Impedancia acústica

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Medicións do son
Presión sonora p, SPL
Velocidade de partícula v, SVL
Desprazamento de partícula ξ
Intensidade sonora I, SIL
Potencia sonora Pac
Nivel de potencia sonora SWL
Enerxía sonora
Densidade de enerxía sonora E
Fluxo de enerxía sonora q
Impedancia acústica Z
Velocidade do son c
Audiofrecuencia AF

Defínese a impedancia acústica (Z) dun medio material como a razón entre a presión sonora (p) e a velocidade das partículas(v) no medio material. Isto é,


Z = \frac{p}{v}

É característica de cada material e pódese calcular co produto da densidade (\rho) e máis a vecidade do son (c) no material.


Z_0 =  \rho \cdot c

É importante non confundir v (velocidade das partículas) con c (velocidade do son).

O nome de impedancia acústica ven da analoxía coa lei de Ohm da teoría de circuítos, pola que se enuncia unha lei de Ohm acústica, na que a presión sonora xoga o papel de do potencial eléctrico e a velocidade v o da corrente eléctrica.

Outras relacións útiles,


Z = \frac{J}{v^2} = \frac{p^2}{J}

onde J é a intensidade sonora e xoga un papel análogo á potencia eléctrica.

Unidades[editar | editar a fonte]

A Impedancia acústica (Z) mídese en Pa·s/m. Tamén se emprega o rayl.

Para as outras magnitudes empregadas enriba:

p (presión sonora) mídese en N/m2 =Pa= pascal.
v (velocidade da partícula) mídese en m/s.
ρ (densidade do aire mídese en kg/m3
J (intensidade sonora) mídese en W/m2.

Artigos Relacionados[editar | editar a fonte]