Refraneiro galego sobre o cabalo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Dous cabalos rifadores, non poden xuntos comer
Poldro
 • A besta amatada, de lonxe ve vir a albarda.
 • Á besta axionllada ponlle máis carga.
 • Á besta boa, dalle vara i espora.
 • Á besta cargada, a cincha mátaa.
 • Á besta comedora, pedras na cebada.
 • A besta e a muller, que a preste quen quixer.
 • Á besta golosa, taleiga de area.
 • A besta leva ben a carga, mais non a sobrecarga.
 • A besta mala, espora e vara.
 • A besta non pregunta quen a monta.
 • A besta pola carga, e o home pola palabra.
 • A besta preñada cargala ata que para; e dispois de parida, cargala cada día.
 • A cabaleiro novo, cabalo vello.
 • A cabaleiro vello, cabalo novo.
 • A cabalo alleo, espora propia.
 • A cabalo cansado, mudarlle o prado.
 • A cabalo comedor, ronzal curto.
 • A cabalo dado non lle mires o dente.
 • A cabalo grande, esporas grandes.
 • A cabalo morto, cebada ó rabo.
 • A cabalo novo, cabaleiro vello.
 • A cabalo regalado non lle miran o dente.
 • A cabalo regalado non se lle mira o dente.
 • A cabalo vello, pouca ferraia e moita cebada.
 • A cabalo vello, pouco verde.
 • A home parlanchín e faco relinchón, pouca cebada e moito albardón.
 • A ida de Paio Gomes, fora a cabalo e veu nas alforxas.
 • A mala besta no bo camiño entropeza.
 • A millor besta dá coa carga no chan.
 • A millor besta, quer aguillón, e a millor muller, quer varón.
 • Á muller, á cabala e á mula, pola boca lle entra a fermosura.
 • A viña i o poldro que os críen outros [1].
 • A vista do amo engorda o cabalo.
 • Abril chove prás xentes, e maio prás bestas [2].
 • Agora que ten poldro parece outro.
 • Amigo de verba, cabalo de herba e casa de terra, todo é merda.
 • Arrédate dos pès da besta, así da grande como da pequena.
 • Azadós moi relocentes, escaleiras dos xuzgados, auntamentos con musgo, o panadeiro a cabalo, o médico de pé: o universo ben gobernado.
 • Ben sabe a besta a quen leva, i o demo a quen atenta.
 • Besta alegre, deitada apasta.
 • Besta de arrieiro vai sempre en recua e nunca sabe o que leva.
 • Besta de herba, besta de merda.
 • Besta de herba, besta de perda.
 • Besta do demo: ¿vas baleira e déitaste?
 • Besta grande, ande ou non ande.
 • Besta mular, ou comer ou andar.
 • Besta na corte, non gana e come.
 • Besta parada non fai xornada.
 • Besta que anda por calquera chan, pra min a quero, non pra meu irmán.
 • Besta que anda por mal camiño, quéroa pra min e non pro meu veciño.
 • Besta que non poidas manter débela vender.
 • Besta que pouco anda, nunca falta quen a tanga.
 • Besta que xeme, á carga non teme.
 • Besta sen cebada, nunca fixo boa cabalgada.
 • Besta vella botala ós toxos.
 • Besta vella non entra en paso.
 • Bestas en pelo, hainas en Monterroso.
 • Boi corvo, burro combo e cabalo fondo.
 • Boi frontudo e cabalo cascudo.
Santiago Praterías 611.jpg
 • Buscas un bo cabalo pra túa égoa, e dás a túa filla ó primeiro que chega.
 • Cabalo á carreira, sepultura aberta.
 • Cabalo alazán non o teñas contigo en San Xoán.
 • Cabalo alleo non come nin se cansa; e se se cansa moito, alá o seu dono.
 • Cabalo corredor, home rifador, vaso de vidro e tinalla de viño, sempre están en perigo.
 • Cabalo de andadura, pouco dura.
 • Cabalo de bamba, que non come, nin bebe nin anda.
 • Cabalo farto, non ten fame.
 • Cabalo grande, ande ou non ande.
 • Cabalo que ha de ir á guerra, nin o come o lobo, nin o malpare a égoa.
 • Cabalo que voa non precisa espora.
 • Cabalo, galgo e fidalgo, bos, pero non medianos.
 • Can, de can vello; e poldro, de cabalo novo [3].
 • Casa de terra, cabalo de herba e amigo de pousada, non valen nada.
 • Casa, viño e poldro, fáganos outro.
 • Cebada do día non fai andar a cabalaría [4]
 • Cebada do día non fai andar moito á cabalaría.
 • Cebada e regalo fan o bo cabalo [5]
 • Come máis pan un día de sol de febreiro, que os cabalos de todo o reino[6].
 • Come máis un día de sol en febreiro que cantos cabalos ten o reino.
 • Como come a besta, dío a besta.
 • Couces de égoas non matan poldros.
 • Da besta, a mular, e do home, o de pouco falar.
 • De home maricas e de muller cabalón, libértanos Señor.
 • De pai bodegeiro, fillo cabaleiro e neto limosneiro.
 • Deus nos deixe andar a cabalo de quen o entende.
 • Deus nos deixe andar dacabalo de quen non entende.
 • Dou ó demo a besta que non gana a cebada.
 • Dou ó demo o poldro que en vendo égoas non relincha.
 • Dous cabalos rifadores non poden xuntos comer.
 • Dous poldros a un can, ben o morderán.
 • Dúas cousas quere o cabalo: paso de andadura e pescozo de galo.
 • En Lugo, nin boa besta nin bo burro.
 • En maio calquera besta é cabalo [7].
 • En maio, o barrufeiro faise cabalo [8].
 • Enxame de maio vale un bo cabalo [9].
 • Hai cabalos tolos, e burros cordos.
 • Home reñedor, cabalo corredor e pelexo de bon viño nunca fan moito camiño [10].
 • Home rifador, cabalo corredor, xerro de bo viño e besta de andadura, nunca moito duran.
 • Home viúvo, cabalo picado.
 • Horta e torta, moza, poldra e muller que mira mal, quérense saber tratar.
 • Ir por besta e volver por burro é un viaxe papudo.
 • Mais val a besta que carrexa, que a besta que espoldrexa.
 • Naide turra do rabo do poldro coma seu dono.
 • Negra é a pementa e cómena os fidalgos, branca é a neve e trípana os cabalos.
 • Nin besta de soilo herba, nin home de moita verba.
 • Ninguén turra do rabo do poldro coma o seu dono.
 • No maio, o barrufeiro vólvese cabalo [11].
 • No mes de maio, nin égoa nin cabalo [12].
 • No pisar coñécese ó cabalo, e o cabaleiro no gobernalo.
 • No seu esterco, o cabalo engorda cando ben repousa.
 • Non amanses poldros nin chúfe-la muller doutro.
 • Non amanses poldros se queres ter ben os ósos.
 • Non cabalgues en poldro nin a túa muller gabes a outro.
 • Non hai besta sin freo nin espora.
 • Non pesques con anzó de ouro nin montes poldro novo nin a túa muller gabes a outro.
 • Non podo dar na besta e mallo na albarda.
 • Non prantes árbores nin amanses poldros, nin chúfe-la muller doutro.
 • Non prantes árbores nin amanses poldros, nin chúfe-la muller pouco nin moito.
 • Nunca amanses poldros nin chufes á muller doutro.
 • Ó amigo e ó cabalo non hai que cansalo.
 • Ó amigo e ó cabalo non o leves ó teu cabo.
 • O barrufeiro non lle acai ben ó bo cabaleiro.
 • O barrufeiro, no maio vólvese cabalo.
 • O bo cabaleiro non se axeita nun farrufeiro.
 • O cabalo do mesquiño, farto de auga, mal mantido e ben corrido.
 • O cabalo e a muller, a ninguén se han de ofrecer.
 • O cabalo fai a égoa.
 • O cabalo farto non é comedor.
 • Ó cabalo regalado non se lle mira o dente.
 • Ó cabalo regalado, cólleo cos ollos pechados.
 • O cabalo, no seu esterco engorda, cando ben come e repousa.
 • O cabalo, pando, e o boi, corvado.
 • Ó home e ó cabalo non hai que apuralo.
 • O mellor penso do cabalo está no ollo do amo.
 • O millor cabalo dá un tropezón.
 • O ollo do amo engorda o cabalo.
 • Ó poldro e ó mozo, albardón novo e apretado o bozo.
 • O poldro, antes teu que doutro.
 • O poldro, primeiro doutro.
 • O que ameaza ó cabalo, ás veces faino malo.
 • O que dí mal da égoa, ese é quen a merca.
 • O que fala mal da egua, é o que a leva.
 • O que non monte a cabalo, nunca se cae do cabalo.
 • O que só come o seu galo, só aparella o seu cabalo.
 • O que ten besta e anda a pé ben burro é.
 • O que ten besta e anda a pé máis besta é.
 • O que ten besta soña coa albarda.
 • O que ten bo cabalo, ten que saber montalo.
 • O rocín de maio vólvese cabalo.
 • Odre de bo viño, cabalo saltador e home rifador, nunca duran moito co seu señor.
 • Onde égoas pacen, poldros nacen.
 • Onde hai eguas, nacen poldros.
 • Onde poldros nacen, égoas pacen.
 • Os couces das égoas non fan dano ós poldros.
 • Os poldros caíndo e os mozos brincando, van asisando.
 • Pacen os poldros o mesmo us que outros.
 • Para quen é o cabalo, chega ben a ferradura.
 • Poldro, de poldrela, becerro, de vaca vella.
 • Poltro, de poltrela, e boi, de vaca vella.
 • Polo Santiago non hai mal cabalo [13].
 • Por un cravo pérdese un cabalo, por un cabalo, un cabaleiro, e por un cabaleiro, un reino.
 • Quen non monta a cabalo, nunca se cai do cabalo.
 • Quen quer besta sin chata, a pé anda.
 • Quen rico ser queira, estas cousas ha de ter: ovella e abella e a pedra que terbella, egua parideira e muller goberneira.
 • Quen rico ser queira, que teña egua parideira e muller goberneira.
 • Renego da besta que no inverno quer sesta.
 • Se os cabalos corren pra Viana, culle os bois e vai á arada; se corren pra Quiroga, culle os naipes e xoga. (Aquí os cabalos son metáfora por nubes)
 • Se queres saber o que valen os poldros, vende os teus e merca os de outros.
 • Se queres ter un bo poldro, que cho amanse outro.
 • Se queres un bo poldro, que cho amanse outro.
 • Seis galiñas e un galo comen a ración dun cabalo.
 • Siñal é de boa besta a boa pata e a boa orella.
 • Sogra, cabalo e león, son malos de corazón.
 • Unha besta non fai feira.
 • Unha besta non quer outra.

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958-1961), s. v. viña.
 2. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. abril.
 3. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano (1958-1961), s. v. can.
 4. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. cebada. No orixinal: Cebada do día non fai a cabalaría.
 5. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. cebada.
 6. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. febreiro.
 7. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. maio.
 8. Barrufeiro é un cabalo ruín. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. maio.
 9. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. enxame.
 10. Saudade. Verba Galega nas Américas, México 1942-1953. Ed. facsímile do Centro Ramón Piñeiro 2008, nº 3, maio 1943, 24-25.
 11. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. maio.
 12. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. maio.
 13. Eladio Rodríguez González: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Vigo (1958-1961), s. v. Santiago.