Xeoloxía estrutural

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A xeoloxía estrutural é a rama da xeoloxía que estuda a xeometría dos corpos rochosos, a súa distribución espacial, tridimensional, e os procesos de deformación que se producen nas estruturas xeolóxicas.

As estruturas geológicas poden ser primarias, que son aquelas orixinadas na formación das rochas sedimentarias e ígneas, tales como a estratificación sedimentaria e estruturas de fluxo en magmas, e tectónicas, que son orixinadas por deformación das rochas baixo a acción de forzas.

A xeoloxía estrutural inclúe características e superposicións con aspectos de xeomorfoloxía, metamorfismo e xeotecnia.

Co estudo da estrutura tridmiensional das rochas e as rexións, poden facerse deducións sobre a historia tectónica do lugar, antigos ambientes xeolóxicos e acontecementos deformacionais.