Táboa de divisores

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Esquema do número de divisores dos enteiros entre 1 e 1000. Os números altamente compostos aparecen en letra grosa.

Un divisor dun número enteiro n é un enteiro m para o que n/m é tamén enteiro (que necesariamente será tamén divisor de n). Por exemplo, 4 é divisor de 28 porque 28/4 = 7 (e 7 é tamén divisor de 28).

Se m é divisor de n tamén o é −m. A táboa só lista divisores positivos.

Clave da táboa[editar | editar a fonte]

A táboa seguinte dá os divisores dos números entre 1 e 1000.

  • d(n) é o número de divisores positivos de n, incluíndo 1 e n.
  • σ(n) é a súma de todos os divisores positivos de n, incluíndo 1 e n.
  • s(n) é a suma dos divisores propios de n, que non inclúen n. Polo tanto, s(n) = σ(n) − n.
n Divisores d(n) σ(n) σ(n)-n n Divisores d(n) σ(n) σ(n)-n
1 1 1 1 0- 501 1,3,167,501 4 672 171-
2 1,2 2 3 1- 502 1,2,251,502 4 756 254-
3 1,3 2 4 1- 503 1,503 2 504 1-
4 1,2,4 3 7 3- 504 1,2,3,4,6,

7,8,9,12,14,
18,21,24,28,36,
42,56,63,72,84,
126,168,252,504

24 1560 1056+
5 1,5 2 6 1- 505 1,5,101,505 4 612 107-
6 1,2,3,6 4 12 6 506 1,2,11,22,23,

46,253,506

8 864 358-
7 1,7 2 8 1- 507 1,3,13,39,169,

507

6 732 225-
8 1,2,4,8 4 15 7- 508 1,2,4,127,254,

508

6 896 388-
9 1,3,9 3 13 4- 509 1,509 2 510 1-
10 1,2,5,10 4 18 8- 510 1,2,3,5,6,

10,15,17,30,34,
51,85,102,170,255,
510

16 1296 786+
11 1,11 2 12 1- 511 1,7,73,511 4 592 81-
12 1,2,3,4,6,

12

6 28 16+ 512 1,2,4,8,16,

32,64,128,256,512

10 1023 511-
13 1,13 2 14 1- 513 1,3,9,19,27,

57,171,513

8 800 287-
14 1,2,7,14 4 24 10- 514 1,2,257,514 4 774 260-
15 1,3,5,15 4 24 9- 515 1,5,103,515 4 624 109-
16 1,2,4,8,16 5 31 15- 516 1,2,3,4,6,

12,43,86,129,172,
258,516

12 1232 716+
17 1,17 2 18 1- 517 1,11,47,517 4 576 59-
18 1,2,3,6,9,

18

6 39 21+ 518 1,2,7,14,37,

74,259,518

8 912 394-
19 1,19 2 20 1- 519 1,3,173,519 4 696 177-
20 1,2,4,5,10,

20

6 42 22+ 520 1,2,4,5,8,

10,13,20,26,40,
52,65,104,130,260,
520

16 1260 740+
21 1,3,7,21 4 32 11- 521 1,521 2 522 1-
22 1,2,11,22 4 36 14- 522 1,2,3,6,9,

18,29,58,87,174,
261,522

12 1170 648+
23 1,23 2 24 1- 523 1,523 2 524 1-
24 1,2,3,4,6,

8,12,24

8 60 36+ 524 1,2,4,131,262,

524

6 924 400-
25 1,5,25 3 31 6- 525 1,3,5,7,15,

21,25,35,75,105,
175,525

12 992 467-
26 1,2,13,26 4 42 16- 526 1,2,263,526 4 792 266-
27 1,3,9,27 4 40 13- 527 1,17,31,527 4 576 49-
28 1,2,4,7,14,

28

6 56 28 528 1,2,3,4,6,

8,11,12,16,22,
24,33,44,48,66,
88,132,176,264,528

20 1488 960+
29 1,29 2 30 1- 529 1,23,529 3 553 24-
30 1,2,3,5,6,

10,15,30

8 72 42+ 530 1,2,5,10,53,

106,265,530

8 972 442-
31 1,31 2 32 1- 531 1,3,9,59,177,

531

6 780 249-
32 1,2,4,8,16,

32

6 63 31- 532 1,2,4,7,14,

19,28,38,76,133,
266,532

12 1120 588+
33 1,3,11,33 4 48 15- 533 1,13,41,533 4 588 55-
34 1,2,17,34 4 54 20- 534 1,2,3,6,89,

178,267,534

8 1080 546+
35 1,5,7,35 4 48 13- 535 1,5,107,535 4 648 113-
36 1,2,3,4,6,

9,12,18,36

9 91 55+ 536 1,2,4,8,67,

134,268,536

8 1020 484-
37 1,37 2 38 1- 537 1,3,179,537 4 720 183-
38 1,2,19,38 4 60 22- 538 1,2,269,538 4 810 272-
39 1,3,13,39 4 56 17- 539 1,7,11,49,77,

539

6 684 145-
40 1,2,4,5,8,

10,20,40

8 90 50+ 540 1,2,3,4,5,

6,9,10,12,15,
18,20,27,30,36,
45,54,60,90,108,
135,180,270,540

24 1680 1140+
41 1,41 2 42 1- 541 1,541 2 542 1-
42 1,2,3,6,7,

14,21,42

8 96 54+ 542 1,2,271,542 4 816 274-
43 1,43 2 44 1- 543 1,3,181,543 4 728 185-
44 1,2,4,11,22,

44

6 84 40- 544 1,2,4,8,16,

17,32,34,68,136,
272,544

12 1134 590+
45 1,3,5,9,15,

45

6 78 33- 545 1,5,109,545 4 660 115-
46 1,2,23,46 4 72 26- 546 1,2,3,6,7,

13,14,21,26,39,
42,78,91,182,273,
546

16 1344 798+
47 1,47 2 48 1- 547 1,547 2 548 1-
48 1,2,3,4,6,

8,12,16,24,48

10 124 76+ 548 1,2,4,137,274,

548

6 966 418-
49 1,7,49 3 57 8- 549 1,3,9,61,183,

549

6 806 257-
50 1,2,5,10,25,

50

6 93 43- 550 1,2,5,10,11,

22,25,50,55,110,
275,550

12 1116 566+

Observacións[editar | editar a fonte]

  • Un número é perfecto se é igual á suma dos seus divisores propios, é dicir, s(n) = n. Os únicos números perfectos entre 1 e 1000 son 6, 28 e 496.
  • Dous números son amigos se a suma dos divisores propios dun deles coincide co outro e viceversa. O concepto pode xeneralizarse a conxuntos de máis de dous números (números sociábeis). Os únicos números amigos menores que 1000 son 220 e 284.
  • Un número é defectivo se é maior cá suma do seus divisores propios, é dicir, s(n) < n.
  • Un número é abundante se é menor cá suma do seus divisores propios, é dicir, s(n) > n.
  • Un número primo só ten 1 e el mesmo como divisores, polo que d(n) = 2. Os números primos son sempre defectivos, porque s(n)=1

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]