Saltar ao contido

Ecuación de Pell

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Ecuación de Pell para n = 2 e seis das súas solucións enteiras

Definimos a ecuación de Pell como calquera ecuación diofantiana da forma onde n é un número enteiro non cadrado positivo e procuramos solucións enteiras para x e y. En coordenadas cartesianas, a ecuación represéntase por unha hipérbola, as solucións ocorren sempre que a curva pasa por un punto cuxas coordenadas x e y son ambas as dúas enteiras, como a solución trivial con x = 1 e y = 0. Joseph Louis Lagrange demostrou que, mentres n non sexa un cadrado perfecto, a ecuación de Pell ten infinitas solucións enteiras distintas. Estas solucións pódense usar para aproximar con precisión a raíz cadrada de n por números racionais da forma x/y.

Historia[editar | editar a fonte]

Esta ecuación estudouse extensamente na India comezando por Brahmagupta,[1] que atopou unha solución enteira para no seu traballo Brāhmasphuṭasiddhānta arredor do ano 628.[2] Bhaskara II no século XII e Narayana Pandit no século XIV atoparon solucións xerais á ecuación de Pell e outras ecuacións cadráticas indeterminadas. Bhaskara A II é recoñecido como o autor do método chakravala, baseándose no traballo de Jayadeva e Brahmagupta. Desde a época de Pitágoras en Grecia eran coñecidas as solucións a exemplos específicos da ecuación de Pell, como os números de Pell derivados da ecuación con n = 2. William Brouncker foi o primeiro europeo en resolver a ecuación de Pell. O nome da ecuación de Pell xurdiu cando Leonhard Euler atribuíu erroneamente a solución da ecuación de Brouncker a John Pell. [3]

Solucións[editar | editar a fonte]

Solución fundamental mediante fraccións continuas[editar | editar a fonte]

Sexa a secuencia de converxentes da fracción continua regular para . Esta secuencia é única. Entón existe un i que dá o valor da solución mínima da ecuación de Pell en enteiros . Este par chámase solución fundamental. A secuencia de enteiros na fracción continua regular de é sempre periódica. Pódese escribir na forma , onde é a parte periódica que se repite indefinidamente. Así a solución fundamental é

Solucións adicionais a partir da solución fundamental[editar | editar a fonte]

Unha vez atopada a solución fundamental, todas as solucións restantes pódense calcular a partir da seguinte ecuación [4]

expandindo o lado dereito e igualando os coeficientes de en ambos os dous lados. Isto produce as relacións de recorrencia

Existe outra recorrencia linear de segunda orde xa mostrada por Brouncker en 1657,[5][6]

Esta recorrencia permite obter un elemento de forma explícita de varios xeitos, por exemplo usando as fórmulas de tipo Binet.[7] [8]

Representación compacta e algoritmos máis rápidos[editar | editar a fonte]

Aínda que escribir a solución fundamental (x1, y1) pode requirir un gran número de díxitos, en moitos casos pode representarse de forma máis compacta na forma

usando números enteiros moito máis pequenos ai, bi e ci.

Un exemplo o temos no problema do gando de Arquímedes, que é equivalente á ecuación de Pell , cuxa solución fundamental ten 206545 díxitos se se escribe explicitamente. Non obstante, a solución tamén é igual a

onde

deste xeito e só teñen 45 e 41 díxitos decimais respectivamente fronte aos miles de díxitos da solución non compacta.[4]

Pódense empregar métodos relacionados co método da criba cadrática para a factorización de enteiros e así obter relacións entre números primos na extensión do corpo numérico xerado por n. Combinando estas relacións atópase unha representación en produto do tipo mencionado anteriormente. O algoritmo resultante é máis eficiente que o método de fracción continua, aínda que segue a ser máis lento que un tempo polinómico. Baixo o suposto da hipótese xeneralizada de Riemann, pódese demostrar que ese tempo é da orde de

onde N = log n é o tamaño da entrada. Un tempo similar á criba cadrática.[4]

Exemplo[editar | editar a fonte]

Como exemplo, considere a ecuación de Pell para n = 7, é dicir,

Para temos a fracción continua . Ten un período ten lonxitude , que é un número par, por tanto o converxente que produce a solución fundamental obtense truncando a fracción continua xusto antes do final da primeira aparición do período: .

Mostramos a secuencia de converxentes para a raíz cadrada de 7

p/q (converxentes) p2 − 7q2 (Aproximación tipo Pell)
2/1 −3
3/1 +2
5/2 −3
8/3 +1


Se aplicamos a fórmula de recorrencia a esta solución xérase a secuencia infinita de solucións

(1, 0); (8, 3); (127, 48); (2024, 765); (32257, 12192); (514088, 194307); (8193151, 3096720); (130576328, 49353213); ... (secuencia A001081 na OEIS) para x e (secuencia A001080 na OEIS) para y.

Para a ecuación de Pell

a fracción continua ten un período de duración impar. A solución fundamental aparece logo antes da segunda repetición. Así, a solución fundamental é .


A solución máis pequena pode ser moi grande. Por exemplo, a solución máis pequena para é (32188120829134849, 1819380158564160), sendo esta a ecuación que Frenicle desafiou a Wallis a resolver.[9]

Lista de solucións fundamentais das ecuacións de Pell[editar | editar a fonte]

Aquí seguido mostramos unha lista das solucións fundamentais con n ≤ 96. Cando n é un cadrado enteiro, non hai solución agás a solución trivial (1, 0). Os valores de x son (secuencia A002350 na OEIS) e os de y son (secuencia A002349 na OEIS).

n x y
1
2 3 2
3 2 1
4
5 9 4
6 5 2
7 8 3
8 3 1
9
10 19 6
11 10 3
12 7 2
13 649 180
14 15 4
15 4 1
16
17 33 8
18 17 4
19 170 39
20 9 2
21 55 12
22 197 42
23 24 5
24 5 1
25
26 51 10
27 26 5
28 127 24
29 9801 1820
30 11 2
31 1520 273
32 17 3
n x y
33 23 4
34 35 6
35 6 1
36
37 73 12
38 37 6
39 25 4
40 19 3
41 2049 320
42 13 2
43 3482 531
44 199 30
45 161 24
46 24335 3588
47 48 7
48 7 1
49
50 99 14
51 50 7
52 649 90
53 66249 9100
54 485 66
55 89 12
56 15 2
57 151 20
58 19603 2574
59 530 69
60 31 4
61 1766319049 226153980
62 63 8
63 8 1
64
n x y
65 129 16
66 65 8
67 48842 5967
68 33 4
69 7775 936
70 251 30
71 3480 413
72 17 2
73 2281249 267000
74 3699 430
75 26 3
76 57799 6630
77 351 40
78 53 6
79 80 9
80 9 1
81
82 163 18
83 82 9
84 55 6
85 285769 30996
86 10405 1122
87 28 3
88 197 21
89 500001 53000
90 19 2
91 1574 165
92 1151 120
93 12151 1260
94 2143295 221064
95 39 4
96 49 5

Conexións[editar | editar a fonte]

Teoría alxébrica de números[editar | editar a fonte]

En primeiro lugar a ecuación de Pell está relacionada coa teoría dos números alxébricos, xa que a fórmula

é a norma para o anel e para a extensión do corpo cadrático . Así, un par de números enteiros resolve a ecuación de Pell se e só se é unha unidade con norma 1 en [10] O teorema das unidades de Dirichlet, no que di que todas as unidades de pódense expresar como potencias dunha única unidade fundamental (e multiplicación por un signo), é unha reformulación alxébrica do feito de que todas as solucións da ecuación de Pell poden xerarse a partir da solución fundamental. [11]

Polinomios de Chebyshev[editar | editar a fonte]

Demeyer mostra unha conexión da ecuación de Pell cos polinomios de Chebyshev: Se e son os polinomios de Chebyshev do primeiro e do segundo tipo respectivamente, entón estes polinomios satisfan unha forma da ecuación de Pell en calquera anel polinómico facendo ,[12]

Así, estes polinomios poden ser xerados pola técnica estándar para as ecuacións de Pell, mediante potencias dunha solución fundamental,

Alén diso podemos ver que se son as solucións de calquera ecuación de Pell enteira, entón as seguintes solucións son e . [13]

Fraccións continuas[editar | editar a fonte]

A relación coas fraccións continuas implica que as solucións da ecuación de Pell forman un subconxunto semigrupo do grupo modular. Así, por exemplo, se p e q satisfan a ecuación de Pell, entón

é unha matriz de determinante igual a 1. Os produtos desas matrices toman exactamente a mesma forma e, polo tanto, todos estes produtos dan solucións á ecuación de Pell.

Números suaves[editar | editar a fonte]

O teorema de Størmer usa as ecuacións de Pell para atopar pares de número suaves consecutivos, que son enteiros positivos cuxos factores primos son todos menores que un valor dado.[14][15] Como parte desta teoría, Størmer tamén investigou a divisibilidade entre as solucións da ecuación de Pell, en particular, mostrou que cada solución que non sexa a solución fundamental ten un factor primo que non divide n. [14]

Ecuación de Pell negativa[editar | editar a fonte]

A ecuación de Pell negativa vén dada por

.

Pódese resolver polo mesmo método de fraccións continuas e ten solucións se e só se o período da fracción continua ten lonxitude impar. Non obstante, non se sabe a priori que raíces cadradas teñen períodos impares e, polo tanto, non se sabe cando a ecuación de Pell negativa ten solución sen calcular a fracción continua. Unha condición necesaria (mais non suficiente) para ter solución é que n non sexa divisible por 4 ou por un primo da forma 4k + 3. [nota 1] Así, por exemplo, x2 − 3ny2 = −1 non ten solución, mais x 2 − 5ny2 = −1 pode tela. [16]

Os primeiros números n para os que x2 − ny 2 = −1 ten solución son

1, 2, 5, 10, 13, 17, 26, 29, 37, 41, 50, 53, 58, 61, 65, 73, 74, 82, 85, 89, 97, ... (secuencia A031396 na OEIS).

Se a ecuación de Pell negativa ten unha solución para un n particular, a solución fundamental da Pell positiva cálculase elevando ao cadrado a ecuación de Pell:

implica

Posto que , as seguintes solucións determínase coa ecuación sempre que é impar. A relación de recursividade resultante é

que dá un conxunto infinito de solucións á ecuación de Pell negativa.

Ecuación de Pell xeneralizada[editar | editar a fonte]

A ecuación Chámase ecuación de Pell xeneralizada. A ecuación é o correspondente resolvente de Pell.[17] Lagrange deu un algoritmo recursivo en 1768 para resolver a ecuación, reducindo o problema ao caso .[18][19]

Esas solucións pódense derivar mediante o método das fraccións continuas como se indicaba anteriormente.

Se é unha solución de e é unha solución de daquela un tal que é a solución a , un principio chamado principio multiplicativo.[17] A solución chámase múltiplo de Pell da solución .

Existe un conxunto finito de solucións para tal que cada solución é un múltiplo de Pell dunha solución dese conxunto. En particular, se é a solución fundamental de , daquela cada solución da ecuación é un múltiplo de Pell da solución con e , onde .[20]

Se x e y son solucións enteiras positivas da ecuación de Pell con , entón é un converxente da fracción continua de .[20]

Exemplo[editar | editar a fonte]

.

Aplicando aritmética modular, reducindo módulo 3, temos , e por tanto temos , dando a nova ecuación, equivalente a Se o vemos como un polinomio en y e calculamos o discriminate: , que para ser solución enteira debe ser un cadrado perfecto, o que implica .

Posto que 2 < 6 xa podemos resolver a nova ecuación de Pell cos converxentes de 6.

As primeiras solucións para (t,z) son

Como as solucións (x, y) de son

Notas[editar | editar a fonte]

 1. "Pell's equation". School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland. 
 2. O'Connor, J. J.; Robertson, E. F. (February 2002). "Pell's Equation". School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews, Scotland. Consultado o 13 July 2020. 
 3. Euler, Leonhard (1810). Elements of Algebra ... 2 (2nd ed.). London, England: J. Johnson. p. 78. 
 4. 4,0 4,1 4,2 Lenstra, H. W. Jr. (2002). Solving the Pell Equation (PDF). Notices of the American Mathematical Society 49. pp. 182–192. MR 1875156. .
 5. Khrushchev, Sergey (2008). Orthogonal Polynomials and Continued Fractions. Cambridge. p. 87. 
 6. Li, K. Y. (2001). Pell’s Equation. Mathematical Excalibur 6. pp. 1–4. 
 7. Swamy, M. N. S. (1998). Brahmagupta's Theorems and Recurrence Relations (PDF). The Fibonacci Quarterly 36. p. 125. .
 8. Suryanarayan, E. R. (1998). The Brahmagupta Polynomials in Two Complex Variables. The Fibonacci Quarterly 36. p. 34.  Texto "https://www.fq.math.ca/Scanned/36-1/suryanarayan.pdf" ignorado (Axuda).
 9. "primos curiosos". 
 10. Clark, Pete. The Pell Equation (PDF). University of Georgia. 
 11. Conrad, Keith. "Dirichlet's Unit Theorem" (PDF). Consultado o 14 July 2020. 
 12. Demeyer, Jeroen (2007). Diophantine Sets over Polynomial Rings and Hilbert's Tenth Problem for Function Fields (PDF). PhD thesis, Ghent University. p. 70. Arquivado dende o orixinal (PDF) o 02 de xullo de 2007. Consultado o 27 February 2009. .
 13. Barbeau, Edward J. (2003). "3. Quadratic surds". Pell's Equation. Problem Books in Mathematics. Springer-Verlag. ISBN 0-387-95529-1. MR 1949691. .
 14. 14,0 14,1 Størmer, Carl (1897). Quelques théorèmes sur l'équation de Pell x^2 - Dy^2 = +-1 et leurs applications. Skrifter Videnskabs-selskabet (Christiania), Mat.-Naturv. Kl. (en francés) I. 
 15. Lehmer, D. H. (1964). On a Problem of Størmer. Illinois Journal of Mathematics 8. pp. 57–79. MR 0158849. doi:10.1215/ijm/1256067456. 
 16. Wang, Jiaqi; Cai, Lide (December 2013). "The solvability of negative Pell equation" (PDF). Tsinghua College: 5–6. 
 17. 17,0 17,1 Andreescu,, Titu;; Andrica, Dorin (2015). Quadratic Diophantine Equations. New York: Springer. ISBN 978-0-387-35156-8. 
 18. Lagrange, Joseph-Louis (1867–1892). Oeuvres de Lagrange. T. 2 / publiées par les soins de M. J.-A. Serret [et G. Darboux]; [précédé d'une notice sur la vie et les ouvrages de J.-L. Lagrange, par M. Delambre] (en francés). 
 19. Matthews, Keith. "The Diophantine Equation x2Dy2 = N, D > 0" (PDF). Arquivado dende o orixinal (PDF) o 2015-03-18. 
 20. 20,0 20,1 Conrad, Keith. "PELL'S EQUATION, II" (PDF). Consultado o 14 October 2021. 
 1. Isto é porque a ecuación de Pell implica que −1 é un residuo cadrático modulo n.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]