Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade
Información xeral
Sitio web
http://www.mpr.gob.es/

O Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade é un dos departamentos ministeriais en que se estrutura o Goberno de España, durante o Goberno de Pedro Sánchez ao que lle corresponden as relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. Correspóndelle así mesmo a coordinación dos asuntos de relevancia constitucional e do programa lexislativo do Goberno así como a execución das políticas en materia de igualdade. O seu titular é Carmen Calvo.

Funcións[editar | editar a fonte]

Segundo o Real Decreto 816/2018, de 6 de xuño, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade, corresponde ao Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade:[1]

 • A coordinación dos asuntos de relevancia constitucional.
 • A preparación, desenvolvemento e seguimento do programa lexislativo.
 • O apoio inmediato á Presidencia do Goberno.
 • A asistencia ao Consello de Ministros, ás Comisións Delegadas do Goberno, á Comisión Xeral de Secretarios de Estado e Subsecretarios e, en particular, ao Goberno nas súas relacións coas Cortes Xerais.
 • A coordinación interministerial que lle encomenden as disposicións vixentes, o Goberno ou o seu presidente.
 • A coordinación e a análise da calidade da actividade normativa do Goberno.
 • As funcións de apoio material, de xestión económico-financeira, orzamentaria, de persoal e, en xeral, cantas outras desta natureza precisen o Presidente do Goberno e os órganos dependentes da Presidencia do Goberno; o exercicio das competencias relacionadas co uso da bandeira, o escudo e demais símbolos nacionais; así como as demais competencias atribuídas polo ordenamento xurídico.
 • A proposta e desenvolvemento da política do Goberno en materia de igualdade, de prevención e eliminación de toda clase de discriminación das persoas por razón de sexo, orixe racial ou étnica, relixión ou ideoloxía, orientación ou identidade sexual, idade, discapacidade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, e de erradicación das distintas formas de violencia contra a muller.
 • A proposta, elaboración e desenvolvemento das normas, actuacións e medidas dirixidas tanto a asegurar a igualdade de trato e de oportunidades, especialmente entre mulleres e homes, e o fomento da participación social, política e económica das mulleres.

Organización[editar | editar a fonte]

O ministerio está presidido por María del Carmen Calvo Poyato.

 • A Secretaría de Estado de Relacións coas Cortes cuxo titular é José Antonio Montilla.[2]
 • A Secretaría de Estado de Igualdade cuxa titular é Soidade Murillo.[3]
 • A Subsecretaría da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade.

Ademais, están adscritos ao ministerio:

Historia[editar | editar a fonte]

Véxase Historia dos ministerios da Presidencia de España

Historia dos ministerios de Igualdade en España[editar | editar a fonte]

En 2008 o presidente segundo mandato presidencial de José Luís Rodríguez Zapatero este outorgou ás políticas de igualdade do goberno de España rango ministerial creando o Ministerio de Igualdade e situando á fronte a Bibiana Aído. Dous anos despois en 2010 o ministerio transformouse en Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade con Leire Pajín á fronte e situou o marco das políticas de igualdade xunto ao da sanidade e a política social. Foi o momento no que se creou a Secretaría de Estado de Igualdade asumida por Aído.[4] En decembro de 2011 durante o goberno de Mariano Rajoy o Ministerio de Igualdade pasou a formar parte da estrutura do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade asumido por Ana Mato (2011-2014), Alfonso Alonso (2014-2016) e Dolors Montserrat Montserrat (4 de novembro de 2016-1 de xuño de 2018). A Secretaría de Estado pasou a chamarse durante esta etapa "de Asuntos Sociais e Igualdade".[5]

O xuño de 2018 cando Pedro Sánchez asumiu a presidencia do país comprometeuse a "recuperar o Ministerio de Igualdade".[6] Finalmente situou o Ministerio de Igualdade no marco do Ministerio da Presidencia cuxa titularidade ostenta a vicepresidenta Carmen Calvo[7] recollendo as reivindicacións dunha parte do movemento feminista español que reclamaba que as políticas de igualdade saísen do ámbito dos servizos sociais e recaesen en Presidencia.[8]

Notas[editar | editar a fonte]