Saltar ao contido

Círculo de Mohr

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

O Círculo de Mohr (estritamente sería a circunferencia de Mohr) é unha técnica usada en enxeñaría e xeofísica para representar graficamente un tensor simétrico (de 2x2 ou de 3x3) e calcular con el momentos de inercia, deformacións e tensións, adaptando os mesmos ás características dunha circunferencia (radio, centro etc). Tamén é posible co círculo o cálculo do esforzo cortante máximo absoluto e a deformación máxima absoluta.

Este método foi desenvolvido por 1882 polo enxeñeiro civil alemán Christian Otto Mohr (1835-1918).

Circunferencia de Mohr para esforzos[editar | editar a fonte]

Caso bidimensional[editar | editar a fonte]

Círculo de Mohr para esforzos.

En dúas dimensións, o Círculo de Mohr permite determinar a tensión máxima e mínima, a partir das medicións da tensión normal e tanxencial sobre dous ángulos que forman 90º:

NOTA: O eixe vertical encóntrase invertido, polo que os esforzos positivos sinálanse abaixo e os esforzos negativos localízanse na parte superior.

Usando eixes rectangulares, onde o eixe horizontal representa a tensión normal e o eixe vertical representa a tensión cortante ou tanxencial para cada un dos planos anteriores. Os valores da circunferencia fidan representados do seguinte xeito:

  • Centro do círculo de Mohr:


  • Radio da circunferencia de Mohr:


As tensións máxima e mínima veñen dadas en termos desas magnitudes simplemente por:


Estes valores pódense obter tamén calculando os valores propios do tensor tensión que neste caso vén dado por:


Caso tridimensional[editar | editar a fonte]

O caso do estado tensional dun punto P dun sólido tridimensional é máis complicado xa que matematicamente represéntase por unha matriz de 3x3 para a que existen 3 valores propios, non necesariamente diferentes.


No caso xeral, as tensións normal (σ) e tanxencial (τ), medidas sobre calquera plano que pase polo punto P, representadas no diagrama (σ,τ) caen sempre dentro dunha rexión delimitada por 3 círculos. Isto é máis complexo que o caso bidimensional, onde o estado tensional caía sempre sobre unha única circunferencia. Cada unha das 3 circunferencias que delimitan a rexión de posibles pares (σ,τ) coñécese co nome de circunferencia de Mohr.

Círculo de Mohr con momentos de inercia[editar | editar a fonte]

Para sólidos planos ou case-planos, pode aplicarse a mesma técnica da circunferencia de Mohr que se usou para tensións en dúas dimensións. Ao calcular o momento de inercia arredor dun eixe que se encontra inclinado, a circunferencia de Mohr pode ser utilizado para obter este valor. Tamén é posible obter os momentos de inercia principais. Neste caso as fórmulas de cálculo do momento de inercia medio e o radio de la circunferencia de Mohr para momentos de inercia son análogas ás de cálculo de esforzos:

  • Centro da circunferencia:


  • Radio da circunferencia:


Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]