-29. Consultado o 2021-03-16. 
 329. "Krystyna Kuperberg - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 330. "Krystyna Kuperberg, experta en sistemas dinámicos - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-07-17. Consultado o 2021-03-16. 
 331. "Jean Taylor". www.agnesscott.edu. Consultado o 2021-03-16. 
 332. "Jean Ellen Taylor, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-09-17. Consultado o 2021-03-16. 
 333. "Dusa McDuff". Simons Foundation (en inglés). 2014-06-22. Consultado o 2021-03-16. 
 334. "Dusa McDuff, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-18. Consultado o 2021-03-16. 
 335. "Excma. Sra. Dra. Pilar Bayer Isant". Real Academia Europea de Doctores (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 336. "Pilar Bayer, en el próximo Coloquio UAM-ICMAT". [Ligazón morta]
 337. "Pilar Bayer, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-02-13. Consultado o 2021-03-16. 
 338. "María Teresa Lozano Imízcoz: ‘Poner en común ideas siempre multiplica las soluciones’ - Por pares". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-03. Consultado o 2021-03-16. 
 339. "ArbolMat / María Teresa Lozano Imízcoz". www.rsme.es. Consultado o 2021-03-16. 
 340. "Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Académicos - Correspondientes nacionales". web.archive.org. 2017-11-18. Consultado o 2021-03-16. 
 341. "María Teresa Lozano Imízcoz" (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 342. "Субботина Н.Н. - Общая информация". www.ras.ru. Consultado o 2021-03-16. 
 343. "Персоналии: Субботина Нина Николаевна". www.mathnet.ru. Consultado o 2021-03-16. 
 344. "Субботина Нина Николаевна. ИС АРАН". isaran.ru. Consultado o 2021-03-16. 
 345. "Radhia Cousot - IEEE Computer Society" (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 346. "Radhia Cousot - The PL Enthusiast". The Programming Languages Enthusiast (en inglés). 2014-06-09. Consultado o 2021-03-16. 
 347. "Radhia Cousot, especialista en ciencias de la computación - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-06. Consultado o 2021-03-16. 
 348. "Edna Paisano". platea.pntic.mec.es. Consultado o 2021-03-16. 
 349. "Edna Paisano, trabajadora social y estadística - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-01-01. Consultado o 2021-03-16. 
 350. PAÍS, Ediciones EL. "Barbara Hendricks en EL PAÍS". EL PAÍS (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 351. S.L, EDICIONES PLAZA. "Barbara Hendricks: así es la química afroamericana con la ópera". Cultur Plaza (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 352. "«Vivo para la música y sus emociones»". El Correo (en castelán). 2009-05-17. Consultado o 2021-03-16. 
 353. "Barbara Hendricks y las matemáticas - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-11-20. Consultado o 2021-03-16. 
 354. "Xaro Nomdedeu - Ciència per llegir". pagines.uab.cat. Arquivado dende o orixinal o 13 de febreiro de 2021. Consultado o 2021-03-16. 
 355. "Xaro Nomdedeu Moreno, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-11. Consultado o 2021-03-16. 
 356. "Sun-Yung Alice Chang, especialista en análisis geométrico, ponente del Coloquio UAM-ICMAT |". [Ligazón morta]
 357. "Sun-Yung Alice Chang, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-03-24. Consultado o 2021-03-16. 
 358. Centre, The University of Melbourne eScholarship Research. "Praeger, Cheryl Elisabeth - Biographical entry - Encyclopedia of Australian Science". www.eoas.info (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 359. "Cheryl Elisabeth Praeger, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-09-07. Consultado o 2021-03-16. 
 360. "Raman Parimala". www.agnesscott.edu. Consultado o 2021-03-16. 
 361. peoplepill.com. "About Raman Parimala: Indian mathematician (1948-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 362. abonato99 (2016-04-27). "Interview with a mathematician: Fan Chung Graham". The Intrepid Mathematician (en inglés). Consultado o 2021-03-16. 
 363. "Celebrating Women in STEM: Dr. Fan Chung - University News". info.umkc.edu. Consultado o 2021-03-16. 
 364. "Fan Chung, especialista en teoría de grafos - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-10-09. Consultado o 2021-03-16. 
 365. "DINOS y DINAS de la Informática en la Argentina : 27/05/2019: Conversando con Irene Loiseau. Parte 3 Testimonios". DINOS y DINAS de la Informática en la Argentina. Consultado o 2021-03-16. 
 366. "Irene Loiseau, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-07-26. Consultado o 2021-03-16. 
 367. "Regina Llopis: “La Inteligencia Artificial requiere de vigilancia ética” - innovación en español". innovaspain (en castelán). 2019-03-19. Consultado o 2021-03-16. 
 368. "Las Marie Curie del siglo XXI" (PDF). 
 369. "Regina Llopis Rivas, Presidenta y Fundadora de AIA". Grupo AIA - Algoritmos para un mundo mejor (en castelán). Consultado o 2021-03-16. 
 370. "Regina Llopis, presidenta del Grupo AIA, Premio FEDEPE por su trayectoria en el sector tecnológico – MujerEmprendedora" (en castelán). Arquivado dende o orixinal o 12 de febreiro de 2021. Consultado o 2021-03-16. 
 371. "Handbook in Financial Economics Series: Volume 8. Collected Works of Marida Bertocchi". World Scientific. 
 372. "Marida Bertocchi, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-08-14. Consultado o 2021-03-17. 
 373. peoplepill.com. "About Eva Bayer-Fluckiger: Swiss mathematician (1951-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 374. "Eva Bayer-Fluckiger, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-06-25. Consultado o 2021-03-17. 
 375. "Professor Dame Wendy Hall - Executive Director". Web Science Trust (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 376. "Wendy Hall, especialista en ciencias de la computación - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2016-10-25. Consultado o 2021-03-17. 
 377. "Professor Dame Wendy Hall". Web Science Institute Southampton. 
 378. "La matemática que revolucionó el cine digital". La Vanguardia (en castelán). 2017-09-04. Consultado o 2021-03-17. 
 379. "Real Sociedad Matemática Española - Ingrid Daubechies y David Mumford, Premio BBVA de Ciencias Básicas". web.archive.org. 2016-03-09. Consultado o 2021-03-17. 
 380. "Ingrid Daubechies, especialista en ondículas - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-17. Consultado o 2021-03-17. 
 381. "La traba de Pascal: geometría proyectiva y literatura". Cuaderno de Cultura Científica (en castelán). 2016-12-21. Consultado o 2021-03-17. 
 382. "Michèle Audin, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2020-01-03. Consultado o 2021-03-17. 
 383. ".: MATEMATICALIA :. - Michèle Audin recibe el Premio Mme. Claude Berthault-Institut de France". www.matematicalia.net. Consultado o 2021-03-17. 
 384. "slandau". Lawfare (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 385. "Susan Landau, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-06-03. Consultado o 2021-03-17. 
 386. "Daina Taimina". She Thought It (en inglés). 2018-01-29. Consultado o 2021-03-17. 
 387. "Daina Taimina, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-19. Consultado o 2021-03-17. 
 388. peoplepill.com. "About Bernadette Perrin-Riou: French mathematician (1955-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 389. "Bernadette Perrin-Riou, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-08-01. Consultado o 2021-03-17. 
 390. Jorge (2014-05-17). "Mujeres y Ciencia: CAPI CORRALES RODRIGÁÑEZ". Mujeres y Ciencia. Consultado o 2021-03-17. 
 391. films, Aloa (2013-02-26). "Capi Corrales YO CUANDO VEO ESTO, PIENSO ESTO". Consultado o 2021-03-17. 
 392. "Que no quiero que me expliquen!". Librería cervantes. Consultado o 2021-03-17. 
 393. "Emmy Noether, madre del álgebra abstracta - Vidas científicas". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-02. Consultado o 2021-03-17. 
 394. "Homenaje a las Hermanas Barnés" (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 395. "Ada Lovelace: el primer programador de la historia". 
 396. Jorge (2014-05-17). "Mujeres y Ciencia: CAPI CORRALES RODRIGÁÑEZ". Mujeres y Ciencia. Consultado o 2021-01-28. 
 397. "ESTEBAN GALARZA, Mª JESÚS. Matemática". www.jakiunde.eus. Consultado o 2021-03-17. 
 398. "María Jesús Esteban, presidenta electa de ICIAM". RSME. 
 399. "María Jesús Esteban, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-04-06. Consultado o 2021-03-17. 
 400. "María Jesús Esteban afirma que las matemáticas de alto nivel representan un impacto del 15-16 % del PIB de los países avanzados". www.uv.es. Consultado o 2021-03-17. 
 401. "Última Hora". www.estrategia.net. Consultado o 2021-03-17. 
 402. ".: MATEMATICALIA :. - Entrevista a Olga Gil Medrano, presidenta de la Real Sociedad Matemática". www.matematicalia.net. Consultado o 2021-03-17. 
 403. López, Nerea Diez (2018-10-26). "Mujeres y matemáticas: Entrevista a Olga Gil Medrano". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 404. "Carme Torras Genís - Las Científicas Cuentan" (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 405. "Carme Torras". CCCB (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 406. López, Nerea Diez (2020-05-26). "Comisión Científica". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 407. López, Nerea Diez (2020-11-20). "Carme Torras, Premio Nacional de Investigación “Julio Rey Pastor”". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 408. "Catherine Goldstein, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-05. Consultado o 2021-03-17. 
 409. "French Mathematics in Rio". CNRS News (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 410. Dentcheva, Darinka; Shapiro, Alexander; Ruszczyński, Andrzej (2009). Lectures on stochastic programming. Modeling and theory. MPS/SIAM Series on Optimization. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 978-0-89871-687-0. 
 411. "Darinka Dentcheva, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-03. Consultado o 2021-03-17. 
 412. "Abigail Thompson". www.agnesscott.edu. Consultado o 2021-03-17. 
 413. "Abigail Thompson, especialista en topología de 3-variedades - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2014-06-30. Consultado o 2021-03-17. 
 414. peoplepill.com. "About Frances Kirwan: British mathematician (1959-) - Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 415. "Frances Kirwan, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-21. Consultado o 2021-03-17. 
 416. Barcelona, Universitat de. "Miró-Roig, Rosa M.". Departament de Matemàtiques i Informàtica (en catalán). Consultado o 2021-03-17. 
 417. "Rosa Maria Miró i Roig, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-08-06. Consultado o 2021-03-17. 
 418. "L'Institut d'Estudis Catalans lliura els Premis Sant Jordi 2007" (PDF). 
 419. "Quintela, Peregrina". Fundación Gadea Ciencia (en castelán). Consultado o 2021-01-28. 
 420. "Peregrina Quintela". igualdade.xunta.gal (en castelán). Consultado o 2021-01-28. 
 421. IT, Desarrollado con webControl CMS por Intermark. "Reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 - Prensa". Fundación Princesa de Asturias (en castelán). Consultado o 2021-01-28. 
 422. IT, Desarrollado con webControl CMS por Intermark. "Reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020 - Prensa". Fundación Princesa de Asturias (en castelán). Consultado o 2021-01-28. 
 423. "Carro, Mª Jesús". Fundación Gadea Ciencia (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 424. "30 investigadors rebran aquesta tarda les Distincions de la Generalitat per a la Recerca Universitària". Govern.cat (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 425. "Real Sociedad Matemática Española - María Jesús Carro, nueva presidenta del Comité C³". web.archive.org. 2018-06-22. Consultado o 2021-03-17. 
 426. "STRATEGOS" (PDF). 
 427. "Anna Sciomachen, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-10. Consultado o 2021-03-17. 
 428. "Kirk Fellowship Interview: Professor Claudia Sagastizabal on renewable energy, the "science of betterment" and punting in circles - Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences". www.newton.ac.uk. Arquivado dende o orixinal o 01 de febreiro de 2021. Consultado o 2021-03-17. 
 429. "Claudia Sagastizábal, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-11-16. Consultado o 2021-03-17. 
 430. "Marta Macho, una matemática en la frontera de las humanidades -". pikara magazine (en castelán). 2018-02-09. Consultado o 2021-03-17. 
 431. Gil, Lydia (2017-11-01). "Marta Macho Stadler, matemática - #MujeresDivulgadoras". Social Media en Investigación - Un proyecto de Lydia Gil (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 432. "Marta Macho Stadler". AMIT (en castelán). 2016-10-20. Consultado o 2021-03-17. 
 433. admin (2018-12-03). "Biografía de Marta Macho matemática española". Mujeres Notables (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 434. "Professor Ulrike Tillmann named as next Director of the Isaac Newton Institute. Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences". www.newton.ac.uk. Arquivado dende o orixinal o 03 de marzo de 2021. Consultado o 2021-03-17. 
 435. "Ulrike Luise Tillmann, matemática Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-12-12. Consultado o 2021-03-17. 
 436. "LEI, TAN. MATHEMATICIAN (1963-2016)". 
 437. Rand, Robbie. "Reference Guides: Guide to: Mathematics - Selected Resources: Mathematics". carrollton.libguides.com (en inglés). Arquivado dende o orixinal o 12 de febreiro de 2021. Consultado o 2021-03-17. 
 438. "Tan Lei, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-03-18. Consultado o 2021-03-17. 
 439. prnoticias, redacción. "Elena Mendoza nueva vicepresidenta de desarrollo de negocio de Avanade Spain". historico.prnoticias.com (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 440. "Elena Mendoza se convierte en la nueva directora general de Lenovo". CIO (en castelán). 2007-03-28. Consultado o 2021-03-17. 
 441. prnoticias, redacción. "Elena Mendoza nueva vicepresidenta de desarrollo de negocio de Avanade Spain". historico.prnoticias.com (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 442. peoplepill.com. "About Sijue Wu: American mathematician (1964-) Biography, Facts, Career, Wiki, Life". peoplepill.com. Consultado o 2021-03-17. 
 443. "Sijue Wu, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-15. Consultado o 2021-03-17. 
 444. "Karen E. Smith Interview" (PDF). 
 445. "Karen Ellen Smith, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-05-09. Consultado o 2021-03-17. 
 446. "Mercedes Siles Molina". AMIT (en castelán). 2016-06-21. Consultado o 2021-03-17. 
 447. López, Nerea Diez (2019-05-31). "La vicepresidenta de la RSME, Mercedes Siles Molina, nueva presidenta del CEMat". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 448. "Mercedes Siles Molina - Aneca". www.aneca.es. Consultado o 2021-03-17. 
 449. "4 Giugno 1966: Buon compleanno Svetlana! - Rudi Matematici - Blog - Le Scienze". rudimatematici-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it. Consultado o 2021-03-17. 
 450. "Svetlana Yakovlevna Jitomirskaya, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-06-04. Consultado o 2021-03-17. 
 451. RSME (2019-12-13). "Mujeres y matemáticas: Entrevista a Ana Justel Eusebio". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 452. ".: MATEMATICALIA :. - Nacional". www.matematicalia.net. Consultado o 2021-03-17. 
 453. "Ana Justel Eusebio - Talent Woman España". web.archive.org. 2020-08-06. Consultado o 2021-03-17. 
 454. "La profesora de estadísticas y vecina de Soto, Ana Justel recibe el premio Margarita Salas por su trayectoria científica". Cronica Norte (en castelán). 2019-12-20. Consultado o 2021-03-17. 
 455. "'Diario Polar': las memorias de dos científicos al límite de la aventura - Natura - elmundo.es". www.elmundo.es. Consultado o 2021-01-29. 
 456. "GLACKMA, Declarada de Utilidad Pública - GLACKMA". web.archive.org. 2017-03-05. Consultado o 2021-01-29. 
 457. Bilbao, Jon. "Dorleta García Rodríguez - Matematicas" (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 458. Andrea Casas (2017-06-01). "Clara Grima: «El futuro está hecho de matemáticas»". Revista Mètode (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 459. ""Soy doctora en matemáticas y no sé dividir con tres cifras ni sé calcular a mano una raíz cuadrada"". BBC News Mundo (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 460. Grima, Clara. "Clara Grima, autor en Mati y sus mateaventuras". Mati y sus mateaventuras (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 461. Sevilla, Diario de (2020-04-18). ""Las redes sociales son pura matemática"". Diario de Sevilla (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 462. IT, Desarrollado con webControl CMS por Intermark. "Reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2018 - Prensa". Fundación Princesa de Asturias (en castelán). Consultado o 2021-01-28. 
 463. IT, Desarrollado con webControl CMS por Intermark. "Reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2019 - Prensa". Fundación Princesa de Asturias (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 464. IT, Desarrollado con webControl CMS por Intermark. "Reunión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2020 - Prensa". Fundación Princesa de Asturias (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 465. "Trachette Jackson's Biography". The HistoryMakers (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 466. "Trachette Jackson, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-07-24. Consultado o 2021-03-17. 
 467. "La hoja volante" (PDF). 
 468. Yumpu.com. "CURRICULUM VITAE NOMBRE Teresa Martínez Bravo ...". yumpu.com (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 469. ".: MATEMATICALIA :. - Internacional". www.matematicalia.net. Consultado o 2021-03-17. 
 470. "Vive rápido, muere joven.Matemáticas en Biología del Envejecimiento". 
 471. "Control geométrico de sistemas mecánicos". 
 472. "Matemáticas, Control y Robótica" (PDF). 
 473. "Interview with math whiz, author, and actress Danica McKellar – Aetiology". web.archive.org. 2015-10-16. Consultado o 2021-03-17. 
 474. "Danica McKellar: Matemáticas y actuación, mezcla sorprendente con grandes resultados - Guioteca.com" (en spanish). 2017-02-14. Consultado o 2021-03-17. 
 475. "El teorema de Danica McKellar". Gaussianos (en castelán). 2007-01-24. Consultado o 2021-03-17. 
 476. "Danica McKellar: Las matemáticas también son sexys". La Ciencia de la Mula Francis (en castelán). 2014-01-15. Consultado o 2021-03-17. 
 477. "Danica McKellar, matemática y actriz - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2015-01-03. Consultado o 2021-03-17. 
 478. "Maryam Mirzakhani - Biography". Maths History (en inglés). Consultado o 2021-03-17. 
 479. "Maryam Mirzakhani - Matemáticas y sus fronteras". Consultado o 2021-03-17. 
 480. "Maryam Mirzakhani, matemática - Efemérides". Mujeres con ciencia (en castelán). 2017-05-12. Consultado o 2021-03-17. 
 481. Prego, Carlos (2018-07-14). "Un año sin Maryam Mirzakhani, la matemática que quería ser escritora". Hipertextual (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 482. López, Nerea Diez (2017-07-26). "Mujeres y Matemáticas: Maryam Mirzakhani, una luz que nunca se apagará". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-03-17. 
 483. "María Pe Pereira, Premio José Luis Rubio de Francia 2012". mym.rsme.es. Consultado o 01-02-2021. 
 484. "Jezabel Curbelo Hernández (UAM-ICMAT) y Rafael Granero Belinchón (UC) reciben el Premio SeMA Antonio Valle para jóvenes investigadores en el ámbito de la matemática aplicada". ICMAT (en inglés). Consultado o 2021-02-01. 
 485. López, Nerea Diez (2020-07-03). "La investigadora María Ángeles García Ferrero, Premio José Luis Rubio de Francia 2019 de la RSME". Real Sociedad Matemática Española (en castelán). Consultado o 2021-02-01. 
 486. "María Ángeles García Ferrero, escogida mejor matemático joven nacional 2019". ICMAT (en inglés). Consultado o 2021-02-01. 
 487. "María Cumplido, la cordobesa resuelve un problema matemático de hace 20 años". La Vanguardia (en castelán). 2020-07-16. Consultado o 2021-02-01. 
 488. "María Cumplido: entrevista con la joven matemática cordobesa". Nobbot (en castelán). 2020-08-13. Consultado o 2021-02-01. 

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]