Bacharelato

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa da Educación Secundaria. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que na Educación Secundaria Obrigatoria.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Materias Comúns[editar | editar a fonte]

Primeiro Curso[editar | editar a fonte]

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou euskera).

Segundo Curso[editar | editar a fonte]

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou euskera).

Itinerarios[editar | editar a fonte]

Hai cinco tipos distintos de bacharelato (itinerarios), cada un coas súas materias específicas encamiñados ás distintas titulacións universitarias.

As materias con asterisco son de opción obrigatoria

Tecnolóxico[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo curso[editar | editar a fonte]

Ciencias da Natureza e a Saúde[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo curso[editar | editar a fonte]

 • Química.
 • Bioloxía.
 • Física.
 • Matemáticas.
 • Ciencias da Terra e Medioambientais.

Ciencias Sociais[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo Curso[editar | editar a fonte]

 • Economía e Organización de Empresas*
 • Xeografía.
 • Historia da Arte.
 • Historia da Música.
 • Latín.
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais.

Humanidades[editar | editar a fonte]

Primeiro Curso[editar | editar a fonte]

 • Latín.
 • Grego.
 • Economía.
 • Historia Contemporánea.
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais.

Segundo curso[editar | editar a fonte]

 • Economía e Organización de Empresas.
 • Grego.
 • Historia da Arte.
 • Historia da Música.
 • Latín.
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais.

Artes Plásticas[editar | editar a fonte]

Primeiro Curso[editar | editar a fonte]

 • Cultura Audiovisual
 • Debuxo Artístico I
 • Debuxo Técnico I
 • Volume

Segundo Curso[editar | editar a fonte]

 • Debuxo Artístico II.
 • Debuxo Técnico II.
 • Fundamentos do Deseño.
 • Historia da Arte.
 • Técnicas de expresión gráfico-plástica.

Artes Escénicas e Música[editar | editar a fonte]