Lingua istrorromanesa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
(Redirixido desde "Lingua istrio-romanesa")
Saltar ata a navegación Saltar á busca
Istrio-romanés
'Vlăşeşte/Rumâreşte'
Outros nomes:Rumêri-kuvinta
Falado en: Croacia Croacia
Rexións: Flag of Istrien.svg Istria
Total de falantes: 300 (2007)
Familia: Indoeuropea
 Itálica
  Románica
   Italo-oriental
    Istrio-romanés
Escrita: alfabeto latino
Estatuto oficial
Lingua oficial de: Ningún país
Regulado por: Non está regulada
Códigos de lingua
ISO 639-1: --
ISO 639-2: roa
ISO 639-3: ruo

O istrorromanés[1] é unha lingua romance. De todas as linguas ou dialectos que se falan fóra da actual Romanía, é lingüisticamente a máis próxima á lingua oficial dese estado, o daco-romanés ou simplemente romanés. O istrio-romanés é falado hoxe nunhas poucas vilas e aldeas na península de Istria, na parte setentrional do Mar Adriático, na actual Croacia. Antigamente foi falada dende unha parte considerablemente ampla do nordeste de Istria nos arredores da cadea montañosa de Ciceria (hoxe Ćićarija), (antiga Mons Carusadius) ata Trieste. Os seus falantes chámanse a si mesmos Vlahi (nome dado polos eslavos), Rumeni, Rumêri ou Rumâri, así como Ćići e Ćiribiri (este último é un alcume usado desprezativamente para a lingua istrio-romanesa, non para os seus falantes).

Os istrio-romaneses divídense hoxe en dous grupos: os Ćići arredor de Žejane (que fai referencia aos pobos da parte norte do monte Ucka) e os Vlahi ao redor de Šušnjevica (que fai referencia aos pobos da parte sur do monte Ucka (Monte Maggiore (monte Maior)). De todas as maneiras, e a pesar das interferencias doutras linguas e diferenciacións de palabras as cuais varían dunha vila a outra, a súa lingua é lingüisticamente idéntica.

O estimación do número de falantes de istrio-romanés é moi vaga, calcúlase en que son menos ou arredor de 1000, o "máis pequeno grupo étnico-lingüístico en Europa" é unha das linguas recoñecidas coma as "máis seriamente en perigo" na UNESCO Red Book of Endangered Languages. Debido a que o pequeno número de falantes repártense en oito pequenas aldeas e dúas vilas "considerables" que son Žejane (Xeiane) e Šušnjevica (Susnieviza), ademais de non existir educación pública na lingua nativa. Os seus falantes aínda non son recoñecidos coma minoría oficial en Croacia; quizais debido ao contubernio histórico de Istria: un número considerable de falantes istrio-romaneses foran obrigados a deixar Istria e pobos e cidades veciños despois da Segunda Guerra Mundial cando o Tratado de Paz de París con Italia asinado o 10 de febreiro de 1947, apartou Istria de Italia (que a gañara despois da Primeira Guerra Mundial) integrándoa en Iugoslavia, o país pai das actuais Croacia e Eslovenia, que dividiu Istria en dúas partes entre estes territorios, mentres Italia permanecía cunha pequena parte preto de Trieste.

Historia recente[editar | editar a fonte]

O número de falantes de istrio-romanés foise reducindo co tempo debido as asimilacións sufridas cos cambios políticos de Istria: no censo italiano de 1921, habían 1.644 falantes de istrio-romanés declarados na zona e segundo a estimación do estudoso romanés Sextil Puşcariu en 1926 eran preto duns 3.000. No censo de 1991 de Iugoslavia, tan só foron rexistrados 811 "romaneses", e no censo de Croacia do 2001 soamente 137 habitantes da rexión declarou o "romanés" coma a súa lingua nai. Estudos en Istria en 1998 (?) polo lingüista croata August Kovačec, rexistrou só 170 falantes activos (pero é probable que estes foran só os das propias vilas onde a lingua era falada, excluíndo aqueles que deixaron as vilas de Istria por un tempo moi longo e que aínda o falan), a maioría deles sendo bilingües (ou trilingües) agás 27 rapaces.

En 1922, o Réxime italiano de Benito Mussolini recoñeceu á vila de Susnieviza (a cal renomeou coma Valdarsa, volvendo despois ao nome pre-italiano pero escrito en croata coma Šušnjevica) coma o asentamento dos istrio-romaneses, asignando unha escola en lingua istrio-romanés. Isto foi conseguido aos esforzos de Andrea Glavina ( italianización de Glavich), un dos fillos nativos de cidade que foi educado na universidade en Romanía.

Por outra banda, a maior vila do norte, Žejane, e outras aldeas próximas á fronteira coa Eslovenia están menos italianizadas e máis eslavizadas. Moitas vilas nesta área teñen nomes que son de orixe romanesa, tales coma Jeian, Buzet ("labios"), Katun ("aldea"), Gradinje ("xardin"), Letaj, Sucodru ("baixo un bosque"), Costirceanu (nome romanés). Algúns destes topónimos son oficiais (recoñecidos por Croacia como nomes propios de seu), mentres que outros son usados soamente polos falantes istrio-romaneses (ex. Nova Vas|Noselo).

O destino actual do istrio-romanésé incerto, porque en Istria só preto de 350 persoas o entenden parcialmente; os falantes activos e bilingües son menos de 200 (isto son os que admiten abertamente falalo, o número actual pode ser maior), e menos de 30 nenos a coñecen hoxe. Os falantes foron fortemente pasivos e receosos a apoios do exterior que a miúdo incluían intereses políticos no caso dunha axuda real. Isto foi así baixo o réxime italiano e iugoslavo segundo s indicios que temos hoxe. Sen un apoio internacional activo, eficiente e urxente, a lingua istrio-romanesa extinguirase nas vindeiras dúas xeracións.

Orixe[editar | editar a fonte]

Algúns lingüistas cren que os istrio-romaneses emigraron ata a actual rexión de Istria e ata a cidade de Trieste ao redor de fai 1.000 anos dende Transilvania, mentres que a teoría serbia cre que tería lugar a súa orixe na actual Serbia a cal non se pode corroborar manténdose a primeira tese en consenso entre os estudosos. Atopáronse recentes acchado que suxiren que o pobo istrio-romanés (con toda probabilidade valacos) xa estiveran presentes en certas rexións preto do Friul a finais do século XIII.

Algúns préstamos suxiren que os istrio-romaneses viviron un período longo entre as terras non insulares dálmatas ata o río Cetina, onde destacan algúns nomes de parentesco rematados en -ul da época medieval. De calquera forma, é lingüisticamente evidente que o "dialecto" istrio-romanés escindiuse do amplamente falado Daco-romanés, unha lingua romance oriental, máis tarde que outros dialectos romaneses, o aromanés e megleno-romanés, e hoxe o máis próximo ao dialecto daco-romanés, a lingua oficial de Romanía en Moldavia.

A primeira anotación en istrio-romanés (non necesariamente o "Ćići") data de finais de 1329, cando as crónicas serbias mencionan que unha poboación de valacos vivían na área, aínda que unha mención máis antiga (do século XII dun mosteiro veneciano) fala dun líder en Istria chamado Radul (que podería ser un nome romanés).

Pavle Ivić, un lingüista serbio, cita a hipótese de que unha considerable poboación de latinos habitaron os Balcáns dende o oeste ao este a través da antiga Iugoslavia antes do século X. A teoría é que estas poboacións reducíronse polas epidemias e guerras, misturándose cos primeiros istrio-romaneses que se trasladaron a Istria, pero non existe ningunha crónica que apoie esta teoría.

O escritor italiano e historiador Giuseppe Lazzarini cre que hai máis de 5.000 istrio-romaneses descendentes en Istria hoxe en día, pero os máis deles identifícanse a si mesmos (censo 1991: soamente 811 istrio-romaneses) con outros grupos étnicos de acordo coas outras nacións desta rexión. Crese que os Istrio-romaneses son os descendentes "do crisol" dos lexionarios romanos (movido por Augusto a do leste de Istria para colonizar as fronteiras de Italia) e os pastores Aromaneses evitados polo otománs invasións para instalarse unha plaga despoboada Istria no XIV século.]] do oriente de Istria para colonizar as correntes: liña verde en 1800, liñas rotas en 1900.], mapa copiado de istrianet.org]

Existe tamén un erro común que é a confusión de "ćići" e "vlahi" co "morlacchi" (eslavo: Murlaki) que son un grupo lingüístico e étnico completamente distinto na Dalmacia e na Herzegovina.

Lingua[editar | editar a fonte]

O istrio-romanés ten bastante parecido co romanés, e a maior parte de lingüistas romaneses pensa que é un dialecto máis ben ca unha lingua separada. Another view is that Istro-Romanian is more closely related to the extinct Dalmatian language, but this is not supported by linguistic evidence and therefore is not accepted. In fact, Istro-Romanian is sometimes confused with Istriot (obviously, by people who know neither language), which is another seriously endangered language of southern Istria. Istriot is considered either a descendant of or closely related to one of the Dalmatian dialects.

Unha das peculiaridades do istro-romanés en comparación con outros "dialectos" do romanés, é o uso do rotacismo (o /n/ intervocálico convértese en /r/, lumină ("luz" en Romanés) pasa a ser lumira). Esta é unha das razón polas que os lingüistas romaneses pensan que o istrio-romanés evolucionou dende o romanés falado nas áreas de Apuseni ou Maramureş en Transilvania, que ten formas semellantes.

Outras características do istrio-romanés son:

 • Prosthetic a- coma en arumano (AR) aruşine < DR ruşine non existe, porén por falsa analoxía unha a- orgánica pode desaparecer p.ex. (a)prope, (a)ratå, (a)ve;
 • á tónica pode converterse en å /ɔ/ a cal pode tamén ser atopada no Bánato rexión de Romania;
 • ă-á convértese a-å, p.ex. DR măritá > IR maritå ( casarse), DR arătá > IR (a)ratå (mostrar, amosar);
 • au convértese åv, un troco similar aparece en aromanés, p.ex. DR aud > AR avdu, IR åvdu ((eu) oio); igualmente DR preot > AR/IR preftu (sacerdote, prior, cura);
 • -e precedida de labial permanece inalterada, mentres que en DR convértese en , p.ex. IR per < DR păr (pereira/pelo), IR pemint < DR pămînt (ground);
 • DR -eá- tónico convértese en -é- tónico, p.ex. DR leac > IR lec (remedio), DR leagăn > IR legăr (berce/randeeira), DR fată > IR fetĕ (rapaza, nena);
 • Os grupos consonánticos e so se atopan en IR, AR e megleno-romanés (MR). Estes grupos amosan que os dialectos romaneses en Istria separáronse do DR antes do século XIII, cando e tendían a k' e g', p.ex. latín inclūdēre > IR cľide, MR ancľide > DR închide (pechar), latín glacia > IR gľåţĕ, AR/MR gľeţ > DR gheaţă (xeo);
 • As labiais p, b, f, v e m amosan as seguintes evolucións nas linguas romances orientais:
Istrio-romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
pićor = pé cicior picior picior perna
kľeptu cheptu kľeptu piept peito
bire ghine bini bine bo, bon
bľerå azghirari zber zbiera gritar, ruxir
fiľu hilj iľu fiu fillo
fiľa hilje iľe fiică filla
ficåt hicat ficat fígado
fi hire ire fi ser
fľer heru ieru fier ferro
viţelu yitsãl viţål viţel vitela
(g)ľerm iermu ghiarmi vierme verme
viu yiu ghiu viu vivo
vipt yiptu vipt comida, grao
mľe(lu) njel m'iel miel cordeiro
mľåre njare m'ari miere mel

Os resultados destes cambios en IR pódense resumir nestoutro cadro:

p > p, , ć
b > b,
f > f,
v > v, ľ,
m >

 • Palabras que só se atopadan en istrio-romanés e nalgúns dialectos do daco-romanés do Bánato:
Istrio-romanés Bánato Daco-romanés Galego
amănåt amînat târziu tarde
(a)stårĕ astară astăseară esta noite
bericåtĕ beregată laringe larinxe
lomi lomui a frânge romper
prigodĕ prigoadă afacere negocios, asuntos
zgodi zgođi a se întîmpla suceder, ocorrer

De todas as maneiras, as palabras similares zgoda (suceso) e prigoda (negocio, asunto) son amplamente utilizadas en serbo-croata, e poden ser tamén préstamos do eslavo; tamén a palabra istrio-romanesa mľelu é similar á chacaviana mjelić (cordeiro) dalgúns habitantes das illas adriáticas.

Gramática[editar | editar a fonte]

A gramática do istrio-romanés e bastante similar ás gramáticas das outras linguas romances orientais.

Morfoloxía[editar | editar a fonte]

A evolución do istrio-romanés dende o daco-romanés mostra dous trazos distintivos:

 1. A declinación do substantivo mostra unha racionalización das formas: a declinación normal dun substantivo romanés ten practicamente desaparecido do istrio-romanés;
 2. mentres que a inflexión verbal é máis conservadora e a súa evolución non é tan marcada.

Nomes[editar | editar a fonte]

O artigo ten dúas formas: definida/determinada e indefinida/indeterminada. O artigo definido pode ser nominal ou adxectival. O nominal engádese aos nomes, e o adxectival vai despois do adxectivo.

As formas nominais son: para nomes masculinos en singular: -l e -le para nome femininos en singular: -a para nomes masculinos en plural: -i para nomes femininos en plural: -le

Coma no daco-romanés falado o -l do artigo determinado singular masculino pérdese deixándo só a vogal -u-, p.ex. DR lupul > IR lupu (o lobo), DR ursul > IR ursu (o oso), DR mielul > IR mľelu (o cordeiro).

A terminación -le para tódolos substantivos masculinos en singular rematados en -e, p.ex. fråtele (o irmán), sorele (o sol), cărele (o can).

Algúns exemplos de substantivos masculinos nos que se amosan as terminacións dos casos, nominativo=acusativo, xenitivo=dativo. O vocativo non se amosa xa que normalmente se corresponde co nominativo.

 • fiľ (fillo), fiľi (pl.)
Caso Istrio-Romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. fiľu hiljlu iľiu fiul o fillo
Xen./Dat. sing. lu fiľu a hiljlui lu iľiu al fiului do/ao fillo
Nom./Ac. pl. fiľi hiljli iľii fiii os fillo
Xen/Dat. pl. lu fiľi a hiljlor lu iľii al fiilor dos/aos fillos
 • socru (sogro), socri (pl.)
Caso Istrio-romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. socru socrulu socru socrul o sogro
Xen./Dat. sg. lu socru a socrului lu socru al socrului do/ao sogro
Nom./Ac. pl. socri socri socri socrii os sogros
Xen./Dat. pl. lu socri a socrilor lu socri al socrilor dos/aos sogros
 • fråte (irmán), fråţ (pl.)
Caso Istrio-Romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. fråtele frate frateli fratele o irmán
Xen./Dat. sing. lu fråtele a fratelui lu frateli al fratelui do/ao irmán
Nom./Ac. pl. fråţ fratslji fraţili fraţii os irmáns
Xen./Dat. pl. lu fråţ a fratslor lu fraţilor al fraţilor dos/aos irmáns

Nomes femininos

O -a replaces e -e, p.ex. cåsĕ > cåsa (a casa), nopte > nopta (a noite); non abostante algúns substantivos femininos que rematan en -e tónico, behave differently, e.g. ste > stevu (a estrela), ne > nevu (a neve).

 • fetĕ (rapaza), fete (pl.)
Caso Istrio-Romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. feta feata feta fata a rapaza
Xen./Dat. sing. lu feta a featiljei lu feta al fetei da/á rapaza
 • muľerĕ (muller), muľere (pl.)
Caso Istrio-Romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. muľera muljarea muľiarea muierea a muler
Xen./Dat. sing. lu muľera a muljariljei lu muľiarea al muierei da/á muller
 • ste (estrela), stele (pl.)
Caso Istrio-Romanés Aromanés Megleno-romanés Romanés Galego
Nom./Ac. sing. stevu steao steua steaua a estrela
Xen./Dat. sing. lu stevu a steaoljei lu steua al stelei da/á estrela
Nom./Ac. pl. stelele steale stelili stelele as estrelas
Xen./Dat. pl. lu stelele a stealilor lu stelilor al stelelor das/ás estrelas

Os substantivos neutros permanecen masculinos no singular e femininos no plural (coñecidos coma substantivos mixtos)

 • bråţ (brazo), bråţe (pl.) - bråţu (o brazo), bråţele (pl.)
 • os (óso), ose (pl.) - osu (o óso), osele (pl.)
 • zid (muro), zidur (pl.) - zidu (o muro), zidurle (pl.)
 • plug (plough), plugur (pl.) - plugu (the plough), plugurle (pl.)

As formas para o artigo adxectival son no singular ćela para o masculino e ćå para o feminino, e no plural ćeľ para o masculino e ćåle para o feminino, p.ex.: ćela bur (o bo).

O artigo indefinido é un para o masculino e o para o feminino. A declinación do artigo indefinido desapareceu. Exemplos: un om (un home), un cå (un cabalo), o misĕ (unha táboa), o båbĕ (unha muller vella/anciá).

Adxectivos[editar | editar a fonte]

Os adxectivos tamén teñen tres xéneros, as formas masculinas e femininas procedentes do latín, mentres que a forma neutra é de orixe eslava , isto é, baixo a influencia sintáctica do uso dos neutros en eslavo. P.ex. bur, burĕ, buro (bo, bon). O adxectivo comparativo é: måi bur (moi bo, mellor) e o superlativo é: ćel måi bur (o mellor).

O adxectivo pode preceder ao substantivo: bura zi ((o) bo día), which in itself can be made definite polo cambio de a -a; ou seguir ao substantivo: feta muşåtĕ (a rapaza bela/fermosa).

Pronomes[editar | editar a fonte]

Os pronomes definidos poden ser persoais, posesivos, demostrativos, relativos e interrogativos.

Pronomes persoais[editar | editar a fonte]

Caso 1ª pers.sing. 2ª pers.sing. 3ª pers.sig masc. 3ª pers.sing.fem. 1ª pers.pl II III
Nom. io tu ie noi voi ieľ/iåle
ti el ela nós vós eles/elas
Ac. mire tire ăl ăl ne ve lor
Ac. me/m' te/t' ăl/l' o ne/n' ve/v' lor
me te lle lle nos vos lles
Dat. mi/âm/m' ţi/âţ/ţ' âľ/ľ/lui âľ/ľ/ľei ni/ne/n' vi/ve/v' le/ľ
a min a ti a el a ela a nos a vos a eles/elas

e.g. m-åm ărs (I laughed), l-åi vezut (you saw him)

Pronomes posesivos:

Sing. Masc. Fem. Pl. Masc. Fem. Galego
meu/mev me meľ mele meu
teu/tev te teľ tele teu
seu/lui se/ľei seľ sele del/dela/del
noştru noştrĕ noştri noştre noso
voştru voştrĕ voştri voştre voso
lor lor lor lor deles/delas

p.ex. mev ćåće (meu pai), lui căre (o seu (del) can), ľei måie (súa (dela) nai), noştri cåľ (os nosos cabalos)

Pronomes demostrativos[editar | editar a fonte]

 • este: ćest, ćåsta
 • estes: ćeşť, ćåste

Poden tamén comezar con ţ- or ť- p.ex. ţest om (este home)

 • ese: ćel, ćå
 • eses: ćeľ, ćåle

Igualmente poden comezar con ţ- e.g. ţåle lingure (esas cucharas)

 • este de aquí/estoutro: ćesta-istu, ćåsta-ista
 • ese de aquí/esoutro: ćela-istu, ćåista
 • ese de alá/esoutro: ćela-åt, ćå-åtĕ
 • eses de alá/esoutros: ćeľ-åľţi, ćåle-åte

Pronomes relativos[editar | editar a fonte]

 • que, quen: cåre / cårle, pl. cårli

Pronomes interrogativos[editar | editar a fonte]

 • quen: ćire / će
 • cal, cales: cåre / cårle, pl. cårli
 • cal (destes): căt

Pronomes indefinidos[editar | editar a fonte]

indefinido masculino feminino
un un o
algún vrun vro
un/unha ur o
ningún ničur ničurĕ
nada nimic nimic
algo ćeva ćeva
outro åt åta - åto
cada saki saca - saco
calquera cătcoder cătcoder

Numerais[editar | editar a fonte]

Números cardinais[editar | editar a fonte]

A maioría dos números cardinais veñen do latín, con varios préstamos do dialectos eslavos locais.

cifra nome cifra nome cifra nome
1 un/ur (m), o (f) 11 urprezåće / iednaist 21 dovotezåće şi ur
2 doi (m), do (f) 12 doiprezåće / dvanaist 22 dovotezåće şi doi
3 trei 13 treiprezåće / trenaist 23 dovotezåće şi trei
4 påtru
5 ćinć / ţinţ
6 şåse
7 şåpte
8 opt / osăn
9 devet 19 devetprezåće
10 zåće / zeće / deset 20 dovotezåće / dvadeset / dvaiset 30 treivotezåće
40 cvårnaru
50 ćinćvotezåće
...
100 sto
101 sto şi ur
200 dovotesto
1000 miľår / tisuť / tåvžânt

Notas:

11 compónse de '1 sobre 10' ur-pre-zåće

20 compónse de '2 veces 10' do-vote-zåće, do mesmo modo, 200 é '2 veces 100' do-vote-sto

1000 miľår vén da lingua véneta, tisuť dos dialectos eslavos, e tåvžânt do alemán.

Números ordinais[editar | editar a fonte]

cifra masculino feminino
prvi prva
doile dova
treile treia
ćinćile ćinća
şåsele şåsa
şåptele şåpta
osmule osma
devetile deveta
10º desetile deseta
último/a zådni / zădăńu zådńa

Literatura[editar | editar a fonte]

Non hai tradición literaria local, aínda que, Andrea Glavina, un istrio-romanés que foi educado en Romania, escribiu en1905 Calendaru lu rumeri din Istrie ("O calendario dos romaneses de Istria"). Neste libro escribiu moitos contos folcloristas do seu pobo. Recentemente foron recollidas por A. Kovačec (1998), unha serie de contos istrio-romaneses actuais e cancións populares orixinais.

Notas[editar | editar a fonte]

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

 • Wolfgang Dahmen: Istrorumänisch. Lexicon der Romanistische Linguistik. III, Tübingen, 1989, pp. 448–460.
 • Nerina Feresini: Il Comune istro-romeno di Valdarsa. Edizioni Italo Svevo. Trieste: 1996.
 • August Kovačec: Notes sur les formes de cas en istroroumain. Studia Romanica 13-14: 75-84, Zagreb 1962.
 • August Kovačec: Certaines modifications grammaticales des 'quantitatifs' et 'qualitatifs' istroroumains dues a l' influence croate. Studia Romanica 23: 195-210, Zagreb 1967.
 • August Kovačec: Le calque lexical d' apres le croate comme cause de certains changements grammaticaux istroroumains. Actele de XII Congres International de Lingvistica si Filologie Romanica, vol. 2: 1127-1131, Bucarest 1971.
 • August Kovačec: Istrorumunjsko-hrvatski rječnik s gramatikom i tekstovima (Glosar Istroroman-Croat cu gramatica si texte). Verba moritura vol. I, 378 p. Mediteran, Pula 1998.
 • Josif Popovici: Dialectele romîne din Istria, Halle, 1909.
 • Pavao Tekavčić: Due voci romene in un dialetto serbo-croato dell'Isola di Veglia (Krk). Studia Romanica 7: 35-38, Zagreb 1959.

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]