Raíces gregas

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

As raíces gregas son hoxe omnipresentes nas linguas occidentais modernas. O galego utilízaas para construción de palabras cultas e de neoloxismos. Proveñen de raíces gregas asociadas entre elas. Ás veces a deformación da lingua é tal que é difícil recoñecelas.

Velaquí uns exemplos de raíces que se atopan con certa frecuencia:

Raiz Orixe Significado Exemplo de utilización
Acanto Akantha Espiña Acantáceas, Acantocéfalo, Acantopterixios
Acro Akros Na punta Acrópole, Acropodio, Acrocéntrico, Acrobacia
Actino Aktis Raio Actiniario, Actinia, Actinometría
Adelo Adelphos Irmán Monadelfo, Adelfogamia
Adeno Adên, Adenos Glande Adenite, Adenoma, Adenopatía
Aero Aêr, Aeros Aire Aerofaxia, Aerobio, Aerógrafo
Agogo Agôgos Que conduce Pedagogo, Demagogo
Agro Agros Campo Agronomía, Agroxeoloxía
Alxia Algos Dor Neuralxia, Cefalalxia, Nostalxia
Alo Allos Outro Alerxia, Alogamia
Anfi Amphi De dous lados Anfiteatro, Anfibio
Andro Anêr, andros Home, macho Androide, Poliandria Androide
Anti Anti Que está en contra, oposto Antibiótico, Antídoto
Antropo Anthrópos Home, ser humano Misántropo, Antropomorfismo, Antropofaxia, Antropoloxía Antropometría
Arqueo Arkhaios Antigo, Primitivo Arcaísmo, Arqueoloxía, Arqueometría
Arquía Archos Goberno Anarquismo, Oligarquía, Monarquía
Auto Auto Por si mesmo automóbil, automedicación
Bio Bio Vida Bioloxía, Biótopo, Biometría
Cali Kalos Bonito Caligrafía
Cefal Kephalê Cabeza Encéfalo, Holocéfalo, Cefalea
Quiro / Ciro Kheir Man Quiropráctico, Cirurxía
Cromo Khroma Cor Cromático, Cromosoma, Cromosfera
Crono Khronos Tempo Crónica, Cronómetro, Sincronía
Dactilo Daktylos Dedo Dactilóptero, Dactilógrafo, Polidáctilo
Demo Dêmos Pobo Democracia, Demagoxia, Demografía
Eco Eikos Casa, na casa Economía, Ecoloxía
Eudaimonia Felicidade Eudemonismo
Êthos Maneira de ser Ética
Xeo A terra Xeoloxía, Xeografía
Glifo Glyphein Gravar Xeróglifo
Gono Gónia Ángulo Polígono, Pentágono
Grama Gramma Letra Anagrama, Lipograma
Grafo Graphein Escribir Grafismo, Grafoloxía, Monografía
Xero Hieros Sagrado Xeróglifo,Xerarquía
Homo Homos Mesmo, semellante Homoxéneo, Homosexual, Homólogo
Iatría Iatros Médico Pediatría, Iatroxenia
Lipi Lipos Graxa Lípido
Lipo Leipein Quitar, deixar Lipograma
Loxía, Log- Logos Estudo, Discurso, Razón, Fala, Ciencia Zooloxía, Bioloxía, Lóxica, Logorrea, Logopedia
Lico- Lykos Lobo Licópole, Licantropía, Licaón, Liceo
Lise Lyô Desatar, soltar Análise, Pirólise
Maquia Makhê Combate Naumaquia, Logomaquia, Tauromaquia
Melan- melas Negro Melancolía, Melanoma, Melanesia
Meta- meta Alén Metafísica, Metempsicose, Metawiki
Nauta Nautês Navegante Astronauta, Cosmonauta,Internauta
Neso, Nesia Nisi Illa Polinesia, Dodecaneso, Melanesia
Pedo Pais Neno Pediatría, Pedofilia, Pedagogo
Fil Philo Amor Filosofía, Pedofilia, Filantropía
Fobie Phobos Medo Aracnofobia, Xenófobo
Podo Pous Podólogo
Poli- pole Polis Vila, cidade Política, Licópole, Policía
Poli Poly Moitos Polígono, Polivalencia,Poligamia
Rino Rhis Narís Rinoceronte, Rinoplastia
Sofía Sophia Sabedoría Filosofía, Sofisma
Xeno Xenos Estranxeiro Xenófobo, Xenófilo, Xenelasia
Zoo Zóon Animal Zooloxía, Zoofilia