Vocativo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.


CASOS
LATINOS
Nominativo
Vocativo
Acusativo
Xenitivo
Dativo
Ablativo
Outros casos

Chámase vocativo a un caso gramatical que nas linguas flexivas é utilizado en substantivos, adxectivos e pronomes para indicar que a palabra realiza unha función apelativa.

Caso gramatical das linguas aglutinantes e flexivas (por orde alfabética)
ablativo, acusativo, comitativo, dativo, ergativo (ergatividade), inesivo, nominativo, vocativo, xenitivo; véxase tamén: temporal