Saltar ao contido

Milagres de Xesús

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
A tormenta no mar de Galilea de Rembrandt. Fai referencia ao momento en que Xesús calma a tormenta.

Os milagres de Xesús son os feitos sobrenaturais que se atribúen a Xesucristo no curso da súa vida terreal e que foron recollidos nos Evanxeos canónicos. Estes milagres pódense clasificar en catro grupos: as curacións, exorcismos, a resurrección dos mortos e o control sobre a natureza. O número exacto dos milagres depende de como se contan os milagres, por exemplo, no milagre da filla de Xairo, onde unha muller se cura e unha nena é resucitada, pero os dous acontecementos son narrados nos mesmos parágrafos dos Evanxeos, e polo xeral de forma conxunta, e o feito de que a nena tiña 12 anos e a muller estivera enferma durante 12 anos foi obxecto de diversas interpretacións.

Estes milagres causaban a indignación de escríbalos e os mestres da lei.[1]

Neses tempos, escríbalos, fariseos e outros, atribuíron a unha confabulación con Belcebú este poder de expulsar aos demos. Xesús defendeuse enerxicamente destas acusacións.[2][3][4][5] Segundo os relatos evanxélicos, Xesús non só tiña o poder de expulsar demos, senón que transmitiu ese poder aos seus seguidores[6] Ata se menciona o caso dun home que, sen ser seguidor de Xesús, expulsaba con éxito demos no seu nome.[7]

Segundo o escrito en Mateo 11: 20-24,[2] Corazín, Betsaida e Cafarnaún -tamén chamada Capernaúm-, son a cidades onde Xesús realizou a maior parte dos seus milagres, debido a que estes aínda non se arrepentían dos seus pecados.

Segundo Xoán 14:10-14,[8] Xesús pídelles aos apóstolos que crean por esas obras porque é o Pai (Deus) quen as realiza nel. Tamén lles di que todo o que pidan ao Pai no seu nome el o fará, para que o Pai sexa glorificado no Fillo.

Milagres nos Evanxeos Canónicos[editar | editar a fonte]

Imaxe do libro de horas Les Très Riches Heures du Duc de Berry, no que se mostra a Xesús curando a un endemoñado

Vinte e catro milagres sobre curacións[editar | editar a fonte]

Sete curacións de espíritos inmundos[editar | editar a fonte]

Nestes pasaxes pódese observar que ata os demos próstranse ante Xesús, obedéceno e recoñéceno como o Santo Fillo de Deus.

 • O da rexión de Gerasa (Mt. 8:28-34,[2] Mc. 5:1-20,[4] Lc. 8:26-29 [6]): Era posuído por moitos espíritos inmundos que se facían chamar Lexión, que foron expulsados e entraron nun hato de porcos, que logo morreron.
 • O mudo (Mt. 9:32-34[2]): A xente estaba asombrada e os fariseos afirmaban que grazas ao príncipe dos demos Xesús realizaba os seus exorcismos.
 • O endemoñado cego e mudo (Mt. 12:22-23,[3] Lc. 11:14-15 [6])
 • A filla da cananea [9]: foi un milagre levado a cabo na rexión de Tiro e de Sidón, por petición e graza á fe da nai da vítima.
 • O neno epiléptico [10]: Os discípulos que acompañaban a Xesús non puideron curar ao neno porque tiñan falta de fe.
 • O da sinagoga en Cafarnaún [11]: Foi curado nos días de repouso,
 • María Madalena [6]: Da cal saíron 7 demos. Tamén curou a outras mozas, entre elas: Xoana, muller de Chuza intendente de Herodes, e Susana.

Dúas curacións de leprosos[editar | editar a fonte]

 • Dun leproso de Galilea,[12] tamén encontrado no Evanxeo Egerton e no Corán: foi curado ao ser tocado pola man de Xesús.
 • De dez leprosos [13]: ian camiño a Xerusalén e Xesús curounos co poder da súa palabra.

Cinco curacións de paralíticos[editar | editar a fonte]

Nun cadro de Gabriel von Max, representación de Xesús curando a un neno (Imposición de mans).
 • O criado do centurión en Cafarnaún [14]: Foi curado a distancia por petición e grazas á fe do centurión.
  Non está claro si o relatado no Evanxeo de Xoán é o mesmo milagre, xa que o beneficiario é neste caso o fillo dun cortesán, aínda que os detalles da narración son idénticos.
 • Un paralítico de Cafarnaún [12]: quen estaba prostrado, e tamén lle foron perdoados os seus pecados. Os escribas acusaron a Xesús de blasfemo.
 • O home da man seca [15]: debido a este milagre os fariseos se enfureceron e murmuraban planeando a destrución de Xesús.
 • A muller na sinagoga que estaba encurvada e non podía enderezarse [5]: esta curación tivo lugar tamén en sábado e nunha sinagoga, polo cal Xesús foi criticado.
 • O de Xerusalén [16]: este home levaba 38 anos doente e foi curado un sábado nun estanque chamado Betesda en hebreo.

Catro curacións de cegos[editar | editar a fonte]

 • Os dous cegos de Cafarnaún [17]
 • Bartimeo, o de Xericó,[18] tamén encontrado no Corán): El suplicoulle misericordia e Xesús díxolle que foi salvado grazas á súa fe.
 • O de Betsaida [7]: A quen curou poñéndolle saliva nos ollos e impoñéndolle as mans.
 • O de nacemento [19]: Xesús o curou restrebando lodo feito coa súa propia saliva, nos ollos do cego, quen logo se lavou na piscina de Siloe.

Outras seis curacións[editar | editar a fonte]

Xesús e a sogra de Pedro, escena da abadesa Hitda de Meschede
 • A febre da sogra de Pedro[12]: foi curada na súa casa en Cafarnaún, ao ser tomada pola man de Xesús.
 • A muller con fluxo de sangue [20]: quen se curou ao tocar o manto de Xesús.
 • Un xordomudo na Decápolis [7]: a quen curou meténdolle os dedos nos oídos, cuspindo, tocándolle a lingua e dicindo: "Effatá", que significa "ábrete".
 • O hidrópico [5]: esta curación foi feita un sábado na casa dun dos principais fariseos.
 • A orella de Malco [21]: un discípulo de Xesús cortoulle a orella no transcurso do Prendemento, Xesús curoulla e reprendeu ó seu discípulo por facelo.
 • O fillo do alto oficial do rei [16]: Xesús e o oficial estaban en Canaán, e o que finaba estaba en Cafarnaún.

Curacións feitas de modo xenérico[editar | editar a fonte]

Ademais das xa mencionadas curacións, hai pasaxes que fan referencia a ocasións en que Xesús curou de modo xenérico diversas enfermidades. Menciónanse cinco a continuación:

 • Percorrendo Galilea [22]
 • Ao poñerse o sol [23]
 • Xunto ao mar de Galilea [24]
 • No Templo [1]
 • Cando se retira ao mar cos seus discípulos [4]

Dez milagres sobre a natureza[editar | editar a fonte]

A multiplicación dos pans. Retablo de 1870, Igrexa da natividade de María, Ravensburg, Alemaña.

Xesús obrou tamén, segundo os evangelios, dez prodixios de tipo natural, nos que se pon de manifesto a obediencia das forzas naturais á súa autoridade.

Catro milagres sobre resurrección[editar | editar a fonte]

A resurrección de Lázaro por Giotto di Bondone (século XIV).
 • Unha nena de trece anos de idade, filla de Xairo [33]: Xesús afirmou que a nena non estaba morta, senón só durmida.
 • Lázaro, de Betania,[8] tamén encontrado no Corán): quen xa levaba catro días morto e estaba sepultado nunha cova.
 • O fillo da viúva da cidade de Naín [6]: Xesús compadeceuse da viúva ao vela chorar, tocou o féretro no que levaban ao rapaz e lle ordenou que se levantara.
 • A Resurrección de Xesús [34]. Os restantes milagres denominados vulgarmente "resurreccións" son en verdade "reanimacións", é dicir, un retorno á vida anterior (a filla de Xairo, o fillo da viúva de Naín, e Lázaro). A resurrección de Xesús representa o triunfo definitivo sobre a morte, pois "unha vez resucitado de entre os mortos, xa non morre máis; desde agora a morte xa non ten poder sobre el" (Romanos 6:9). Para os cristiáns, a resurrección de Xesús é a que define a súa divindade.

Milagres nos evanxeos apócrifos[editar | editar a fonte]

 • Resurrección do mozo rico:[35] Xesús ensinoulle ao mozo os segredos do Reino de Deus.

Evanxeo da infancia de Tomé[editar | editar a fonte]

 • Gorrións feitos con barro (parte II): Lese que Xesús aos cinco anos de idade deu vida a doce gorrións feitos con barro un día sábado.[36]
 • Resurrección do neno caído nunha terraza (parte IX): Acusan a Xesús de facer caer ao neno e Xesús resucítao.
 • Resurrección do mozo que cortaba leña (parte X): Morreu desangrado ao cortase a planta do pé cun machado, Xesús resucitouno e as multitudes asombráronse e admirábanlle.
 • Xesús na fonte (parte XI): Xesús tiña seis anos de idade.
 • Multiplicación do gran de trigo (parte XII): Xesús tiña oito anos de idade e alimentou a todos os pobres da aldea ao recoller e moer un gran de trigo.
 • Milagre das dúas pezas dun leito (parte XIII): Xesús axuda ao seu pai Xosé co encargo de facer un leito.
 • Xesús enferma e cura ao seu segundo mestre (partes XIV-XV): Xosé levoulle a este mestre, ao que Xesús maldixo porque este pegoulle na cabeza. Logo curouno ao oír o bo testemuño que dicía o seu terceiro mestre sobre El.
 • Cura a Xacobe da mordedura dunha víbora (parte XVI): A víbora mordeuno na man, Xesús soprou sobre a ferida e a víbora quedou morta.
 • Resurrección dun neno (parte XVII): Xesús tomoulle do peito e ordenoulle que revivise. Era un neno da súa veciñanza.
 • Resurrección dun home (parte XVIII): O home resucitou e adoroulle e a xente quedou impresionada.

Notas[editar | editar a fonte]

 1. 1,0 1,1 1,2 Mateo "21-25". A Biblia Galega. 
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Mateo "6-10". A Biblia Galega. 
 3. 3,0 3,1 Mateo "11-15". A Biblia Galega. 
 4. 4,0 4,1 4,2 Marcos "1-5". A Biblia Galega. 
 5. 5,0 5,1 5,2 Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 8. 8,0 8,1 Xoan "11-15". A Biblia Galega. 
 9. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 10. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 11. Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 12. 12,0 12,1 12,2 Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 13. Lucas- "16-20". A Biblia Galega. 
 14. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 15. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 16. 16,0 16,1 16,2 Xoan "1-5". A Biblia Galega. 
 17. Mateo "6-10". A Biblia Galega. .
 18. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "16-20". A Biblia Galega. 
 19. Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 20. 20,0 20,1 Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 21. Lucas- "21-24". A Biblia Galega. 
 22. Mateo "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "16-20". A Biblia Galega. .
 23. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. .
 24. Mateo "11-15". A Biblia Galega. .
 25. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 26. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. , Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 27. Mateo "16-20". A Biblia Galega. 
 28. Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 29. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. .
 30. Mateo "21-25". A Biblia Galega. , Marcos "11-16". A Biblia Galega. , Lucas- "21-24". A Biblia Galega. 
 31. "1-Corintios". A Biblia Galega. 
 32. "1-Pedro". A Biblia Galega. 
 33. Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 34. Mateo "26-28". A Biblia Galega. , Marcos "11-16". A Biblia Galega. , Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 35. "Fragmento do Evanxeo secreto de Marcos". Arquivado dende o orixinal o 21 de maio de 2018. Consultado o 20 de maio de 2018. 
 36. 21. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Opus Dei

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]