Medalla Castelao

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A Medalla Castelao é un recoñecemento honorífico creado pola Xunta de Galicia para homenaxear a aquelas persoas ou institucións que desenvolveran, dentro ou fóra de Galicia, unha obra artística, literaria, cultural, científica ou en calquera outra liña que o faga merecedor desta distinción.

Foi creada en 1984 [1] e outórgase cada 28 de xuño, coincidindo co regreso dos restos mortais de Castelao a España, en 1984, para ser inhumado no Panteón de Galegos Ilustres, de Santiago de Compostela. Concédese por acordo da Xunta de Galicia, previa proposta das institucións ou entidades galegas, sexa a persoas ou a organismos, coa única condición de que non pode concederse a título póstumo.

Fisicamente, a Medalla Castelao mide 50 mm no seu eixo maior e 36 no menor[2]. Reproduce no anverso a cruz deseñada por Castelao para As cruces de pedra na Galiza, sobre fondo azul, e a lenda "Deus fratesque Gallaeciae"; e no reverso o nome da persoa distinguida e a data de concesión. A medalla vai pendurada cun cordón trenzado en branco e azul.

As Medallas Castelao concédense a un número variable de persoas cada ano.

Galardoados[editar | editar a fonte]

Ano Galardoados
1984 Ricardo Carvalho Calero
Xosé Filgueira Valverde
Ánxel Fole
Antón Fraguas
Emilio González López
Xaquín Lorenzo
Ramón Martínez López
Isidro Parga Pondal
Valentín Paz Andrade
1985 Xesús Canabal
Xosé Fernández López
Francisco Fernández del Riego
Xaime Seixas
Ramón Piñeiro
1986 Ben Cho Shey
Xoán Rof Carballo
Enrique Vidal Abascal
Euloxio Gómez Franqueira
Ramiro Isla Couto
1987 Manuel Beiras
Xaime Isla Couto
Ramón García Briones
Manuel Meilán Martínez
Maruxa Méndez
Xulio Prieto Nespereira
1988 Miguel Anxo Araúxo Iglesias
Xosé Neira Vilas
Giuseppe Tavani
Gonzalo Torrente Ballester
María Casares
Camilo José Cela
Rafael Martínez Cortiña
1989 María del Carmen Arias Díaz de Rábago
Basilio Losada
Laxeiro
Luis Suárez
Fernando Rey
Bibiano Fernández Osorio-Tafall
1990 Elena Quiroga
Alejandro de la Sota
Luís Moure Mariño
Felipe Fernández Armesto
José Luis Puente Domínguez
José María Acuña López
Manuel Torres Martínez
1991 Manuel Cordo Boullosa
Xosé Ramón Barreiro
Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación
Xosé López Calo
Maruxa Villanueva
Ignacio Ribas Marqués
1992 Mario Vázquez Raña
Jorge Castillo Casalderrey
Antonio Couceiro Tovar
Amancio Ortega
José Antonio García Caridad
Alejandro Outeiriño
Nélida Piñon
José Regojo
Eduardo Sánchez Millares
1993 Benigno Moure
Leopoldo Nóvoa
José Ángel Valente
Amado Ricón
Paolo Caucci von Saucken
Antonio Iglesias Álvarez
José Peña Guitián
Ramón Vázquez Molezún
1994 Xesús Ferro Ruibal
Andrés Fernández-Albalat Lois
Ricardo Pérez Rosón
Benito Varela Jácome
Xosé Trapero Pardo
Marisol Bueno
Hipólito de Sá Bravo
Ángel Rodríguez González
1995 Amancio Prada
Luz Pozo Garza
Pura Vázquez
Roberto Verino
Xosé Díaz Jácome
Gonzalo Fernández Martínez
Eduardo García-Rodeja
Francisco Gómez
José Gómez Posada-Curros
Rogelio Groba Groba
Xosé Sesto López
Francisco Leal Ínsua
1996 Dieter Kremer
Manuel Gallego Jorreto
Borobó
Francisco Río Barja
Manuel Sánchez Salorio
Pilar Vázquez Cuesta
Ramón Varela Núñez
Xohana Torres
Antonio Meijide Pardo
Antonio Pernas
Manuel Gómez Álvarez
1997 María Victoria Fernández-España
Ramón Berguer
Florentino Cacheda
Juan Ramón Díaz-Jácome
Casimiro Durán
María Victoria de la Fuente Alonso
Gregorio Varela
Rita Regojo
Manuel Remuñán
José Antonio Lois Estévez
Segundo Hevia
1998 José Luis Barros Malvar
Luís Caruncho
Dionisio Gamallo Fierros
Marina Mayoral
John Rutherford
Julián Trincado
José Ignacio Poch Gutiérrez de Caviedes
Juan Manuel Pérez López
1999 Manuel María Carreira Vérez
Xosé Manuel Castelao Bragaña
Kina Fernández
Carlos García Bayón
Xosé Ramón Vázquez Sandes
Luis Gras Tous
Avelino García Melle
Xosé Luís Méndez
Rafael Taboada Vázquez
Emilio Barcia García-Villamil
2000 Carlos Baliñas
Francisco Leiro
Chus Lago
Álvaro Campos
Fernando Caldeiro Caínzos
Alfonso Zulueta de Haz
Elixio Rivas Quintas
Xoán Ramón Quintás
José Carlos Martínez Pérez Mendaña
2001 Javier Riera
Amancio Amaro
Antonio Pol González
Carlos Otero Díaz
Ramón Gómez Crespo
Arturo López Domínguez
Juan José Oliveira Viéitez
Fernando Ónega
Hipólito Rey Mosquera
2002 Juan José Barcia Goyanes
Adolfo Domínguez
Julio Fernández Rodríguez
Blanca Jiménez Alonso
María do Carmo Kruckenberg
Constantino García
Xulio Fernández Gayoso
Feliciano Barrera
2003 Pedro Campos
Fina Casalderrey
Gonzalo Rodríguez Mourullo
Manuel Mallo
Elena Arregui
Concepción Teijeiro Revilla
Andrés Quintá Cortiñas
Natalia Lamas Vázquez
2004 Milladoiro
Rosalía Mera
Arquivo da Emigración Galega
María Dolores Daparte Souto
Blanca García Montenegro
Xosé González Martínez
Manuel Lucas Álvarez
Xaime Quessada
Juan Vieites Baptista de Sousa
Rosa Puente Foglia
2005 María Xosé Cimadevila
Luís González Tosar
Manuel Jove
José Luis Outeiriño
Milagros Rey Hombre
Darío Villanueva
Natasha Vázquez Ruíz
Rigoberto Senarega
Ernesto Daranas Serrano
2006 Avelino Pousa Antelo
Olga Gallego
Ángel Carracedo
2007 Fundación Érguete
A Nosa Terra
Proxecto Galicia
2008[3] Maximino Zumalave
María Inmaculada Paz Andrade
Xosé Lois González Vázquez, "O Carrabouxo"
2009[4] Marcos Valcárcel
Tarsy Carballas
Fernando Diz-Lois
Luciano García Alén
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
2010[5] Antón Lamazares
César Antonio Molina
Luz Casal
Rosalina Celada
Prudencia Santasmarinas
2011[6] Roberto Tojeiro Rodríguez
Modesto Seara
Luís Espada Recarey
María del Carmen Porto
Antonio Fernández de Buján
2012[7] Míchel Salgado
Arsenio Iglesias
Manuela López Besteiro
Federico Martinón Sánchez
Román García Varela
2013[8] Úrsula Heinze
Coral de Ruada
Hilda Rodríguez
Hijos de Rivera
Carlos Núñez
The Chieftains

Notas[editar | editar a fonte]

  1. Decreto 170/1984, de 27 de xuño, polo que se crea a Medalla Castelao (DOG nº 230, de 13.12.1984).
  2. Pode verse a imaxe da medalla nesta páxina, en ocasión da súa concesión no ano 2003.
  3. Decreto 118/2008, de 12 de xuño (DOG nº 116, de 17.06.2008).
  4. "García Alén, Tarsy Carballas e Marcos Valcárcel, Medalla Castelao 2009", Vieiros, 11 de xuño de 2009.
  5. "Lamazares, Luz Casal e César Antonio Molina recibirán a Medalla Castelao", Vieiros, 4 de xuño de 2010.
  6. "Una de las 5 medallas Castelao, para Tojeiro", El Correo Gallego, 4 de xuño de 2011.
  7. "Míchel Salgado, medalla Castelao", artigo no Faro de Vigo, 7 de xuño de 2012 (en castelán).
  8. "Carlos Núñez, The Chieftains e Estrella Galicia colgarán a Medalla Castelao", artigo en Praza Pública, 30 de maio de 2013.