Número real

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Sistema numérico en matemáticas.
Elementais

\mathbb{N} Naturais {0,1,2,3...}

\mathbb{Z} Enteiros {...-2,-1,0,+1,+2,...}

\mathbb{Q} Racionais { \mathbb{Z} , 1/2 , -33/7 , etc.}
\mathbb{R} Reais {\mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathrm{Tr}}

\sqrt{3},\sqrt[3]{1/7}, etc}

\mathrm{i} Unidade imaxinaria = \sqrt{-1}
\mathbb{C} Números complexos {\mathbb{R} , \mathrm{i}},
Infinito

Extensións dos números complexos

Bicomplexos
Hipercomplexos
{\mathbb{R},i,j,k} Cuaternións ~i2=j2=k2=ijk=-1
Octonións
Sedenións
Superreais
Hiperreais
Surreais

Especiais

Nominais
Ordinais {1o,2o,...} (de orde)
Cardinais {\aleph_1, \aleph_2, \aleph_3, \cdots}

Outros importantes

Secuencias de enteiros
Constantes matemáticas
Lista de números
Números grandes

Sistemas de numeración

Os números reais son números usados para representar unha cantidade continua (incluíndo o cero e os negativos). Pódese pensar nun número real como unha fracción decimal posiblemente infinita, como 3.141592.... Os números reais teñen unha correspondencia biunívoca cos puntos dunha liña.

Denomínase número real a todo elemento pertencente ó conxunto  \mathbb{R} , formado pola unión dos números enteiros, o corpo de fraccións asociado ó conxunto anterior (números racionais) e o conxunto dos números irracionais (os non expresables mediante unha fracción).