Joseph Smith

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Joseph Smith Jr.

Joseph Smith, Jr., nado en Sharon (Vermont) o 23 de decembro de 1805 e finado en Carthage (Illinois) o 27 de xuño de 1844, foi o fundador da Igrexa de Xesús Cristo dos Santos dos Últimos Días, coñecido tamén como Mormonismo, e unha figura política importante (ata se postulou para ser o presidente dos Estados Unidos).

Comezou a ser seguido en 1827 despois de anunciar que un anxo lle mostrara un rexistro antigo, escrito en ferros de ouro, que describe a visita de Xesús á xente indíxena das Américas. En 1830, Smith publicou o Libro de Mormón: o cal, segundo el, era unha tradución dese rexistro. No mesmo ano organizou a Igrexa de Cristo.

Pola maioría da década 1830-1840 Smith viviu en Kirtland (Ohio), que foi nese tempo o sede da igrexa e o sitio do seu primeiro templo. Dificultades financeiras e conflitos con membros desaficionados en Kirtland alentoulle a congregar a igrexa á colonia de Santos dos Últimos Dias en Missouri. Alí intesificáronse os desencontros entre membros da igrexa e non-membros, iniciándose a guerra mormona. Smith e os seus seguidores logo establecéronse en Nauvoo, Illinois onde empezaron a construír outro templo coa axuda de novos conversos de Europa. Despois de que o acusaron de varias cousas.

Smith é considerado polos seus seguidores como profeta, vidente e revelador, e sitúano ao mesmo nivel que Moisés, Isaías e outros antigos profetas bíblicos. As súas revelacións afirman a necesidade de restaurar a igrexa cristiá orixinal, habéndose perdido pouco logo da morte dos 12 apóstolos debido á Gran Apostasía. Smith foi, e continúa sendo, unha figura controvertida.

Biografía[editar | editar a fonte]

Vida temperá[editar | editar a fonte]

Foi o quinto de once fillos do matrimonio entre Joseph Smith e Lucy Mack (casados en 1796). Varios reveses económicos obrigaron o pai a exercer diversos oficios na rexión de Nova Inglaterra, ata que se estableceron no extrarradio de Palmyra, na ribeira do río Hathaway. Joseph Smith (o fillo) apenas sabía ler e escribir e segundo as súas propias palabras apenas dominaba as operacións básicas da aritmética.

No momento en que entraba na adolescencia, Vermont viuse convulsionado por unha serie de correntes relixiosas cristiás revisionistas e fundamentalistas. Parte da súa familia abrazou a relixión presbiteriana e Smith tamén asistiu ás reunións desta denominación cristiá.

En 1820, con só catorce anos, retirouse a un bosque para orar e viu presuntamente unha columna de luz e dentro dela dous personaxes celestiais, Xesucristo e Deus Pai, que lle comunicaron que a verdadeira igrexa e doutrina pura do evanxeo non se atopaba sobre a terra nese momento, e que el habería de ser un medio para restaurar a igrexa de Xesucristo nos últimos días. Joseph Smith intentou convencer algunhas persoas da súa confianza do que lle sucedeu no bosque, pero non o creron.

Fundación do mormonismo[editar | editar a fonte]

Tres anos máis tarde, o 21 de setembro de 1823, cando tiña 17 anos, continuou a súa obra ao proclamar que o anxo Moroni se lle aparecera. Moroni, segundo contou Smith, díxolle que el, Joseph, fora elixido para traducir uns escritos de pobos antigos, o Libro de Mormón que fora escrito por varios profetas americanos e compilado por Mormón, pai de Moroni, máis de mil anos antes. Segundo Smith, o anxo mencionoulle que por mor da súa misión, o seu nome sería tomado para ben ou para mal nas nacións. Ao parecer, aínda que aqueles escritos foran compilados facía moito tempo, Smith aínda non se atopaba listo, porque non llos entregou ao momento. Valla dicir que os mesmos estaban escritos nuns ferros de ouro. Moitas veces os seus seguidores pediron a Smith que lles mostrasen os ferros de ouro, situación que non se deu senón certo tempo despois cando o Señor ordeno mostrar os ferros en dúas diferentes ocasións a once selectas persoas, que cumpriron a función de testemuñas, os seus testemuños pódense atopar hoxe entre as primeiras páxinas do Libro de Mormón.

Mentres chegaba o tempo de recibir devanditos escritos, coñeceu en 1825 a unha moza mestra chamada Emma Ale (ou Emma Smith, co seu apelido de casada). Logo dun noivado de máis de dous anos, casaron en xaneiro de 1827 en South Bainbridge, New York. O matrimonio tivo moitos fillos dos cales varios non sobreviviron a primeira etapa das súas vidas.

Joseph dixo que o 22 de setembro de 1827 recibiu finalmente os ferros, xunto a outros artefactos de aparencia antiga e o anxo Moroni instruír para que comezase a tradución, usando unhas pedras pectorais que o anxo lle indicou que se denominaban Urím e Tumím.

Segundo Smith (e máis tarde as xa mencionadas once testemuñas), o denominado escrito era un libro en material metálico que estaba escrito nun idioma denominado exipcio reformado impreso sobre uns ferros de ouro unidas a modo de libro, cunhas grosas anellas, e oculto no cerro de Cumorah, a 8 km ao sur, preto de onde Joseph vivía por entón, en Palmyra.

Infortunadas incidencias fixeron que o matrimonio Smith fosen obxecto de persecucións e intentos de roubo por parte de bandidos, a causa do suposto libro de ouro. Así pois, decidiron mudarse a Harmony, e nese lugar comezou a tradución do material (segundo os seus detractores, a redacción).

Entón 116 páxinas dos primeiros escritos foron prestados a Martin Harris ante a insistencia da familia deste por coñecer o labor na que estaba inmerso, os cales foron perdidos, noticia que causou moito pesar no novo profeta.

Por fin, en 1829 xunto a outra testemuña chamada Oliverio Cowdery, recomezou a tradución ao restituírselle os privilexios da tradución.

Os anais de ouro, e os artefactos, unha vez traducidos foron retirados das mans de Smith polo mesmo anxo chamado Moroni.

A tradución foi finalmente publicada en 1830 como o Libro de Mormón.

Segundo Joseph, durante o proceso de tradución aparecéronselle, entre outros, Juan o Bautista quen lles conferiu o Sacerdocio Aarónico, ou sacerdocio menor.

Máis tarde aparecéuselles: Pedro, Santiago e Xoán, quen o ordenaron no Sacerdocio de Melásedes ou sacerdocio maior e encomendóuselles realizar a obra divina de restaurar a verdadeira igrexa de Cristo, de conformidade co modelo dos primeiros cristiáns. Iso en razón que as igrexas xurdidas logo das mortes dos primeiros apóstolos (Pedro, Santiago, Juan), foran "contaminadas" polas filosofías imperantes e a mensaxe do evanxeo orixinal corrompeuse, porque durante o período de apostasía perdeuse os dereitos do sacerdocio e partes preciosas da doutrina orixinal de Cristo.

O Libro de Mormón aparece como un relato de pobos de orixe semita que chegaron ao continente americano desde o Oriente Medio, por medio da dirección divina. Cobre o período desde aproximadamente 600 a. C. ata 400. (tamén a historia dunha migración anterior, dos jareditas, pobo da época da torre de Babel, quen emigraron a este continente pero que foron case exterminados antes da chegada do grupo de Nefi ). A trama principal trata dun clan familiar de hebreos que saen de Xerusalén antes de que fose cercada e tomada polas tropas de Senaquerib, rei Asirio, quen e guiados por Deus e por medio dun compás especial chamada "Liahona", atravesan os océanos para chegar a América baixo o liderado dun home chamado Nefi.

Chegados a América, multiplicáronse grandemente, pero se dividiron en dous grupos rivais, os nefitas e os lamanitas, dous reinos sempre en pugna. Os nefitas foron finalmente derrotados polos lamanitas en 428. Os lamanitas que sobreviviron transformáronse nun pobo feroz e moi distante dos costumes nefitas. Segundo Smith estes son os antepasados dos indios americanos.

Para os mormóns, O Libro de Mormón é un volume de escrituras sacras semellante á biblia. É unha historia da comunicación de Deus cos antigos habitantes das Américas e contén a plenitude do evanxeo eterno. Unha parte importante do libro refírese á visita de Cristo resucitado ás Américas, onde repetiu moitos ensinos contidos nos Evanxeos.

Cabe mencionar que se atopou evidencia arqueolóxica que confirme a veracidade parcial da historia do Libro de Mormón.

Persecucións[editar | editar a fonte]

Tras a publicación do Libro Mormón, Joseph Smith, fundou a Igrexa en 1830, onde Smith foi ordenado Presidente da igrexa, Profeta, Vidente e Revelador.

Foron tempos de grandes persecucións.

Vida final[editar | editar a fonte]

Tanto Smith, como os seus conselleiros estiveron varias veces encarcerados baixo cargos falsos, talles como escándalo público ou alterar a orde, aínda que en ningún caso durante longo tempo. Nese momento, a fama de José Smith chegou a niveis elevados que moitos dos seus seguidores pensaron en postulalo á presidencia dos EUA.

Esta nova situación, criou aínda máis odiosas persecucións e novamente Joseph e o seu irmán Hyrum foron encarcerados no cárcere de Carthage por cargos falsos de sedición.

Joseph Smith morreu asasinado a balazos a noite do 27 de xuño de 1844 por un grupo de persoas de ao redor de 200 a 250, Atopábase preso co seu irmán Hyrum Smith, Patriarca da Igrexa, e un conselleiro Taylor quen sobreviviu, acusados por diversos grupos antimormóns.

Acoso e morte de Joseph Smith no cárcere de Carthage.

Moitos anos despois o Gobernador do estado de Illinois pediu desculpas publicamente á Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos, por non evitar que aquela turba acabase coa vida do seu Profeta.

Tras a morte de Smith, os seus opositores pensaron que o movemento mormón desvaneceríase e as persecucións minguaron, á vez que a agresividade evanxelizadora dos mormóns minguaba ao desaparecer o seu suposto profeta e establecerse nos aínda pouco poboados territorios de medio oeste americano.

A Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días[editar | editar a fonte]

Posterior á súa morte, a congregación entrou nun período de discusións pola sucesión do cargo de Presidente da Igrexa e os seus atributos. Un grupo reclamou que a sucesión debía ser polo fillo de Smith; e outro grupo postulou a sucesión en base ao que o Consello dos Doce propuxese.

Presentouse Brigham Young como sucesor de Smith e foi aceptado por un grupo dos fieis; en cambio Emma Smith rexeitou a Young e forzosamente quería que o seu fillo Joseph Smith III de 12 anos de idade chegase á idade de madurez para dirixir a igrexa, pero os seguidores de Young explicáronlle de que o seu esposo Joseph foi elixido por revelación e inspiración de Deus e non por que el quixo, e así debe de ser.

Isto escindiu a igrexa en dous grupos que actualmente existen, A Igrexa de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días coñecidos comunmente como mormóns e A Igrexa Reorganizada de Xesucristo dos Santos dos Últimos Dias actual Comunidade de Cristo.

O grupo que acepto a Young como líder foi guiado por leste e foi investido en Utah en 1847 como segundo Profeta e presidente para este grupo, o guiou aos seus fieis a través das praderías no que é o hoxe chamado camiño mormón (ex-ruta a California) ao que hoxe é o actual Estado de Utah, onde en 1847 chegaron ás beiras de Lago Salgado (Salt Lake) e baixo difíciles condicións fundaron Salt Lake City.

Revelacións[editar | editar a fonte]

Os seus seguidores afirman que entre as moitas profecías que ditou, profetizou a guerra civil estadounidense e atribúenlle outras revelacións, como a edificación dun templo na cidade de Independence, Missouri, antes da segunda vinda de Cristo. Profetizou o advenimento da televisión e a pandemia da sida.

Ensinou que hai dous significados da palabra "amorno" que se atopan na Biblia, considerando que o corpo físico é "un templo" sacro e por iso non se deben usar drogas adictivas e outras substancias nocivas. O outro uso da palabra "amorno" ten que ver cun edificio especial, tal como o Templo de Xerusalén, que é "a Casa do Señor" onde membros fieis poden recibir ordenanzas espirituais, como o matrimonio celestial, que pertencen ás eternidades.

No libro "Ensinos de Xosé Smith" Smith declara que a reencarnación é contraria ao evanxeo predicado por Xesucristo.

As revelacións están contidas no libro Doutrina e Convenios.