Discriminación

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Un negro afroamericano nunha fonte segregada en Carolina do Norte no 1938.

A discriminación (do latín discriminare que alude a seleccionar algo ou a alguén excluíndo aos demais), ou discriminación negativa, consiste en dar trato de inferioridade a unha persoa por causas inxustificadas.

A discriminación positiva é un novo termo que se refire á protección de carácter extraordinario ou aos privilexios que se dan a un grupo discriminado historicamente (especialmente por razón de raza, sexo, lingua e relixión) para lograr a súa plena integración na sociedade.

Tipos de discriminación[editar | editar a fonte]

Discriminación racial ou étnica[editar | editar a fonte]

Ten lugar cando unha persoa ou grupo de persoas é tratada con inferioridade por pertencer a unha determinada raza ou etnia.

Discriminación sexual[editar | editar a fonte]

É un tipo de discriminación que se deu ao longo da historia coas mulleres, debido a que os varóns crían que eran superiores ás mulleres e que elas non tiñan capacidade intelectual nin forza física para traballar, o que provocaba que quedaran relegadas ao ámbito doméstico.

Discriminación relixiosa[editar | editar a fonte]

É cando unha persoa ou grupo de persoas recibe un trato desfavorable por non practicar as crenzas relixiosas maioritarias da sociedade na que vive ou por non ter ningunha crenza.

Discriminación política[editar | editar a fonte]

Ten lugar cando unha persoa non pode expresar libremente as súas ideas políticas debido a que está baixo un goberno totalitario ou ditatorial.

Discriminación de nivel cultural e económico[editar | editar a fonte]

Prodúcese cando unhas persoas consideran a outras inferiores porque non tiveron o acceso a formación ou por non desfrutar dunha boa situación económica.

Discriminación estética[editar | editar a fonte]

Prodúcese cando unha persoa é tratada de forma inferior porque a súa imaxe persoal non encaixa cos ideais de beleza establecidos na sociedade na que vive.

Discriminación por idade[editar | editar a fonte]

Ten lugar cando se trata con inferioridade ou menosprezo ás persoas que non teñen unha determinada idade.

Discriminación por enfermidade[editar | editar a fonte]

Prodúcese cando algunhas persoas son tratadas con certo receo ou desprezo polo feito de estar enfermas.

Discriminación por discapacidade[editar | editar a fonte]

Maniféstase cando unha persoa é menosprezada ou infravalorada por sufrir algún tipo de discapacidade, ben sexa física ou mental.

A discriminación perante a lei[editar | editar a fonte]

En España, segundo está estipulado na Constitución nos seus artigos 14 e 23.2, todos os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer ningunha discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Así mesmo todos os cidadáns teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos públicos cos requisitos que sinalan as leis. O incumprimento destas normas pode levar a longas penas de cácere.

A discriminación na historia[editar | editar a fonte]

Ao longo da historia da humanidade desde que os colonizadores europeos chegaron a terras descoñecidas, apareceu a discriminación contra os indíxenas. Nas sociedades desenvolvidas tamén apareceu a discriminación sexual contra as mulleres que durou ata case mediados do século XX, cando comezaron a ter máis dereitos, ata acadar a igualdade de dereitos actual.

A mediados do século XX tamén podemos ver exemplos de discriminación relixiosa e racial como a que se deu na Alemaña Nazi onde se internaron en campos de traballo e gasearon a millóns de xudeus. En España durante o franquismo tamén houbo discriminación política xa que morreron miles de persoas só por estar a favor da República; os que puideron escapar tiveron que exiliarse a Sudamérica ou a Europa.

Nas sociedades actuais hai leis para abolir este fenómeno.

Loitadores contra a discriminación[editar | editar a fonte]

Ao longo da historia numerosas persoas loitaron contra a discriminación. Un deses loitadores foi Nelson Mandela que loitou toda a súa vida para que os negros tiveran os mesmos dereitos que os brancos en Suráfrica e para que todos viviran en harmonía e con igualdade de oportunidades. Martin Luther King defendeu os dereitos civís e a non violencia e tamén desenvolveu unha tarefa crucial para acabar coa discriminación racial en Estados Unidos.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]