Cónsules romanos na República

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Lista de Cónsules Romanos do Período Republicano de acordo á tradición vulgata, a cal está baseada na cronoloxía de Marco Terencio Varrón, con algunhas correccións de acordo á cronoloxía de Dionisio de Halicarnaso.

De acordo ao historiador Dión Casio (Historia Romana) soamente logo do derrocamento dos decénviros (-449) os maxistrados electos asumiron o título de "cónsules" -título que pode derivar do verbo consulo: "aconsellar" ou "velar por"-. Anteriormente a esa data eran denominados "pretores".

Durante a República, os cónsules tomaban posesión do seu cargo nunha data que foi variando co transcurso do tempo. Desde o ano -222 os cónsules asumían o 15 de marzo, primeiro mes do ano do primeiro calendario romano. Só desde o ano -153 o mandato dos cónsules iniciouse o 1 de xaneiro.

Lenda interpretativa[editar | editar a fonte]

Termos latinos[editar | editar a fonte]

 • ignotus = descoñecido. Todos os cónsules que poden ser asignados a unha data determinada, polo menos provisionalmente, inclúense nesta táboa. Se non se coñece ningún dos cónsules durante un período determinado, omítense por completo; se un é coñecido e o outro non, o colega descoñecido denomínase descoñecido.
 • imperator (abreviado imp.) = literalmente "comandante". Aínda que, orixinalmente, foi un título honorífico outorgado a un xeneral polos seus soldados, o termo máis tarde pasou a ser un título dos emperadores, de onde deriva a palabra.
 • inter alios = entre outros.
 • post consulatum = despois do (precedente) consulado. Úsase para lagoas cando non se designou ningún cónsul durante un período posterior ao final doutro consulado ou, cando menos, se sabe que ningún foi nomeado.
 • sine collega = sen colega. En poucas ocasións antes da disolución do Imperio de Occidente, só foi nomeado un cónsul.
 • suffectus (abreviado suff.) = un substituto elixido ou nomeado no lugar dun maxistrado que morreu ou que renunciou. Non hai información sobre tódolos cónsules suffecti, polo que algúns poida que non aparezan na lista.

Cores[editar | editar a fonte]

 • Tribunos consulares
 • Decénviros
 • Ditadores
 • Emperadores servindo como cónsules

Século -VI[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-509 Lucio Xunio Bruto Lucio Tarquinio Colatino
Suf. Espurio Lucrecio Tricipitino Publio Valerio Publícola
Suf. Marco Horacio Pulvilo
-508 Publio Valerio Publícola (II) Tito Lucrecio Tricipitino
-507 Publio Valerio Publícola (III) Marco Horacio Pulvilo (II)
-506 Espurio Larcio Rufo (ou Flavo) Tito Herminio Aquilino
-505 Marco Valerio (¿Voluso?) Publio Postumio Tuberto
-504 Publio Valerio Publícola (IV) Tito Lucrecio Tricipitino (II)
-503 Menenio Agripa Lanato Publio Postumio Tuberto (II)
-502 Opiter Verxinio Tricosto Espurio Casio Vecelino (ou Viscelino)
-501 Póstumo Cominio Aurunco Tito Larcio Flavo (ou Rufo)

Século -V[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-500 Ditador: Tito Larcio Flavo (ou Rufo) Magister Equitum: Espurio Casio Vecelino (ou Viscelino)
-500 Servio Sulpicio Camerino Cornuto Manio Tulio Longo
-499 Tito Ebucio Helva Gaio (ou Publio) Vetusio Xémino Cicurino
-498 Ditador: Aulo Postumio Albo Rexilense Magister Equitum: Tito Ebucio Helva
-498 Quinto Clelio Sículo Tito Larcio Flavo (ou Rufo; II)
-497 Aulo Sempronio Atratino Marco Minucio Augurino
-496 Aulo Postumio Albo Rexilense Tito Verxinio Tricosta Celimontano
-495 Apio Claudio Sabino Inrexilense Publio Servilio Prisco Estructo
-494 Aulo Verxinio Tricosta Celimontano Tito Vetusio Xémino Cicurino
-493 Póstumo Cominio Aurunco (II) Espurio Casio Vecelino (ou Viscelino; II)
-492 Tito Xeganio Macerino Publio Minucio Augurino
-491 Marco Minucio Augurino (II) Aulo Sempronio Atratino (II)
-490[1] Quinto Sulpicio Camerino Cornuto Espurio Larcio Flavo (ou Rufo; II)
-489[2] Caio Xulio Xulo Publio Pinario Mamertino Rufo
-488 Espurio Naucio Rutilo Sexto Furio Medulino Fuso
-487 Tito Sicinio (¿Sabino?) Caio Aquilio Tusco
-486 Espurio Casio Vecelino (ou Viscelino; III) Próculo Verxinio Tricosta Rutilo
-485 Servio Cornelio Maluxinense Quinto Fabio Vibulano
-484 Lucio Emilio Mamerco Céson Fabio Vibulano
-483 Marco Fabio Vibulano Lucio Valerio Potito
-482 Quinto Fabio Vibulano (II) Caio Xulio Xulo (II)
-481 Céson Fabio Vibulano (II) Espurio Furio Medulino Fuso
-480 Marco Fabio Vibulano (II) Cneo Manlio Cincinato
-479 Céson Fabio Vibulano (III) Tito Verxinio Tricosta Rutilo
-478 Lucio Emilio Mamerco (II) Gaio Servilio Estructo Ahala
Suf. Opiter Verxinio Esquilino
-477 Caio (ou Marco) Horacio Pulvilo Tito Menenio Lanato
-476 Aulo Verxinio Tricosta Rutilo Espurio Servilio Prisco
-475 Publio Valerio Publícola Caio Naucio Rutilo
-474 Lucio Furio Medulino Aulo Manlio Voluso
-473 Lucio Emilio Mamerco (III) Vopisco Xulio Xulo
-472 Lucio Pinario Mamercino Rufo Publio Furio Medulino Fuso
-471 Apio Claudio Craso Inrexilense Sabino Tito Quincio Capitolino Barbato
-470 Lucio Valerio Potito (II) Tiberio Emilio Mamerco
-469 Tito Numicio Prisco Aulo Verxinio Celimontano
-468 Tito Quincio Capitolino Barbato (II) Quinto Servilio Estructo Prisco
-467 Tiberio Emilio Mamerco (II) Quinto Fabio Vibulano
-466 Quinto Servilio Estructo Prisco (II) Espurio Postumio Albino Rexilense
-465 Quinto Fabio Vibulano (II) Tito Quincio Capitolino Barbato (III)
-464 Aulo Postumio Albo Rexilense Espurio Furio Medulino Fuso
-463 Publio Servilio Prisco Estructo Lucio Ebucio Helvia
-462 Lucio Lucrecio Tricipitino Tito Vetusio Xémino Cicurino
-461 Publio Volumnio Amentino Galo Servio Sulpicio Camerino Cornuto
-460 Publio Valerio Publícola (II) Caio Claudio Irrexilense Sabino
suf. Lucio Quincio Cincinato
-459 Quinto Fabio Vibulano (III) Lucio Cornelio Maluxinense Uritino
-458[3] Caio Naucio Rutilo (II) Marco Papirio Carventano?
suf.? Lucio Minucio Esquilino Augurino
Ditador: Lucio Quincio Cincinato Magister Equitum: Lucio Tarquino Flaco
-457[4] Marco (ou Caio) Horacio Pulvilo (II) Quinto Minucio Esquilino
outro: Lucio Quincio Cincinato (II) outro: Marco Fabio Vibulano
-456 Marco Valerio Máximo Latuca Espurio Verxinio Tricosta Celiomontano
-455 Tito Romilio Roco Vaticano Caio Veturio Xémino Cicurino
-454 Espurio Tarpeio Montano Capitolino Aulo Aternio Varo Fontinio
-453[5] Sexto Quintilio Varo Publio Curiacio Fisto Trixémino
suf. Espurio Furio (Medulino Fuso; II?)
-452 Tito Menenio Lanato Publio Sestio Capitolino Vaticano
-451[6] Apio Claudio Craso Tito Xenucio Augurino
Decénviros [7]
Apio Claudio Craso Aulo Manlio Vulso
Tito Xenucio Augurino Publio (Servio?) Sulpicio Camerino Cornuto
Lucio (Tito?) Veturio Craso Cicurino Publio Curiacio Fisto Trixémino
Publio Sestio Capitolino Vaticano Tito Romilio Roco Vaticano
Caio Xulio Xulo Espurio Postumio Albino Rexilense
-450 Decénviros
Apio Claudio Craso (II) Quinto Petelio Libón Visolo
Marco Cornelio Maluxinense Tito Antonio Merenda
Marco Serxio Esquilino Cesón Duilio Longo
Lucio Minucio Esquilino Augurino Espurio Opio Córnicen
Quinto Fabio Vibulano Manio Rabuleio
-449[8] Decénviros
Apio Claudio Craso(III) Quinto Petelio Libón Visolo (II)
Marco Cornelio Maluxinense (II) Tito Antonio Merenda (II)
Marco Serxio Esquilino (II) Cesón Duilio Longo (II)
Lucio Minucio Esquilino Augurino (II) Espurio Opio Córnicen (II)
Quinto Fabio Vibulano (II) Manio Rabuleio (II)
Lucio Valerio Potito Marco Horacio Barbato
-448 Espurio (Lars?) Herminio Coritinesano Tito Verxinio Tricosta Celiomontano
-447 Marco Xeganio Macerino Caio Xulio Xulo
-446 Tito Quincio Capitolino Barbato (IV) Agripa Furio Fuso Medulino
-445 Marco Xenucio Augurino Caio Curiacio (Quincio?) Filón
outro: Agripa Curcio Quilon[9]
-444[10] Tribunos Militares
Aulo Sempronio Atratino Tito Clelio Sículo
Lucio Atilio Lusco
Lucio Papirio Muxilano Lucio Sempronio Atratino
-443 Marco Xeganio Macerino (II) Tito Quincio Capitolino Barbato (V)
-442 Marco Fabio Vibulano Póstumo Ebucio Helva Cornícine
-441 Caio Furio Pacilo Fuso Manio (ou Marco) Papirio Craso
-440 Próculo Xeganio Macerino Lucio (Tito?) Menenio Lanato (II?)
-439 Agripa Menenio Lanato Tito Quincio Capitolino Barbato (VI)
Ditador: Lucio Quincio Cincinato Magister Equitum: Caio Servilio Ahala
-438 Tribunos Militares
Mamerco Emilio Macerino Lucio Xulio Xulo
Lucio Quincio Cincinato
-437 Marco Xeganio Macerino (III) Lucio Serxio Fidenate
suf. Marco Valerio Latuca Máximo (II?)
Ditador: Mamerco Emilio Mamercino Magister Equitum: Lucio Quincio Cincinato
-436 Lucio Papirio Craso Marco Cornelio Maluxinense
-435 Caio Xulio Xulo (II) Lucio (ou Próculo) Verxinio Tricosta
-434 Ditador: Quinto Servilio Prisco (Estructo?) Magister Equitum: Póstumo Ebucio Helva Cornícine
-434 Caio Xulio Xulo (III) Lucio (ou Próculo) Verxinio Tricosta (II)
Tribunos Militares[11]
Servio Cornelio Coso Quinto Sulpicio Camerino Pretextato
Marco Manlio Capitolino
-433 Ditador: Mamerco Emilio Mamercino (II) Magister Equitum: Aulo Postumio Tuberto
-433 Tribunos Militares
Marco Fabio Vibulano Lucio Serxio Fidenate
Marco Folio Flacinátor
-432 Tribunos Militares
Lucio Pinario Mamercino Espurio Postumio Albo
Lucio Furio Medulino
-431 Tito Quincio Peno Cincinato Cneo (ou Caio) Xulio Mentón
Ditador: Aulo Postumio Tuberto Magister Equitum: Lucio Xulio Xulo
-430 Lucio (ou Caio) Papirio Craso (II?) Lucio Xulio Xulo (II)
-429 Hostio Lucrecio Tricipitino Lucio Serxio Fidenate (II)
-428[12] Aulo Cornelio Coso Tito Quincio Peno Cincinato (II)
outro: Lucio Quincio Cincinato outro: Aulo Sempronio Atratino
-427 Caio Servilio Estructo Ahala Lucio Papirio Muxilano (II)
-426 Tribunos Consulares
Tito Quincio Peno Cincinato Marco Postumio Albino
Caio Furio Pacilo Fuso Aulo Cornelio Coso
Ditador: Mamerco Emilio Mamercino (III) Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso
-425 Tribunos Consulares
Aulo Sempronio Atratino Lucio Furio Medulino (II)
Lucio Quincio Cincinato (II) Lucio Horacio Barbato
-424 Tribunos Consulares
Apio Claudio Craso Lucio Serxio Fidenate (II)
Espurio Nautio Rútilo Sexto Xulio Xulo
-423 Caio Sempronio Atratino Quinto Fabio Vibulano
-422 Tribunos Consulares
Lucio Manlio Capitolino Lucio Papirio Muxilano
Quinto Antonio Merenda
-421 Cneo Fabio Vibulano Tito Quincio Capitolino Barbato
-420 Tribunos Consulares
Lucio Quincio Cincinato Capitolino (III) Marco Manlio Vulso
Lucio Furio Medulino (III) Aulo Sempronio Atratino (II)
-419 Tribunos Consulares
Agripa Menenio Lanato Espurio Naucio Rútulo
Publio Lucrecio Tricipitino Gaio Servilio Estructo Ahala
-418 Tribunos Consulares
Lucio Serxio Fidenate (III) Caio Servilio Estructo Ahala (II)
Marco Papirio Muxilano
-417 Ditador: Quinto Servilio Prisco Magister Equitum: Ahala Servilio
-417 Tribunos Consulares
Publio Lucrecio Tricipitino (II) Agripa Menenio Lanato (II)
Espurio Rutilio Craso (ou Espurio Veturio Craso Cicurino) Caio Servilio Estructo Ahala (III)
-416 Tribunos Consulares
Aulo Sempronio Atratino (III) Quinto Fabio Vibulano
Marco Papirio Muxilano (II) Espurio Naucio Rútulo (II)
-415 Tribunos Consulares
Publio Cornelio Coso Cneo Fabio Vibulano
Caio Valerio Potito Quinto Quincio Cincinato
-414 Tribunos Consulares
Cneo Cornelio Coso Quinto Fabio Vibulano (II)
Lucio Valerio Potito Marco Postumio Rexilense
-413 Aulo Cornelio Coso Lucio Furio Medulino
-412 Quinto Fabio Ambusto Caio Furio Pacilo
-411 Marco Papirio Atratino Gaio Naucio Rútulo
-410 Marco Emilio Mamerco Caio Valerio Potito
-409 Cneo Cornelio Coso Lucio Furio Medulino II
-408 Tribunos Consulares
Caio Xulio Xulo Caio Servilio Ahala
Publio Cornelio Coso
-407 Tribunos Consulares
Lucio Furio Medulino II Cneo Fabio Vibulano
Caio Valerio Potito Caio Servilio Ahala II
-406 Tribunos Consulares
Publio Cornelio Coso Cneo Fabio Ambusto
Cneo Cornelio Coso Lucio Valerio Potito
-405 Tribunos Consulares
Tito Quincio Capitolino Barbato Aulo Manlio Vulso Capitolino
Quinto Quincio Cincinato Lucio Furio Medulino III
Caio Xulio Xulo II Manio Emilio Mamerco
-404 Tribunos Consulares
Caio Valerio Potito III Cneo Cornelio Coso
Manio Serxio Fidenate Gaio Fabio Ambusto
Publio Cornelio Maluxinense Espurio Naucio Rútulo (III)
-403 Tribunos Consulares
Manio Emilio Mamerco II Marco Quintilio Varo
Lucio Valerio Potito III Lucio Xulio Xulo
Apio Claudio Craso Marco Furio Fuso
Marco Furio Camilo Marco Postumio Albino (II?)
-402 Tribunos Consulares
Caio Servilio Ahala III Quinto Sulpicio Camerino
Quinto Servilio Fidenas Aulo Manlio Vulso Capitolino (II)
Lucio Verxinio Tricosta Manio Serxio II
-401 Tribunos Consulares
Lucio Valerio Potito IV Cneo Cornelio Coso II
Marco Furio Camilo II Cesón Fabio Ambusto
Marco Emilio Mamerco III Lucio Xulio Xulo

Século -IV[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-400 Tribunos Consulares
Publio Licinio Calvo Esquilino Publio Melio Capitolino
Publio Manlio Vulso Lucio Furio Medulino
Litio Titinio Pansa Lucio Publilio Volsco
-399 Tribunos Consulares
Cneo Xenucio Augurino Cneo Duilio Longo
Lucio Atilio Prisco Marco Veturio Craso
Marco Pomponio Rufo Volerón Publilio
-398 Tribunos Consulares
Lucio Valerio Potito V Lucio Furio Medulino III
Marco Valerio Máximo Quinto Servilio Fidenate
Marco Furio Camilo III Quinto Sulpicio Camerino Cornuto II
-397 Tribunos Consulares
Lucio Xulio Xulo Aulo Postumio Albino Rexilense
Lucio Furio Medulino IV Publio Cornelio Maluxinense
Lucio Serxio Fidenate Aulo Manlio Vulso Capitolino (III)
-396 Tribunos Consulares
Lucio Titinio Pansa II Q. Manlius Vulso Capitolinus
Publio Licinio Calvo Esquilino Cneo Xenucio Augurino II
Publio Melio Capitolino II Lucio Atilio Prisco II
-395 Ditador: Marco Furio Camilo Magister Equitum: Publio Cornelio Escipión
-395 Tribunos Consulares
Publio Cornelio Coso Lucio Furio Medulino V
Publio Cornelio Escipión Quinto Servilio Fidenate III
Cesón Fabio Ambusto II Marco Valerio Máximo II
-394 Tribunos Consulares
Marco Furio Camilo IV Lucio Valerio Potito Publícola
Lucio Furio Medulino VI Espurio Postumio Albino Rexilense
Caio Emilio Mamercino Publio Cornelio Escipión II
-393 Lucio Lucrecio Flavo Servio Sulpicio Camerino
suf. L. Lucretius Tricipitinus Flavus Ser. Sulpicius Camerinus
-392 Lucio Valerio Potito Publícola Marco Manlio Capitolino
-391 Tribunos Consulares
Lucio Lucrecio Tricipitino Flavo Lucio Furio Medulino VII
Servio Sulpicio Camerino Agripa Furio Fuso
Marco Emilio Mamercino Caio Emilio Mamercino II
-390 Tribunos Consulares
Quinto Fabio Ambusto Quinto Sulpicio Longo
Cesón Fabio Ambusto IV Quinto Servilio Fidenate IV
Marco Fabio Ambusto Publio Cornelio Maluxinense
-389 Ditador: Marco Furio Camilo II Magister Equitum: Lucio Valerio Potito
-389 Tribunos Consulares
Lucio Valerio Potito Publícola II Aulo Manlio Capitolino
Lucio Verxinio Tricosta Esquilino Lucio Emilio Mamercino
Publio Cornelio Lucio Postumio Albino Rexilense
-388 Ditador: Marco Furio Camilo III Magister Equitum: Gaio Servilio Ahala
-388 Tribunos Consulares
Tito Quincio Cincinato Capitolino Quinto Servilius Fidenate V
Lucio Xulio Xulo Lucio Aquilio Corvo
Lucio Lucrecio Tricipitino Servio Sulpicio Rufo
-387 Tribunos Consulares
Lucio Papirio Cursor Caio Serxio Fidenate
Lucio Emilio Mamercino II Licinio Menenio Lanato
Lucio Valerio Potito Publícola III ? A. Manlius Capitolinus II
-386 Tribunos Consulares
Marco Furio Camilo V Servio Cornelio Maluxinense
Quinto Servilio Fidenate VI Lucio Quincio Cincinato
Lucio Horacio Pulvilo Publio Valerio Potito Publícola
-385 Tribunos Consulares
Aulo Manlio Capitolino Publio Cornelio Coso
Tito Quincio Cincinato Capitolino Lucio Papirio Cursor
Lucio Quincio Cincinato Capitolino Caio Serxio Fidenate II
-384 Ditador: Aulo Cornelio Coso Magister Equitum: Tito Quincio Capitolino
-384 Tribunos Consulares
Servio Cornelio Maluxinense II Publio Valerio Potito Publícola II
Marco Furio Camilo VI Servio Sulpicio Rufo II
Caio Papirio Craso Tito Quincio Cincinato Capitolino II
-383 Tribunos Consulares
Lucio Valerio Potito Publícola IV Aulo Manlio Capitolino III
Servio Sulpicio Rufo III Lucio Lucrecio Tricipitino
Lucio Emilio Mamercino III Marco Trebonio
-382 Tribunos Consulares
Espurio Papirio Craso Lucio Papirio Muxilano
Servio Cornelio Maluxinense III Quinto Servilio Fidenate
Caio Sulpicio Camerino Lucio Emilio Mamercino IV
-381 Tribunos Consulares
Marco Furio Camilo VII Aulo Postumio Albino Rexilo
Lucio Postumio Albino Rexilo Lucio Furio Medulino
Lucio Lucrecio Tricipitino Marco Fabio Ambusto
-380 Tribunos Consulares
Lucio Valerio Potito Publícola V Publio Valerio Potito Publícola III
Servio Cornelio Maluxinense Licinio Menenio Lanato II
C. Sulpicius Peticus L. Emilio Mamercino VI
Caio Serxio Fidenate III Publio Papirio Craso
L. Papirio Muxilano II
-379 Ditador: Tito Quincio Cincinato Magister Equitum: Aulo Sempronio Atratino
-379 Tribunos Consulares
Publio Manlio Capitolino Caio Manlio Capitolino
Lucio Xulio Xulo Caio Sextilio
Marco Albinio Lucio Antinio
P. Trebonio C. Erenucio?
378 Tribunos Consulares
Espurio Furio Medulino Quinto Servilio Fidenate II
Licinio Menenio Lanato III Publio Clelio Sículo
Marco Horacio Pulvilo Lucio Xeganio Macerino
-377 Tribunos Consulares
Lucio Emilio Mamercino Publio Valerio Potito Publícola IV
Caio Veturio Craso Servio Sulpicio Rufo otro: Ser. Sulpicius Praetextatus
Lucio Quincio Cincinato Caio Quincio Cincinato
-376[13] Tribunos Consulares
Lucio Papirio Maluxinense (III) Licinio Menenio Lanato (IV)
Servio Cornelio Maluxinense (V) Servio Sulpicio Prestestato
-375

-371
INTERREGNO
-370 Tribunos Consulares
Aulo Manlio Capitolino Lucio Furio Medulino
Servio Sulpicio Prestestato Servio Cornelio Maluxinense
Caio Valerio Potito Voluso Publio Valerio Potito Publícola V
-369 Tribunos Consulares
Quinto Servilio Fidenate Caio Veturio Craso
Aulo Cornelio Coso Marco Cornelio Maluxinense
Quinto Quincio Cincinato Marco Fabio Ambusto II
-368 Tribunos Consulares
Servio Cornelio Maluxinense Servio Sulpicio Prestestato
Espurio Servilio Estructo Tito Quincio Cincinato Capitolino
Lucio Papirio Crasso Lucio Veturio Crasso
-367 Ditador: Marco Furio Camilo IV Magister Equitum: Lucio Emilio Mamercino
-367 Ditador: Publio Manlio Capitolino Magister Equitum: Caio Licinio Estolón [14]
-367 Tribunos Consulares
Aulo Cornelio Maluxinense Coso Marco Cornelio Maluxinense Coso II
Marco Xeganio Macerino Publio Manlio Capitolino
Lucio Veturio Crasso Publio Valerio Potito Publícola VI
-366 Ditador: Marco Furio Camilo V Magister Equitum: Tito Quincio Peno
-366 Lucio Emilio Mamercino Lucio Sextio Sextino[15]
-365 Lucio Xenucio Aventinense Quinto Servilio Ahala
-364 Tito Sulpicio Petico Caio Licinio Estolón
-363 Cneo Xenucio Aventinense II Lucio Emilio Mamerco II
-362 Ditador: Lucio Manlio Capitolino Imperioso Magister Equitum: Lucio Pinario Natta
-362 Quinto Servilio Ahala II Lucio Xenucio Aventinense II
-361 Ditador: Apio Claudio Craso Magister Equitum:
-361 Caio Licinio Calvo Lucio Sulpicio Petico
-360 Ditador: Tito Quincio Penno Magister Equitum: Servio Cornelio Maluxinense
-360 Marco Fabio Ambusto Caio Petelio Libón Visolo (Balbo?)
-359 Ditador: Quinto Servilio Ahala Magister Equitum: Tito Quincio Penno Capitolino
-359 Marco Popilio Lenate Cneo Manlio Capitolino Imperioso
-358 Caio Fabio Ambusto Caio Plaucio Proculo
-357 Ditador: Caio Servilio Ahala Magister Equitum: Marco Valerio Publícola
-357 Caio Marcio Rutilo Cneo Manlio Capitolino Imperioso II
-356 Marco Fabio Ambusto II Marco Popilio Lenate II
-355 Ditador: Caio Marcio Rutilo Manlio Capitolino [16] Magister Equitum: Caio Plaucio Proculo
-355 Caio Sulpicio Petico III Marco Valerio Publícola
-354 Marco Fabio Ambusto III Tito Quincio Penno Capitolino
¿Marco Popilio Lanate III?
-353 Caio Sulpicio Petico IV Marco Valerio Publícola II
-352 Ditador: Tito Manlio Capitolino Imperioso Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso
-352 Publio Valerio Publícola Caio Marcio Rutilo II
-351 Ditador: Caio Xulio Xulo Magister Equitum: Lucio Emilio Mamercino
-351 Caio Sulpicio Petico V Tito Quincio Cesón
-350 Ditador: Marco Fabio Ambusto Magister Equitum: Quinto Servilio Ahala
-350 Marco Popilio Lanate III Lucio Cornelio Escipión
-349 Ditador: Lucio Furio Camilo Magister Equitum: Publio Cornelio Escipión
-349 Lucio Furio Camilo Apio Claudio Craso
[17] ? Marco Emilio ? Tito Quincio
-348 Ditador: Tito Manlio Torcuato Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso
-348 Marco Valerio Corvo Marco Popilio Lanate (IV)
-347 Caio Plautio Venon Tito Manlio Imperioso Torcuato
-346 Marco Valerio Corvo (II) Caio Petelio Libón Visolo (II)
-345 Marco Fabio Dorsuo Servio Sulpicio Camerino Rufo
-344 Ditador: Lucio Furio Camilo Magister Equitum: Gneo Manlio Capitolino
-344 Caio Marcio Rútulo (III) Tito Manlio Imperioso Torcuato (II)
-343 Ditador: Publio Valerio Publícola Magister Equitum: Quinto Fabio Ambusto
-343 Marco Valerio Corvo (III) Aulo Cornelio Coso Arvina
-342 Quinto Servilio Ahala (III) Caio Marcio Rútulo (IV)
-341 Ditador: Marco Valerio Corvo Magister Equitum: Lucio Emilio Mamerco
-341 Caio Plaucio Venon (II) Lucio Emilio Mamercino Privernas
-340 Tito Manlio Imperioso Torcuato (III) Publio Decio Mus
-339 Ditador: Lucio Papirio Craso Magister Equitum: Lucio Papirio Cúrsor
-339 Tito Emilio Mamercino Quinto Publilio Filón
-338 Ditador: Quinto Publilio Filón Magister Equitum: Xulio Bruto Esceva
-338 Lucio Furio Camilo Caio Menio Nepo
-337 Caio Sulpicio Longo Publio Elio Peto
-336 Ditador: Caio Claudio Inrexilense Magister Equitum: Caio Claudio Hortator
-336 Lucio Papirio Craso Cesón Duilio
-335 Marco Atilio Régulo Caleno Marco Valerio Corvo (IV)
-334 Ditador: Marco Emilio Mamercino Magister Equitum: Quinto Publilio Filón
-334 Espurio Postumio Albo Tito Veturio Calvino
-333 Ditador: Publio Cornelio Rufino Magister Equitum: Marco Antonio
-332 Cneo Domicio Calvino Aulo Cornelio Coso (II)
-331 Ditador: Marco Papirio Craso Magister Equitum: Publio Valerio Publícola
-331 Caio Valerio Potito Marco Claudio Marcelo
-330 Ditador: Cneo Quintilio Varo Magister Equitum: Lucio Valerio
-330 Lucio Papirio Craso (II) Lucio Plaucio Venox
-329 Lucio Emilio Mamercino II Caio Plaucio Deciano
-328 Publio Plaucio Próculo Publio Cornelio Escápula
outro: C. Plautio Deciano II outro: P. Cornelio Escipión Barbato
-327 Lucio Cornelio Léntulo Quinto Publilio Filón (II)
-326 Ditador: Marco Claudio Marcelo Magister Equitum: Espurio Postumio
-326 Caio Petelio Libón III Lucio Papirio Cúrsor
-325 Lucio Furio Camilo (II) Decimo Xulio Bruto Esceva
-324 Ditador: Lucio Papirio Cúrsor Magister Equitum: Quinto Fabio Máximo Ruliano
-323 Caio Sulpicio Longo (II) Quinto Emilio Cerretano
-322 Quinto Fabio Máximo Ruliano Lucio Fulvio Curvo
-321 Ditador: Aulo Cornelio Arvila Magister Equitum: Marco Fabio Ambusto
-321 Tito Veturio Calvino II Espurio Postumio Albo II
-320 Ditador: Quinto Fabio Ambusto Magister Equitum: Publio Elio Peto
-320 Ditador: Marco Emilio Papo Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco
-320 Lucio Papirio Cúrsor (II) Quinto Publilio Filón (III)
-319 Ditador: Lucio Cornelio Léntulo Magister Equitum: Lucio Papirio Cúrsor
-319 Lucio Papirio Cúrsor (III) Quinto Aulio Cerretano (II)
-318 Marco Folio Flaccina Lucio Plautio Venox II
-317 Caio Xulio Bubulco Bruto Quinto Emilio Bárbula
-316 Espurio Naucio Rutilo Marco Popilio Lanas
-315 Ditador: Lucio Emilio Mamerco Magister Equitum: Lucio Fulvio
-315 Lucio Papirio Cúrsor (IV) Quinto Publilio Filón (IV)
-314 Ditador: Quinto Fabio Máximo Magister Equitum: Quinto Aulio Cerretano / Caio Fabio
-314 Marco Petelio Libón Caio Sulpicio Longo III
-313 Ditador: Caio Menio Nepo Magister Equitum: Marco Folio
-313 Lucio Papirio Cúrsor (V) Caio Xulio Bubulco Bruto (II)
-312 Ditador: Caio Petelio Libón III Magister Equitum: Marco Folio
-312 Marco Valerio Máximo Corvo Publio Decio Mus
-311 Ditador: Caio Xulio Bubulco Bruto Magister Equitum:
-311 Caio Xulio Bubulco Bruto (III) Quinto Emilio Bárbula (II)
-310 Quinto Fabio Máximo Ruliano (II) Caio Marcio Rútulo Censorino
-309 Ditador: Lucio Papirio Cúrsor Magister Equitum: Caio Xulio Babulco
-308 Publio Decio Mus (II) Quinto Fabio Máximo Ruliano (III)
-307 Apio Claudio Ceco Lucio Volumnio Flama
-306 Quinto Marcio Trémulo Publio Cornelio Arvina
-305 Ditador: Publio Cornelio Escipión Magister Equitum: Publio Decio Mus
-305 Lucio Postumio Mexelo Tito Minucio Trémulo Augurino
suf. Marco Fulvio Curvo
-304 Publio Sempronio Sofo Publio Sulpicio Saverrión
-303 Servio Cornelio Léntulo Lucio Xenucio Aventinense
-302 Marco Livio Dentre Marco Emilio Paulo
-301 Ditador: Caio Xulio Babulco Magister Equitum: Marco Titinio
-301 Ditador: Marco Valerio Máximo Corvo Magister Equitum: Marco Emilio Paulo

Século -III[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-300 Marco Valerio Máximo Corvo (V) Quinto Apuleio Pansa
-299 Marco Fulvio Peto Tito Manlio Torcuato
sufecto Marco Valerio Máximo Corvo (VI)
-298 Lucio Cornelio Escipión Barbado Cneo Fulvio Máximo Centumalo
-297 Quinto Fabio Máximo Ruliano (IV) Publio Decio Mus (III)
-296 Lucio Volumnio Flama II Apio Claudio Ceco II
-295 Quinto Fabio Máximo Ruliano (V) Publio Decio Mus (IV)
-294 Lucio Postumio Mexelo II Marco Atilio Régulo
-293 Lucio Papirio Cúrsor Espurio Carvilio Máximo
-292 Quinto Fabio Máximo Gúrxite Décimo Xulio Bruto Esceva
-291 Lucio Postumio Mexelo III Caio Xulio Bubulco Bruto
-290 Publio Cornelio Rufino Manio Curión Dentato
-289 Marco Valerio Máximo Corvo II Quinto Cedicio Noctua
-288 Quinto Marcio Tremulo II Publio Cornelio Arvina II
-287 Ditador: Quinto Hortensio Magister Equitum:
-287 Marco Claudio Marcelo Caio Naucio Rutilo
-286 Ditador: Apio Claudio Ceco Magister Equitum:
-286 Marco Valerio Máximo Corvo III Caio Elio Peto
-285 Caio Claudio Canina Marco Emilio Lépido Lépido
-284 Caio Servilio Tuca Lucio Cecilio Metelo Dentre
sufecto Manio Curión Dentato (II?)
-283 Publio Cornelio Dolabela Cneo Domicio Calvino Máximo
-282 Caio Fabricio Luscino Quinto Emilio Papo
-281 Lucio Emilio Bárbula Quinto Marcio Filipo
-280 Ditador: Cneo Domicio Calvino Máximo Magister Equitum:
-280 Publio Valerio Levino Tiberio Coruncanio
-279 Publio Sulpicio Saverión Publio Decio Mus
-278 Caio Fabricio Luscino (II) Quinto Emilio Papo (II)
-277 Publio Cornelio Rufino II Caio Xulio Bubulco Bruto II
-276 Ditador: Publio Cornelio Rufino Magister Equitum:
-276 Quinto Fabio Máximo Gúrxite II Caio Xenucio Clepsina
-275 Manio Curión Dentato II (III?) Lucio Cornelio Lentulo
-274 Manio Curión Dentato III (IV?) Servio Cornelio Merenda
-273 Caio Fabio Licinio Dorsón Caio Claudio Canina II
-272 Lucio Papirio Cúrsor II Espurio Carvilio Máximo II
-271 Cesón Quincio Claudio Lucio Xenucio Clepsina
-270 Cneo Xenucio Clepsina II Cneo Cornelio Blasio
-269 Quinto Ogulnio Galo Caio Fabio Píctor
-268 Publio Sempronio Sofo Apio Claudio Ruso
-267 Marco Atilio Régulo Lucio Xulio Libón
-266 Décimo Xunio Pera Numerio Fabio Píctor
-265 Quinto Fabio Máximo Gúrxite (III?) Lucio Mamilio Vítulo
-264 Apio Claudio Cáudice Marco Fulvio Flaco
-263 Ditador: Cneo Fulvio Máximo Magister Equitum:
-263 Manio Valerio Máximo Mesala Manio Octalicio Craso
-262 Lucio Postumio Mexelo Quinto Manilio Vitulo
-261 Lucio Valerio Flaco Tito Octalicio Craso
-260 Cneo Cornelio Escipión Asina Caio Duilio Nepote
-259 Lucio Cornelio Escipión Caio Aquilio Floro
-258 Aulo Atilio Calatino Caio Sulpicio Patérculo
-257 Ditador: Quinto Ogulnio Gallo Magister Equitum:
-257 Caio Atilio Régulo Cneo Cornelio Blasión II
-256 Lucio Manlio Vulso Lonxino Quinto Cedicio
sufecto Marco Atilio Régulo II
-255 Servio Fulvio Petino Nobilior Marco Emilio Paulo
-254 Cneo Cornelio Escipión Asina (II) Aulo Atilio Calatino (II)
-253 Cneo Servilio Cepión Caio Sempronio Bleso
-252 Caio Aurelio Cotta Publio Servilio Xémino
-251 Lucio Cecilio Metelo Caio Furio Paulo Pacilo
-250 Caio Atilio Régulo (II) Lucio Manlio Vulso (II)
-249 Ditador: Marco Claudio Glicia Magister Equitum:
-249 Ditador: Aulo Atilio Calatino Magister Equitum: Lucio Cecilio Metelo
-249 Publio Claudio Pulcro Lucio Xulio Pulo
-248 Caio Aurelio Cotta (II) Publio Servilio Xémino (II)
-247 Lucio Cecilio Metelo (II ) Numerio Fabio Buteo
-246 Ditador: Tiberio Curancanio Magister Equitum:
-246 Manio Otacilio Craso (II) Marco Fabio Licinio
-245 Marco Fabio Buteón Caio Atilio Bulbo
-244 Aulo Manlio Torcuato Ático Caio Sempronio Blaeso (II)
-243 Caio Fundanio Fundulo Caio Sulpicio Galo
-242 Caio Lutacio Cátulo Aulo Postumio Albino
-241 Aulo Manlio Torcuato Ático (II) Quinto Lutacio Cercón
-240 Caio Claudio Cento Marco Sempronio Tuditano
-239 Caio Mamilio Turrino Quinto Valerio Falto
-238 Tiberio Sempronio Graco Publio Valerio Falto
-237 Lucio Cornelio Léntulo Caudino Quinto Fulvio Flaco
-236 Publio Cornelio Léntulo Caudino Caio Licinio Varo
-235 Tito Manlio Torcuato Caio Atilio Bulbo (II)
-234 Lucio Postumio Albino Espurio Carvilio Máximo Ruga
-233 Quinto Fabio Máximo Verrucoso Manio Pomponio Mato
-232 Marco Emilio Lépido Marco Publicio Maleolo
-231 Ditador: Caio Duilio Magister Equitum:
-231 Marco Pomponio Mato Caio Papirio Masón
-230 Marco Emilio Barbula Marco Xunio Pera
-229 Lucio Postumio Albino (II) Cneo Fulvio Centumalo
-228 Espurio Carvilio Máximo Ruga (II) Quinto Fabio Máximo Verrucoso (II)
-227 Publio Valerio Flaco Marco Atilio Régulo
-226 Marco Valerio Máximo Mesala Lucio Apustio Fullo
-225 Lucio Emilio Papo Caio Atilio Régulo
-224 Ditador: Lucio Cecilio Metelo Magister Equitum:
-224 Tito Manlio Torcuato (II) Quinto Fulvio Flaco (II)
-223 Caio Flaminio Nepote Publio Furio Filo
-222 Marco Claudio Marcelo Cneo Cornelio Escipión Calvo
-221 Ditador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso Magister Equitum: Caio Flaminio Nepo
-221 Publio Cornelio Escipión Asina Marco Minucio Rufo
sufecto Marco Emilio Lépido
-220 [18] Marco Valerio Levino Quinto Mucio Escevola
Quinto Lutacio Cátulo Lucio Veturio Filón
-219 Lucio Emilio Paulo Marco Livio Salinator
-218 Publio Cornelio Escipión Tiberio Sempronio Longo
-217 Cneo Servilio Xémino Caio Flaminio Nepo (II)
sufecto Marco Atilio Régulo (II)
-217 Ditador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso (II) Magister Equitum: Marco Minucio Rufo
-216 Ditador: Marco Minucio Rufo Ditador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso (III)
-216 Ditador: Lucio Veturio Filón Magister Equitum: Marco Pomponio Matón
-216 Caio Terencio Varrón Lucio Emilio Paulo (II)
-216 Ditador: Marco Xulio Pera Magister Equitum: Tiberio Sempronio Graco
-215 Ditador: Marco Fabio Buteón Magister Equitum: vacante
-215 Lucio Postumio Albino (III) Tiberio Sempronio Graco
sufecto Marco Claudio Marcelo (II)
sufecto Quinto Fabio Máximo Verrucoso (III)
-214 Quinto Fabio Máximo Verrucoso (IV) Marco Claudio Marcelo (III)
-213 Quinto Fabio Máximo Tiberio Sempronio Graco (II)
-212 Ditador: Caio Claudio Centón Magister Equitum: Quinto Fulvio Flaco
-212 Quinto Fulvio Flaco (III) Apio Claudio Pulcro
-211 Cneo Fulvio Centumalo Máximo Publio Sulpicio Galba Máximo
-210 Marco Claudio Marcelo (IV) Marco Valerio Lavino (II)
-209 Ditador: Quinto Fulvio Flaco Magister Equitum: Publio Licinio Craso
-209 Quinto Fabio Máximo Verrucoso (V) Quinto Fulvio Flaco (IV)
-208 Marco Claudio Marcelo (V) Tito Quintio Crispino
-207 Ditador: Tito Manlio Torcuato Magister Equitum: Caio Servilio
-207 Caio Claudio Nerón Marco Livio Salinator (II)
-206 Ditador: Marco Livio Salinator Magister Equitum: Quinto Cecilio Metelo
-206 Lucio Veturio Filón Quinto Cecilio Metelo
-205 Publio Cornelio Escipión Africano Publio Licinio Craso Dives
-204 Ditador: Quinto Cecilio Metelo Magister Equitum: Lucio Veturio Filón
-204 Marco Cornelio Cétego Publio Sempronio Tuditano
-203 Cneo Servilio Cepión Caio Servilio Xémino
-202 Ditador: Publio Sulpicio Galba Magister Equitum: Marco Servilio Púlice Xémino
-202 Marco Servilio Púlice Xémino Tiberio Claudio Nerón
-201 Ditador: Gaio Servilio Xémino Magister Equitum: Publio Elio Peto
-201 Cneo Cornelio Léntulo Publio Elio Peto

Século -II[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-200 Publio Sulpicio Galba Máximo (II) Caio Aurelio Cotta
-199 Lucio Cornelio Léntulo Publio Vilio Tápulo
-198 Sexto Elio Peto Cato Tito Quincio Flaminino
-197 Caio Cornelio Cetego Quinto Minucio Rufo
-196 Lucio Furio Purpurión Marco Claudio Marcelo
-195 Lucio Valerio Flaco Marco Porcio Catón
-194 Publio Cornelio Escipión Africano (II) Tiberio Sempronio Longo
-193 Lucio Cornelio Mérula Quinto Minucio Termo
-192 Lucio Quincio Flaminino Cneo Domicio Ahenobarbo
-191 Publio Cornelio Escipión Nasica Manio Acilio Glabrión
-190 Lucio Cornelio Escipión Asiático Caio Lelio
-189 Marco Fulvio Nobilior Cneo Manlio Vulsón
-188 Marco Valerio Mesala Caio Livio Salinátor
-187 Marco Emilio Lépido Caio Flaminino
-186 Espurio Postumio Albino Quinto Marcio Filipo
-185 Apio Claudio Pulcro Marco Sempronio Tuditano
-184 Publio Claudio Pulcro Lucio Porcio Lícino
-183 Marco Claudio Marcelo Quinto Fabio Labeón
-182 Cneo Bebio Tánfilo Lucio Emilio Paulo Macedónico
-181 Publio Cornelio Cetego Marco Bebio Tánfilo
-180 Aulo Postumio Albino Lusco Caio Calpurnio Pisón
sufecto Quinto Fulvio Flaco
-179 Quinto Fulvio Flaco (II) Lucio Manlio Acidino Fulviano
-178 Marco Xulio Bruto Aulo Manlio Vulsón
-177 Caio Claudio Pulcro Tiberio Sempronio Graco
-176 Cneo Cornelio Escipión Híspalo Quinto Petilio Espurino
sufecto Caio Valerio Levino
-175 Publio Mucio Escévola Marco Emilio Lépido (II)
-174 Espurio Postumio Albino Quinto Mucio Escévola
-173 Lucio Postumio Albino Marco Popilio Lanate
-172 Caio Popilio Lenate Publio Elio Lígur
-171 Publio Licinio Craso Caio Casio Lonxino
-170 Aulo Hostilio Mancino Aulo Atilio Serrano
-169 Quinto Marcio Filipo (II) Cneo Servilio Cepión
-168 Lucio Emilio Paulo Macedónico (II) Caio Licinio Craso
-167 Quinto Elio Peto Marco Xulio Peno
-166 Marco Claudio Marcelo Caio Sulpicio Galo
-165 Tito Manlio Torcuato Cneo Octavio
-164 Aulo Manlio Torcuato Quinto Casio Lonxino
-163 Tiberio Sempronio Graco (II) Manio Xuvencio Talna
-162 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo Caio Marcio Fígulo
sufecto Publio Cornelio Léntulo Cneo Domicio Ahenobardo
-161 Marco Valerio Mesala Caio Fannio Estrabón
-160 Lucio Anicio Galo Marco Cornelio Cetego
-159 Cneo Cornelio Dolabela Marco Fulvio Nobílior
-158 Marco Emilio Lépido Caio Popilio Laenas Lanate (II)
-157 Sexto Xulio César Lucio Aurelio Orestes
-156 Lucio Cornelio Léntulo Lupo Caio Marcio Fígulo (II)
-155 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo (II) Marco Claudio Marcelo (II)
-154 Quinto Opimio Lucio Postumio Albino
sufecto Manio Acilio Glabrio
-153 Quinto Fulvio Nobílior Tito Annio Lusco
-152 Marco Claudio Marcelo (III) Lucio Valerio Flaco
-151 Lucio Licinio Lúculo Aulo Postumio Albino
-150 Tito Quincio Flaminino Manio Acilio Balbo
-149 Lucio Marcio Censorino Manio Manilio
-148 Espurio Postumio Albino Magno Lucio Calpurnio Pisón Cesonino
-147 Publio Cornelio Escipión Africano Emiliano Caio Livio Druso
-146 Cneo Cornelio Léntulo Lucio Mummio Acaico
-145 Quinto Fabio Máximo Emiliano Lucio Hostilio Mancino
-144 Servio Sulpicio Galba Lucio Aurelio Cota
-143 Apio Claudio Pulcro Quinto Cecilio Metelo Macedónico
-142 Lucio Cecilio Metelo Calvo Quinto Fabio Máximo Serviliano
-141 Cneo Fabio Máximo Serviliano Cepión Quinto Pompeio Aulo
-140 Caio Lelio Sapiense Quinto Servilio Cepión
-139 Cneo Calpurnio Pisón Marco Popilio Laenas
-138 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión Décimo Xulio Bruto Galaico
-137 Marco Emilio Lépido Porcina Caio Hostilio Mancino
-136 Lucio Furio Filo Sexto Atilio Serrano
-135 Servio Fulvio Flaco Quinto Calpurnio Pisón
-134 Publio Cornelio Escipión Africano Emiliano (II) Caio Fulvio Flaco
-133 Publio Mucio Escévola Lucio Calpurnio Pisón Fruxi
-132 Publio Popilio Lenate Publio Rupilio
-131 Publio Licinio Craso Dives Muciano Lucio Valerio Flaco
-130 Lucio Cornelio Léntulo Marco Perperna
sufecto Apio Claudio Pulcro
-129 Caio Sempronio Tuditano Manio Aquilio
-128 Cneo Octavio Tito Annio Rufo
-127 Lucio Casio Lonxino Ravila Lucio Cornelio Cinna
-126 Marco Emilio Lépido Lucio Aurelio Orestes
-125 Marco Plaucio Hipseo Marco Fulvio Flaco
-124 Caio Casio Lonxino Caio Sextio Calvino
-123 Quinto Cecilio Metelo Baleárico Tito Quincio Flaminino
-122 Gneo Domicio Ahenobardo Caio Fannio Estrabón
-121 Lucio Opimio Quinto Fabio Máximo Alobróxico
-120 Publio Manilio Caio Papirio Carbón
-119 Lucio Cecilio Metelo Dalmático Lucio Aurelio Cota
-118 Marco Porcio Catón Quinto Marcio Rex
-117 Lucio Cecilio Metelo Diademato Quinto Mucio Escévola Augur
-116 Caio Licinio Xeta Quinto Fabio Máximo Eburno
-115 Marco Emilio Escauro Marco Cecilio Metelo
-114 Manio Acilio Balbo Caio Porcio Catón
-113 Caio Cecilio Metelo Caprario Cneo Papirio Carbón
-112 Marco Livio Druso Lucio Calpurnio Pisón Cesonino
-111 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión Lucio Calpurnio Bestia
-110 Marco Minucio Rufo Espurio Postumio Albino
-109 Quinto Cecilio Metelo Numídico Marco Xulio Silano
-108 Servio Sulpicio Galba Q. outro Lucio Hortensio
sufecto Marco Aurelio Escauro
-107 Lucio Casio Lonxino Ravila Caio Mario
-106 Quinto Servilio Cepión (cónsul 106 a. C.) Caio Atilio Serrano
-105 Publio Rutilio Rufo Cneo Malio Máximo
-104 Caio Mario (II) Caio Flavio Fimbria
-103 Caio Mario (III) Lucio Aurelio Orestes
-102 Caio Mario (IV) Quinto Lutacio Cátulo César
-101 Caio Mario (V) Manio Aquilio Nepote

Século -I[editar | editar a fonte]

Ano Cónsul Senior Cónsul Iunior
-100 Caio Mario (VI) Lucio Valerio Flaco
-99 Marco Antonio Orator Aulo Postumio Albino
-98 Quinto Cecilio Metelo Nepote Tito Didio
-97 Cneo Cornelio Léntulo Publio Licinio Craso Dives
-96 Cneo Domicio Ahenobardo Caio Casio Lonxino
-95 Lucio Licinio Craso Orator Quinto Mucio Escévola
-94 Caio Celio Caldo Lucio Domicio Ahenobardo
-93 Caio Valerio Flaco Marco Herenio Picenio
-92 Caio Claudio Pulcro Marco Perperna
-91 Lucio Marcio Filipo Sexto Xulio César
-90 Lucio Xulio César Publio Rutilio Lupo
-89 Gneo Pompeio Estrabón Lucio Porcio Catón Liciniano
-88 Lucio Cornelio Sila Félix Quinto Pompeio Rufo
-87 Gneo Octavio Lucio Cornelio Cinna
sufecto Lucio Cornelio Mérula
-86 Lucio Cornelio Cinna (II) Caio Mario (VII)
sufecto Lucio Valerio Flaco
-85 Lucio Cornelio Cinna (III) Gneo Papirio Carbón
-84 Gneo Papirio Carbón (II) Lucio Cornelio Cinna (IV)
-83 Lucio Cornelio Escipión Asiático Asiaxeno Caio Norbano
-82 Caio Mario o Mozo Gneo Papirio Carbón (III)
-82 Ditador: Lucio Cornelio Sila Félix Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco
-81 Ditador: Lucio Cornelio Sila Félix (II) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco
-81 Marco Tulio Decula Gneo Cornelio Dolabella
-80 Ditador: Lucio Cornelio Sila Félix (III) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco
-80 Lucio Cornelio Sila Félix (II) Quinto Cecilio Metelo Pío
-79 Ditador: Lucio Cornelio Sila Félix (IV) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco
-79 Publio Servilio Vatia Isáurico Apio Claudio Púlquer
-78 Marco Emilio Lépido Quinto Lutacio Catulo
-77 Décimo Xulio Bruto Mamerco Emilio Lépido Liviano
-76 Cneo Octavio Caio Escribonio Curión
-75 Lucio Octavio Caio Aurelio Cotta
-74 Lucio Licinio Lúculo Marco Aurelio Cota
-73 Marco Terencio Varrón Lúculo Caio Casio Lonxino
-72 Lucio Xelio Publícola Cneo Cornelio Léntulo Clodiano
-71 Publio Cornelio Léntulo Sura Cneo Aufidio Orestes
-70 Gneo Pompeio Magno Marco Licinio Craso Dívite
-69 Quinto Hortensio Hórtalo Quinto Cecilio Metelo Caprario Crético
-68 Lucio Cecilio Metelo Quinto Marcio Rex
suf. Servilio Vatia
-67 Caio Calpurnio Pisón Manio Acilio Glabrión
-66 Manio Emilio Lépido Lucio Volcacio Tulo
-65 Lucio Aurelio Cotta Lucio Manlio Torcuato
-64 Lucio Xulio César (II) Caio Marcio Fígulo
-63 Marco Tulio Cicerón Caio Antonio Hibrida
-62 Décimo Xulio Silano Lucio Licinio Murena
-61 Marco Pupio Pisón Fruxi Calpurniano Marco Valerio Mesala Níxer
-60 Quinto Cecilio Metelo Céler Lucio Afranio
-59 Caio Xulio César Marco Calpurnio Bíbulo
-58 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino Aulo Gabinio
-57 Publio Cornelio Léntulo Spinther Quinto Cecilio Metelo Nepote
-56 Cneo Cornelio Léntulo Marcelino Lucio Marcio Filipo
-55 Cneo Pompeio Magno (II) Marco Licinio Craso Dívite (II)
-54 Lucio Domicio Ahenobarbo Apio Claudio Pulquér
-53 Cneo Domicio Calvino Marco Valerio Mesala Rufo
-52 Gneo Pompeio Magno (III) Quinto Cecilio Metelo Pío Escipión
-51 Servio Sulpicio Rufo Marco Claudio Marcelo
-50 Lucio Emilio Lépido Paulo Caio Claudio Marcelo
-49 Caio Claudio Marcelo Lucio Cornelio Léntulo Crus
-49 Ditador: Caio Xulio César Quinto Caio Fabio Magister Equitum: vacante
-48 Caio Xulio César (II) Publio Servilio Vatia Isáurico
-48 Ditador: Caio Xulio César (II) Magister Equitum: Marco Antonio
-47 Ditador: Caio Xulio César (III) Magister Equitum: Marco Antonio
-47 Quinto Fufio Caleno Publio Vatinio
-46 Ditador: Caio Xulio César (IV) Magister Equitum: Marco Emilio Lépido
-46 Caio Xulio César (III) Marco Emilio Lépido
-45 Ditador: Caio Xulio César (V) Magister Equitum: Marco Emilio Lépido
-45 Caio Xulio César (IV) cónsul sin colega
sufecto Quinto Fabio Máximo Caio Trebonio
sufecto Caio Caninio Rebilo
-44 Ditador: Caio Xulio César (VI) Magister Equitum: Cneo Domicio Calvino
-44 Caio Xulio César (V) Marco Antonio
sufecto Publio Cornelio Dolabela
-43 Caio Vibio Pansa Centroniano Aulo Hircio
sufecto Caio Xulio César Octaviano (I) sufecto Quinto Pedio
sufecto Caio Carrinas sufecto Publio Ventidio Baso
-42 Marco Emilio Lépido (II) Lucio Munacio Planco
-41 Lucio Antonio Pietas Publio Servilio Vatia Isáurico (II)
-40 Cneo Domicio Calvino (II) Caio Asinio Polión
sufecto Lucio Cornelio Balbo sufecto Publio Canidio Craso
-39 Lucio Marcio Censorino sufecto Caio Calvisio Sabino
sufecto Caio Coceio Balbo sufecto Publio Alfeno Varo
-38 Apio Claudio Pulquer Caio Norbano Flaco
sufecto Lucio Cornelio Léntulo sufecto Lucio Marcio Filipo
-37 Marco Vipsanio Agripa Lucio Caninio Galo
sufecto Tito Estatilio Tauro
-36 Lucio Xelio Publícola Marco Coceio Nerva
sufecto Lucio Nonio Asprenas sufecto Quinto Marcio
-35 Sexto Pompeio Lucio Cornificio[19]
suf. sufectoPublio Cornelio Escipión Tito Peduceo
-34 Marco Antonio (II) Lucio Escribonio Libón
sufecto Lucio Sempronio Atratino Caio Memmio
sufecto Lucio Emilio Lépido Paulo Marco Herennio Piceno
-33 Imp. Caesar Divi f. (II) Lucio Volcacio Tulo
sufecto Lucio Autronio Paeto
sufecto Lucio Flavio Caio Fonteio Capito
sufecto Marco Acilio Glabrio
sufecto Lucio Vinicio Quinto Laronio
-32 Gneo Domicio Ahenobardo Caio Sosio
sufecto Lucio Cornelio Cinna sufecto Marco Valerio Mesala Corvino
-31 Marco Antonio (III) Imp. Caesar Divi f. (III)
sufecto Marco Valerio Mesala Corvino
sufecto Marco Titio
sufecto Cneo Pompeio
-30 Imp. Caesar Divi f. (IV) Marco Licinio Craso
sufecto Caio Antistio Vétere
sufecto Marco Tulio Cicerón
sufecto Lucio Senio Balbino?
-29 Imp. Caesar Divi f. (V) Lucio Sexto Apuleio
sufecto Marco Valerio Mesala Potito
-28 Imp. Caesar Divi f. (VI) Marco Vipsanio Agripa (II)

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Dionisio de Halicarnaso; Historia Antiga de Roma; Libro VII;68.
 2. Dionisio de Halicarnaso; Historia Antiga de Roma; Libro VIII;1.
 3. A tradición vulgata dá a Lucio Minucio como cónsul ordinario, porén, os Fasti Capitolini fano aparecer como suffectus
 4. Os cónsules que dá Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica, Libro XII, 3 son descoñecidos para o resto da tradición vulgata
 5. Dionisio de Halicarnaso; Historia Antiga de Roma; Libro X;53.
 6. Zonaras; Epítome de Historia Romana de Dión Casio; Libro VII,18.
 7. decemviri consulari imperio legibus scribundis
 8. Dionisio de Halicarnaso; Historia Antiga de Roma; Libro XI,22.
 9. Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica; Libro XII;31
 10. Tribuni Militum Consulari Potestate
 11. Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica; Libro XII;53.
 12. Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica; Libro XII;77
 13. Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica; Libro XV;71
 14. Primeiro Magister Equitum de orixe plebea.
 15. Primeiro Cónsul de orixe plebea.
 16. Primeiro Ditador de orixe plebea.
 17. Diodoro Sículo; Biblioteca Histórica; Libro XVI;59
 18. Zonaras; Epítome de Historia Romana de Dión Casio; Libro VIII,10.
 19. Broughton 1952, p. 404

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

 • Broughton, T. R. S. (1952). The Magistrates of the Roman Republic. Vol. II: 99 B.C.-31 B.C. (en inglés). Nova York: American Philological Association. 

Outros artigos[editar | editar a fonte]