Saltar ao contido

Modelo:Infobox election

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Indicacións de uso do modelo


Permite representar os resultados finais engadidos dunha elección. Tamén integra a presentación de "resultados do referendo", ben binario (Si/Non) ou multielección.

Sintaxe[editar a fonte]

{{Infobox elección}}

Non require ningún outro parámetro para funcionar. O 100% dos contidos obtéñense de Wikidata (WD).

As instrucións sobre que propiedades usar e como se deben cargar para conseguir o resultado desexado están nas seguintes seccións. Porén, en #Parámetros de configuración atoparás algúns parámetros para facer mudanzas de configuración.

Operación[editar a fonte]

Proceso de carga de datos

A infocaixa eleccións funciona exclusivamente cos contidos de WD.

Sabe xestionar os seguintes tipos de eleccións:

 • Sufraxio indirecto (Q877353): a votación dos electores é o mesmo que a directa, pero non se obtén un só elixido, senón un conxunto de representantes que elixirán o presidente/máximo representante.
 • Sistema electoral de dúas voltas (Q615255): é unha votación directa na que, se ningún candidato obtén a maioría absoluta, tómase unha segunda votación só cos dous candidatos con máis votos na primeira volta.
 • Representación proporcional con lista de partido (Q31764) ou Eleccións proporcionais: votación típica das cámaras parlamentarias nas que votas por unha lista dun partido ou coalición. Neste caso, a aplicación dunha fórmula sobre o número de votos determina o número de prazas ou escanos obtidos pola lista do partido. Esta lista pode estar aberta ou pechada. Este aspecto é indiferente á infocaixa, xa que só amosa os resultados finais, pero non os deputados elixidos.
 • Escrutinio maioritario plurinominal (Q2746726) ou Eleccións multivoto: son eleccións nas que cada elector pode votar por máis dun candidato. Nesta modalidade, hai tantos votos como postos que cubrir, e no caso de Voto limitado (Q3786779), son menos. No método de votación múltiple, a infocaixa só funciona coa información de P991, é dicir, despois da data da elección, para evitar longas listas de Candidato (P726) que non serán elixidos. Aínda que a votación é por candidato e non por listas de partidos, a infocaixa pode presentar información engadida sobre os electores por partido (cando os P991 conteñen Número de escanos na lexislatura (P1410)), amosando os escanos gañados ou presentar a lista de persoas elixidas, amosando os votos obtidos; neste caso, os cocientes mostrados representan o apoio recibido polos electores, aínda que a suma pode ser superior ao 100%, ao tratarse dun modelo de multivoto. Isto permite tratar o ítem cos resultados globais e os ítems cos resultados por circunscrición.
 • Eleccións dobres: son de feito dúas ou máis eleccións celebradas no mesmo día electoral. Adoitan ser eleccións a dúas cámaras en sistemas bicamerais, pero tamén hai eleccións municipais que elixen ao alcalde e aos concelleiros por separado, con dous votos directos. A infocaixa só contempla a situación de DÚAS eleccións cun posto cada unha.
 • Referendo (Q43109): son votos nos que, a diferenza das eleccións, o voto non é un apoio a unha opción política, senón "a prol" ' ou 'en contra dun texto en forma de pregunta. En casos moi excepcionais prodúcense referendos onde a resposta non é binaria senón unha "escolla" entre varias respostas posibles. Para tratar estes casos, a estrutura da información é análoga á dunha elección, con pequenas diferenzas.

No seguinte resumo vemos as propiedades utilizadas e as estruturas WD correspondentes aos exemplos da documentación para cada tipo de elección:

Instrucións i

Modelo de datos WD >>


Sufraxio directo / Sufraxio indirecto representación proporcional con lista de partido sistema electoral de dúas voltas Escrutinio maioritario plurinominal Eleccións dobres Referendos
 • binarios
 • resposta múltiple
Tipo de elección >> directo indirecto proporcional ítem eleccións rolda 1 rolda 2 ítem eleccións ítem eleccións elección 1 elección 2

Instancia de (P31)> > > > > > > cualificadores:
Eleccións + tipo + xurisdición, etc. NON o ano nin a edición Volta nunha elección (Q24097670) Grupo de eleccións (Q76853179) + Eleccións + tipo + xurisdición, etc. NON o ano nin a edición Eleccións + tipo + xurisdición, etc. NON o ano nin a edición Obrigatorio. Debe ser = Referendo (Q43109) ou unha subclase de.
Precedido por (P155),
como cualificador de P31
obrigatorio obrigatorio
← 1ª rolda
obrigatorio obrigatorio obrigatorio
Sucedido por (P156),
como cualificador de P31
obrigatorio obrigatorio
2ª rolda →
obrigatorio obrigatorio obrigatorio
Imaxe (P18) opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Papeleta (Q905151))
opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Papeleta (Q905151))
opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Papeleta (Q905151))
País (P17) obrigatorio
Pertencente á xurisdición (P1001) obrigatorio
Data (P585) obrigatorio. Se é multivalor e non se refire á mesma convocatoria, deberá ir acompañada do P518 indicando o significado desta data. obrigatorio. 2 valores + P518 ligados a cada rolda obrigatorio. Mesmos comentarios ca o voto directo
Data de comezo (P580) + Data de remate (P582) Alternativa ao P585 cando as votacións non son días concretos, senón un período; aplícanse as mesmas restricións
Duración (P2047) + P518 = Campaña electoral (Q11642595) opcional opcional opcional
Cargo elixido (P541) obrigatorio

restrición de valor único, Se pode ir acompañado dun candidato á vicepresidencia, cando vote un tándem presidencial.
- - -
cualifs.xerais: Circunscrición electoral (P768), Lexislatura (P2937), De (P642), Número de distritos electorais (P4253),

obrigatorio + cualifs.xerais + Número de escanos (P1342), Capacidade máxima (P1083) do hemiciclo cando non é voto de todos. Mesmos comentarios ca o voto directo Mesmos comentarios ca o voto proporcional. obrigatorio restrición de valor único mesmos cualifs. descrito anteriormente
Sistema de votación (P8196) obrigatorio obrigatorio obrigatorio obrigatorio
Candidato (P726) obrigatorio

cualifs.xerais:
Imaxe (P18), substitúe o valor do ítem do candidato
Partido político (P102) ou Representa (P1268), en candidaturas persoais
Representante do partido (P210), en candidaturas de partidos
Candidato á vicepresidencia (P6149), dentro da candidatura do presidente
Votos recibidos (P1111), (obrigatorio)
Orde dentro da serie (P1545), fixa a orde antes de ter resultados


cualifs. do ítem do partido, ou específico:
Nome curto (P1813), Icona ou logotipo pequeno (P8972) ou Logotipo (P154), Cor (hexadecimal sRGB) (P465) substitúen o valor do ítem do partido,
Coalición política (P5832), da candidatura
Dise que é o mesmo que (P460), "partido equivalente" na actual ás anteriores eleccións para calcular a evolución dos resultados

obrigatorio Só os "escollidos" na rolda-1 opcional. Só se inclúen no ítem electoral engadido os escanos conseguidos polos candidatos elixidos As mesmas condicións que o correspondente tipo de elección Só se é de resposta múltiple. +Votos recibidos (P1111) + Cor (hexadecimal sRGB) (P465)
Elixido/a (P991) obrigatorio

qualifs. Número de escanos na lexislatura (P1410) en caso de eleccións proporcionais

obrigatorio, restrición de valor único obrigatorio

qualifs. Número de escanos na lexislatura (P1410), cando é o ítem engadido.

Mesmos cualifs. descrito anteriormente opcional
Número de electores (P1867) obrigatorio obrigatorio opcional obrigatorio obrigatorio
Votos emitidos (P1868) obrigatorio obrigatorio opcional obrigatorio obrigatorio
Número de votos válidos (P1697) obrigatorio obrigatorio opcional obrigatorio obrigatorio
Número de votos nulos (P5044) obrigatorio obrigatorio opcional obrigatorio obrigatorio
Número de votos en branco (P5045) obrigatorio obrigatorio opcional obrigatorio obrigatorio
Composto por (P527) Pode sinalar elementos de resultados parciais por circunscrición, que non se tratan nesta infocaixa. Sinalando os ítems das roldas co cualificativo Orde dentro da serie (P1545) Pode sinalar ítems de resultados parciais por circunscrición, que non se tratan nesta infocaixa. Sinalando os ítems das roldas co cualificativo Orde dentro da serie (P1545) Pode sinalar ítems de resultados parciais por circunscrición, que non se tratan nesta infocaixa.
Parte de (P361) Pode indicar que forma parte dalgunha agrupación, como "eleccións ao Parlamento Europeo do ano xxxx". Sinalando os ítems das roldas co cualificativo Orde dentro da serie (P1545) Pode indicar que forma parte dalgunha agrupación, como "eleccións ao Parlamento Europeo do ano xxxx". Pode indicar algunha agrupación, pero evita repetir a P31 Sinalando os ítems das roldas co cualificativo Orde dentro da serie (P1545) Pode indicar que forma parte dunha agrupación, como "Referéndums do proceso de independencia".
Mapa de distribución (P1846) opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Resultado electoral (Q19571328))
opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Resultado electoral (Q19571328))
opcional, (Só se cualif.
Representa a (P180) = Resultado electoral (Q19571328))
Páxina web oficial (P856) opcional opcional opcional
Cancelo (P2572) opcional opcional opcional
Causa inmediata de (P1536) opcional.
Permite construír unha caixa ao pé co relevo de cargos individuais (presidentes, alcaldes, etc.); ex.: 2016 Tokyo gubernatorial election (Q24639891). Ou, a investidura dun presidente electo entre os deputados das eleccións que nos ocupa; ex:Eleccións ao Parlamento de Cataluña de 2021 (Q48838589).

Posibles cualificadores: Ten o rol de (P3831), De (P642), Cargo elixido (P541), Substitúe (P1365), Elixido/a (P991),
Cando o valor de P1536 ou a cualif. P3831 ou P31 do ítem de P1536 = Nomeamento (Q1318578) ou Investidura (Q167407), construirase unha caixa de relevo de posición cos datos dos cualificadores e/ou do elemento sinalado por P1536.</ br> Os valores P1536 que non cumpran as condicións descritas enumeraranse como unha liña normal na infocaixa; ex: Eleccións ao Parlamento de Cataluña 2015 (Q17082048).

A mesma descrición para outros tipos de elección opcional
Título (P1476) obrigatorio
Número de votos a prol (P8683) obrigatorio:P8683 + opcional:Cor (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Número de votos en contra (P8682) obrigatorio:P8682 + opcional:Cor (hexadecimal sRGB) (P465), De (P642)
Contido de nivel superior
Duración do mandato (P2097) de Cargo elixido (P541)
Subclase de (P279) do Cargo elixido (P541) nome curto do cargo dos escanos obtidos
Imaxe da bandeira (P41) do Pertencente á xurisdición (P1001)
Instancia de (P31) do Candidato (P726) permite determinar se as eleccións son persoais ou de lista de partidos
Imaxe (P18) do Candidato (P726) o do Representante do partido (P210) imaxe persoal do candidato en eleccións non proporcionais; ou do cabeza de lista nas eleccións proporcionais
Partido político (P102) do Candidato (P726)
Nome curto (P1813) do Candidato (P726) abreviaturas do partido político mostradas nas eleccións proporcionais
Logotipo (P154) do Candidato (P726) icona do partido político mostrada nas eleccións proporcionais
Cor (hexadecimal sRGB) (P465) do Candidato (P726) úsase para colorear as barras de participación dos candidatos.

Parámetros de configuración[editar a fonte]

Todo o contido da infocaixa obtense da información de WD tal e como se describe nas páxinas de exemplos.

Ademais, a infocaixa ten algúns parámetros que permiten facer cambios no seu aspecto ou funcionamento.

 • type_election: A infocaixa deduce o tipo de opción ou obtén o de Sistema de votación (P8196). Se queres informar manualmente, os valores aceptados son:: direct, proportional, two_rounds, double.
 • election_name / name: Texto que se mostra como título na parte superior da infocaixa. Pode ser útil poñer un texto máis sintético. O nome do ítem é por defecto.
 • id_position1: Nas "eleccións dobres", a letra "A" úsase por defecto para indicar os resultados da primeira elección. Este parámetro permítelle indicar que carácter quere utilizar no seu lugar.
 • id_position2: Similar ao anterior, para trocar a letra "B" por outro díxito.
 • roundcolor_1: Nas eleccións a dobre e a dobre volta, permite cambiar a cor que identifica a primeira elección ou a primeira volta.
 • roundcolor_2: Nas eleccións dobres e a dobre volta, permite cambiar a cor que identifica a segunda elección ou segunda volta.
 • yes_color: Cor da barra de opcións "Si" nun referendo. O valor predeterminado é  #2ca02c .
 • not_color: Cor da barra de opcións "No" nun referendo. O valor predeterminado é  #d62728 .
 • threshold_list/ barreira electoral: antes da data das eleccións amósanse todos os candidatos. Despois das eleccións, só se amosan aqueles que obtiveron un escano ou obtiveron máis do "2%" dos votos en eleccións proporcionais ou máis do "25%" en eleccións non proporcionais. Este parámetro permítelle modificar este limiar. Só se informa do número (como 3.5 ou 1.0, etc.).
 • ítem: Qid do ítem que queremos tratar, se non é o do artigo.
 • debug: Ten un sistema de depuración que mostra o valor da colección de parámetros que recibiu calquera dos submodelos. Os valores posibles para este parámetro son:
 • core:datos recibidos por /core
 • prepdemo: datos recibidos por /prepare para o blog demography
 • preprefe: datos recibidos por /prepare para o blog referendum
 • prepcand: datos recibidos por /prepare para cada un candidate
 • prepmult: datos recibidos por /prepare_multi
 • showblok: datos recibidos por /showblocks. Debe incluír o Qnnnnnn do candidato
 • showrefe: datos recibidos por /showblocks para o blog referendo

Documentación técnica[editar a fonte]

Véxase: template:Infobox election/doctech/doc cun resumo da funcionalidade dos diferentes submodelos.

Exemplos[editar a fonte]

Mostra de Infocaixas eleccións
Básicos: directo, proporcional por listas, a dúas voltas Eleccións directas: Presidente USA, presidente elixido entre deputados
Eleccións dobres: eleccións a dúas cámaras, etc. Eleccións dobres: máis exemplos, etc.
Serie: Como parte dun dobre + só agregado + detalle da circunscrición Serie: Nivel de circunscrición con "elección directa" + dúas agregacións: estado e país
Serie: Eleccións municipais Referéndums: Dúas voltas, con opción múltiple e con opcións básicas Si/Non
Sufraxio directo / Sufraxio indirecto
Eleccións presidenciais de Finlandia de 2018 (Q1658720)
 ← 2012 (pt) Traducir Editar o valor em WikidataFinlandia Editar o valor em Wikidata 2024 (pt) Traducir Editar o valor em Wikidata  → 
Data28 de xaneiro de 2018 Editar o valor em Wikidata
Tipoeleccións presidenciais en Finlandia Editar o valor em Wikidata
Cargo elixidoPresidente de Finlandia. Duración do mandato: 6 Editar o valor em Wikidata
Participación política
Electorado4.498.004 Editar o valor em Wikidata
3.001.325
   66.73٪
Número de votos válidos2.991.529    Número de votos en branco  ?    Número de votos nulos 9.042
Resultado da votación Editar o valor em Wikidata
Sauli NiinistöElixido/a
1.874.334   62.65٪
 
representación proporcional con lista de partido
Eleccións ao Parlamento de Cataluña 2015 (Q17082048)
 ← 2012 Editar o valor em WikidataCataluña Editar o valor em Wikidata 2017 Editar o valor em Wikidata  → 
Data27 de setembro de 2015 Editar o valor em Wikidata
Tipoeleccións ao Parlamento de Cataluña e eleccións anticipadas Editar o valor em Wikidata
Cargo elixido135 deputado do Parlamento de Cataluña ≈ XI Lexislatura do Parlamento de Cataluña. Duración do mandato: 4 Editar o valor em Wikidata
Campaña electoral15 Editar o valor em Wikidata
Participación política
Electorado5.310.103 Editar o valor em Wikidata
4.130.196
   77.78٪
Ponto percentual (pt) 10.02
Número de votos válidos4.114.244    Número de votos en branco 21.895   Número de votos nulos 15.952
Resultado da votación Editar o valor em Wikidata
<1
2>
JxSí  — Raül Romeva
1.628.714   39.59٪
Deputado 62
<1
2>
CS  — Inés Arrimadas
736.364   17.9٪
Ponto percentual (pt) 10.33
Deputado 9 → 25 Número de escanos 16
<1
2>
PSC  — Miquel Iceta
523.283   12.72٪
Ponto percentual (pt) 1.71
Deputado 20 → 14 Número de escanos 6
<1
2>
CSQP  — Lluís Rabell
Comparanza con: Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
367.613   8.94٪
Ponto percentual (pt) 0.96
Deputado 13 → 11 Número de escanos 2
<1
2>
PPC  — Xavier García Albiol
349.193   8.49٪
Ponto percentual (pt) 4.49
Deputado 19 → 11 Número de escanos 8
<1
2>
CUP-CC  — Antonio Baños
Comparanza con: Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres (en) Traducir
337.794   8.21٪
Ponto percentual (pt) 4.73
Deputado 3 → 10 Número de escanos 7
Unió Democràtica de Catalunya
103.293   2.51٪
Deputado

lang=gl Editar o valor em Wikidata
Investidura presidencial de Cataluña de 2016 Editar o valor em Wikidata
Substitúe:Persoa elixida:
Artur MasCarles Puigdemont Editar o valor em Wikidata
Causa inmediata de
12 de xaneiro de 2016: Goberno de Cataluña 2016-2017 Editar o valor em Wikidata
sistema electoral de dúas voltas
Eleccións presidenciais de Francia de 2017 (Q7020999)
 ← 2012 (pt) Traducir Editar o valor em WikidataFrancia Editar o valor em Wikidata 2022 (pt) Traducir Editar o valor em Wikidata  → 
Data23 de abril de 2017, primeira volta nas eleccións presidenciais de Francia de 2017
7 de maio de 2017, second round of French presidential election, 2017 (en) Traducir Editar o valor em Wikidata
Tipoeleccións presidenciais en Francia Editar o valor em Wikidata
Cargo elixidopresidente da República Francesa. Duración do mandato: 5 Editar o valor em Wikidata
Campaña electoral14 Editar o valor em Wikidata
Participación política
Primeira volta Editar o valor em Wikidata
Electorado47.582.183 Editar o valor em Wikidata
37.003.728
   77.77٪
Ponto percentual (pt) 1.65
Número de votos válidos36.054.394    Número de votos en branco 659.997   Número de votos nulos 289.337
Segunda volta Editar o valor em Wikidata
Electorado47.568.693 Editar o valor em Wikidata
35.467.327
   74.56٪
Ponto percentual (pt) 5.79
Número de votos válidos31.381.603    Número de votos en branco 3.021.499   Número de votos nulos 1.064.225
Resultado da votación Editar o valor em Wikidata Editar o valor em Wikidata
Emmanuel Macron  — Renaissance (pt) Traducir
1
8.656.346   24.01٪
2
20.743.128   66.1٪
Marine Le Pen  — Fronte Nacional
1
7.678.491   21.3٪
Ponto percentual (pt) 3.4
2
10.638.475   33.9٪
François Fillon  — Os Republicanos (pt) Traducir
1
7.212.995   20.01٪
 

Editar o valor em Wikidata
Investidura Editar o valor em Wikidata
Substitúe:Persoa elixida:
François HollandeEmmanuel Macron Editar o valor em Wikidata
Causa inmediata de
presidency of Emmanuel Macron (en) Traducir Editar o valor em Wikidata
Este recadro non aparecerá no artigo.
Esta documentación está transcluída desde Modelo:Infobox election/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Modelo:Infobox election/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste modelo.