Lei de Hooke

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A lei de Hooke é a lei da física relacionando a elasticidade de corpos, que serve para calcular a deformación causada pola forza exercida sobre un corpo, tal que a forza é igual ao desprazamento da masa a partir do seu punto de equilibrio veces a característica constante do resorte ou do corpo que sufrirá deformación.

 \mathbf{F}=-k\mathbf{x} \

No S.I., F en newtons, k en newton/metro e x en metros.

Nótase que a forza producida polo resorte é directamente proporcional ao seu desprazamento do estado inicial (equilibrio). O equilibrio no resorte ocorre cando está en seu estado natural, ou sexa, sen estar comprimido ou estirado. Tras comprimilo ou estíralo, o resorte sempre fai unha forza contraria ao movemento, calculada pola expresión enriba.

En materiais elásticos:

\sigma = E \varepsilon

ou

\Delta L = \frac{F}{E A} L = \frac{\sigma}{E} L.