Bacharelato

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Sistema educativo español
Réxime xeral
Réxime especial

O Bacharelato é un título ou unha etapa educativa moi diferente en distintos países e épocas.

No sistema educativo español actual, que foi deseñado na LOXSE, o bacharelato é a derradeira etapa do Ensino Secundario. Ten carácter voluntario e unha duración de dous cursos, normalmente entre os 16 e os 18 anos.

Os estudos desta etapa perseguen os seguintes obxectivos:

 • Formación xeral, que favoreza unha maior madurez intelectual e persoal, así como unha maior capacidade para adquirir unha ampla gama de saberes e habilidades.
 • Preparatoria, que asegure as bases para estudos posteriores, tanto universitarios como de formación profesional.
 • Orientadora, que lles permita aos alumnos canalizar as súas preferencias e intereses.

As materias que se imparten son máis especializadas que no Ensino Secundario Obrigatorio.

Ao finalizar o bacharelato o alumno pode presentarse a un exame de selectividade, o cal consiste nunhas probas escritas que permiten ter acceso aos estudos universitarios, ou ben acceder a ciclos formativos de grao superior.

Materias Comúns[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou euskera).

Segundo curso[editar | editar a fonte]


Ademais as comunidades autónomas españolas bilingües imparten a súa lingua e literatura propia (galego, catalán ou euskera).

Itinerarios[editar | editar a fonte]

Hai cinco tipos distintos de bacharelato (itinerarios), cada un coas súas materias específicas encamiñados ás distintas titulacións universitarias.

As materias con asterisco son de opción obrigatoria

Tecnolóxico[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo curso[editar | editar a fonte]

Ciencias da Natureza e a Saúde[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo curso[editar | editar a fonte]

 • Química
 • Bioloxía
 • Física
 • Matemáticas
 • Ciencias da Terra e Medioambientais

Ciencias Sociais[editar | editar a fonte]

Primeiro curso[editar | editar a fonte]

Segundo Curso[editar | editar a fonte]

 • Economía e Organización de Empresas
 • Xeografía
 • Historia da Arte
 • Historia da Música
 • Latín
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais

Humanidades[editar | editar a fonte]

Primeiro Curso[editar | editar a fonte]

 • Latín
 • Grego
 • Economía
 • Historia Contemporánea
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais

Segundo curso[editar | editar a fonte]

 • Economía e Organización de Empresas
 • Grego
 • Historia da Arte
 • Historia da Música
 • Latín
 • Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais

Artes Plásticas[editar | editar a fonte]

Primeiro Curso[editar | editar a fonte]

 • Cultura Audiovisual
 • Debuxo Artístico I
 • Debuxo Técnico I
 • Volume

Segundo Curso[editar | editar a fonte]

 • Debuxo Artístico II
 • Debuxo Técnico II
 • Fundamentos do Deseño
 • Historia da Arte
 • Técnicas de expresión gráfico-plástica

Artes Escénicas e Música[editar | editar a fonte]