Software

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Este é un dos 1000 artigos que toda Wikipedia debería ter.
Logo do software libre LaTeX, un sistema de composición de texto deseñado especialmente para textos con fórmulas matemáticas.

En informática, a palabra inglesa software utilízase para describir a parte non física ("lóxica") do ordenador, tamén chamada programa ou aplicación informática.

Chámase así en contrapartida á parte física da computadora, o hardware (monitor, teclado, rato, escáner...etc), que é o que fai que os programas se poidan executar e o usuario poida interaccionar co ordenador. O software é o código compilado que se transforma en aplicacións utilizables, que poden ser de ofimáticas, de deseño, multimedia etc.

O software de ordenador (ou sinxelamente, software) refírese a un ou máis programas de ordenador e os datos almacenados nun ordenador para algún propósito concreto. O software de programa permite o funcionamento programado xa implementado, sexa dando instrucións de xeito dereito, a través de instrucións ao hardware (a parte física), ou servindo como entrada a outro programa. O software de datos existe de xeito único para o seu uso eventual por outro software de programa.

O termo software foi usado por primeira vez neste senso por John W. Tukey en 1957; de xeito coloquial, o termo utilízase frecuentemente para designar aplicacións, utilidades, o sistema operativo etc.. En informática e enxeñaría de programas, software de ordenador é toda a información procesada polo sistema informático, programas e datos.

Clases de software[editar | editar a fonte]

Calquera ordenador moderno de uso xeral (en oposición aos sistemas embebidos) conta con varias "capas" de software que realizan cada unha certas tarefas determinadas. Divídense habitualmente en tres categorías principais:

Software de sistema
O software de sistema inclúe o sistemas básico de entrada e saída ("BIOS", chamado tamén firmware en vez de software), os controladores dos dispositivos, un sistema operativo e, normalmente, unha interface gráfica de usuario ("GUI") que, en conxunto, lle permiten ao usuario poder interaccionar co ordenador e os seus periféricos. O sistema de software ven normalmente co ordenador e quen ten coñecementos de informática só "a nivel de usuario" non é consciente sequera de que existe.
Software de aplicación
O software de aplicación permítelle ao usuario realizar unha ou máis tarefas concretas, como as aplicacións de ofimática coas que é posíbel redactar documentos (procesador de textos, realizar cálculos en folla de cálculo etc. ou os xogos de vídeo. O software de aplicación cómprase á parte ou descárgase de internet. Nas aplicacións é no que a maior parte da xente pensa cando se fala de software.
Software de usuario
O software de usuario adecúa os sistemas ás necesidades específicas de cada usuario. Inclúe os modelos de follas de cálculo, as macros dos procesadores de texto, as simulacións científicas, os gráficos e os guións de animación. Mesmo os filtros de correo son un tipo de software de usuario. É fácil pasar por alto a súa importancia real.

Software en execución[editar | editar a fonte]

Un programa de ordenador ten que ser "cargado" na memoria deste.

Cando o programa está cargado, o ordenador está en disposición de traballar con el. Os ordenadores operan executando o software. Isto significa enviar instrucións desde a aplicación, pasando polo software de sistema, e chegando finalmente ao hardware como código máquina. Cada instrución provoca que o ordenador faga unha operación, tal como mover datos, facer un cálculo, ou alterar o fluxo de instrucións.

Programas e librarías[editar | editar a fonte]

Un programa informático pode non incluír todas as instrucións precisas para ser executado por un computador. Por exemplo, hai partes que non se escriben porque son as mesmas para moitos programas, como o diálogo "abrir ficheiro". Para estas instrucións recórrese a unha libraría de sofware en vez de escribilas de novo. Estas librarías (calco do inglés library, que realmente significa "biblioteca") non se poden executar elas sós, senón que as activa o programa que estamos a executar. Dise que un programa "chama" por unha libraría para executar unha función determinada.

Creación de software[editar | editar a fonte]

Os programas créanse mediante linguaxes de programación e utilidades relacionadas, que poden vir en moitas das formas arriba mencionadas: paquetes que conteñen un compilador, linker, e outras ferramentas; e conxuntos (suites) (tamén chamados ambientes integrados de desenvolvemento, Integrated Development Environment) que inclúen editores, depuradores, e outras utilidades para múltiples linguaxes de programación.

Patentes de software[editar | editar a fonte]

O tema das patentes de software ten moita controversia, dende que as patentes protexen as ideas dos "inventores", dos cales xeralmente se opina que dificultan o desenvolvemento do sistema.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]