Saltar ao contido

Betanzos - Mandeo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Coordenadas: 43°15′07″N 8°07′02″O / 43.2519, -8.1173

Betanzos-Mandeo
Río Mandeo no concello de Aranga.
Marco Legal
Figura de Protección: ZEC
Ano de constitución: Decembro de 2004
Superficie: 1020.09 ha. (28% de área mariña)
Lexislación: LIC o 29 de decembro de 2004, ZEC o 27 de marzo de 2004 e 31 de marzo de 2014.[1][2][3]
Datos de interese
País: Galicia Galicia
Provincias: A Coruña
Concellos: Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza-Cesuras
Ríos: Mero e Mandeo
Picos
Direccións de interese:
Teléfonos:

Betanzos-Mandeo é un espazo protexido galego é un espazo natural declarado como zona especial de conservación (ZEC) que abrangue 1.020 ha dos concellos de Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza-Cesuras.[1][2][3][4] Acolle a boa parte do río Mandeo e o río Mendo, rexión onde se conservan as tradicionais fragas de ribeira e as marismas na desembocadura do río, na ría de Betanzos.[4][5] A importancia da súa conservación reside na súa flora de ribeira e da vexetación da marisma, típica do Cantábrico e do Atlántico meridional. Tamén, por ser un hábitat onde se conserva o salmón atlántico.[5]

É tamén unha zona de especial protección dos valores naturais.[4]

Fauna e flora

[editar | editar a fonte]

As especies da flora catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Dryopteris aemula
Dryopteris guanchica
Fontinalis squamosa
Hymenophyllum tunbrigense
Nanozostera noltii
Narcissus cyclamineus
Narcissus triandrus
Vandenboschia speciosa
Woodwardia radicans

Invertebrados

[editar | editar a fonte]

As especies de invertebrados catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Bolma rugosa
Cerambyx cerdo
Elona quimperiana
Euphydryas aurinia
Geomalacus maculosus
Lucanus cervus
Ameixa perlífera de río (Margaritifera margaritifera)
Nucella lapillus
Oxygastra curtisii
Patella ulyssiponensis
Unio pictorum

As especies de anfibios catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Alytes obstetricans
Bufo calamita
Chioglossa lusitanica
Discoglossus galganoi
Hyla arborea
Lissotriton boscai
Rana iberica
Rana temporaria subsp. parvipalmata
Triturus helveticus
Triturus marmoratus

Réptiles

[editar | editar a fonte]

As especies de réptiles catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austriaca
Iberolacerta monticola
Lacerta lepida
Lacerta schreiberi
Natrix maura
Natrix natrix

As especies de aves catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Apus apus
Ardea cinerea
Athene noctua
Buteo buteo
Calidris alpina
Caprimulgus europaeus
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius hiaticula
Chlidonias niger
Cinclus cinclus
Cisticola juncidis
Cuculus canorus
Delichon urbica
Dendrocopos major
Egretta garzetta
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Haematopus ostralegus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Lanius collurio
Limosa lapponica
Milvus migrans
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Numenius arquata
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Pernis apivorus
Phoenicurus ochruros
Phylloscopus ibericus
Picus viridis
Podiceps cristatus
Porzana porzana
Prunella modularis
Ptyonoprogne rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Riparia riparia
Saxicola torquata
Sitta europaea
Sterna sandvicensis
Strix aluco
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Troglodytes troglodytes
Tyto alba
Upupa epops

Mamíferos

[editar | editar a fonte]

As especies de mamíferos catalogadas como especies silvestres en réxime de protección especial ou presentes no catalogo galego de especies ameazadas son:[6]

Especie
Galemys pyrenaicus
Lutra lutra
Mustela erminea
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros

Lexislación

[editar | editar a fonte]

Foi declarado como lugar de importancia comunitaria (LIC) en decembro de 2004 e ascendeu a zona especial de conservación (ZEC) en marzo de 2014.[4]

Galería de imaxes

[editar | editar a fonte]
  1. 1,0 1,1 "Decisión da Comisión, do 7 de decembro de 2004, pola que aproba, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares de importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica [notificada co número C(2004) 4032]. «DOUE» núm. 387, de 29 de decembro de 2004, páxinas da 1 á 96 (96 páx.) DOUE-L-2004-83030.". Consultado o 14 de agosto de 2017. 
  2. 2,0 2,1 "DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Decreto do DOG nº 62 do 2014/3/31 - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia". Consultado o 14 de agosto de 2017. 
  3. 3,0 3,1 "DECRETO 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espazos como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. Consellería de medio ambiente, Xunta de Galicia". Consultado o 14 de agosto de 2017. 
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 "Betanzos-Mandeo, Código ZEC ES1110007. Rede galega de espazos protexidos. Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia.". Consultado o 5 de xullo de 2017. 
  5. 5,0 5,1 "LIC de Galicia, Rede Natura 2000, Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente". Arquivado dende o orixinal o 06 de novembro de 2017. Consultado o 5 de xullo de 2017. 
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Xunta de Galicia (eds.). "Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais. 2.4 LIC Betanzos - Mandeo. Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia." (PDF). 

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]