Bacharelato

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que no Ensino Secundario Obrigatorio.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Historia[editar | editar a fonte]

Materias comúns[editar | editar a fonte]

Primeiro curso

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou euskera).

Segundo curso

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou éuscaro).

Itinerarios[editar | editar a fonte]

Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

Hai cinco tipos distintos de bacharelato (itinerarios), cada un coas súas materias específicas encamiñados ás distintas titulacións universitarias.

As materias con asterisco son de opción obrigatoria

Tecnolóxico[editar | editar a fonte]

Primeiro curso
Segundo curso

Ciencias da Natureza e a Saúde[editar | editar a fonte]

Primeiro curso
Segundo curso
 • Química
 • Bioloxía
 • Física
 • Matemáticas
 • Ciencias da Terra e Medioambientais

Ciencias Sociais[editar | editar a fonte]

Primeiro curso
Segundo curso
 • Economía e Organización de Empresas
 • Xeografía
 • Historia da Arte
 • Historia da Música
 • Latín
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais

Humanidades[editar | editar a fonte]

Primeiro curso
 • Latín
 • Grego
 • Economía
 • Historia Contemporánea
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais
Segundo curso
 • Economía e Organización de Empresas
 • Grego
 • Historia da Arte
 • Historia da Música
 • Latín
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais

Artes Plásticas[editar | editar a fonte]

Primeiro curso
 • Cultura Audiovisual
 • Debuxo Artístico I
 • Debuxo Técnico I
 • Volume
Segundo curso
 • Debuxo Artístico II
 • Debuxo Técnico II
 • Fundamentos do Deseño
 • Historia da Arte
 • Técnicas de expresión gráfico-plástica

Artes Escénicas e Música[editar | editar a fonte]