Wikipedia:Punto de vista neutral

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O punto de vista neutral (PVN, ou NPOV en inglés) é un principio fundamental da Wikipedia, así como un dos cinco piares. Todos os artigos da Wikipedia e demais contidos enciclopédicos deben estar escritos desde un punto de vista neutral, de xeito que representen completa e proporcionalmente, sen parcialidade, todas as visións significativas posibles publicadas por fontes fiables. Esta política é innegociable e agárdase en todos os artigos e por parte de todos os editores.

O punto de vista neutral é unha das tres políticas básicas da Wikipedia, xunto ás outras dúas: a verificabilidade e que a Wikipedia non é unha fonte primaria. En conxunto, estas políticas determinan o tipo e calidade do material aceptado nos artigos da Wikipedia. Ademais, as tres políticas compleméntanse e non deben ser consideradas por separado; os editores deben familiarizarse coas tres. E os principios nos que están baseadas non poden ser substituídos por outras políticas ou normas nin polo consenso dos editores.

Explicación do punto de vista neutral[editar a fonte]

O punto de vista neutral é unha ferramenta coa que tratar visións diferentes duns feitos. Esta política require que onde haxa puntos de vista en conflito, os feitos se presenten no canto de se afirmar. Cómpre sinalar tódolos puntos de vista, e non só o máis popular ou coñecido. Tampouco se pode afirmar que a visión máis coñecida dun feito é a correcta.

Un dos principios da Wikipedia é a imparcialidade.

Acadar a neutralidade significa analizar detida e criticamente unha variedade de fontes fiables e presentar ao lector a información dun xeito claro e preciso. Neste sentido, a Wikipedia pretende describir as disputas, sen entrar nelas. Todos os editores, malia ter os seus propios puntos de vista e opinións como é natural, deben esforzarse por achegar a información o máis completa posible e non promocionar unha visión sobre outra.

Estes son dous dos aspectos máis importantes a ter en conta para conseguir o nivel de neutralidade apropiado para unha enciclopedia:

  • Evitar dar opinións como feitos. A miúdo, os artigos conteñen información sobre opinións significativas emitidas sobre o tema. Con todo, estas opinións non deben aparecer no texto sen atribuírllas a fontes en concreto. Por exemplo, un artigo non debería afirmar "o xenocidio é unha acción malvada", senón "[a persoa X] describiu o xenocidio como o epítome da maldade humana".
  • Evitar unha lingua con prexuízos. Tanto prexuízos raciais como étnicos; de xénero, como a misoxinia, androxinia e o sexismo; de clase; económicos; e relixiosos, políticos e ideolóxicos.

Aspectos xerais[editar a fonte]

Como regra xeral, non se debería eliminar ningún tipo de información referenciada só polo feito de presentar parcialidades. No canto diso, sempre é bo intentar reescribir os parágrafos ou seccións para acadar un ton máis neutral. A miúdo, a información imparcial pódese equilibrar con material citado doutras fontes para producir unha perspectiva máis neutra; estes problemas solvéntanse de modo fácil mediante o proceso normal de edición. A eliminación de contidos debe ocorrer cando haxa unha boa razón para crer que o texto induce a erro aos lectores.

Nomes[editar a fonte]

Nalgúns casos, a elección do título dun artigo pode dar a sensación de parcialidade. A preferencia son os termos neutrais, cando sexa posible. De haber un nome amplamente empregado por fontes de confianza e que polo tanto será recoñecido polos lectores, entón pode usarse malia que semelle pouco neutral.

Por exemplo, o masacre de Múnic ou Jack o Destripador son formas lexítimas de referirse aos temas en cuestión, aínda que usen termos que se poderían considerar pouco neutrais. En caso de haber dúbidas con respecto ao título dun artigo o mellor é abrir un fío de conversa para tratar o asunto e chegar a un consenso coa comunidade.

Estrutura dos artigos[editar a fonte]

Véxase tamén: Wikipedia:Libro de estilo.

A estrutura interna dun artigo tamén pode necesitar atención adicional co fin de protexer a neutralidade e evitar problemas que leven a tratar nunha maior medida unha postura específica. Cómpre definir unha estrutura que asegure a neutralidade no conxunto do artigo.

A segregación de texto en diferentes apartados ou seccións considerando unicamente o punto de vista dese contido pode dar como resultado unha estrutura non enciclopédica. Exemplos habituais disto serían seccións diferenciadas nas que se presentan as críticas a favor e en contra, en vez de integrar esas opinións nun ou varios parágrafos dentro dunha mesma sección.

Cantidade debida e indebida[editar a fonte]

A neutralidade esixe que cada artigo presente de maneira xusta todos os puntos de vista significativos que foran publicados por fontes fiables, nunha proporción axeitada segundo a súa importancia e repercusión. Dar unha cantidade indebida de espazo a unha perspectiva minoritaria pode crear unha falsa noción da realidade. A cantidade de texto que trate a visión dunha minoría distintiva non debe superar en ningún caso aquela cunha proxección maior.

Cómpre ter en conta tamén que en artigos sobre sucesos recentes é doado caer no erro de tratar cada aspecto nunha cantidade desconsiderada de texto para a súa importancia. Poida que eses datos sexan verificables e neutrais, pero é probable que non reflictan unha visión xeral do tema. En calquera caso, no momento de determinar a cantidade apropiada para un punto de vista considérase a presenza deste en fontes fiables e non na súa preferencia polos editores da Wikipedia ou do público en xeral.

Acadar a neutralidade[editar a fonte]

A continuación descríbense os pasos máis importantes a ter en mente durante a elaboración de contidos enciclopédicos.

Investigación[editar a fonte]

Unha boa e completa investigación a partir de fontes fiables axuda a previr problemas co punto de vista neutral. As bibliotecas están inzadas de libros e artigos xornalísticos con reputación; na rede tamén hai dispoñible gran cantidade de material de confianza. Se necesitas axuda para atopar fontes de alta calidade para algún artigo, non dubides en pedir axuda a outros colaboradores na páxina de conversa asociada ao artigo ou na Taberna.

Equilibrio[editar a fonte]

A neutralidade asigna unha cantidade de espazo aos puntos de vista en proporción á súa importancia. Isto implica describir as visións opostas dun xeito claro e conciso, trazando as perspectivas desde un punto de vista completamente desinteresado.

Ton neutral[editar a fonte]

A Wikipedia non se involucra nas disputas. A Wikipedia describe as disputas. Caracterizar as disputas dun xeito neutral esixe presentar os puntos de vista desde un ton imparcial que sexa consistente. En caso contrario os artigos rematan tomando parte con comentarios non enciclopédicos. Mesmo no caso de estar perante un artigo escrito en termos de feitos e non de opinións é posible introducir un ton inapropiado segundo se presenten, seleccionen e organicen os contidos.

Opinións[editar a fonte]

Os artigos da Wikipedia sobre arte, artistas e temas relacionados teñen tendencia a transmitir efusividade. Isto non ten cabida nunha enciclopedia. As opinións e os gustos son diversos: o máis probable é que non nos poñamos todos de acordo en quen é o mellor ou a mellor soprano do mundo. Con todo, é apropiado transmitir a recepción que tivo un artista ou obra por parte dos expertos e o público.

Palabras a vixiar[editar a fonte]

Véxase tamén: Wikipedia:Palabras a evitar.

Non hai palabras ou expresións prohibidas na Wikipedia, pero hai certas construcións que se deben utilizar con tino porque poden ser pouco neutrais. A linguaxe connotativa pode facer que un artigo semelle a favor dunha posición sobre outra. O mellor sempre é simplificar o texto e achegar os feitos prescindindo de palabras que mostren loanzas ou desprezo.