Natimorto

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Natimorto ou nado-morto son denominacións dadas ao feto que morreu dentro do útero ou durante o parto, ou sexa, cando ocorre óbito fetal. Óbito fetal é a morte dun produto da concepción ocorrida antes da expulsión ou da extracción completa desde o corpo materno, independentemente da duración da xestación.

A indicación do óbito fetal é dada polo feito de que, após a separación do corpo materno, o feto non respire ou mostre qualquer outra evidencia de vida, tales como: latexar do corazón, pulsación do cordón umbilical ou movemento efectivo dos músculos de contracción voluntaria. Os termos son comunmente empregados para distinguir esta ocorrencia da dos nacidos con vida e dos abortos espontáneos.

Antes da vixésima semana de xestación se o feto morre ocorre un aborto espontáneo, en caso de que ocorra con posterioridade ao feto dáselle o nome de natimorto ou nado-morto. Outras interpretacións médico-legais estabelecen o límite cronolóxico na 24ª semana de gravidez.