Transcriptoma

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Transcriptoma refírese ao conxunto completo de transcritos (ARNs mensaxeiros, ARNs ribosómicos, ARNs transportadores e os microARNs) de un dado organismo, órgano, tecido ou liñaxe celular. Polo tanto, el é o reflexo directo da expresión dos xenes. O perfil do transcriptoma pode variar segundo o momento (nunha dada fase do ciclo celular, por exemplo), estado fisiolóxico, estímulos físicos, químicos, biolóxicos ou doenzas. Como son os ARNm os codificadores das proteínas e, por consecuencia, o centro dos intereses da busca de xenómica funcional; na práctica ficou establecido que o transcriptoma abarca o conxunto desta especie de ARN. Entretanto, recentemente, os investigadores incluíron os microARNs no concepto de transcriptoma por representaren unha clase moi importante de pequenos ARNs (contendo aproximadamente 20 a 22 nucleotídeos) que controlan a expresión xénica ao nivel post-transcripcional, impedindo a tradución dos RNAm en proteínas.

Para estudar o transcriptoma os investigadores utilizan métodos de análise en grande escala como SAGE (serial analysis of gene expression) e os microarrays ou microarranxos (microarranxos de cADN), os microarranxos de oligos e os (DNA-chips). Recentemente o método de secuenciamento en grande escala chamado de "deep sequencing" foi introducido no estudo do transcriptoma, mais debido ao seu alto custo a as dificultades de análise dos datos, ese método aínda non é rutina.