Erlang

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Erlang
Paradigmamultiparadigma, funcional, reflexiva, concorrente
Data1986
DeseñadorEricsson (Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson)
Última versión19.1
Tipo de datoforte, dinámico
Influído porProlog, Smalltalk, PLEX, LISP
InfluíuF#, Clojure, Rust, Scala, Opa, Reia, Elixir, Dart, Akka
LicenzaLicenza Apache 2.0 (desde o lanzamento 18.0)

A linguaxe Erlang é unha linguaxe de programación concorrente e un sistema de execución que inclúe unha máquina virtual e librerías.

O subconxunto de programación secuencial de Erlang é un linguaxe funcional, con avaliación estrita, asignación única, e tipado dinámico. Foi deseñado na compañía Ericsson para realizar aplicacións distribuídas, tolerantes a fallos, soft-real-ware e de funcionamento ininterrompido. Proporciona o cambio en quente de código de forma que este pódese cambiar sen parar o sistema. Orixinalmente, Erlang, era unha linguaxe propietaria de Ericsson, pero foi cedido como open source en 1998.

A introdución de Ericsson é, principalmente interpretada pero tamén inclúe un compilador HiPE (só soportado nalgunhas plataformas). A creación e xestión de procesos é trivial en Erlang, mentres que, en moitas linguaxes, os fíos considéranse un apartado complicado e propenso a erros. En Erlang toda concorrencia é explícita.

Erlang recibe o nome de A. K. Erlang. Ás veces pénsase que o nome é unha abreviación de ERicsson LANGuage, debido ao seu uso intensivo en Ericsson. Segundo Bjarne Däcker quen foi o xefe do Computer Science Lab no seu día, esta dualidade é intencional.

Historia[editar | editar a fonte]

Linguaxe funcional[editar | editar a fonte]

O código fonte ten este aspecto:

-module(fact).
-export([fac/1]).

fac(0) -> 1;
fac(N) when N > 0 -> N * fac(N-1).

A continuación unha introdución do algoritmo Quicksort.

%% quicksort:qsort(List)
%% Ordena unha lista de elementos
-module(quicksort).
-export([qsort/1]).

qsort([]) -> [];
qsort([Pivot|Rest]) ->
  qsort([ X || X <- Rest, X < Pivot]) ++ [Pivot] ++ qsort([ E || E <- Rest, E >= Pivot]).

O exemplo anterior chama recursivamente á función qsort ata que non hai nada máis para ordenar. A expresión [ X || X <- Rest, X < Pivot] pódese interpretar como: "Elixe todo X onde X é membro de Rest e X é menor que Pivot", resultando nun forma moi sinxela de manipular listas. Como se pode avaliar calquera expresión boleana entre dous tipos de datos diferentes, a avaliación é sinxela: por exemplo, 1 </code<> devolverá true.

Con todo, unha función de comparación pódese usar se é necesario cambiar a orde en que Erlang basea o seu valor de retorno (true or false) Por exemplo, se quixeramos unha lista ordenada onde a 1 fose avaliado como true.

O seguinte código ordenaría un lista en función da lonxitude:

-module(listsort).
-export([by_length/1]).

by_length(Lists) ->
  F = fun(A,B) when is_list(A), is_list(B) ->
      length(A) < length(B)
    end,
  qsort(Lists, F).

 qsort([], _) -> [];
 qsort([Pivot|Rest], Smaller) ->
   qsort([ X || X <- Rest, Smaller(X, Pivot)], Smaller)
   ++ [Pivot] ++
   qsort([ E || E <- Rest, not(Smaller(E, Pivot))], Smaller).

Linguaxe orientada a concorrencia e distribución[editar | editar a fonte]

A maior fortaleza de Erlang é o soporte para concorrencia. Ten un pequeno pero potente conxunto de primitivas para crear procesos e comunicar entre os mesmos. O modelo de procesos baséase en C.A.R. Hoare's Communicating Sequential Processes. Devanditos procesos son a forma principal de estruturar unha aplicación, e pódese crear un gran número deles sen que se degrade o rendemento (chegouse a facer unha proba con 20 millóns de procesos).

O soporte para procesos distribuídos é tamén parte de Erlang. Os procesos pódense crear en nodos remotos, e a comunicación con eles é transparente. É dicir, a comunicación con procesos remotos faise exactamente da mesma xeito que a comunicación con procesos locais.

Exemplos:

 Pid = spawn(Mod, Func, Args)    % executar a función Func como un novo proceso
 Pid = spawn(Node, Mod, Func, Args) % executar a función Func nun nodo remoto

 Pid ! a_message   % enviar unha mensaxe ao proceso (asíncronamente)

 receive    % recibir a mensaxe enviada a este proceso
  a_message -> do_something
 end.

A principal forma de control de erros en Erlang tamén se basea na concorrencia. Cando un proceso cólgase, termina limpamente e envía unha mensaxe ao proceso controlador quen pode actuar en consecuencia. Esta forma de control de erros pode incrementar a mantenibilidad e reducir a complexidade do código.

Distribución[editar | editar a fonte]

Erlang foi feito público por Ericsson como código aberto para asegurar a súa independencia dun único vendedor e para dalo a coñecer dunha forma máis ampla. A distribución da linguaxe xunto coas librerías e a base de datos de tempo real (Mnesia) denomínanse Open Telecom Platform (Plataforma aberta de Telecom), ou OTP. Ericsson e outras poucas empresas ofrecen soporte comercial para Erlang.

Desde que se colleu o camiño do código aberto en 1998, Erlang empezou a ser utilizado por varias compañías en todo o mundo, incluíndo Nortel e T-Mobile. De todos os xeitos, Erlang aínda non é unha linguaxe de programación moi estendido.

Na data actual (2006), existe un desenvolvemento activo de Erlang con edicións regulares. Está dispoñible para diversos sistemas operativos de tipo Unix e Microsoft Windows.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]