Clasificación Unesco 4 díxitos

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura


código campo unesco nome campo unesco código subcampo unesco nome subcampo unesco
11 Lóxica 1101 Aplicacións da lóxica
1102 Lóxica dedutiva
1103 Lóxica xeral
1104 Lóxica indutiva
1105 Metodoloxía
1199 Outras especialidades relativas á lóxica
 
12 Matemáticas 1201 Álxebra
1202 Análise e Análise funcional
1203 Ciencias da computación
1204 Xeometría
1205 Teoría de números
1206 Análise numérica
1207 Investigación operativa
1208 Probabilidade
1209 Estatística
1210 Topoloxía
1299 Outras especialidades matemáticas
 
21 Astronomía e Astrofísica 2101 Cosmoloxía e Cosmogonía
2102 Medio Interplanetario
2103 Astronomía óptica
2104 Planetoloxía
' ' 2105 Radio astronomía
2106 Sistema solar
2199 Outras especialidades astronómicas
 
22 Física 2201 Acústica
2202 Electromagnetismo
2203 Electrónica
2204 Física de fluídos
2205 Mecánica
2206 Física molecular
2207 Física nuclear
2208 Nucleónica
2209 Óptica
2210 Química física
2211 Física do estado sólido
2212 Física teórica
2213 Termodinámica
2214 Unidades e constantes
2299 Outras especialidades físicas
 
23 Química 2301 Química analítica
2302 Bioquímica
2303 Química inorgánica
2304 Química macromolecular
2305 Química nuclear
2306 Química orgánica
2307 Química física
2399 Outras especialidades químicas
 
24 Ciencias da vida 2401 Bioloxía animal
2402 Antropoloxía física
2404 Biomatemáticas
2405 Biometría
2406 Biofísica
2407 Bioloxía celular
2408 Etoloxía (Estudo do comportamento)
2409 Xenética
2410 Bioloxía humana
2411 Fisioloxía humana
2412 Inmunoloxía
2413 Bioloxía de insectos (Entomoloxía)
2414 Microbioloxía
2415 Bioloxía molecular
2416 Paleontoloxía
2417 Bioloxía das plantas (Botánica)
2418 Radiobioloxía
2419 Simbiose
2420 Viroloxía
2499 Outras especialidades biolóxicas
 
25 Ciencias da Terra e do espazo 2501 Ciencias da atmosfera
2502 Climatoloxía
2503 Xeoquímica
2504 Xeodesia
2505 Xeografía
2506 Xeoloxía
2507 Xeofísica
2508 Hidroloxía
2509 Meteoroloxía
2510 Oceanografía
2511 Ciencias do solo
2512 Ciencias do espazo
2599 Outras especialidades da terra, do espazo ou do contorno
 
31 Ciencias agronómicas 3101 Química da agricultura
3102 Enxeñería agrícola
3103 Agronomía
3104 Animais domésticos
3105 peixes e animais salvaxes
3106 Forestas
3107 Horticultura
3108 Fitopatoloxía
3109 Ciencias veterinarias
3199 Outras especialidades agrícolas e pecuarias
 
32 Ciencias médicas 3201 Ciencias clínicas
3202 Epidemioloxía
3203 Medicina forense
3204 Medicina do traballo
3205 Medicina interna
3206 Ciencias da nutrición
3207 Patoloxía
3208 Farmacodinámica
3209 Farmacoloxía
3210 Medicina preventiva
3211 Psiquiatría
3212 Saúde pública
3213 Cirurxía
3214 Toxicoloxía
3299 Outras especialidades médicas
 
33 Ciencias tecnolóxicas 3301 Enxeñería e tecnoloxía aeronáutica
3302 Tecnoloxía bioquímica (biotecnoloxía)
3303 Enxeñería e tecnoloxía químicas
3304 Tecnoloxía dos ordenadores (microelectrónica)
3305 Tecnoloxía da construción
3306 Enxeñería e tecnoloxía eléctrica
3307 Tecnoloxía electrónica
3308 Enxeñería e tecnoloxía ambiental
3309 Tecnoloxía da alimentación
3310 Tecnoloxía industrial
3311 Instrumentación tecnolóxica
3312 Tecnoloxía de materiais
3313 Tecnoloxía e enxeñería mecánica
3314 Tecnoloxía médica
3315 Tecnoloxía metalúrxica
3316 Tecnoloxía de produtos metálicos
3317 Tecnoloxía de vehículos de motor
3318 Tecnoloxía das minas
3319 Tecnoloxía naval
3320 Tecnoloxía nuclear
3321 Tecnoloxía do petróleo e do carbón
3322 Tecnoloxía enerxética
3323 Tecnoloxía dos ferrocarrís
3324 Tecnoloxía do espazo
3325 Tecnoloxía das telecomunicacións
3326 Tecnoloxía téxtil
3327 Tecnoloxía de sistemas de transportes
3328 Procesos tecnolóxicos
3329 Planificación rexional e urbana
3399 Outras especialidades tecnolóxicas
 
51 Antropoloxía 5101 Antropoloxía cultural
5102 Etnografía e Etnoloxía
5103 Antropoloxía social
 
52 Demografía 5201 Fertilidade
5202 Demografía xeral
5203 Demografía xeográfica
5204 Demografía histórica
5205 Mortalidade
5206 Características da poboación
5207 Tamaño da poboación e evolución demográfica
5299 Outras especialidades demográficas
 
53 Ciencias económicas 5301 Política fiscal doméstica e Facenda pública
5302 Econometría
5303 Contabilidade
5304 Actividade económica
5305 Sistemas económicos
5306 Economia do cambio tecnolóxico
5307 Teoria económica
5308 Economía xeral
5309 Organización industrial e política pública
5310 Economía internacional
5311 Organizacion e dirección de empresas
5312 Ecomomía sectorial
5399 Outras especialidades económicas
 
54 Xeografía 5401 Xeografía económica
5402 Xeografía histórica
5403 Xeografía humana
5404 Xeografía rexional
5499 Outras especialidades xeográficas
 
55 Historia 5501 Biografías
5502 Historia xeral
5503 Historia de países
5504 Historia por épocas
5505 ciencias auxiliares da historia
5506 historias especializadas
5599 Outras especialidades históricas
 
56 Ciencias xurídicas. Leis 5601 Lexislación canónica
5602 Teoría e métodos xerais
5603 Lexislación internacional
5604 Organización legal
5605 Lexislación e leis nacionais
5699 Outras especialidades xurídicas
 
57 Lingüística 5701 Lingüística aplicada
5702 Lingüística diacrónica
5703 Xeografía lingüística
5704 Teoría lingüística
5705 Lingüística sincrónica
5799 Outras especialidades lingüísticas
 
58 Pedagoxía 5801 Teoría e métodos educativos
5802 Organización e planificacion da educación
5803 Preparación e emprego de profesores
5899 Outras especialidades pedagóxicas
 
59 Ciencia política 5901 Relacións internacionais
5902 Ciencias políticas
5903 Ideoloxías políticas
5904 Institucións políticas
5905 Vida política
5906 Socioloxía política
5907 Sistemas políticos
5908 Teoría política
5909 Administración pública
5910 Opinión pública
5999 Outras especialidades políticas
 
61 Psicoloxía 6101 Psicoloxía anormal
6102 Psicoloxía de nenos e adolescentes
6103 Consello e guía
6104 Psicoloxía educacional
6105 Avaliación e medidas en psicoloxía
6106 Psicoloxía experimental
6107 Psicoloxía xeral
6108 Psicoloxía xeriátrica
6109 Psicoloxía persoal e ocupacional
6110 Parapsicoloxía
6111 Personalidade
6112 Estudios psicolóxicos de temas sociais
6113 Psicofarmacoloxía
6114 Psicoloxía social
6115 Psicoloxía ambiental
6199 Outras especialidades psicolóxicas
 
62 Ciencias das artes e las letras 6201 Arquitectura
6202 Teoría, análise e crítica literaria
6203 Teoría, análise e crítica das belas artes
6299 Outras especialidades artísticas
 
63 Socioloxía 6301 Socioloxía cultural
6302 Socioloxía experimental
6303 Socioloxía xeral
6304 Desorde internacional
6305 Socioloxía matemática
6306 Socioloxía ocupacional
6307 Cambio e desenvolvemento social
6308 Comunicacións sociais
6309 Grupos sociais
6310 Problemas sociais-desorde social
6311 Socioloxía das institucións humanas
6399 Outras especialidades sociolóxicas
 
71 Ética 7100 Ética
7101 Ética clásica
7102 Ética de individuos
7103 Ética de grupo
7104 Ética prospectiva
7199 Outras especialidades relacionadas coa ética
 
72 Filosofía 7201 Filosofía do coñecemento
7202 Antropoloxía filosófica
7203 Filosofía xeral
7204 Sistemas filosóficos
7205 Filosofía da ciencia
7206 Filosofía da natureza
7207 Filosofía social
7208 Doctrinas filosóficas
7299 Outras especialidades filosóficas

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]