Sólido arquimediano

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Os sólidos arquimedianos son un grupo de poliedros convexos con caras que son polígonos regulares de dous ou máis tipos. Todos os sólidos de Arquímedes son de vértices uniformes. A maioría deles obtense truncando os sólidos platónicos. Arquímedes describiu amplamente estes corpos en traballos que foron desaparecendo, e non foi ata o Renacemento cando artistas e matemáticos os redescubriron.

Construción[editar | editar a fonte]

Sete sólidos arquimedianos poden obterse truncando sólidos platónicos: o tetraedro truncado, o cuboctaedro, o cubo truncado, o octaedro truncado, o icosidodecaedro, o dodecaedro truncado e o icosaedro truncado.

Os dous rombicuboctaedros poden obterse a partir do cuboctaedro mediante sucesivas operacións de truncamento e desprazamento radial das caras.

De forma similar, os dous rombicosidodecaedros poden obterse a partir do icosidodecaedro mediante sucesivas operacións de truncamento e desprazamento radial das caras.

As dúas formas isomórficas do cuboctaedro romo poden obterse a partir do rombicuboctaedro menor mediante unha transformación máis complexa que inclúe unha rotación coordinada dos cadrados paralelos aos orixinais do cubo, dous triángulos que os conectan polos seus vértices e, simultaneamente, a conversión de cada un dos cadrados que os conectan polas arestas en dous triángulos equiláteros. O sentido da rotación dos cadrados determina o isomorfismo do sólido resultante.

De forma similar, as dúas formas isomórficas do icosidodecaedro romo poden obterse a partir do rombicosidodecaedro menor mediante unha rotación coordinada dos pentágonos paralelos aos orixinais do dodecaedro, dos triángulos que os conectan polos seus vértices e, simultaneamente, a conversión de cada un dos cadrados que os conectan polas arestas en dous triángulos equiláteros. O sentido da rotación dos pentágonos determina o isomorfismo do sólido resultante.

O cuboctaedro é o caso límite coincidente do truncamento do cubo e do octaedro. De forma similar, o icosidodecaedro é o caso límite coincidente do truncamento do dodecaedro e do icosaedro. Ambos son os únicos sólidos arquimedianos con arestas uniformes, polo que se consideran sólidos semirregulares.

Clasificación[editar | editar a fonte]

A configuración dos vértices refírese ao tipo de polígonos regulares que concorren nun vértice dado. Por exemplo, se a configuración (4,6,8) significa que nun vértice se atopan un cadrado, un hexágono e un octógono coa orde en sentido das agullas do reloxo. Este sistema aplícase tamén para as demais familias de poliedros.

Nome
(Nomes alternativos)
Schläfli
Coxeter
Transparente Sólido Rede Configuración dos vértices Faces Arestas Vert. Volume Grupo de puntos Esfericidade
tetraedro truncado t{3,3}
CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
Truncated tetrahedron
(Animation)
Truncated tetrahedron.png Truncated tetrahedron flat.svg 3.6.6
Truncated tetrahedron vertfig.png
8 4 triángulos
4 hexágonos
18 12 2.710576 Td 0.7754132
cuboctaedro
(rombitetratetraedro)
r{4,3} ou rr{3,3}
CDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png ou CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Cuboctahedron
(Animation)
Cuboctahedron.png Cuboctahedron flat.svg 3.4.3.4
Cuboctahedron vertfig.png
14 8 triángulos
6 cadrados
24 12 2.357023 Oh 0.9049973
cubo truncado t{4,3}
CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
Truncated hexahedron
(Animation)
Truncated hexahedron.png Truncated hexahedron flat.svg 3.8.8
Truncated cube vertfig.png
14 8 triángulos
6 octógonos
36 24 13.599663 Oh 0.8494937
octaedro truncado
(tetratetraedro truncado)
t{3,4} ou tr{3,3}
CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.png ou CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Truncated octahedron
(Animation)
Truncated octahedron.png Truncated octahedron flat.png 4.6.6
Truncated octahedron vertfig.png
14 6 cadrados
8 hexágonos
36 24 11.313709 Oh 0.9099178
rombicuboctaedro
(pequeno rombicuboctaedro)
rr{4,3}
CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Rhombicuboctahedron
(Animation)
Small rhombicuboctahedron.png Rhombicuboctahedron flat.png 3.4.4.4
Small rhombicuboctahedron vertfig.png
26 8 triángulos
18 cadrados
48 24 8.714045 Oh 0.9540796
cuboctaedro truncado
(gran rombicuboctaedro)
tr{4,3}
CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Truncated cuboctahedron
(Animation)
Great rhombicuboctahedron.png Truncated cuboctahedron flat.svg 4.6.8
Great rhombicuboctahedron vertfig.png
26 12 cadrados
8 hexágonos
6 octógonos
72 48 41.798990 Oh 0.9431657
cubo romo
(cuboctaedro romo)
sr{4,3}
CDel node h.pngCDel 4.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
Snub hexahedron (Ccw)
(Animation)
Snub hexahedron.png Snub cube flat.svg 3.3.3.3.4
Snub cube vertfig.png
38 32 triángulos
6 cadrados
60 24 7.889295 O 0.9651814
icosidodecaedro r{5,3}
CDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
Icosidodecahedron
(Animation)
Icosidodecahedron.png Icosidodecahedron flat.svg 3.5.3.5
Icosidodecahedron vertfig.png
32 20 triángulos
12 pentágonos
60 30 13.835526 Ih 0.9510243
dodecaedro truncado t{5,3}
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
Truncated dodecahedron
(Animation)
Truncated dodecahedron.png Truncated dodecahedron flat.png 3.10.10
Truncated dodecahedron vertfig.png
32 20 triángulos
12 decágonos
90 60 85.039665 Ih 0.9260125
icosaedro truncado t{3,5}
CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.png
Truncated icosahedron
(Animation)
Truncated icosahedron.png Truncated icosahedron flat-2.svg 5.6.6
Truncated icosahedron vertfig.png
32 12 pentágonos
20 hexágonos
90 60 55.287731 Ih 0.9666219
rombicosidodecaedro
(pequeno rombicosidodecaedro)
rr{5,3}
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Rhombicosidodecahedron
(Animation)
Small rhombicosidodecahedron.png Rhombicosidodecahedron flat.png 3.4.5.4
Small rhombicosidodecahedron vertfig.png
62 20 triángulos
30 cadrados
12 pentágonos
120 60 41.615324 Ih 0.9792370
icosidodecaedro truncado
(gran rombicosidodecaedro)
tr{5,3}
CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
Truncated icosidodecahedron
(Animation)
Great rhombicosidodecahedron.png Truncated icosidodecahedron flat.svg 4.6.10
Great rhombicosidodecahedron vertfig.png
62 30 cadrados
20 hexágonos
12 decágonos
180 120 206.803399 Ih 0.9703127
dodecaedro romo
(icosidodecaedro romo)
sr{5,3}
CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.png
Snub dodecahedron (Ccw)
(Animation)
Snub dodecahedron ccw.png Snub dodecahedron flat.svg 3.3.3.3.5
Snub dodecahedron vertfig.png
92 80 triángulos
12 pentágonos
150 60 37.616650 I 0.9820114

Algunhas definicións de poliedros semirregulares inclúen unha ou máis destas figuras, como a xirobicópula cadrada elongada ou o pseudo-rombicuboctaedro".[1]

Notas[editar | editar a fonte]

  1. (Malkevitch 1988), p. 85

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Bibliografía[editar | editar a fonte]

  • Grünbaum, Branko (2009). An enduring error. Elemente der Mathematik 64. pp. 89–101. MR 2520469. doi:10.4171/EM/120. 
  • Jayatilake, Udaya (March 2005). "Calculations on face and vertex regular polyhedra". Mathematical Gazette 89 (514): 76–81. 
  • Malkevitch, Joseph (1988). "Milestones in the history of polyhedra". En Senechal, M.; Fleck, G. Shaping Space: A Polyhedral Approach. Boston: Birkhäuser. pp. 80–92. 
  • Pugh, Anthony (1976). Polyhedra: A visual approach. California: University of California Press Berkeley. ISBN 0-520-03056-7.  Chapter 2
  • Sutton, Daud (2005). Sólidos platónicos y arquimedianos. Oniro S. A. ISBN 84-9754-131-6. 

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]