Preescolar na Casa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Preescolar na Casa foi un programa educativo que naceu en Galicia no ano 1977. O programa Preescolar na Casa tivo como misión contribuír á formación de pais que tiñan nenos e nenas de ata seis anos co fin de axudar a desenvolver plenamente as capacidades dos seus fillos a través da reflexión sobre o acontecer da vida diaria.

Descrición[editar | editar a fonte]

Organizábase, preferentemente no medio rural e outros medios desfavorecidos, tentando apoiar e dar seguridade ás familias na educación e crianza dos seus fillos, nos primeiros anos de vida. Pretendía ser unha axuda para que os pais foran capaces de comprender mellor ós seus fillos e responder axeitadamente ás súas necesidades e posibilidades.

O nome de Preescolar na Casa responde á historia do programa. Cando se creou, naceu cun claro sentido compensador da escola, e máis concretamente da etapa preescolar, denominación empregada por aquel entón.

Oferta ás familias[editar | editar a fonte]

 • Achegar ó seu propio contorno, un servizo educativo, mesmo no seu fogar.
 • A posibilidade de reunirse periodicamente con outras familias con nenos de ata seis anos e un orientador do programa para dialogar, reflexionar e analizar a vida cotiá e a súa influencia na educación dos nenos, coa finalidade de gañar seguridade na súa actuación educadora.
 • Un modelo de relación entre os adultos participantes na reunión baseado no respecto, na cooperación e na colaboración.
 • A posibilidade de descubrir e afondar no desenvolvemento dos nenos, para comprendelos mellor e ter actuacións máis axeitadas.
 • A posibilidade de realizar actuacións preventivas de cara o desenvolvemento e educación dos nenos.
 • A posibilidade de descubrir, aproveitar e valorar os recursos existentes no contorno como elementos educativos.
 • A posibilidade de establecer unha relación adulto-neno máis lúdica e, polo tanto, de maior gozo.
 • A potenciación do papel da muller.
 • A potenciación do papel do pai na educación dos fillos.
 • A posibilidade de acceder a diversos medios de formación: programas de radio, televisión, teletexto, revista, páxina web), ludobiblioteca e, dunha forma máis directa, a través das reunións de orientación.

Oferta ás nenas e nenos[editar | editar a fonte]

 • O encontro con outros nenos e adultos
 • Participar en situacións de aprendizaxe que lle permitían adquirir coñecementos e desenvolver capacidades.
 • Participar nun tempo organizado a través de actividades que ofrecían seguridade e permitían anticipar acontecementos. Potenciar o respecto ó ritmo interior de cada neno e contribuír a regular o ritmo exterior (orde, espazo e tempo).
 • Gozar, durante o tempo da reunión, da atención exclusiva dos seus pais.
 • Un ambiente de cordialidade e cooperación, continuador da seguridade afectiva que representa a familia.
 • Un achegamento a súa realidade, as súas vivencias, o tempo que se lle facilita o coñecemento do contorno, establecendo lazos afectivos con persoas diferentes ás da propia familia.

Oferta á comunidade[editar | editar a fonte]

 • Un camiño cara o recoñecemento e respecto da infancia, das súas necesidades e do importante papel que a familia ten na educación.
 • Unha contribución á revitalización da cultura galega, da súa lingua e das súas tradicións.
 • Un espazo de comunicación, debate, reflexión, creación e potenciación para os adultos, sabendo que os procesos de educación permanente ou continua deben ir sempre ligados ó desenvolvemento comunitario.
 • A posibilidade de desenvolver actividades e proxectos comúns de diferente índole.

Obxectivos xerais[editar | editar a fonte]

 • Contribuír a crear na sociedade unha cultura da educación infantil familiar.
 • Crear unha concienciación da importancia do papel da familia á hora de apoiar o crecemento e desenvolvemento do neno, reforzar ou modificar actitudes, crenzas, e prácticas de crianza.
 • Contribuír ó desenvolvemento da cultura e da lingua galega.
 • Potenciar o desenvolvemento das comunidades locais.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]