Conversa:Galicia/Arquivo 2

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

temas..[editar a fonte]

hola, son o usuario Percebe, sen poderme loguear. sei que isto debe estár mais que comentado, e dende a mais alta actitude diplomática... quero saber cousas como que "Galicia e unha nación" dende cando? iso é un reclamo do BNG, algo que quere conseguir, senón non se chamaría nacionalista, chamaríase nacional.

dende o meu punto de vista, si, e moi respetable ser nacionalista, claro que si, pero non se pode falar de política (por que meter nunha enciclopedia que "hai bastante movemento nacionalista" a modo de.. "eh, queres ser do clube= afiliate!... en fin...)

so comentar iso, e por qué a páxina está protexida... a conto de que ese autoritarismo? hai vandalismo na páxina? non se pode poñer que soamente a poidan editar os rexistrados...?

creo que hai que troca-la forma de facer os artigos aquí, por que reflicte unha galicia que non existe... ou alomenos non a coñezo.


Contidos que temos que consensuar[editar a fonte]

Comentarios xerais[editar a fonte]

 • Hai algunha cousa máis, pero xa haberá tempo. Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)
 • Na Nota 1 non sería máis axeitado poñer ao final "...mantendo este como a forma oficial" que é o que se non me equivoco di esa referencia.--Arco de Rayne 20:54, 27 marzo 2008 (UTC)
  • Nas Normas da RAG de 2003 non recomenda nada neste caso se ben califica a forma "Galicia" como "denominación oficial do país e maioritaria", o que abona a redacción que propón Arco de Rayne. Copio textualmente das Normas (px. 56): "Entre estas palabras [rematadas en -cia] está Galicia, voz lexítima galega, denominación oficial do país e maioritaria na expresión oral e escrita moderna. Galiza é tamén unha forma lexitimamente galega, amplamente documentada na época medieval, que foi recuperada no galego contemporáneo". Pedro --Lameiro (conversa) 22:36, 31 marzo 2008 (UTC)
 • Na nota 2 habería que poñer a fonte da que se extrae esa definición pensei que era o DRAG pero alí pon Comunidade humana, instalada nun territorio definido, que pode estar ou non politicamente organizada como estado, e que se caracteriza por ter unhas tradicións históricas e culturais comúns, os mesmos intereses económicos e unha unidade lingüística ou relixiosa, e por outro lado non sería máis lóxico dar a definición do DRAG penso que ten máis autoridade que unha definición que non se sabe de onde procede.--Arco de Rayne 20:58, 27 marzo 2008 (UTC)
  • Concordo con esta proposta, non creo que a ninguén lle pareza mal. Si nuns días ningún expón nada en contra, haberá que facer este cambio. Miguel.lima 22:08, 30 marzo 2008 (UTC)
  • A definición que temos no artigo é a que viña no Diccionario Xerais de 1988 (2ª edición). Concordo con substituíla pola definición do DRAG que transcribe Arco de Rayne. Pedro --Lameiro (conversa) 22:17, 31 marzo 2008 (UTC)


Cabeceira do artigo[editar a fonte]

 • Os primeiros poboadores de Galicia son os nativos oestrimnios e outros pobos de orixe indoeuropea. Si queremos deixar esto de os nativos foron oestrimnios, debese pór unha fonte. De tal xeito que sexa posible logo engadir con outras fontes que esta hipotesis non fai consenso na comunidade cientifica dos historiadores. Polo momento eu propoño de engadir o marcador "cumpre referencia" detras da palabre oestrimnios. ElviraConversa con mi 15:51, 13 abril 2008 (UTC)
Atopo a mesma problematica cos saefes na frase O primeiro pobo celta que invade Galicia é o dos Saefes, que vai na parte Historia na seccion "cultura castrexa". De memoria os oestrimnios e os saefes son conocidos sobre todo por fontes literarias ( Rufo Festo Avieno que polo momento temos categorizado como historiador, e cas outras wikis teñen como poeta e escritor), non compartidas como suficientes por todos os historiadores. A ver si algén lle ve arranxo a isto. Senon a finais do mes botarei un ollo na miña biblioteca para propór algo con fontes concretas. ElviraConversa con mi 16:29, 13 abril 2008 (UTC)

Xeografía[editar a fonte]

 • Na sección Xeografía eu eliminaría as listaxes de cabos, illas e montes. Creo que coa remisión ós artigos correspondentes abonda.Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)


 • Na subsección Ríos fálase dunhas festas chamadas "zaleas". Ningún dicionario me dá razón de tal palabra. ¿Será un erro ou un localismo?Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)

Natureza[editar a fonte]

 • Na sección Flora fálase dos cambios debidos "á importación do eucalipto". ¿Importación ou, mellor, extensión, difusión, plantacións?. Na mesma sección, máis adiante, relaciónase o eucalipto co franquismo, relación que non vexo. Na mesma sección fálase da presenza de "estevas". Xa nesta discusión pregúntase se será con b ou con v. O VOLGa non recolle ningunha das dúas formas e creo moito máis común as formas codeso ou xara.Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)
  • ¿que tal mudar "debido á importación do eucalipto" por "debido á extensión de plantacións de eucalipto" ou algo semellante? Realmente a importación xa tivo lugar fai tempo, e a perda de bosques non se debe a unha "extensión do eucalipto", que podería parecer que se extende el só, sen axuda de ninguén, si non ao aumento de plantacións. Miguel.lima 17:08, 30 marzo 2008 (UTC)
  • sobre o do franquismo, o que si estaría ben, si queremos manter esa afirmación, sería meter algunha referencia externa a políticas de apoio das plantacións de eucalipto que puidesen ter lugar. Miguel.lima 17:08, 30 marzo 2008 (UTC)
 • Non se pode decir que "Galiza ten unha gran porcentaxe de bosques" sin saber cal é esa porcentaxe. A ver si alguén que saiba do tema ten algún libro ou referencia que poidamos incluir. Miguel.lima 22:15, 30 marzo 2008 (UTC)
  • Da web de Medio Rural: "Galiza é unha das máis importantes potencias forestais de Europa, cunha superficie forestal arborada de máis de 1.400.000 hectáreas, o que representa o 48% de toda o territorio".
  • Pero na páxina do MAPA: "Según la información suministrada por el Plan Forestal Español, la superficie forestal, una vez actualizados los datos del Inventario Forestal Nacional en su tercera fase (1997-2000), asciende a 26.273.235 hectáreas, equivalentes al 51,93% del territorio español".
  • Pedro --Lameiro (conversa) 22:32, 30 marzo 2008 (UTC)
   • Grazas Lameiro polos datos. O que habería que discutir é o que se entende por bosque. Si, coma eu o entendo, pensamos nun ecosistema diverso e, cando menos, relativamente pouco alterado, daquela as porcentaxes son moitísimo menores. Si o que queremos reflexar é a superficie arborada, entón podemos usar esos datos que citas, pero eliminando a parte "onde se desenvolven importantes especies forestais en estado natural...", incluso revisar a idoneidade da palabra bosque. Miguel.lima 21:41, 31 marzo 2008 (UTC)
  • Diccionario galego de xeografía, Xunta de Galicia, obra colectiva, ISBN 84-453-0643-X , pareceme ser do ano 1993, paxina 60, no artigo bosque a finais do seculo XIX só un 7 % da superficie galega estaba ocupada por bosques, dicindo o artigo que esto é una das fases criticas, e dicindo o artigo que Galicia posúe un medio mui receptivo à extension forestal. Non atopo outro porcentaxe niste diccionario ElviraConversa con mi 22:44, 30 marzo 2008 (UTC)
  • Un dato noviño do trinque (La Voz de Galicia, 26.03): "Galicia conta cunha superficie forestal de 2 millóns de hectáreas. Dúas terceiras partes do seu territorio son monte". Esta información parece fiable pois procede da "Mesa da Madeira", celebrada co gallo da feira Foresgal que houbo esta fin de semana en Lugo. Outro dato xa máis vello (Guía de la Naturaleza de Galicia", Faro de Vigo 1992) pero que non discrepa no substancial: Terreno forestal: 1.825.900 ha (61,9% do territorio; mentres, o terreo forestal en España só representaba un 31,0%). En efecto, Miguel, cómpre agora saber qué se entende por monte, bosque, superficie arborada e forestal, pero imos aproximándonos. Pedro --Lameiro (conversa) 22:02, 31 marzo 2008 (UTC)

Economia[editar a fonte]

 • Na sección Economía afírmase que A cuarta parte dos turistas que visitan Galicia proceden doutras partes do país, o resto procede de Madrid e Cataluña, seguidos por castelán-leoneses, andaluces, vascos e asturianos. Entón ¿cales son esas "outras partes do país"?
 • Inmediatamente: Durante o 2007 1,2 millóns de turistas estranxeiros visitaron Galicia, fronte ao 25% que o fixo no 2005. Hai que busca-los datos necesarios para que as cifras sexan coherentes: número de turistas ou porcentaxe.Pedro --Lameiro (conversa) 22:51, 27 marzo 2008 (UTC)
 • Suxiro que onde se fala de Zara se poña Inditex, como cabeceira de todas as empresas do grupo, xa que Zara é solo unha cadea das que o conforman.

Shotokan 18.01h 26 de Maio de 2008

Historia[editar a fonte]

 • Na sección Cultura megalítica fálase de "milleiros de mámoas e medorras". Á parte de se-lo mesmo, o de "milleiros" paréceme de todo esaxerado.Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)
  • Na Gran Enciclopedia Galega, s.v. "anta", aparece un mapa coa distribución de 56 mámoas por toda Galicia, que logo describe brevemente. Obviamente, non son todas (esa descrición comeza dicindo "entre as que destacan"...), pero de aí a "milleiros" parece haber moita distancia. Como seguramente será imposible atopar un censo propoño substituí-los "milleiros" por "numerosas" (e podemos crear unha nota na que se remita a esas 56 que describe a GEG). Pedro --Lameiro (conversa) 22:28, 31 marzo 2008 (UTC)
   • Breve Historia de Galiza, páxina 9, falando dos moimentos megaliticos di : "Tense anotado uns 20.000 deles no territorio da Galiza actual".ElviraConversa con mi 16:36, 13 abril 2008 (UTC)


 • Na sección En democracia hai un cadro cronolóxico. Fraga aparece como presidente de 1991 a 2005. No artigo Xunta de Galicia dicimos que foi desde o 1990 a 2005. No artigo dedicado a don Manuel dáse a entender que xa o foi en 1989 (probablemente porque as eleccións foton o 17 de decembro do 89 e, supoño, sería nomeado en 1990). ¿Quen ten forzas para comproba-las datas e iguala-los tres artigos?

Persoas destacables[editar a fonte]

 • A sección Persoas destacables paréceme tamén discutible. Arquitectos, Escritores, Cine e Vídeo e Fotógrafos. Boto en falta demasiados "sectores" e a relación dos nomes dentro de cada un destes grupos desequilibrada. Como non podemos meter unha lista de tódolos sectores onde temos algún persoeiro destacable, e como decidir a "destacabilidade" de cada quen é peliagudo, ¿e se remitimos á categoría Personalidades de Galicia e acabamos antes (e mellor)?Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Concordo Eu poría unha ligazón á categoría de Personalidades de Galicia na sección de Outros artigos. AlberteSi, digame? 23:13, 30 marzo 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Concordo coa solución proposta por Alberte Miguel.lima 21:46, 31 marzo 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Concordo coa solución proposta por Alberte ElviraConversa con mi 17:19, 13 abril 2008 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Concordo --Arco de Rayne 18:18, 13 abril 2008 (UTC)

Caixa "España"[editar a fonte]

 • No último cadro, coas distintas Comunidades autónomas, ¿que criterio alfabético se segue? Comunidade Valenciana ordénase polo C, pero Comunidade de Madrid polo M.Pedro --Lameiro (conversa) 20:41, 27 marzo 2008 (UTC)Caixa "provincias galegas"[editar a fonte]

Máis

 • O modelo “ProvinciasGalegas” ten como encabezado Galiza. Por coherencia co título do artigo debería ser Galicia.Pedro --Lameiro (conversa) 22:51, 27 marzo 2008 (UTC)
 • Penso que ó ser un modelo non o deberíamos tocar, xa que vai incluído en máis artigos, e ó mellor se mellora a coherencia neste, pero se empeora noutros. Opto por non tocar. AlberteSi, digame? 18:03, 13 abril 2008 (UTC)

Comezando con unha (ou varias) citas[editar a fonte]

Unha cousa que fan na wikipedia italiana nalgúns dos seus artigos de calidade é comezar o artigo con unha ou varias citas. Así o fan, por exemplo en it:Leonardo da Vinci ou it:Roma, e persoalmente é unha cousa que me gusta. Saco este tema porque penso que sobre Galicia hai grandes definicións feitas, persoalmente estou pensando nas que fixeron algúns os mestres da nosa literatura (poño as que me viñeron á mente, se atopades máis podedes poñelas aquí):

Ferrín

Quero decir teu nome e digo apenas
xente de terra, homes lentamente
ún por ún devecendo e sendo nada.

Galicia coma un rio que se estiña,
terra de esmorecer, patria do vento!.

Quero decir teu nome e digo dorna
valeira, mergullada dorna negra,
grande arado sen bois, feira sen xente,
noite que ven, enorme noite fria...

Cabanillas

 ¡Galicia! Nai e Señora,
sempre garimosa e forte;
preto e lonxe; onte, agora,
mañán... na vida e na morte!

AlberteSi, digame? 17:45, 1 abril 2008 (UTC)

 • Estou en contra das citas encabezando os artigos pero de poñelas opino que non deben ser de personaxes vivos.--Arco de Rayne 18:15, 1 abril 2008 (UTC)
 • Persoalmente, non me convence moito a idea de encabezar o artigo cunha cita. Miguel.lima 20:44, 14 abril 2008 (UTC)

Reestruturación[editar a fonte]

Creo convinte unha reestruturación do artigo para que fique máis claro e mellor ordeado.

Estrutura actual:

 1. Denominación
  1. Símbolos institucionais
   1. Bandeira de Galicia
   2. Escudo de Galicia
   3. Himno galego
 2. Administración do territorio
  1. División administrativa (provincias)
  2. Concellos por provincia
  3. Comarcas
  4. Partidos xudiciais
 3. Demografía
  1. Concellos máis poboados
  2. Poboación segundo sexo e idade
 4. Economía
 5. Xeografía
  1. Límites
  2. A Costa
   1. As Rías
   2. Cabos
   3. Illas
  3. O interior
   1. Ríos
   2. Montes
 6. Natureza
  1. Flora
  2. Fauna
 7. Climatoloxía
 8. Historia
  1. Cultura megalítica
  2. Idade de Bronce
  3. Etapa castrexa
  4. A romanización
  5. Idade Media
  6. Idade Moderna
  7. Século XIX
  8. Século XX
   1. Franquismo
   2. En democracia
 9. Lingua
  1. Posición oficial
  2. Posición non oficial ou reintegracionismo
  3. Ver tamén: Ligazón externa
 10. Persoas destacables
  1. A Ciencia en Galicia
  2. Arquitectos
  3. Escritores
  4. Cine e Vídeo
  5. Fotógrafos
 11. Política
  1. Cronoloxía de Presidentes da Comunidade Autónoma de Galicia
  2. Partidos políticos
 12. Notas
 13. Véxase tamén
  1. Outros artigos
  2. Ligazóns externas
   1. Universidades galegas

Estrutura proposta:

 1. Denominación
  1. Símbolos institucionais
   1. Bandeira de Galicia
   2. Escudo de Galicia
   3. Himno galego
 2. Demografía
  1. Administración do territorio
   1. División administrativa (provincias)
   2. Concellos por provincia
   3. Comarcas
   4. Partidos xudiciais
 3. Xeografía
  1. Situación
  2. Orografía
   1. Montes
  3. Hidrografía
   1. As Rías
   2. Ríos
  4. Climatoloxía
 4. Historia
  1. Cultura megalítica
  2. Idade de Bronce
  3. Etapa castrexa
  4. A romanización
  5. Reino Suevo
  6. Idade Media
  7. Idade Moderna
  8. Século XIX
  9. Século XX
 5. Economía
 6. Lingua
  1. Posición oficial
  2. Posición non oficial ou reintegracionismo
 7. Natureza
  1. Flora
  2. Fauna
 8. Cultura e Patrimonio
  1. Patrimonio arquitectónico
  2. Patrimonio cultural
   1. Museos
  3. Festas e celebracións
  4. Gastronomía
  5. Cultura popular
  6. Deporte
 9. Política
  1. Goberno e institucións
  2. Eleccións e partidos políticos
 10. Notas
 11. Véxase tamén
  1. Outros artigos
  2. Bibliografía
  3. Ligazóns externas
   1. Universidades galegas

AlberteSi, digame? 17:47, 13 abril 2008 (UTC)

 • De primeira vista e falando da proposta :
de :
2 Demografía
 1. Administración do territorio
    1. División administrativa (provincias)
    2. Concellos por provincia
    3. Comarcas
    4. Partidos xudiciais

movia a :

 2. Administración do territorio
    2. 1. División administrativa (provincias)
    2. 2. Concellos por provincia
    2. 3. Comarcas
    2. 4. Partidos xudiciais

E para Demografía estruturaria a seccion xeografia en duas partes : xeografía fisica e xeografía humana, dentro dista entraria a demografia. ¿ Non sei si se me comprende ? ElviraConversa con mi 18:06, 13 abril 2008 (UTC)

 • Eu en Política dividiría 1-Goberno e institucións 2- Eleccións e partidos. Tamén boto de menos un apartado de Transportes e comunicacións e outro de Relixión, este último quizais dentro de Cultura onde iría tamén educación ou o sistema educativo galego.--Arco de Rayne 18:33, 13 abril 2008 (UTC)

O da Xeografía humana e xeografía física non me convence e prefiro tal como está agora. Oda política dividida en goberno e institucións e eleccións e partidos estou de acordo. O de sistema educativo galego, relixión e transporte estou de acordo en que deben existir (non sei onde colocalos), pero fixen a estrutura máis ou menos co contido que temos, e na actualidade non hai no artigo información sobre iso. De engadirse crearíanse esas categorías. AlberteSi, digame? 19:25, 13 abril 2008 (UTC)

Estaria ben de seguir comentando a proposta de Alberte e logo xa se fara outra proposta.ElviraConversa con mi 20:15, 13 abril 2008 (UTC)

Galiza nação[editar a fonte]

Suponhe-se que a Wikipedia é uma emciclpedia neutral, se é así, como é que o artículo começa Galiza é uma nación.... Os artículos não som lugar pra esponher ideoloxías políticas. Espero que axinha o borren, em camto se poda...

Atemtamente, dum portugués iberist imtentando falar galego.

Evidentemente, non é para expoñer ideoloxías políticas. Como observará, o emprego do termo nación inclúe unha referencia, onde poderá vostede entender o que significa, á marxe de ideoloxías. Un saúdo. --Xabier Cid Conversa 15:28, 24 maio 2008 (UTC)
Perdoa, pero as cousas non funcionan así. Entre o termo e o obxecto ten que haber unha relación. Que poñas a definición do que é unha nación non implica que Galiza o sea, hai que interpretar o sentido do termo para dicir tal cousa, e esa afirmación está cargada de moita ideoloxía. Isto non é coma as matemáticas, 2 e 2 son catro.--Ric delg, Falemos - Zoso.svg 23:22, 28 maio 2008 (UTC)
Ben, efectivamente tes moita razón. Son convencións da linguaxe, e como todas as convencións da linguaxe son ideolóxicas. Creo que calquera que lea a definición da wikipedia, e non só as catro primeiras palabras, terá unha idea bastante exacta do que se quere dicir e do que se di. Incluso atopo que é unha definción consensuada bastante elegante. Pero se queremos abrir discusións ideolóxicas sobre o termo, adiante. Eu abstéñome, que teño ben máis preocupacións. --Xabier Cid Conversa 00:31, 29 maio 2008 (UTC)-----------no estatuto de autonomia de Galicia definese como nacionalidade histórica asiq menos tontería.o termo nación si é posíbel empregalo
A pesar de que defendo o uso do termo "nación", teño que discrepar. O estatuto di "nacionalidade histórica", pero a Constitución española (norma de carácter superior) di que España é "unha nación". En ningún lado se di que España sexa nación de nacións, nin nada similar. Neste punto, ou varían os criterios da Wikipedia, ou é incorrecto dicir que Galiza sexa unha nación. Vén sendo algo similar ao Galicia/Galiza, de tal xeito que de forma oficial só se pode utilizar a primeira forma (como fai a Wikipedia) ao ter só esa forma carácter legal. O mesmo pasa con "nación", pois con carácter legal só o recolle a Constitución española para se referir a España. Saúdos.--Paulatk 12:43, 1 agosto 2008 (UTC)

Non me gusta a consideración de nación porque, evidentemente, ten consideracións políticas. E tampouco me gusta que a páxina esté protexida porque o espíritu da Wikipedia é que calquera poida contribuir directamente ós artículos: directamente, non dando suxerencias a un escritor "oficial". Non se me escapa que os dous comentarios están en realidade máis relacionados do que sería desexable.

 • Se sabes que a páxina está protexida é porque tentaches editala para trocar algo (o de nación por exemplo?) e crebar un consenso da Galipedia que levou o seu tempo. Ademais, o comezo do artigo xa deixa claro o que é Galiza oficialmente. --Bandeira galega nacionalista.svg Norrin_strange (Fala-me) 15:01, 13 agosto 2008 (UTC)
 • Claro que tratei de edita-la páxina. Iso é o que se fai na wikipedia. Por outro lado, teño todo o dereito a elimina-la mención á "nación", porque a día de hoxe non é maís que unha fantasía. E dende logo, teño máis dereito eu a escribir que ti a falarme de "consensos" basados na mitoloxía nacionalista.
  • O que se fai na Wikipedie é, coas cousas que hai discusión, discutilas até chegar a un consenso e logo poñer isto no artigo. Se non che gusta, fai unha wiki propia ou ewscribe un blog. --Bandeira galega nacionalista.svg Norrin_strange (Fala-me) 19:23, 14 agosto 2008 (UTC)
  • Outra vaca no millo: non só malinterpréta-la natureza da Wikipedia senón que te permites dici-lo que teño que facer. As dúas cousas son erros que beben da mesma fonte de ignorancia e que revelan a propia natureza dos "consensos" ós que aludías (o que digo eu, e senón xa sabes onde está a porta). Este xeito de traballar elimina toda a credibilidade dun proxecto tan atractivo coma o da Galipedia, convertida entre catro nun sainete propagandístico e intolerante.


Pois se non poden reflejarse as ideas politicas, ¿Porque faltas galego-portuges? ¿Acaso e un idioma normativo? ....--84.78.62.177 12:44, 26 novembro 2008 (UTC)

Táboa[editar a fonte]

A táboa da sección Poboación segundo sexo e idade creo que non aporta datos relevantes, ademais de ser estos moi variables e difíciles de manter, e tamén ocupa moito espazo no artigo. Por iso opino que debería eliminarse. AlberteSi, digame? 13:44, 28 maio 2008 (UTC)

E se se move para Demografía de Galicia?--Xabier Cid Conversa 13:47, 28 maio 2008 (UTC)

Pois tamén. Habería que crear o artigo. Pódese partir da sección demografía do artigo Galicia e amplialo máis, incluíndo esa táboa que se retiarría do artigo Galicia. AlberteSi, digame? 14:12, 28 maio 2008 (UTC)

Notas[editar a fonte]

Alguén podería ver que é o que pasa coa nota número 16? Semella que a dirección URL está mal introducida. --Toliño Fala aquí comigo 13:07, 4 xuño 2008 (UTC)

O problema é que nos enderezos wiki non se admiten os seguintes signos [ ] hai que facer unha conversión. Fixen a proba da conversión pero semella que hai outro erro. Quizais variou o enderezo, porque se non lembro mal unha vez probeino e funcionaba. Unha vez que se saiba cal é o novo enderezo pódese facer outra vez a conversión para que funcione. Un cordial saúdo. --Prevertgl 14:38, 4 xuño 2008 (UTC)

Galicia nación[editar a fonte]

¿Por qué en la versión en gallego Galicia es una nación y en la versión en español no?

La version es castellano trata de la comunidad autonoma y informa bien de un himno nacional y dice bien que su estatuo le reconoce una nacionalidad. ElviraConversa comigo 15:37, 13 xuño 2008 (UTC)
A versión galega tamén trata, no fundamental, da Comunidade Autónoma Galega, tan só no apartado de Historia se vai alén deses límites.--83.42.12.235 10:49, 23 xuño 2009 (UTC)
Pues en la versión en español no me dejan iniciar el artículo diciendo "Galicia o Galiza es una nación ..." tal y como está en la versión en gallego.
Vas telo difícil, amigo, alí non te van deixar nin escribir Rianxo nin A Coruña nin Sanxenxo... como para que te deixen dicir que Galicia é unha nación... AlberteSi, digame? 16:02, 16 xuño 2008 (UTC)
Alá empregan a lóxica inda que non goste a esgalla, e xa non vai só polo termo nación...
Por suposto que na versión en castelán pódese escribir "A Coruña" ou "Sanxenxo", o que non hai é moito sitio pra facer propaganda nacionalista.
Erras, caro anónimo, na versión española hai que pór La Coruña e Sangenjo para que non cho borren. Pregúntalle a un tal Felipealvarez. E dicir que Galiza é unha nación non é propaganda nacionalista, é expresar unha realidade. Ou acaso Galiza non cumple a definición de nación que pon nas refs? Bicos --Bandeira galega nacionalista.svg Norrin_strange (Fala-me) 15:03, 13 agosto 2008 (UTC)
En primeiro lugar, na versión en castelán non existe mención algunha a Sanxenxo, e por outra banda falar de "La Coruña" ten o mesmo sentido en castelán que falar de "Nova York" en galego (¿ou é que ti dis "New York"?). Por outro lado, na actualidade tanto o uso do termo "Galiza" como a consideración de "nación" reflexan unha toma de postura política nacionalista, non unha realidade. A estas alturas non é cousa de poñerse a vender motos, que eiquí xa nos coñecemos todos.
O uso do termo Galiza é perfectamente lexítimo, e por outra parte, se non gostas da definición de nación, fala cos nacionaliustas da RAG para que a troquen. --Bandeira galega nacionalista.svg Norrin_strange (Fala-me) 19:21, 14 agosto 2008 (UTC)

PD: Por outra parte, xa que gustas de contribuir, poderías facer algo máis que discutir Especial:Contributions/91.117.109.208. Bicos. --Bandeira galega nacionalista.svg Norrin_strange (Fala-me) 19:26, 14 agosto 2008 (UTC)

Nunca dixen que "Galiza" non fora un termo lexítimo, só que o seu uso ten unha indiscutible compoñente política. Por outro lado, non vexo eu porque tería que contribuir a unha páxina que ten sido secuestrada (chámalle protexida, que é maís fino) por catro visionarios que van dando consellos do que debemos face-los demáis. Bicos afectuosos.
"Galicia", tamén ten unha indiscutíbel compoñente política. Agora que no tema de Sangenjo e Nova Iorque, levas algo de razón... a min persoalmente como se chamen en castelán ás miñas vilas e cidades dame un pouco igual, da mesma maneira que a un norteamericano lle debería dar igual como lle chamemos ás súas vilas e cidades... mais neste tema hai unha diferenza fundamental desde a miña perspectiva: que oficialmente no estado español (hai sentencias xudicias que o abalan) o nome lexítimo de Sanxenxo non é Sangenjo, nen o da Coruña é La Coruña senón A Coruña, por non falar de que hai vilas e aldeas galegas que dubido moito que teñan un uso demasiado extendido en lingua castelá como para que se lexitime o uso dun nome castelanizado--83.42.12.235 10:49, 23 xuño 2009 (UTC)

O de que Galicia é unha nación xa se ten discutido antes nesta conversa, pero parece que ninguén na Galipedia aínda me contou de onde sae iso que Galicia é unha nación. Non o di nin a constitución española, nin o estatuto, nin ningunha enquisa de opinión, polo que hai que deducir que non é mais que un invento dos galipedistas. Porque como xa dixen na conversa anterior, por para afianzar a idea de que Galicia é unha nación a definición de nación da RAG... cando a RAG poña na definición de nación como un exemplo Galicia é unha nación ou que no seu diccionario poña unha definición de Galicia como nación pouco se pode utilizar como fonte para sustentar que Galicia é unha nación. Pero como ven sendo normal este tema pasarase xa que non interesa...--Ric delg, Falemos - Zoso.svg 18:35, 15 agosto 2008 (UTC)

Según la wikipedia en gallego en España hay una nación (Galicia) y 16 comunidades autónomas (las demás) lo cual da una idea de la fiabilidad de wikipedia en este idioma.

No es así, ya lo han cambiado, ahora algunas autonomías son naciones y otras no ¿quién es el que reparte el título de nación?

¿Punto máis occidental da Península Iberica?[editar a fonte]

vexo que aquí se desminte a crenza tradicional de que o cabo Fisterra sexa punto máis occidental da península, afirmando que é o cabo Touriñan. Pois ben, se se consulta a wikipedia portuguesa ou española pódese ver que ese titulo perténcelle ao cabo da Roca, en Portugal, por apenas 18' de vantaxe (mágoa). Sinto ter que dicilo eu, por min que tódolos records foran nosos, pero sendo xustos debería correxirse (e cando digo correxirse non me refiro a construir unha enorme piscifactoría con tremendo dique que compense eses 18' de nada ;-)) Ademáis a información ao pé da foto do cabo Touriñán contradice o escrito no texto sobre os cabos, onde se segue afirmando sobre o cabo de Fisterra que "nunha das súas beiras o punto máis occidental de Galicia". Non fixen directamente eu a corrección porque non sei se se quere deixar a foto e como sería o correspondente pé de páxina. Un saúdo.--Nanni 16:16, 26 xuño 2008 (UTC)

 • Para establecer ese dato hai que procurar algunha referencia que non sexa outra wikipedia, non teño nin idea se o punto máis occidental da península é Fisterra, Touriñán ou Cabo da Roca, pero si sei que a referencia que dea conta dese dato ten que ser sólida.--Arco de Rayne 17:00, 26 xuño 2008 (UTC)
  • Cando fixen o comentario anterior moi despistado estaba (ou máis ben aparvado), non hai máis que mirar nun mapa para ver que é imposible que un lugar de Galicia sexa o máis occidental da Península Ibérica.--Arco de Rayne 17:12, 26 xuño 2008 (UTC)
   • Tes razón: Touriñán será o máis occidental de España (peninsular), non da península ibérica. No artigo Cabo Touriñán estaba ben expresado. Xa o corrixín no pé da foto. Pedro --Lameiro (conversa) 17:57, 26 xuño 2008 (UTC)

Frase solta[editar a fonte]

Ola. Ao pé deste artigo hai unha referencia á literatura que aparece descolocada:

A literatura galega foi destacada na Idade Media, voltando a rexurdir no século XIX, cunha ampla oferta de escritores galegos que son traducidos a diferentes linguas.

Ao meu ver, a frese debería eliminarse sen máis, xa que: 1.- É imprecisa, saltando sen explicación da Idade Media ao XIX. 2.- Non aporta nada dicir que os escritores galegos hoxe son traducidos a diferentes linguas (por que non ian ser traducidos?). 3.- Lembra moito ás referencias que se fan á nosa literatura en fontes bastante prexuizosas.

En calquera caso, se alguén considera que ten interese, debería ser recolocada noutro lugar.

--Paulatk 12:38, 1 agosto 2008 (UTC)

 • Retireina, débese contextualizar para que teña sentido.--Arco de Rayne 15:25, 6 agosto 2008 (UTC)

Galiza[editar a fonte]

non quero comezar ca guerriña esta, pero dicir que o termo "Galiza" non é oficial, e que "Galicia" non é o "Recomendado" sinxelamente aceptouse Galiza como termo filolóxicamente lexítimo, y Galicia segue sendo o unico nome oficial da nosa terra.

"Las Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego, el único texto oficial de la Real Academia Galega, aprobado en julio de 2003, establece que Galicia, "voz legítima gallega", es la "denominación oficial del país y mayoritaria en la expresión oral y escrita moderna". Sin embargo, señala que Galiza "es también una forma legítimamente gallega, ampliamente documentada en la época medieval, que fue recuperada en el gallego contemporáneo".

http://www.lavozdegalicia.es/pdf/2008/6/H8P1.pdf

ainda así sei que ides a mirar para outra parte ou dicir calqueira falacia e despachame (xa sei que non todos sodes así pero...) ala, bos días--Percebe 14:47, 6 agosto 2008 (UTC)

 • No artigo non se di que Galiza sexa a forma oficial, dise que Galicia ou Galiza... e nas notas xa tes que Galicia é a forma oficial e Galiza é unha forma admitida como lexitimamente galega e polo tanto correcta aínda que non sexa a oficial para denominar o país
 • Grazas anónimo, pero non di iso precisamente, di que é FILOLÓXICAMENTE LEXÍTIMA, a filoloxía non ten nada que ver ca língua de uso común, simplemente admitese que existiu, non que agora se poida utilizar como o de Galicia.--Percebe 10:52, 13 agosto 2008 (UTC)

A propósito das citas 1 e 2: en ningún documento ao que eu tivera aceso se di que unha das formas é "recomendada", nas Nomig danse as dúas por válidas sen distincións e no ditame ao que fai referencia o artigo de "la Voz" (que non está publicado) en ningures di que sexa recomendada unha forma, só di, como é evidente, que o nome "oficial", isto é, o nome da Comunidade Autónoma de Galicia, Xunta de Galicia e demais organismos é así, pero en ningún caso se di que no uso común se deba preferir esa forma, en xeral nas nomig non se da ningunha forma por recomendada, de feito nin aparece esa palabra. Polo tanto se alguén ten un texto no que se diga outra cousa que o cite, se non eu eliminaría ese tipo de comentarios que só confunden unha cuestión xa de por si delicada abondo. --emilio juanatey(talk) 08:25, 15 agosto 2008 (UTC)

Troco de bandeira e escudo[editar a fonte]

Estimados Galipedistas, aquí embaixo hai unha enquisa sobre se se deberia trocar no artigo Galicia a bandeira e o escudo, xa que no Taller de Heráldica y Vexiología teñen unha NEW VERSION sobre o escudo do noso país, o que non teñen e bandeira, aquí e onde intervimos nós, o único que hay que facer e coller a actual bandeira, retirar o escudo e poñer a NEW VERSION sobre este, as votacións, eiquí:

Nome da Nación[editar a fonte]

En primeiro lugar, quero deixar claro que é Galicia. En segundo, nunca houbo celtas en Galicia, eran castrexos.

Trocos[editar a fonte]

Nas miñas últimas edicións volvín traer algún material que fora borrado (a sección de xeografía, supoño que fora por erro), a sección introdutoria do apartado cultura que penso que funciona moi ben o seu contido para este artigo (engadín algunha cousa, para amplialo penso que xa habería que facelo no artigo propio cultura de Galicia). Ademais volvín deixar a sección lingua como independente (é unha sección moi importante, adoita ir independente e ademais non creo que pegue ben ligada a demografía cando a lingua abrangue innumerables aspectos aparte dos demográficos), e tamén volvín separar a sección natureza da xeografía xa que son partes totalmente diferentes que non teñen por que ter que ver. Alberte Si, dígame? 13:28, 30 decembro 2008 (UTC)

Trabuqueime ao borrar parte de Xeografía xa que pensaba que era información redundante que estaba contido en Xeografía de Galicia. Aínda así propoño os seguintes cambios pra o artigo:

 • Xeografía: Conter as seccións Illas, Montes, O Interior, A costa, Cabos e Rías en Relevo (tantos apartados e tantas enumeracións con * fan que o artigo sexa longuísimo) resumíndoas e redactándoas. Conter Natureza en Xeografía como aparece en moitos artigos, así aforrámonos outra categoría máis cun só apartado (que tamén habería que redactar). Quedando así o apartado Xeografía dividido en Relevo, Hidrografía, Clima e Natureza.
 • Cultura: Propoño borrar a introdución de cultura xa que creei outro artigo chamado Cultura de Galicia no que puxen esa introdución. Penso que se poñemos unha intro en tódalas categorías (que de por sí son moitas) o artigo perde en visibilidade.
 • Lingua: Penso que deberiamos borralo xa que no artigo xa se fala das diferentes dimensións da lingua en Literatura e na Historia quedando só o apartado referido á sociolingüística que se podería engadir ao apartado Demografía.--Hugo22 14:19, 30 decembro 2008 (UTC)
Nos dous últimos puntos estou en desacordo: o apartado lingua é imprescindible... haberá que melloralo (engadindo máis aspectos alén da sociolingüística) mais non eliminalo, penso que a introdución sobre cultura é bastante breve (para todo o longa que podía ser). O que hai que facer agora é amplia-lo artigo propio.
Respecto ó primeiro punto discordo de incluír natureza dentro de xeografía, xa que é un tema aparte, independente e que non casa como subsección de xeografía (tampouco o que sexa unha sección independente alonga moito o artigo). Respecto ás seccións relevo e hidrografía estou de acordo, en relevo iría: Illas, Montes, o interior, a costa, cabos. En Hidrografía: ríos e rías (intentando engadir algo de info respecto das lagoas). Alberte Si, dígame? 14:43, 30 decembro 2008 (UTC)
Se falo de eliminar o apartado Lingua non é porque odie a miña lingua ou se me dera agora por levar a contraria, simplemente penso que esa info xa aparece en varios puntos do artigo. Só tes que ler os apartados de Historia ou Literatura, practicamente está dito o mesmo pero con distintas palabras. O que quero é facer un artigo bo é doado de visibilizar, pensa que hai apartados sen información (Identidade e tradicións, deportes) e que faran o artigo ainda máis longo por iso che digo que é mellor borralo e engadir aquela información que non apareza noutros noutros apartados como Demografia (podemos crear un subapartado chamado Linguas onde falemos un pouco da sociolinguistica de Galicia, xa que a día de hoxe non aparece no artigo e penso que é importante) e Cultura dentro de Literatura (Pódese ampliar), Identidade e tradicións (podese facer referencia á ideosincrasia do pobo galego).
No referente a Xeografía creo que as rías deberían ir en Relevo xa que constitúen un fenómeno xeolóxico (afundimento de vales tectónicos) característico da costa galega e relacionado coas illas e os cabos.
No referente ao de Cultura dígoche o mesmo, en Historia xa se fala dos distintos pobos que acabaron por configurar a Galicia actual. Como fixemos con Economía e Demografía penso que poderiamos facer un bo artigo relacionado coa cultura (pensa o potencial que ten) e esa intro paréceme moi boa pra ese artigo.
O que che quero dicir e que o importante non é a cantidade se non a calidade, no artigo está ben que falemos de Galicia pero non podemos falar demasiado dun tema en concreto xa que hai moitos distintos dos que falar, claro está uns máis importantes cá outros. O feito de crear artigos como Economía de Galicia, Xeografía de Galicia, Cultura de Galicia, non fai outra cousa que enriquecer ao artigo aliviando a carga informativa que presenta e á súa vez mellorando a calidade do que se prensenta, xa que pódese falar de moitos detalles que non se terían en conta no artigo principal. Pensa o que che digo, así como falo de Galicia podo falar do artigo Francia, artigo longuísimo onde os haxa no que Elvire e máis eu esplallámonos demasiado e no que habería que bomar man xa que tantos temas e info acaban sendo un problema pra o artigo.

PD: Sinto ser tan pesado...--Hugo22 15:09, 30 decembro 2008 (UTC)

Hugo non eres pesado, en canto falas do que pareceche ben para o artigo. Eu non me meto moito pero vixió moito. O artigo de fr sobre Galicia sempre pareceume un desastre, e ando de vez en cando traballando nunha proposta alternativa que teño en fr, e a veces penso se non seria mellor que aguante en espera que o artigo da Galipedia sexa artigo de calidade, pero de todas formas conto coller eiqui moitos anacos. Aproveito desto para decir que, xa que Hugo fala deso gostariame mudar algo no artigo Francia, pero irei na páxina que lle corresponde. Non perdades ánimo, é normal que iste artigo sexa longo de levar a cabo. Saúdos ElviraConversa comigo 23:47, 30 decembro 2008 (UTC)
Fixen novas mudanzas: a introdución da sección cultura galega reducina ó mínimo (tiñas razón de que xa era bastante parecido o que ía en Historia). As seccións costa e interior fusioneinas na sección relevo. Este artigo vai quedar longo por necesidade: Galiza ten tanto do que falar e ademais sendo a Galipedia é normal que nos extendamos na redacción. O importante é que quede ben e leve a información que ten que levar (independentemente de que tamén vaia, ampliada, noutros artigos específicos). Por certo, non es pesado, non o tomes como algo persoal, son diferencias normais de opinión respecto da estruturación dun artigo tan complexo (seguro que cadaquén ten unha opinión diferente á nosa). A miña opinión é clara: a sección lingua ten que estar de xeito independente falando da lingua en tódalas súas dimensións (historia, trazos xerais, sociolingüística); se hai info sobre a lingua noutras seccións hai que ver de metela en Lingua e sacala das outras se non se desenfía a redacción, claro. Natureza tamén penso que debe ir aparte (quizais sobre a subsección Fauna e flora, é redundar un chisco). Saúdos. Alberte Si, dígame? 00:18, 31 decembro 2008 (UTC)

ISO 3166-2[editar a fonte]

A páxina amosa a información "ISO 3166-2: GA". Isto está mal. Xa o corrixín na versión en inglés, pero na versión en galego non se pode editar. Vese que o de "Wikipedia, a enciclopedia que calquera pode editar" non é certo en galego. Cando vemos algo erróneo temos que escribir na páxina de discusión e confiar en que alguén que si teña privilexios de edición o lea e faga as correccións oportunas; algo desalentador, porque non se sabe cando acontecerá. O código ISO 3166-1 (normalmente referido como ISO 3166) "GA" corresponde a Gabón, África. O código ISO 3166-2 "GA" non existe; Galicia non ten código ISO 3166-2. Os códigos ISO 3166-2 que comezan por GA son 9, e refírense todos a rexións Gabón, África. A ver, que o que poida editar elimine a referencia ó código ISO 3166. -Ignacio Agulló

Eliminada a referencia, supoño que estará protexido por algún tipo de vandalismo, en todas as wikipedias e non só a galega hai páxina protexidas polo que o mal non é específico da Galipedia, neste caso concreto só a poden editar os usuarios rexistrados.--RNC 10:31, 19 abril 2009 (UTC)
Ignacio, ao xeito. Non imaxinas a de vandalismos diarios que hai. E boa parte deles son ataques a todo aquilo que atinxe o galego (topónimos, nomes propios, intentos de castelanización, insultos, etc...) Xa que logo, é de lóxica que unha páxina como Galicia estea protexida. Eu non son administrador, xaoran non podo cambiala, e malia iso entendo perfectamente o problema. Un saúdo e graciñas por estares aí ao quite coas correccións.--Atobar (conversa comigo) 10:59, 19 abril 2009 (UTC)

Galiza/Galicia ou Comunidade Autónoma de galicia???[editar a fonte]

A ver... sei que é un tema un tanto polémico... Mais habería que aclarar cal é o tema do artigo, explícome (se son capaz). Para moitos de nós cando dicimos Galiza/Galicia, non estamos a falar só dos territrorios que se encontran administrativamente dentro da Comunidade Autónoma Galega (ademais de que historicamente Galiza existía con anterioridade á creación desa entidade política da Restauración Borbónica). Si, estou a falar da Galiza Irredenta, eses territorios baixo administración asturiana e castellanoleonesa, mais que culturalemente son galegos (ou próximos). Penso que cando menos debería haber un apartado no que se incidise na problemática (xa sen nen sequera entrar a aportar dados de demografía, xeografía, etc.- ou si se se teñen a man) ou senón que se aclare que o artigo fai referenza exclusivamente á Comunidade Autónoma co que traería o problema de que o apartado de historia tería que reducirse aos últimos anos e que entón tería que haber un artigo centrado na idea de Galiza en tanto que realidade histórico-cultural (ou se se quer, nacional) e non en tanto que Comunidad Autónoma.

Por outro lado, tamén vexo que no apartado de lingua (si, ben sei que este non é o artigo da wikipedia "lingua galega", mais penso que son aspectos importantes e xerais da nosa lingua como para que estexan aquí expresados) se fala de que o falan "3 millóns de persoas arredor do mundo"... a parte de emigrados, habería que facer referencia aos lugares eses onde se fala (unha vez máis a Galiza Irredenta). Por último, tamén dentro deste apartado de "Lingua", penso que habería que facer algunha referencia (sen entrar en abrir polémicas, por suposto, coa vontade de simplemente presentar o debate existente e aínda non fechado) ás posicións reintegracionistas que afirman que galego e portugués son unha mesma lingua.

Todo isto sen ánimo de ofender a ninguén, ben sei que son temas polémicos que acenden paixóns.

--83.42.12.235 23:07, 19 xuño 2009 (UTC)

 • Eu coido que o artigo está se non moi, cando menos ben aquelado. Todo o que dis, amais, está reflectido na Galipedia en maior ou menor medida. Falas dos territorios fóra do actual territoiro galego que manteñen unha cultura galega, bueno, pois aí están por exemplo os artigos da Terra Eo-Navia, Galego de Asturias, Galego oriental. Refíreste tamén á lingua e a 3 millóns de galegofalantes, pois aí tes artigos da diáspora, da Lingua galega, etc. Canto ao hipotético conflito de que foi, que é Galiza, pois temos un artigo excepcional que é o de Reino de Galicia ou tamén o de Historia de Galicia, ou o aínda miúdo Cultura de Galicia. Os dous primeiros van para nota, bótalles un ollo. E ao respecto das teses reintegracionistas, velaí están os artigos respectivos: Reintegracionismo, Lusismo ou Portugaliza (revista dixital). Que hai cousas que mellorar, abofé que si, non vou ser eu quen diga que non. Que o debate non está pechado, pois como ves non. Cando as posicións dos editores mudan, a Galipedia muda con elas. Así de sinxelo. Espero ter achegado información que sirva de axuda e insisto en que o artigo ao que pertence esta páxina de conversa está máis que dignamente redactado e decote é mellorado con arranxiños pequerrechos que o fan máis ameno e lexíbel. Un saúdo. --Atobar (conversa comigo) 23:34, 19 xuño 2009 (UTC)
 • Non, se non nego que non estexan ben cumpridas na Galipedia esas realidades... E o artigo penso que está moi ben. A idea que estou tentando expresar é que o artigo, desde a miña perspectiva claro (que sempre pode estar errada), está un pouco incompleto nese sentido... é dicir o termo Galicia/Galiza para algunha xente non fai referenza só á Comunidade Autónoma e penso que debería estar reflectido no artigo da Galiza (onde senón debería aparecer cando menos unha citación á Galiza Irredenta???), non digo dedicar 50 parágrafos ao tema, mais si un par de liñas para explicar brevemente o tema. É dicir se se afirma ao comezo do artigo qeu Galiza é unha nación, se tomamos diferentes definicións de nación temos con que eses territorios poden encaixar para moitos dentro dunha nación galega. - Por outro lado o tema da lingua... está claro que hai uns moi bos artigos dedicados ao galego "exterior" e ao reintegracionismo/lusismo... mais do que se trata é de se son uns aspectos o suficientemente importantes da nosa lingua coma para que aparezan reflectidos no artigo (novamente non se trata de dedicarlles 50 parágrafes, senón de unha ou dúas liñas). Coido que é máis importante, por exemplo, coñecer a existencia de territorios fora da Comunidade Autónoma nos que se fala galego ou a existencia dalgo chamado reintegracionismo, que saber que «en relación ó número de falantes, o galego ocupa o posto 146 na lista mundial, na que están incluídos máis de 6.700 idiomas». Eu pola miña parte penso que si, que son aspectos o suficientemente importantes coma para seren tratados e darlles un par de liñas. Non se trata de pór algo "partidista" simplemente pór algo neutro, en plan, «sen embargo, algúns sectores non están dacordo cao normativa oficial. O reintegracionismo sostén isto ou aquilo...»... así algo neutro, nin os reintegratas somos guay, nin os reintegratas son o demo.

--83.42.12.235 08:59, 20 xuño 2009 (UTC)

Non se moi ben que frases tes en mente introducir neste artigo. Eu insisto no mesmo: quen queira saber que é o reintegracionismo, velaí están os artigos sobre tal. Para ben ou para mal, ese movemento non dá un mínimo porcentual de falantes (eu na vida escoitei un no mundo real; soamente os lin na internet e nos grafittis e os tiven parolando de fondo en vídeos do youtube) no país como para contar cun espazo de seu neste artigo de Galiza, a Galiza actual. Sendo francos, non superan, no mellor dos baticinios, o 0.5% da sociedade galegofalante, e por suposto nin chega á metade dese 0.25% no conxunto dos galegos. Metemos tamén á Galicia Bilingüe que vai contra o galego, explicamos as súas teses segundo eles as contan? Co máximo respecto ao reintegracionismo que respecta, que segundo a miña experiencia é unha minoría dentro da propia minoría, non creo que teña moito sentido que nun artigo tan fundamental coma este se lle dea publicidade, se lle permita un espazo para a propaganda e se ceda un anaquiño de páxina que proporcionalmente aínda están afastados de acadar. Non obstante, anímote a que expoñas aquí a frase que che anda bulindo na cabeciña e se a comunidade considera que é acaída e pertinente, daquela, como sabes, non haberá problema para inserilo no texto que xa existe. Ao respecto da Galiza Irredenta, non sei moi ben a que te refires, soamente teño unha vaga idea, mais en calquera caso os meus argumentos veñen a ser os mesmos; amais, primeiro cumpriría explicar, cun artigo de seu e con referencias a esgalla, que é a Galiza Irredenta, que propugna, que reclama, que peso específico ten a día de hoxe... De novo un saúdo. --Atobar (conversa comigo) 10:06, 20 xuño 2009 (UTC)


a) "Quen queira saber qeu é o reintegracionismo que vaia aos artigos dedicados a iso" --> Este argumento sería coma dicir, quen queira saber o que é a lingua galega qeu vaia ao artigo de "Lingua galega" ... eu normalmente utilizo as wikipedias para ampliar o meu coñecemento, non para limitalo, por iso comezo buscando info sobre unha tribo africana e remato mirando info sobre unha montaña sagrada do Xapón... Se estivese pedindo introducir un discurso de sete páxinas sobres os temas qeu digo tería sentido, este artigo vai sobre a Galicia, e non sobre a Galiza Irredenta ou sobre lingua galega ou sobre o reintegracionismo. O que non se pode é obviar debates porque sexan polémicos ou minoritarios. b)Minorías e Galicia Bilingüe --> Realmente é un argumento "enciclopedista" o de que un movemento sexa minoritario para que non se fale del? Eu desde logo penso que non. O reintegracionismo é un movemento historicamente moi forte dentro do nacionalismo galego (véxase por exemplo, esa, para algúns, biblia do pensamento nacionalista que é o "Sempre en Galiza" de Castelao), incluído o actual partido maioritario dentro do nacionalismo actual o BNG: o feito de qeu o seu deputado no Parlamento europeo, Camilo Nogueira, se expresase con naturalidade na considerada por el mesmo "variedade portuguesa" da súa lingua, resúmeo todo. Galicia Bilingüe é un movemento moi recente, pero agora qeu o mencionas tampouco estaría mal qeu o apartado "Lingua" se pasase a denominar "Linguas" e se expresase que o castelán tamén é falado na COmunidade e qeu (non estou certo deste dato mais coido recordar telo lido por algures) de feito pasou a ser recentemente a lingua máis falada na Comunidade adiantando por primeira vez na historia ao galego, situación de diglosia e o proceso de substitución lingüística... c) "Anímote a que..." ---> Pois tamén é verdade... non o fixen directamente porque ben sei como son estes temas e a xente pódese alporizar, así qeu antes de editar calquer cousa e ser eliminada aos 5 min. por vanadalismo, pensei que era mellor que se abrise debate e se chegase a un consenso. Agora non teño tempo (xa enredei demais con esta conversa) mais pola tarde ou mañá póñome a redactar unha proposta ou algo así. Nada máis, saúdos!!!--83.42.12.235 11:15, 20 xuño 2009 (UTC)

 • Por partes. Par min Galiza tamén é o que é para ti. Iso seica podería meterse na sección de política, unha frase que diga: "Algunhas persoas, vencelladas ao nacionalismo galego, reivindícan a Terra Eo-Navia, o Bierzo e As Portelas como parte de Galiza, chamándolles a Galiza irredenta". O do reintegracionismo tamén se podería meter, en plan: "Segundo algúns sectores minoritarios da sociedade, o galego e o portugués son a mesma lingua". --Norrin_strange (Fala-me) 11:32, 20 xuño 2009 (UTC)
 • Nun texto de 14 liñas sobre a lingua facer unha referencia ao reintegracionismo é darlle maior importancia da que ten, para empezar é un movemento relativamente recente, malia que por aí detrás se fale de Castelao; se facemos un reconto de obras literarias galegas (gran parte das normativas lingüísticas deben moito das súas escollas ás utilizadas nas obras literarias) cantas están nalgunha norma reintegracionista: o 50%, o 10%, o 1%, aínda que non é certamente unha cuestión de porcentaxes, pero nas historias de Galicia canto texto se dedica ao reintegracionismo, é evidente que no artigo sobre a lingua galega debe estar pero cal é a razón para en tan escaso texto sobre a lingua dedircarlle espazo neste artigo. Canto os territorios de lingua galega fóra das fronteiras administrativas, é evidente que Galicia existía antes de existir a Comunidade Autónoma de Galicia e eses territorios foron parte nalgún momento de Galicia, polo que debería quedar reflectido que as fronteiras mudaron pero de aí a considerar que eses territorios son hoxe parte de Galicia ou meter que algúns (por certe ese algúns é significativo dun sector en Galicia ou neses territorios?) consideran que fan parte de Galicia nun artigo xeral sobre Galicia creo que vai unha distancia e meter o termo Galicia irredenta xa é tomar partido.--RNC 13:45, 20 xuño 2009 (UTC)
  • Razóns científicas tal vez? Se entre os lingüistas (que son os que entenden disto de linguas) non existe unanimidade e hai moitos que apoian as teses reintegracionistas por que non se ía reflectir isto no texto? Por qeu socialmente non está tan estendido? pode ser unha respostas mais penso qeu nunha enciclopedia debe primar o prisma científico. Ademais iso das porcentaxes de obras escritas en normativa reintegrada (de máximos) é enganoso pois autores como Camilo Nogueira (que normalmente utilizan a normativa oficial) maniféstanse abertamente reintegracionistas. Eu persoalmente coñezo a moitas persoas qeu sen escreber nesa norma sí concordan cun progresivo achegamento ao portugués ou apoian ou simpatizan co reintegracionismo. Sobre a historia do reintegracionismo: lécheste o capítulo do Sempre en Galiza de Castelao dedicado á lingua??? (puro reintegracionismo!) por non falar da tendencia dalgúns autores xa no Rexurdimento a utilizaren o "g" e o "j" etimolóxicos ("geografía" en vez de "xeografía" como facía Pondal, falo dalgúns escritos orixinais non das edicións posteriores), por non falar de como moitos dos autores do neotrovadorismo que ademais de utilizar as técnica literarias da lírica medieval (leixa-pren, paralelismo, etc.) utlizaban a grafía histórica (nh e cousas así), e poderíamos seguir. Sobre a Galiza Irredenta, non digo que no artigo se diga que eses territorios fan parte da Galiza actual, o que digo (a ver se me explico ben) é que se reflicta que hai sectores do nacionalismo galego qeu entenden como Galiza non só o territorio autonómico senón tamén eses outros territorios cultural e historicamente vecellados a nós. Sobre os apoios a estas teses pois son gente de "aquí" mais tamén gente de "aló", se procuras en Google por Galiza Irredenta comprobaralo (por suposto que son minoría, mais existen). Tamén se comproba nos resultados eleitorais con circunscripción única (europeas) onde partidos nacionalistas galegos obteñen algún que outro voto (nunha cantidade que fai pensar en qeu non só son emigrados e votos de persoas qeu se confunden de papeleta).--83.42.12.235 14:14, 20 xuño 2009 (UTC)
  • Boas a todos! Paréceme interesante o debate aberto, así que vou da-la miña opinión. Non creo que os contidos sobre a norma, ou sobre as diferentes posicións que hai arredor dela deban entrar na sección lingua do artigo Galiza. Na miña opinión, que se fale de reintegracionismo, leva consigo ter que falar do non-reintegracionismo, ou dos diversos tipos de reintegracionismo (supoño que non todos din o mesmo, coido que algúns adoptan directamente a lingua portuguesa coma se fose a galega, outros escriben unha mestura e outros sinxelamente están a prol dun progresivo achegamento). Coido que non é lugar, pois, para todas estas explicacións, e é mellor explica-lo tema máis amplamente (referenciado) nos artigos sobre reintegracionismo e lingua galega. Sobre a Galiza irredenta coido que primeiro de todo había que crea-lo artigo en si, referenciado, engadindo que organizacións ou partidos políticos apoian a integración dalgúns territorios na Galiza, así como que base social ou apoio ten este pensamento. En principio non vexo mal que na sección divisións administrativas haxa un pequeno apuntamento que diga: Algunhas persoas e organizacións reivindican a Terra Eo-Navia, o Bierzo e As Portelas como parte de Galiza, que constitúen a Galiza irredenta, ou algo semellante, pero referenciando con algunha web no que se dea conta de xeito xeral desta posición. Un saúdo. Alberte Si, dígame? 15:45, 20 xuño 2009 (UTC)
 • Ben, en vista do que se vén falado por aquí, estou a preparar un artigo sobre a "Galiza irredenta", vaime levar un pouco de tempo porque o de buscar referencias e esas cousas non se me dá moi ben e despois colocar os códigos tamén me resulta un pouco complicado... O que di Norrin Strange é máis ou menos o que tiña en mente... pór só unha liña ou así na que se recolla que existen esas problemáticas... por iso non hai que entrar en, como di Alberte, explicar as diferentes posición dentro do reintegracinismo nin no "anti-reintegracionismo" (a ver hai 2 posturas, a isolacionista e a reintegracionista, a isolacinista é a normativa oficial, logo xa se fala dela). En canto remate o artigo e o poña pásome por aquí e deixo unha proposta de cambio e xa falamos, vale?--83.42.12.235 10:44, 22 xuño 2009 (UTC)
 • Paréceme ben. Soamente un apuntamento rápido: o que di Norrin ("Algunhas persoas, vencelladas ao nacionalismo galego, reivindícan a Terra Eo-Navia, o Bierzo e As Portelas como parte de Galiza, chamándolles a Galiza irredenta". O do reintegracionismo tamén se podería meter, en plan: "Segundo algúns sectores minoritarios da sociedade, o galego e o portugués son a mesma lingua") a min non me parece en ningún caso abondo para estar neste artigo. Algúns sectores ou algunhas persoas non pode figurar sen máis. En poucas palabras, concordo ao cento por cento co que di RNC. Xaora, coido que tes por diante un entramado difícil, porque o reintegracionismo non é máis ca unha superminoría que non se pode referenciar máis ca por, para e en si mesma. A este repecto, o meu parecer é moi semellante ao que di Darío Xohán Cabana cando lle preguntan se é reintegracionista: preme aquí para velo, paga a pena, e dáme no fociño que moitos dos editores que andamos por estes lares nos movemos nesa mesma liña. Saúdos. --Atobar (conversa comigo) 10:58, 22 xuño 2009 (UTC)--Atobar (conversa comigo) 10:58, 22 xuño 2009 (UTC)
  • Ben, xa sei que isto non é un foro como para meterse nestes berenxenais, pero xa que sacas ti o tema da entevista... (por certo moi bo o libro de Darío Xohán Cabana, O cervo na torre, lino fai tempo pero causoume moi boa impresión). A verdade é que no tema da lingua non sei moi ben o que opina, "si pero non", "isto e máis todo o contrario" (ben sei que a verdade nunca é en branco ou negro, pero así a todo...). Dame a impresión de que é reintegracionista de espíritu pero se ten que cortar a lingua por lealdade ao Partido. Eu que non estou metido en nada podo dicir que de federalismos con Portugal como di cabana nada, compartimos lingua si, mais nada máis. Eu tamén son "reintegracionista de espíritu", penso que a Academia Galega tiña que ir dando pasos cara o portugués, se non uso a normativa reintegracionista é porque prefiro usar a que utiliza a maioría dos galegos e galegas. (Isto, por suposto, só é a miña posición ao respecto, tan respetábel coma a dos demais). --83.42.12.235 23:06, 22 xuño 2009 (UTC)—o anterior comentario sen asinar foi feito por 83.42.12.235 (conversacontribucións) ás 14:15 do 22 de xuño de 2009 (UTC)
  • Só un apuntamento. Na parte da lingu galega deste artigo non sé fala en ningún momento da norma, polo tanto non vexo por que hai que meter con calzador algo sobre unha norma que apoia unha asociación. Iso debería ir no artigo lingua galega e reintegracionismo, mais non vexo xeito de metelo aquí sen entrar a falar da norma oficial, das distintas posicións dos reintegracionistas e lusistas. En definitiva, creo que non é o lugar. Alberte Si, dígame? 15:06, 22 xuño 2009 (UTC)
 • Symbol support vote.svg Concordo E sería bo deixar de marear a perdiz, porque esta polémica estéril nos afasta do proxecto da Galipedia, que ten outras moitas cousas que crear, artellar e apuntalar. E se se quere seguir facendo castelos no aire co reintegracionismo, daquela que sexa nas páxinas que tratan sobre esa cuestión. En Galiza, hoxe, este movemento superminoritario non pode pretender mover máis fíos ca os do seu artigo, e moi ao xeito e co consenso debido. Dígoo con todo o respecto, pero querendo deixar constancia de que cómpre pór cada cousa no seu sitio, porque para esta cuestión en concreto seica estamos falando dunha proporción dun 1/200. É non esaxero nin un puntiño. Cousa distinta é o novo artigo Galiza irredenta, pero aí xa temos outra páxina de conversa onde nos explicar. --Atobar (conversa comigo) 22:47, 22 xuño 2009 (UTC)
  • Non comparto porqeu entón tamén habería qeu eliminar, por exemplo, a última frase do 3º parágrafo: «Ademais, tamén existen grupos independentistas.» Desde cando hai máis independentistas que reintegracionistas? (volvo recordar qeu o reintegracionismo non engloba só a aquelas persoas qeu adiren a normativa de máximos ou ao portugués padrón) O independentismo, por sorte ou por desgraza, é un grupo aínda máis minoritario! Non creo qeu o feito de algo ser minoritario sexa unha razón de peso para ser obviado. Para non pretender ofender falas de querer crear castelos no aire, de querer mover fíos (como se estivese a conspirar ou algo así, manda carallo!), se o consenso di qeu non se incorpore, pois non se incorpora e xa está... non creo que sexa ningún drama...--83.42.12.235 23:01, 22 xuño 2009 (UTC)
 • Disque vemos dúas realidades ben distintas, meu. Pois tampouco non pasa nada, cousas que pasan. Pero cómpre referenciar, iso si; de onde tiras ese dato de que os independentistas son menos ca os reintegracionistas? Bueno, sexa como for, eu dou por rematada a miña participación nesta rifa un tanto absurda e que ao meu ver non ten base ningunha. A miña opinión queda ben clara, non si? Como ben dixeches, isto non é un foro, de modo que para calquera cousa sempre está o e-mail. E anímote novamente a que te rexistres. Un saúdo. --Atobar (conversa comigo) 23:14, 22 xuño 2009 (UTC)
  • Por aí andamos de número uns e outros hahahah, eu como teño a cruz de ser as dúas cousas... supoño qeu son dobremente minoritario!hahahha o dato supoño qeu o saco dun estudo da universidade da miña casa na qeu comparo os resultados eleitorais dos diferentes grupúsculos independentistas en eleccións e o "enorme éxito" das nosas convocatorias, co de persoas que utilizan unha lingua máis cara o portugués qeu o que marca a oficialidade (tanto reintegratas de "espíritu" coma min, coma militantes do "nh")--83.42.12.235 23:27, 22 xuño 2009 (UTC)
 • Ben, a miña proposta para o tema este de incluír na Lingua sería a seguinte, introducir unha simple e pequena modificación no último parágrafo (en itálico o que sería de novo):
Hai que notar que tanto o galego coma o portugués son derivados do antigo galego, chamado habitualmente galego-portugués. As dúas linguas comezaron a se afastaren progresivamente coa separación política de Portugal e Galicia, mais esta proximidade lingüística e orixe común, motivaron a aparición dun grupo intelectual, con escasa implantación social, o reintegracionismo, que sostén que o galego e o portugués pertencen ao mesmo sistema lingüístico.

--83.42.12.235 09:55, 23 xuño 2009 (UTC)

Apartado de Lingua[editar a fonte]

Alén do plantexado no debate anterior, comecei a pensar sobre o apartado de lingua e penso que cómpre unha pequena reestruturación do mesmo. Penso que debería ter dous subapartados. Debería comezar cunha introducción na que se expuxese a existencia no país de dúas linguas: estatus legal na Comunidade de cooficialidade, estatísticas de falantes (por idades, rural-urbano), bilingüísmo, diglosia, conflicto lingüístico, etc. ese tipo de cousas. Despois un subapartado sobre lingua galega que podería quedar o que xa está e escribir un subapartado sobre a lingua castelá--83.42.12.235 09:55, 23 xuño 2009 (UTC)

Eu como xa dixen son contrario a entrar en cuestión de normativa nesta sección doa artigo Galiza. Sendo ademais o seguemento da normativa reintegracionista minoritaria, a súa inclusión pode abri-la porta a calquera cuestión normativa que teña semellante implantación, como pode se-la campaña do "Bueno é galego". Como xa dixen, as cuestións destes movementos ou normativas deben ir nos seus respectivos artigos. Alberte Si, dígame? 14:02, 23 xuño 2009 (UTC)
Liches o qeu puxen arriba??? quen falou de normativa??? oO Flipo en cores... falo de que hai dúas linguas no país, galego e castelán e que iso se reflicta no apartado lingua!!!
Respondín á edición que fixeches á mesma hora e minuto na que fas unha proposta de redacción, coa que como dixen, estou en desacordo. Tamén discordo en falar do castelán, máis alá de que é un idioma oficial, como xa se di nalgunha parte do artigo. Tamén dicir que non hai dúas linguas no país, hai centos, comezando polo galego, seguindo polo castelán, portugués, chinés, romanés, árabe, etc. Alberte Si, dígame? 14:13, 23 xuño 2009 (UTC)
Iso é certo, hai centos de linguas, pero hai dúas que son cooficiais e e xa que utilizas o argumento de minorías e maiorías, en serio considerades correcto que non se fale dunha lingua que é falada por preto da metade da poboación??? Ademáis, nas páxinas de países nos qeu son faladas varias linguas (en porcentaxes significativas) adoitase falar das distintas linguas con porcentaxes de falantes e demais datos. Eu penso que falar só do galego é totalmente parcial e acientífico.--83.42.12.235 14:19, 23 xuño 2009 (UTC)
Que son cooficiais xa se di no artigo. Agora ben, se hai algún estudou ou estatística na que se fale do emprego de tódalas linguas non creo que haxa inconvinte en engadir unha táboa. Pero non me soa que exista tal estudo, cando menos na rede. MIrarei a ver se o IGE ten algo. Alberte Si, dígame? 14:26, 23 xuño 2009 (UTC)
Sobre uso, aprendizaxe, lingua inicial e demais, atopei o seguinte documento, que pode ser de axuda, aínda que agrupa o que non é galego nin castelán no epígrafe xeral de "outras linguas". Alberte Si, dígame? 14:49, 23 xuño 2009 (UTC)