Conxunto contábel

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.


En matemáticas, un conxunto é contábel ou numerábel cando os seus elementos pódense poñer en correspondencia bixectiva co conxunto dos números naturais. Algúns autores inclúen tamén nesta definición aos conxuntos finitos.

Mási formalmente, un conxunto C será infinito numerable se existe unha aplicación f: \mathbb{N} \to C    que sexa inxectiva e sobrexectiva, onde \mathbb{N} é o conxunto dos números naturais.

Un exemplo de conxunto contábel é o conxunto P dos números pares, xa que a función f:\mathbb{N}  \to P , definida como f(n)=2n é unha función bixectiva.