Saltar ao contido

Matriz cadrada

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Unha matriz cadrada de orde 4. As entradas forma a diagonal principal dunha matriz cadrada. Por exemplo, a diagonal principal da matriz 4×4 anterior contén os elementos a11 = 9, a22 = 11, a33 = 4, a44 = 10 .

En matemáticas, unha matriz cadrada é unha matriz co mesmo número de filas e columnas. Chamamos matriz n-por-n a unha matriz cadrada de orde . Pódense sumar e multiplicar dúas matrices cadradas calquera da mesma orde.

As matrices cadradas utilízanse a miúdo para representar transformacións lineares simples, como a rotación. Por exemplo, se é unha matriz cadrada que representa unha rotación (matriz de rotación) e é un vector columna que describe a posición dun punto no espazo, o produto produce outro vector columna que describe a posición dese punto despois desa rotación. Se é un vector fila, a mesma transformación pódese obter usando , onde é a transposta de .

Diagonal principal[editar | editar a fonte]

As entradas ( i = 1, ..., n ) forman a diagonal principal dunha matriz cadrada. Por exemplo, a diagonal principal da matriz 4×4 da imaxe contén os elementos a11 = 9, a22 = 11, a33 = 4, a44 = 10.

A diagonal dunha matriz cadrada desde a esquina superior dereita ata a esquina inferior esquerda chámase antidiagonal ou contradiagonal.

Tipos especiais[editar | editar a fonte]

Matriz diagonal, triangular e identidade[editar | editar a fonte]

Nome Exemplo con n = 3
Matriz diagonal
Matriz triangular inferior
Matriz triangular superior
Matriz identidade

O termo matriz identidade refírese á propiedade da multiplicación matricial que

para calquera matriz de dimensións .

Matriz invertible e a súa inversa[editar | editar a fonte]

Unha matriz cadrada chámase invertible ou non singular se[1].[2] existe unha matriz tal que

Se existe, é única e chámase matriz inversa de , denotado .


Matriz simétrica ou antisimétrica[editar | editar a fonte]

Unha matriz cadrada que é igual á súa transposición, é dicir, , é unha matriz simétrica. Se en cambio , entón chámase matriz antisimétrica.

Para unha matriz cadrada complexa , moitas veces o análogo axeitado da transposición é a transposta conxugada , definido como a transposición do conxugado complexo de . Unha matriz cadrada complexa que satisfai chámase matriz hermitiana. Se temos , entón chámase matriz antisimétrica hermitiana.

Segundo o teorema espectral, as matrices reais simétricas (ou complexas hermitianas) teñen unha base propia ortogonal (ou unitaria); é dicir, cada vector é expresable como unha combinación linear de vectores propios (eigenvectores). En ambos os casos, todos os valores propios (eigenvalores) son reais.

Matriz ortogonal[editar | editar a fonte]

Unha matriz ortogonal é unha matriz cadrada onde a súa transposta é igual á súa inversa:

que implica
onde I é a matriz identidade.

Unha matriz ortogonal A é necesariamente invertible (con inverso A−1 = AT), unitaria (A−1 = A*) e normal (A*A = AA*). O determinante de calquera matriz ortogonal é +1 ou -1. O grupo ortogonal especial consta das matrices n × n ortogonais co determinante +1.

O análogo complexo dunha matriz ortogonal é unha matriz unitaria.

Matriz normal[editar | editar a fonte]

Unha matriz cadrada real ou complexa chámase normal se . Se unha matriz cadrada real é simétrica, antisimétrica ou ortogonal, entón é normal. Se unha matriz cadrada complexa é hermitiana, hermitiana antisimétrica ou unitaria, entón é normal.

Operacións[editar | editar a fonte]

Traza[editar | editar a fonte]

A traza, tr( A ) dunha matriz cadrada A é a suma das súas entradas diagonais. Aínda que a multiplicación de matrices non é conmutativa, a traza do produto de dúas matrices si é conmutativa:

Ademais, a traza dunha matriz é igual ao da súa transposición, é dicir,

Determinante[editar | editar a fonte]

Unha transformación linear dada pola matriz que se mostra. O determinante desta matriz é −1, o mapa inverte a orientación.

O determinante ou dunha matriz cadrada é un número que contén certas propiedades da matriz. Unha matriz é invertible se e só se o seu determinante é distinto de cero. O seu valor absoluto é igual á área (en ) ou volume (en ) da imaxe do cadrado (ou cubo) da unidade, mentres que o seu signo corresponde á orientación do mapa linear correspondente: o determinante é positivo se e só se se conserva a orientación.

O determinante das matrices 2×2 vén dado por

O determinante das matrices 3×3 implica 6 termos (regra de Sarrus). A fórmula de Leibniz xeneraliza estas dúas fórmulas a todas as dimensións.[3]

O determinante dun produto de matrices cadradas é igual ao produto dos seus determinantes, temos:

Finalmente, a expansión de Laplace expresa o determinante en termos de menores, é dicir, determinantes de matrices máis pequenas. Os determinantes pódense usar para resolver sistemas lineares usando a regra de Cramer, onde a división dos determinantes de dúas matrices cadradas relacionadas equivale ao valor de cada unha das variables do sistema.

Eigenvalores e eigenvectores[editar | editar a fonte]

Un número λ e un vector distinto de cero que satisfai

chámanse eigenvalores e eigenvectores de , respectivamente. [4] O número λ é un eigenvalor dunha matriz n×n A se e só se A − λIn non é invertible, o que é equivalente a

Notas[editar | editar a fonte]

  1. Brown 1991, Definition I.2.28.
  2. Brown 1991, Definition I.5.13.
  3. Brown 1991, Definition III.2.1.
  4. Eigen significa "propio" en alemán e en holandés.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]