Saltar ao contido

Linguaxe de programación B

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
B
Paradigmaimperativo (procedural)
Data1969
DeseñadorKen Thompson, Dennis Ritchie
Postas en funcionamentomúltiples
Influído porBCPL
InfluíuC

B é o nome dun linguaxe de programación desenvolvido nos Bell Labs, predecesor do linguaxe de programación C.

Foi maioritariamente un traballo de Ken Thompson con contribucións de Dennis Ritchie. Apareceu primeiro sobre o ano 1969.

Historia[editar | editar a fonte]

B foi esencialmente unha simplificación da linguaxe BCPL, eliminando calquera compoñente que Thompson considerase prescindible de forma que coubese na memoria das minicomputadoras da época. A linguaxe tamén incluíu algúns cambios de acordo coas preferencias de Thompson (a maioría para reducir o número de caracteres dun programa típico).

Do mesmo xeito que BCPL, B só tiña un tipo de datos, que correspondía cunha palabra de máquina. A maioría de operadores manexábano como un enteiro; por exemplo + (suma), - (resta), * (multiplicación) ó / (división). Outros operadores tratábano como unha dirección de memoria á que facer referencia: un punteiro. B ofrecía operadores que permitían obter a dirección dunha determinada variable, ou escribir na dirección apuntada por unha variable punteiro.

As primeiras implementaciones foron para as minicomputadoras PDP-7 e PDP-11 executando versións antigas de UNIX; e para os mainframes de 36 bits Honeywell executando o sistema GCOS.

Evolución[editar | editar a fonte]

A natureza sen tipos de B tiña sentido no Honeywell, na PDP-7 e moitas outras computadoras antigas, pero foi un problema na PDP-11 porque era difícil acceder a tipos de caracteres de datos que a PDP-11 e a maioría de computadoras modernas soportaban. Comezando en 1971, Ritchie fixo cambios á linguaxe ao mesmo tempo que convertía a súa compilador para producir linguaxe de máquina nativo. O máis notable foi a adición de tipos de datos diferentes para as variables.

Durante 1971 e 1972 B evolucionou primeiro en Novo "B" (New B, NB) e despois en C. Máis tarde, a principios de 1973, foi engadido un preprocesador a petición de Alan Snyder.

O esforzo foi o suficientemente completo neste ano como para que durante o verán o núcleo do sistema UNIX para a PDP-11 fose reescrito en C.

Durante o período 1972-1973 houbo a necesidade de portalo ao Honeywell 635 e ao IBM 360/370, polo que Mike Lesk escribiu o "paquete de E/S portable" que se convertería na "E/S estándar" (standard I/Ou ó stdio) da linguaxe C.

B continuouse utilizando ata os anos 90 nos mainframes Honeywell e en certos sistemas embedidos por unha variedade de razóns, incluíndo o uso de hardware limitado nestes sistemas; librerías extensivas, ferramentas; ou simplemente porque era o suficientemente bo como para facer o traballo.

O enormemente influencial AberMUD foi escrito en B.

Nome[editar | editar a fonte]

B foi enormemente influenciado por BCPL, e o seu nome foi probablemente unha contracción de BCPL "". Con todo é posible que o seu nome baseouse no linguaxe de programación Bon, unha linguaxe máis antiga e non relacionado con B, deseñado por Thompson para o seu uso en MULTICS.

Exemplos[editar | editar a fonte]

A seguinte función de exemplo está tomada do Users' Reference to B por Ken Thompson:

/* A seguinte función imprime un número non-negativo, n, en
  base b, onde 2<=b<=10. Esta rutina utiliza o feito de
  que no xogo de carácteres ANSCII, os digitos 0 a 9
  teñen valores de código secuenciales.
 */

printn(n,b) {
    extrn putchar;
    auto a;

    if(a=n/b) /* asignación, non comprobación de igualdade */
        printn(a, b); /* recursivo */
    putchar(n%b + '0');
}

Este programa de exemplo en B utiliza a función anterior para sumar tres números imprimindo por pantalla o resultado.

main( ) {
 extrn printn;
 auto a, b, c, sum;

 a = 1; b = 2; c = 3;
 sum = a+b+c;
 printn(sum,10);
}

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]