Wikipedia:Biografías de persoas vivas

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Atallos:
WP:BPV
WP:BIO

Débese ser extremadamente escrupuloso ao incluír contido biográfico en calquera páxina da Galipedia. O cumprimento das normas ten que ser estrito no que concirne a:

Todo o material incluído debe estar apoiado e atribuído a referencias fiábeis con citas directas. Calquera contido relacionado con persoas vivas (ou de recente pasamento) que poida ser conflitivo ou disputado ten que incluír referencias fiábeis ou debe ser borrado inmediatamente e sen discusión previa.[1][2]

Terase especial coidado co contido non enciclopédico e o relativo á vida privada das persoas, que debe ser evitado se non existiren razóns importantes para a súa inclusión.

Ton dos artigos[editar a fonte]

As biografías de persoas vivas deben estar escritas de forma responsable e coidadosa, cun ton ausente de paixón, evitando tanto a narración incompleta coma as esaxeracións. Os artigos deben estar documentar de forma neutral a información dispoñible que estea publicada por fontes secundarias e fiables sobre o suxeito do artigo, sendo aceptables as fontes primarias nas circunstancias axeitadas para incluír información auto publicada polo suxeito. As biografías de persoas vivas non deberían conter seccións de "Curiosidades".

Balance dos artigos[editar a fonte]

Os eloxios e críticas poden incluírse cando estean referenciadas por fontes secundarias fiables, sempre que o conxunto se presente de forma responsable, conservativa e neutral. Non se debe asignar un espazo desproporcionado a un punto de vista en particular. Os puntos de vista marxinais deben evitarse por completo. O conxunto do artigo debe seguir unha estrutura coidada asegurando que a presentación xeral e as cabeceiras sexan todo o neutral posibles.

A idea de que todo artigo da Wikipedia é un traballo en progreso e que polo tanto é aceptable que un artigo non sexa neutral temporalmente xa que será arranxado có tempo non aplica nas biografías de persoas vivas. Debido ao potencial impacto nas propias vidas dos suxeitos, deben ser neutrais e xustas en todo momento.

Páxinas de ataque[editar a fonte]

As páxinas sen fontes fiables e con ton negativo, cunha obvia intención de danar ao suxeito, deben borrarse inmediatamente se non existe unha versión neutral á que se poida volver. A creación deste tipo de páxinas, especialmente cando se fai de forma reiterada ou de mala fe, pode dar lugar a un bloqueo inmediato.

Aplicación a persoas finadas, corporacións ou grupos[editar a fonte]

Persoas finadas recentemente[editar a fonte]

Tódolos nados nos últimos 115 anos entran dentro da consideración desta política agás que unha fonte fiable teña confirmado o seu pasamento. Polo xeral, esta política non aplicará a material relacionado con persoas finadas para as que existen fontes fiables que o confirmen. Pode darse unha excepción nos casos de finamentos recentes, nos que a política pode seguir aplicando durante o tempo que se requira para evitar inclusións de materiais non referenciados que poidan ter implicacións para os familiares ou achegados do suxeito. Na ausencia dunha confirmación do pasamento, calquera persoa nada fai máis de 115 anos considérase finada.

Entidades legais e grupos[editar a fonte]

Esta política non aplica xeralmente ao material relacionado con corporacións, empresas, organizacións ou calquera outro tipo de entidades. Porén, calquera información relacionada con este tipo de entidades debe seguir cumprindo có resto de políticas. A afectación desta política a grupos ou asociacións de persoas debe xulgarse caso por caso, xa que en ocasións pode ser imposible facer unha distinción entre a propia organización e os individuos que a forman.

Notas[editar a fonte]

  1. Wales, Jimmy (16 de maio de 2006). «WikiEN-l Zero information is preferred to misleading or false information» (en inglés). 
  2. Wales, Jimmy (2006). «Keynote speech». Wikimania (en inglés). 

Véxase tamén[editar a fonte]