ISO 45001

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

ISO 45001 (Occupational health and safety management systems - Requirements, Sistemas de xestión de saúde e seguridade no traballo - Requirimentos) é unha normativa internacional de ISO baseada en OHSAS 18001.

A diferenza da OHSAS 18001, o borrador do proxecto da norma ISO 45001 inclúe requisitos máis detallados para un sistema de xestión de saúde e seguridade no traballo.[1] A futura norma está a ser redactada por cen expertos de 70 países. ISO ten previsto a súa publicación en marzo de 2018.[2]

Historia[editar | editar a fonte]

Para a súa presentación e aceptación o comité estableceu un plan para o desenvolvemento e publicación da norma:

 • A nova data de publicación proposta é marzo de 2018.[3]
 • O comité de redacción publicou o segundo borrador en marzo de 2017, que foi aprobado co 88% de votos, necesítase un mínimo de 3/4 dos votos a favor.[4]
 • ISO/DIS (Draft International Standard) Publicou a proposta en xaneiro de 2016, con votación prevista para maio de 2016. A votación para aprobar o proxecto de lei foi rexeitado por uns poucos votos. Votou a favor o 71% dos organismos nacionais de normalización, pero o 28% votou en contra; o límite era do 25% de votos en contra.
 • ISO/CD 45001 En marzo de 2015 publicou un segundo borrador do comité.[5]
 • ISO/DIS 45001 (primeiro borrador de norma internacional) non puido publicarse en febreiro de 2015 segundo o previsto, porque o primeiro borrador do comité non acadou o voto maioritario de dous terzos necesario no comité da Organización Internacional de Normalización (ISO) que o redactou o 18 de outubro.[6]
 • ISO/CD 45001 (primeiro borrador do comité) publicouse en maio de 2014.
 • En outubro de 2013, ISO aprobou a proposta para desenvolver a norma ISO 45001, similar ás normas OHSAS 18000.[7] O inicio desta norma está a ter en conta OHSAS 18001 e outras normas internacionais.[8] Texto do comité ISO PC 283 en reunión en Londres.
Liña de tempo, estado da norma ISO 45001[9]
Proposta Preparación Estado do Comité (CD) 2º Estado do Comité (CD) Fase de consulta (DIS) 2ª Fase de consulta (DIS) Fase de aprobación (FDIS) Publicación esperada
Marzo 2013 Novembro 2013 Marzo 2015 Xullo 2015 Novembro 2015 Maio 2017 Novembro 2017 Marzo 2018
(12 de marzo de 2018)
DIS (Draft International Standard)
CD (Committee Draft)
FDIS (Final Draft International Standard)

Estrutura[editar | editar a fonte]

A norma ISO 45001 utilizará a mesma estrutura común, definicións e texto básico que se utiliza para as revisións actuais das normas ISO 14001 (normas de sistemas de xestión ambiental) e ISO 9001 (calidade), que está en liña co que se denomina "Anexo SL", as regras que rexen o desenvolvemento de todas as normas de xestión ISO. Isto significará que a estrutura da norma será:

 1. Scope (Alcance)
 2. Normative references (Referencias normativas)
 3. Terms and definitions (Termos e definicións)
 4. Context of the organization (Contexto da organización)
 5. Leadership (Liderado)
 6. Planning (Planeamento)
 7. Support (Soporte)
 8. Operation (Operación)
 9. Performance evaluation (Avaliación do uso)
 10. Improvement (Mellora)

Estrutura polo miúdo[editar | editar a fonte]

A estrutura proposta de ISO 45001, en concordancia coa estrutura Annex SL (directrices para escribir estándares para sistemas de xestión), é amosada embaixo. Os termos específicos para OHS (Seguridade e Saúde Laboral) están marcados en vermello (contorno e calidade teñen diferentes sub-cláusulas específicas).

ISO 45001
1 Scope (Alcance)
2 Normative references (Referencias normativas)
3 Terms and definitions (Termos e definicións)
(sub) Cláusula (sub) Cláusula
4 Contexto da organización 8 Operación
4.1 Entender a organización e o seu contexto 8.1 Planificación e control operativo
4.2 Entender as necesidades e expectativas das partes interesadas 8.1.1 Xeral
4.3 Determinación do alcance dos OH&S sistemas de xestión 8.1.2 Xerarquía de controis
4.4 OH&S sistema de xestión 8.2 Xestión dos trocos
5 Liderado e traballadores participantes 8.3 Out sourcing (Abastecemento externo)
5.1 Liderado e compromiso 8.4 Adquisición
5.2 OH&S Política 8.5 Contratistas
5.3 Organización de roles, responsabilidades e autoridades 8.6 Preparación e resposta diante emerxencias
5.4 Participación e consulta 9 Avaliación do desempeño
6 Planificación 9.1 Monitoreo, medición, análise e avaliación
6.1 Accións para facer fronte aos riscos e oportunidades 9.1.1 Xeral
6.1.1 Xeral 9.1.2 Avaliación do cumprimento con requirimentos legais e outros requirimentos
6.1.2 Identificación e avaliación de perigosidades de riscos OH&S 9.2 Auditoría interna
6.1.3 Determinación dos requisitos legais aplicables 9.2.1 Obxectivos da auditoría interna
6.1.4 Planificación para a acción 9.2.2 Proceso de auditoría interna
6.2 OH&S obxectivos e planificación para acadalos 9.3 Exame da xestión
7 Apoio 10 Melloras
7.1 Recursos 10.1 Incidente, non conformidade e acción correctiva
7.2 Competencia 10.2 Mellora continua
7.3 Concienciación 10.2.1 Obxectivos da mellora continua
7.4 Información e comunicación 10.2.2 Proceso de mellora continua
7.5 Información documental
7.5.1 Xeral
7.5.2 Crear e actualizar
7.5.3 Control da información documentada
(OH&S) Occupational Health and Safety (Seguridade e Saúde Laboral)

Certificación[editar | editar a fonte]

Cando sexa aceptada a proposta da norma ISO 45001 como norma oficial, retirarase a certificación OHSAS 18001. As organizacións coa certificación máis antiga terán que presentar unha solicitude por separado para obteren a certificación ISO 45001, OIT (Organización Internacional do Traballo)-OSH (Occupational Health and Safety) ou outras normas aceptadas despois da expiración da súa certificación existente. A decisión dunha organización de adoptar un determinado estándar adoita basearse, por exemplo, na súa propia política, nos requirimentos do cliente etc. Nalgúns países, os esquemas de certificación aplicados á norma OHSAS 18001 poderán ser adaptados á norma ISO 45001.

Oficialidade[editar | editar a fonte]

ISO 45001 adopción por países.

ISO 45001 foi adoptada como norma nacional por Albania, Arxentina, Austria, Bélxica, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, os Países Baixos, Noruega, Polonia, Romanía, Serbia, Singapur, Eslovenia, Suecia, Suíza, Turquía, o Reino Unido e o Uruguai. Australia está a considerala como norma nacional.[10]

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Notas[editar | editar a fonte]