Dinastía Paleólogo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Miguel VIII Paleólogo.

A familia Paleólogo (en grego: Παλαιολογος, pl. Παλαιολογοι) foi a última dinastía reinante no Imperio bizantino. Trala Cuarta Cruzada, varios membros da familia fuxiron a Nicea onde se fixeron cun imperio no exilio na devandita cidade. Miguel VIII Paleólogo converteuse en emperador en 1259 e reconquistou Constantinopla en 1261. Os descendentes de Miguel VIII reinaron ata a caída de Constantinopla en 1453, a dinastía máis lonxeva na historia bizantina.

O lema familiar era Basileus Basileon, Basileuon Basileuonton (“Rei de reis, que reina sobre os que reinan”). Debido aos seus enlaces matrimoniais con familias de Occidente, os Paleólogo foron a primeira familia imperial bizantina en utilizar escudo de armas ao modo occidental: usaron tanto a aguia imperial bicéfala en sabre sobre campo de ouro, como un campo de goles cunha cruz con catro “Bes” en ouro nos cuarteis.

[editar | editar a fonte]

En orixe, tratábase dunha familia da nobreza media de Macedonia (Grecia) de antiga estirpe (Xurxo Paleólogo era amigo de Aleixo I Comneno), pero as súas xeracións máis antigas son descoñecidas. O primeiro en casar con algunha familia imperial foi un Aleixo Paleólogo, cuxa esposa foi unha neta de Zoe Ducas, filla máis nova de Constantino X, e de Adriano Comneno, irmán máis novo do emperador Aleixo I. Outro Aleixo Paleólogo casou con Irene Angelina, filla máis vella de Aleixo III Anxo e Eufrosine Camatera. A filla de Aleixo e Irene, Teodora Paleologina casou co seu primo Andrónico Paleólogo, que descendía de Zoe. Esta parella sería a orixe da dinastía imperial: o seu fillo foi o emperador Miguel VIII.

Táboa xenealóxica[editar | editar a fonte]

Nicéforo Paleólogo
│
├──> Nicolás Paleólogo
│
└──> Xurxo Paleólogo
   x Ana Ducas (1068-1110..35)
   │
   ├──> Aleixo Paleólogo
   │  x Ana Comnena
   │  │
   │  └──> Xurxo Comneno, sebastos
   │     │
   │     └──> Aleixo
   │       x Irene Angelina, filla de Aleixo III Anxo
   │       │
   │       └──> Teodora Paleologina (véxase máis abaixo)
   │          x Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (véxase máis abaixo)
   │
   └──> Nicéforo Paleólogo
     │
     └──> Miguel Comneno
        │
        └──> Aleixo
          x Irene Comnena
          │
          └──> Andrónico Paleólogo, gobernador de Tesalónica (véxase máis arriba)
             x Teodora Paleologina (véxase máis arriba)
             │
             └──> Miguel VIII Paleólogo (1224-1282) (emp. 1261-1282)
               x Teodora
               │
               ├──> Andrónico II Paleólogo (1258-1332) (emp. 1282-1328)
               │   x 1) Ana († 1281) filla de Estevo V de Hungría
               │   x 2) Iolanda de Montferrato (1274-1317)
               │  │
               │  ├─1> Miguel (IX) (1278-1320) (co-emp. 1294-1320)
               │  │  x Rita (1278-1333), filla de León III de Armenia
               │  │  │
               │  │  ├──> Andrónico III Paleólogo (1296-1341) (emp. 1328-1341)
               │  │  │  x 1) Adelaida de Brunswick-Grubenhagen (h. 1293-1324)
               │  │  │  x 2) Ana de Savoia (h. 1306-1365/66)
               │  │  │  │
               │  │  │  ├─2> María (1330-?)
               │  │  │  │  x Miguel Asen, tsar de Bulgaria (m. 1354)
               │  │  │  │
               │  │  │  └─2> Xoán V Paleólogo (1332-1391) (emp. 1341-1376 e 1379-1391)
               │  │  │     x Helena Cantacuzena (1333-1396)
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Andrónico IV Paleólogo (1348-1385) (emp. 1376-1379)
               │  │  │     │  x María de Bulgaria
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Xoán VII Paleólogo (1370-1408) (emp. 1390)
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Manuel II Paleólogo (1350-1425) (emp. 1391-1425)
               │  │  │     │  x Helena Dragas (1376-1450)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Xoán VIII Paleólogo (1392-1448) (emp. 1425-1448)
               │  │  │     │  │  x 1) Anna de Kíiv (1393-1417)
               │  │  │     │  │  x 2) Sofía de Montferrato (1396-1437) (véxase máis abaixo)
               │  │  │     │  │  x 3) María Comnena de Trebisonda (m. 1439)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Teodoro, déspota de Morea (1396-1448)
               │  │  │     │  │  x Cleofas Malatesta
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Helena Paleologina (1428-1458)
               │  │  │     │  │     x Xoán II de Chipre
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Andrónico (1400-1429), déspota de Tesalónica
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Constantino XI Dragasés (1405-1453) (emp. 1449-1453)
               │  │  │     │  │  x 1) Magdalena Tocco (m. 1429)
               │  │  │     │  │  x 2) Catalina Gattilusio (m. 1442)
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Demetrio (1406/07-1470), déspota de Morea
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Tomé (1409-1465), déspota de Morea
               │  │  │     │     x Catalina Zaccaria
               │  │  │     │     │
               │  │  │     │     ├──> Andrés (m. 1502)
               │  │  │     │     │
               │  │  │     │     └──> Sofía
               │  │  │     │       x Iván III, Gran duque de Moscova
               │  │  │     │
               │  │  │     └──> Teodoro, déspota do Peloponeso (c. 1355-1407)
               │  │  │
               │  │  ├──> Ana (m. 1320)
               │  │  │  x 1) Tomé Anxo, déspota de Epiro (m. 1318)
               │  │  │  x 2) Nicolás Orsini, conde de Cefalonia
               │  │  │
               │  │  └──> Teodora
               │  │     x 1) Teodoro Svetoslav Tsar de Bulgaria (m. 1321)
               │  │     x 2) Miguel III de Bulgaria (n. 1330), Tsar de Bulgaria
               │  │
               │  ├─1> Constantino, déspota de Tesalónica
               │  │
               │  ├─2> Xoán (1286-1307), déspota de Tesalónica
               │  │
               │  ├─2> Teodoro I de Montferrato (1291-1338)
               │  │  │
               │  │  ├──> Xoán II de Montferrato (1313-1372) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  ├──> Odón II Secondotto de Montferrato (1358-1378) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  ├──> Xoán III de Montferrato (1360-1381) marqués de Montferrato
               │  │  │  │
               │  │  │  └──> Teodoro II de Montferrato (1363-1418) marqués de Montferrato
               │  │  │     │
               │  │  │     ├──> Xoán-Xaime de Montferrato (1395-1445) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Xoán IV de Montferrato (1413-1464) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Guillerme VIII de Montferrato (1420-1483) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Branca
               │  │  │     │  │     x Carlos I de Savoia
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  ├──> Bonifacio III de Montferrato (1424-1494) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  ├──> Guillerme IX de Montferrato (1486-1518) marqués de Montferrat
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  ├──> Bonifacio IV de Montferrato (1512-1530) marqués de Montferrato
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  ├──> María (1508-1530)
               │  │  │     │  │  │  │  x Federico II Gonzaga duque de Mantua 
               │  │  │     │  │  │  │
               │  │  │     │  │  │  └──> Margarita (1510-1566)
               │  │  │     │  │  │     x Federico II de Mantua
               │  │  │     │  │  │
               │  │  │     │  │  └──> Xoán-Xurxo de Montferrato (1488-1533) abade de Luciedo
               │  │  │     │  │
               │  │  │     │  └──> Amadea de Montferrato (1429-1440)
               │  │  │     │     x Xoán II de Chipre
               │  │  │     │
               │  │  │     └──> Sofía x Xoán VIII Paleólogo (véxase máis arriba)
               │  │  │
               │  │  └──> Iolanda x Aymon de Savoia
               │  │
               │  └─2> Simonis
               │     x Estevo Urosh II de Serbia (m. 1321)
               │
               ├──> Irene
               │  x Xoán Asen III, Tsar de Bulgaria (m. 1302)
               │
               ├──> Eudoxia (m. 1302)
               │  x Xoán II Comneno de Trebisonda (m. 1297)
               │
               └──> Teodora
                  x David VI de Xeorxia (m. 1293)

[editar | editar a fonte]

 1. Miguel VIII Paleólogo 1259-1282 (en Nicea, e en Constantinopla a partir de 1261).
 2. Andrónico II Paleólogo (1282-1328, coemperador: Miguel (IX) Paleólogo en 1294-1320).
 3. Andrónico III Paleólogo (1328-1341).
 4. Xoán V Paleólogo (1ª parte: 1341-1376, coemperador: Xoán VI Cantacuzeno 1341-1355).
 5. Andrónico IV Paleólogo (1376-1379).
 6. Xoán V Paleólogo (2ª parte: 1379-1391).
 7. Xoán VII Paleólogo (1390).
 8. Manuel II Paleólogo (1391-1425).
 9. Xoán VIII Paleólogo (1425-1448).
 10. Constantino XI (1448-1453) - último emperador bizantino.