Conversa:Anxo Fariña

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Untitled[edit source]

Equeé"ANT"?!--<spanstyle="font-size:90%;color:maroon;text-shadow:peru1px1px1px;">.HombreDHojalata.<spanstyle="font-size:86%;color:brown;">conversa19:18,5demaiode2010(UTC)

SupoñoqueANosaTerra.--Estevo(aei)paoquequeiras...20:36,5demaiode2010(UTC)

Ligazónsexternasmodificadas(setembro2018)[edit source]

Olacompañeiroseditores,

Acabodemodificar1ligazónsexternasenAnxoFariña.Porfavortomádevosunmomentopararevisar[1].Setedescalquerapregunta,ouprecisadesqueobotignorebenestasligazónsoubenapáxinaporcompleto,porfavorvisitadeesteFAQparamáisinformación.Fixenosseguintescambios:

PorfavorrevisadeoFAQparamáisinformaciónsobrecómocorrexirerrosdobot.

Saúdos.—<spanstyle="color:darkgrey;font-family:monospace">InternetArchiveBot<spanstyle="color:green;font-family:Rockwell">(Informardeerros)3desetembrode2018ás04:39(UTC)