Saltar ao contido

Falso amigo

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Un falso amigo (ou falso cognado) é unha palabra doutros idiomas que se parece (na escritura ou na pronunciación) a unha palabra na lingua materna do falante, pero que ten un significado diferente. Moitos dos falsos amigos débense a unha etimoloxía común que derivou en significados distintos en cada lingua.

Exemplos de falsos amigos entre o galego e outras linguas[editar | editar a fonte]

Inglés[editar | editar a fonte]

expresión
en inglés
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego utilizaríase
a a un, unha the, to, at
(to) abate abater calmar, amainar (vento, tormenta etc.) (to) beat, (to) crush, (to) thrash (informal)
abortive abortivo frustrado, fracasado abortion (como complemento do nome)
absolutely en absoluto totalmente, completamente not at all, absolutely not
abstract abstracto resumo in the abstract
accommodate acomodarse aloxar, hospedar (to) make comfortable
accord acorde (musical) acordo chord
actual actual real, verdadeiro current
actually actualmente en realidade, verdadeiramente, "a dicir verdade" currently
adept adepto experto follower, supporter
advertisement advertencia anuncio warning
affection afección afecto (medical) condition
affluent afluente opulento tributary
affront afrontar afronta, insulto (to) confront, (to) face up to
(hidden) agenda axenda oculta fins ocultos diary, address book
(to) agonize agonizar sufrir unha gran dor ou sentir forte angustia about to die, dying, on one's deathbed
agony agonía dor ou angustia forte death throes
airplane aeroplano avión (de calquera tamaño) small airplane, light aircraft
alien alieníxena tamén significa "estranxeiro" alien, extraterrestrial
alumna (pl alumnae) alumna ex alumna, graduada dunha escola secundaria ou universidade female/girl pupil, female/girl student
alumnus (pl alumni) alumnos ex alumno, graduado secundario o universitario pupils, students
amenity amenidade comodidade, servizo pleasantly
America América Estados Unidos (tamén América) The Americas
American americano estadounidense (person) from the Americas
anxious ansioso preocupado, nervioso eager
apology apoloxía desculpa apologia (formal), strong defense (AmE) or defence (BrE) of someone or something
application aplicación solicitude application, implementation, use, coat (de pintura ou verniz), imposition
apply aplicar solicitar (un emprego, o ingreso a unha universidade etc.) (to) put on, (to) use, (to) employ
appoint apuntar nomear aim, note down
archive arquivo (de computadora) arquivo (dunha biblioteca etc.); arquivo informático comprimido (ZIP, RAR etc). (computer) file
area area área sand
arena area estadio, ámbito sand
arm arma brazo weapon
aspersion aspersión calumnia, inxuria, difamación, denigración sprinkling
as as mentres, como (preposición) the, them
ass as asno, cu (nos Estados Unidos de América) the, them
(to) assist asistir axudar, atender (to) attend (tamén falso amigo)
(to) assume asumir supór (tamén asumir)

I assume you are coming = supoño que vas vir

assume
(to) attend atender asistir (to) attend, (to) help
basement basamento soto base of a column, plinth
can can poder (verbo), lata (subs.) hound, dog
carpet carpeta alfombra folder, briefcase
casualty casualidade morte, baixa, vítima chance, accident
champion champiñón campión mushroom
cynical cínico crítico e sospeitoso dos motivos doutros shamelessly two-faced
(to) come come vir eat
complexion complexión cute build, constitution
comprehensive comprensivo extenso, exhaustivo understanding
compromise compromiso convenio, acordo, concesión; (palabra sen tradución directa, que significa ‘amaño de diferenzas en que cada unha das partes fai concesións’) commitment
condescendence condescendencia ar de superioridade affability, acquiescence
constipated constipado estrinxido (having a) cold
contest contestar contender (to) answer
(to) correspond corresponder manter correspondencia (tamén corresponder) (to) match
curse curso maldición course
cult culto seita sect (tamén falso amigo)
data data dato date
deception decepción engano disappointment
do do facer of the
douche douche ducha vaxinal ou irritador vaxinal (I) give you
domestic doméstico nacional, interno (tamén doméstico) Domestic oven =forno doméstico; domestic flight= voo nacional domestic
embarrassed embarazada avergonzado(a) pregnant
exit éxito saída success (tamén falso amigo)
free free libre, gratis brake, show down, restrain
fun fun (de "ir", e "ser") divertido, diversión, divertirse (I) went, (I) was
futile fútil inútil, van, ineficaz trivial, insignificant
gang ganga pandilla, banda bargain
genial xenial amábel, hospitalario great, fabulous
home home fogar man (tamén falso amigo)
idiom idioma expresión idiomática language
informatics informática ciencia da información computer science
ingenuity inxenuidade inxeniosidade naivety
joy xoia gozo, alegría jewel
large largo grande long
library libraría biblioteca bookshop
luxury luxuria luxo lust
man man home hand
mark marca mancha, pegada brand
misery miseria sufrimento, aflición, pena extreme poverty, destitution; squalor
molest molestar abusar sexualmente annoy, disturb
morose moroso malhumorado, arisco dilatory, in arrears
nun nun monxa in the
parents parentes pais (pai e mai) relatives
preservative preservativo conservante condom
(to) pretend pretender finxir (to) intend, mean to
procure procurar conseguir, obter try, get
(to) record recordar gravar (to) remember
salvage salvaxe rescatar, salvar savage
sensible sensíbel sensato sensitive
sect seita culto cult (tamén falso amigo)
silicon silicona silicio silicone
son son fillo (I) am, (they) are, sound
spade espada pa sword
success suceso éxito happening, event
target tarxeta obxectivo card
tuna tuna atún prickly pear

Francés[editar | editar a fonte]

expresión
en francés
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego usaríase
aiguë auga aguda, afiada eau
chat chat gato -
cigale cigala cigarra (crustáceo: Scyllarides latus) langoustine
constipé constipado estrinxido enrhumé adxectivo, rhume substantivo
décade década período de 10 días décennie
demander demandar preguntar porter plainte
entendre entender oír comprendre
langoustine lagostino cigala crevette
roman romano novela romain
salir saír ensuciar sortir
subir subir sufrir monter
vide vide baleiro vitis

Español[editar | editar a fonte]

Expresión
en español
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego empregaríase
almorzar almorzar xantar desayunar
almuerzo almorzo xantar desayuno
amáis amais amades además
año año ano cordero
área area área arena
bello/a vello/a belo/a viejo/a
callar callar calar cuajar
da da de la
das das dás de las
destellar destellar escintilar destejar
del del do de él
di (1ª pers. dar) di (3ª pers. dicir) din (1ª pers. dar) dice (3ª pers. decir)
A forma "di" en 2ª persoa en imperativo do verbo dicir (decir en español) é igual nos dous idiomas
dicho/a dicho/a dito/a te lo/la dice
do do del
dos dos dous de los
el el o él
es es é eres
fecha (subst.) fecha data trago
fechar fechar datar cerrar
largo largo longo ancho
mas mas mais me las
más más máis malos, ruines
mear mear mexar balar, maullar
mijo millo millo miúdo maíz
mucho mucho moito mustio
niño niño neno nido
no no non en el
no non nudo
o o ou el
ó ó ou al
os os vos los
pensó penso penso pienso
polvo polbo po pulpo
presa présa presa prisa
revocar revocar (pintar de novo) revogar (anular) revocar
As palabras revocar e revogar en español son a mesma, revocar
rojo roxo vermello ou rubio rubio
rubio rubio roxo ou loiro pelirrojo
sede sede sed
sono sono sueño lo soy/son
si si se
solo solo so, só suelo
Para o significado musical é "solo" en ambos os idiomas
tu tu teu
velo velo veo lo ve
veo veo vexo velo
vete vete vaite te ve
vino vino veu, viño lo vi
ya lla xa se la
yo llo eu se lo
zorra zorra raposa trineo

Portugués[editar | editar a fonte]

expresión
en portugués
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego empregaríase
apelido apelido alcume sobrenome
avó avó avoa avô
azeite aceite aceite de oliva óleo
cambota cambota cegoñal ou veo de manivelas exaustor ou coifa
coche coche carro a cabalo carro, automóvel
criança crianza neno criação/ensino da criança pelos pais
embaraçada embarazada avergonzada grávida
esquisito exquisito estraño, raro ótimo/excelente
escritório escritorio oficina, despacho escritório
ligar ligar chamar por teléfono -
lixeiro lixeiro persoa que recolle lixo ligeiro, leve
lixeira lixeira papeleira ligeira, leve
motorista motorista conductor motociclista
oficina oficina taller escritório
presumido presumido presunto vão
presunto presunto xamón presuntivo
roxo roxo violeta louro
sobrenome sobrenome apelido apelido
unha unha uña uma

Catalán[editar | editar a fonte]

expresión
en catalá
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego empregaríase
cama cama perna llit
can can casa de, cas (de) gos, ca
cinc cinc cinco zinc
civada cebada avea ordi
cotó coto algodón vedat
deu deu dez donà, va donar
dona dona muller propietària
es es se ets
esquerda esquerda fenda esquerra
fins fins ata fins
mares mares nais mars
nosa nosa estorbo nostra
pau pau paz pal
prima prima delgada cosina
tasca tasca tarefa taverna, bar
trigo trigo tardo blat

Italiano[editar | editar a fonte]

expresión
en italiano
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego empregaríase
aceto aceite vinagre olio
agguantare aguantar atrapar, agarrar, aferrar subire (tamén falso amigo), sopportare
allegare (pronúnciase al legare) alegar achegar, pór ao lado discutere, argomentare, ragionare
burro burro manteiga asino
buscare buscar obter/merecer (xeralmente algo negativo) cercare
caldo caldo calor/quente brodo
campamento campamento sustento campeggio
campare campar sobrevivir, manterse vivo avvantaggiare, distinguersi, spiccare
casino casino bordel casinò
cercare cercar buscar recintare
concorrenza concorrencia competencia affluenza (persone); coincidenza
confetti confeti (en realidade trátase dun caso de pseudo-italianismo) confites coriandoli
dannare danar condenar, mandar ao inferno danneggiare
gamba gamba perna gambero
idiosincrasia idiosincrasia forte aversión caratterístiche, temperamento
mancia (pronúnciase "mancha") mancha propina macchia
mansione mansión tarefa magione, casa signorile, palazzo
montone montón carneiro, pel curtida de carneiro mucchio, cumulo, sacco
ombre home sombras uomo
ospitale hospital hospitalario, acolledor ospedale
pesca pesca melocotón (aínda que tamén ten o significado da acción e efecto de pescar) pesca
salire saír subir uscire (tamén falso amigo)
sega sega puñeta, palla segatura
sembrare sementar parecer seminare
serra serra invernadoiro sega (tamén falso amigo); montagna
restare restar permanecer, quedar detrarre, sottrarre
subire subir sufrir, someterse, soportar salire (tamén falso amigo)

Alemán[editar | editar a fonte]

expresión
en alemán
parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego empregaríase
nun nun agora im (in der)
kalt caldo frío brühe
nun nun agora, pois in ein
reis reis arroz Könige

Outros idiomas[editar | editar a fonte]

expresión
non galega
lingua parécese á
expresión galega
pero significa para o significado do galego usaríase
aldea éuscaro aldea o lado herrixka
ano checo ano si řiť, Řitní otvor
atlaso esperanto atlas raso, satén landkartaro
da éuscaro da é ematen di(zki)o
demando esperanto demanda pregunta postulo
falo esperanto falo caída faluso, peniso
granatowy polaco granate azul mariño szkarłatny
klavo esperanto cravo tecla najlo
non éuscaro non onde ez
patrino esperanto padriño mai baptopatro
pro esperanto pro por por
putus latín puto rapaz -
seme éuscaro seme fillo hazi
tres danés e sueco tres sesenta tre
zigarra éuscaro cigarra o ácaro da sarna txitxar

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]