Símbolos matemáticos

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
±
Símbolos matemáticos
Signos ortográficos
punto ( . )

coma ( , )
punto e coma ( ; )
dous puntos ( : )
puntos suspensivos ( )
signo de interrogación ( ? )
signo de exclamación ( ! )
comiñas ( « » ) ( ‘ ’ ) ( “ ” )
parénteses ( ( ) )
corchetes ( [ ] )
raia ( )
guión ( )
barra diagonal ( / )
apóstrofo ( ' ) ( )
acento ( ◌́ )
  acento agudo ( ◌́ )
  acento circunflexo ( ◌̂ )
  acento grave ( ◌` )
diérese ( ◌̈ )
til ( ~ )
espazo (   )

Outros signos auxiliares
antilambda ( < > )

antígrafo ( )
arroba ( @ )
asterisco ( * )
asterismo ( )
barra inversa ( \ )
barra vertical ( | ) ( ¦ )
cancelo ( # )
chaves ( { } )
cruz ( ) ( )
e comercial ( & )
fin de artigo ( )
frecha ( )
grao ( ° )
guión baixo ( _ )
ídem ( )
indicador ordinal ( º ) ( ª )
man ( )
moeda ( ¤ )
parágrafo ( § )
porcentaxe ( % )
prima ( ) ( ) ( )
punto de lista ( )
punto medio ( · )
símbolos lóxicos
( ) ( ¬) ( ) ( ) ( )
símbolos matemáticos
( + ) ( ) ( × ) ( ÷ ) ( = ) ( ± )
símbolos monetarios
( ¤ ) ( $ ) ( ¢ ) ( £ ) ( ) ( ¥ ) ( )
símbolos de propiedade intelectual
( © ) ( ) ( ® ) ( ) ( ) ( Ⓜ )

Os símbolos matemáticos son símbolos utilizados en expresións, proposicións ou definicións en calquera área das Matemáticas.

As categorías utilízanse para facilitar a lectura, pois moitos símbolos poden ter usos distintos. Non se inclúen letras gregas ou doutros alfabetos que poden ser usadas como símbolos, como π, Σ, Π ou א.

Lista de símbolos matemáticos[editar | editar a fonte]

Símbolos usados en aritmética e relacións de orde[editar | editar a fonte]

Símbolo Nome / Lese Usos
máis Suma, número positivo
menos Resta, número negativo, diferenza de conxuntos
máis-menos
menos-máis
Máis ou menos, positivo ou negativo, erro
por Produto, produto cartesiano, produto vectorial
por Produto, produto escalar
entre División
entre, barra División, conxunto cociente, tales que
raia de fracción Fraccións
raíz Raíz
porcentaxe Porcentaxe
factorial Factorial
igual
non igual
Igualdades e desigualdades
aproximadamente igual Aproximación, isomorfismo
equivalente Equivalente, congruente
:=
igual por definición Definición
menor que
maior que
Relacións de orde

menor ou igual que
maior ou igual que
Relacións de orde

moito menor que
moito maior que
Relacións de orde

Símbolos usados en conxuntos e aplicacións[editar | editar a fonte]

Símbolo Nome / Lese Usos
conxunto Conxunto

pertence
non pertence
Elementos dun conxunto

contido
non contido
Subconxuntos
contido ou igual Subconxuntos
contido estrito Subconxuntos
unión Unión de conxuntos
intersección Intersección de conxuntos
conxunto baleiro Conxunto baleiro
Diferenza de conxuntos
cardinal Cardinal dun conxunto
infinito Infinito
( )
] [
intervalo aberto Intervalo aberto
[ ]
intervalo pechado Intervalo pechado
Aplicación
imaxe Imaxe por unha aplicación
composta con Composición de aplicacións
asterisco Convolución
isomorfo Isomorfismo, congruencia
equivalente Relación de equivalencia

Conxuntos de números[editar | editar a fonte]

Símbolo Conxunto
Números naturais
Números enteiros
Números racionais
\mathbb I
Números irracionais
Números reais
Números complexos
Cuaternións
\mathbb O
Octonións
\mathbb S
Sedenións
Espazo proxectivo

Símbolos lóxicos[editar | editar a fonte]

Artigo principal: Símbolos lóxicos.
Símbolo Significado
\land
Conxunción
Disxunción
¬
Negación
Condicional
Bicondicional

Conclusión

Existe
Non existe
∃ֹ
∃!
Existe un único
Para todos
Para case todos
Fin da demostración

Outros símbolos[editar | editar a fonte]

Símbolo Significado
( • )
Parénteses
[ • ]
Corchetes
| • |
Barras
∥ • ∥
Norma
Derivada parcial

Integral
Integral circular
Gradiente
Quad
Operador de D’Alembert
Suma directa
Produto tensorial

//
Paralelismo
Perpendicularidade
Proporcionalidade

Signos diacríticos usados en Matemáticas[editar | editar a fonte]

Símbolo Nome
Prima
Segunda
Terceira
Barra
Vector
*
Asterisco
Ortogonal
~
Til
^
Circunflexo, ángulo
˚
Anel
Arco, símbolo de arco

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]