Produto de Cauchy

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

En matemáticas, defíndese o produto de Cauchy, así denominado en honra do matemático francés Augustin Louis Cauchy, como unha convolución discreta de dúas series estritamente formais, que se manipulan sen prestar atención a aspectos de converxencia, xeralmente, de números reais ou complexos, tales como


Sendo pois o produto de Cauchy:


para n = 0, 1, 2,...


Non é preciso que as series sexan converxentes. Véxase por exemplo Serie de potencias formal.

É de esperar, que por analoxía coas sumas finitas, no caso en que as dúas series fosen converxentes, a suma da serie infinita

sexa igual ao produto

do mesmo xeito que isto sería correcto se cada unha das dúas sumas que se multiplican posúe un número finito de termos.

En casos suficientemente ben comportados, cúmprese coa expresión anterior. Pero—e este é un punto importante—o produto de Cauchy de dúas sucesións existe aínda no caso que unha ou ambas as das series infinitas correspondentes non fosen converxentes.

Exemplos[editar | editar a fonte]

Serie finita[editar | editar a fonte]

para todo e para todo . Neste caso o produto de Cauchy de e é . Polo tanto, para series finitas (que son sumas finitas), a multiplicación de Cauchy é directamente a multiplicación das series.

Serie infinita[editar | editar a fonte]

  • Primeiro exemplo. Sexan , sexa e . Entón


por definición e pola fórmula binomial. Dado que, formalmente, e , demostrouse que . Como o límite do produto de Cauchy de dúas series absolutamente converxentes é igual ao produto dos límites desas series (véxase abaixo), demostouse polo tanto a fórmula para todo .

  • Segundo exemplo. Sexa para todo , entón para todo . Entón o produto de Cauchy é e non é converxente.

Converxencia e teorema de Mertens[editar | editar a fonte]

Artigo principal: Teoremas de Mertens.

Sexan x, y sucesións reais, Franz Mertens demostrou que se a serie converxe a Y e a serie converxe absolutamente a X entón o produto de Cauchy delas converxe a XY. Non é suficiente con que ambas as series sexan condicionalmente converxentes. Por exemplo, a sucesión xera unha serie condicionalmente converxente pero a sucesión non converxe a 0.

Demostración do teorema de Mertens[editar | editar a fonte]

Sexa , e .. Entón se se reordena. Polo tanto . Fixando un . Dado que é absolutamente converxente e é converxente entón existe un enteiro N tal que para todo e un enteiro M tal que para todo (dado que a serie converxe, a sucesión debe converxer a 0). Tamén, existe un enteiro L tal que se entón . Polo tanto,

para todos os enteiros n maiores que N, M e L. Pola definición de converxencia dunha serie .

Teorema de Cesàro[editar | editar a fonte]

Si x e y son sucesións reais e e entón

Xeneralizacións[editar | editar a fonte]

Todo o enunciado nas seccións precedentes é aplicable ás sucesións de números complexos . Pódese definir tamén o produto de Cauchy para series en espazos euclídeos onde a multiplicación é o produto interno. Neste caso, verifícase que se dúas series converxen en forma absoluta entón o seu produto de Cauchy converxe en forma absoluta ao produto interno dos límites.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]