Milagres de Xesús

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura
A tormenta no mar de Galilea de Rembrandt. Fai referencia ao momento en que Xesús calma a tormenta.

Os milagres de Xesús son os feitos sobrenaturais que se atribúen a Xesucristo no curso da súa vida terreal e que foron recollidos nos Evanxeos canónicos. Estes milagres pódense clasificar en catro grupos: as curacións, exorcismos, a resurrección dos mortos e o control sobre a natureza. O número exacto dos milagres depende de como se contan os milagres, por exemplo, no milagre da filla de Xairo, onde unha muller se cura e unha nena é resucitada, pero os dous acontecementos son narrados nos mesmos parágrafos dos Evanxeos, e polo xeral de forma conxunta, e o feito de que a nena tiña 12 anos e a muller estivera enferma durante 12 anos foi obxecto de diversas interpretacións.

Estes milagres causaban a indignación de escríbalos e os mestres da lei.[1]

Neses tempos, escríbalos, fariseos e outros, atribuíron a unha confabulación con Belcebú este poder de expulsar aos demos. Xesús defendeuse enerxicamente destas acusacións.[2][3][4][5] Segundo os relatos evanxélicos, Xesús non só tiña o poder de expulsar demos, senón que transmitiu ese poder aos seus seguidores[6] Ata se menciona o caso dun home que, sen ser seguidor de Xesús, expulsaba con éxito demos no seu nome.[7]

Segundo o escrito en Mateo 11: 20-24,[8] Corazín, Betsaida e Cafarnaún -tamén chamada Capernaúm-, son a cidades onde Xesús realizou a maior parte dos seus milagres, debido a que estes aínda non se arrepentían dos seus pecados.

Segundo Xoán 14:10-14,[9] Xesús pídelles aos apóstolos que crean por esas obras porque é o Pai (Deus) quen as realiza nel. Tamén lles di que todo o que pidan ao Pai no seu nome el o fará, para que o Pai sexa glorificado no Fillo.

Milagres nos Evanxeos Canónicos[editar | editar a fonte]

Imaxe do libro de horas Les Très Riches Heures du Duc de Berry, no que se mostra a Xesús curando a un endemoñado

Vinte e catro milagres sobre curacións[editar | editar a fonte]

Sete curacións de espíritos inmundos[editar | editar a fonte]

Nestes pasaxes pódese observar que ata os demos próstranse ante Xesús, obedéceno e recoñéceno como o Santo Fillo de Deus.

 • O da rexión de Gerasa (Mt. 8:28-34,[10] Mc. 5:1-20,[11] Lc. 8:26-29 [12]): Era posuído por moitos espíritos inmundos que se facían chamar Lexión, que foron expulsados e entraron nun hato de porcos, que logo morreron.
 • O mudo (Mt. 9:32-34[13]): A xente estaba asombrada e os fariseos afirmaban que grazas ao príncipe dos demos Xesús realizaba os seus exorcismos.
 • O endemoñado cego e mudo (Mt. 12:22-23,[14] Lc. 11:14-15 [15])
 • A filla da cananea [16]: foi un milagre levado a cabo na rexión de Tiro e de Sidón, por petición e graza á fe da nai da vítima.
 • O neno epiléptico [17]: Os discípulos que acompañaban a Xesús non puideron curar ao neno porque tiñan falta de fe.
 • O da sinagoga en Cafarnaún [18]: Foi curado nos días de repouso,
 • María Madalena [19]: Da cal saíron 7 demos. Tamén curou a outras mozas, entre elas: Xoana, muller de Chuza intendente de Herodes, e Susana.

Dúas curacións de leprosos[editar | editar a fonte]

 • Dun leproso de Galilea,[20] tamén encontrado no Evanxeo Egerton e no Corán: foi curado ao ser tocado pola man de Xesús.
 • De dez leprosos [21]: ian camiño a Xerusalén e Xesús curounos co poder da súa palabra.

Cinco curacións de paralíticos[editar | editar a fonte]

Nun cadro de Gabriel von Max, representación de Xesús curando a un neno (Imposición de mans).
 • O criado do centurión en Cafarnaún [22]: Foi curado a distancia por petición e grazas á fe do centurión.
  Non está claro si o relatado no Evanxeo de Xoán é o mesmo milagre, xa que o beneficiario é neste caso o fillo dun cortesán, aínda que os detalles da narración son idénticos.
 • Un paralítico de Cafarnaún [23]: quen estaba prostrado, e tamén lle foron perdoados os seus pecados. Os escribas acusaron a Xesús de blasfemo.
 • O home da man seca [24]: debido a este milagre os fariseos se enfureceron e murmuraban planeando a destrución de Xesús.
 • A muller na sinagoga que estaba encurvada e non podía enderezarse [25]: esta curación tivo lugar tamén en sábado e nunha sinagoga, polo cal Xesús foi criticado.
 • O de Xerusalén [26]: este home levaba 38 anos doente e foi curado un sábado nun estanque chamado Betesda en hebreo.

Catro curacións de cegos[editar | editar a fonte]

 • Os dous cegos de Cafarnaún [27]
 • Bartimeo, o de Xericó,[28] tamén encontrado no Corán): El suplicoulle misericordia e Xesús díxolle que foi salvado grazas á súa fe.
 • O de Betsaida [29]: A quen curou poñéndolle saliva nos ollos e impoñéndolle as mans.
 • O de nacemento [30]: Xesús o curou restrebando lodo feito coa súa propia saliva, nos ollos do cego, quen logo se lavou na piscina de Siloe.

Outras seis curacións[editar | editar a fonte]

Xesús e a sogra de Pedro, escena da abadesa Hitda de Meschede
 • A febre da sogra de Pedro[31]: foi curada na súa casa en Cafarnaún, ao ser tomada pola man de Xesús.
 • A muller con fluxo de sangue [32]: quen se curouse ao tocar o manto de Xesús.
 • Un xordomudo na Decápolis [33]: a quen corou meténdolle os dedos nos oídos, chuspindo, tocándolle a lingua e dicindo: "Effatá", que significa "ábrete".
 • O hidrópico [34]: Esta curación foi feita un sábado na casa dun dos principais fariseos.
 • A orella de Malco [35]: quen foi ferido por un discípulo de Xesús, a quen Xesús reprendeu por iso.
 • O fillo do alto oficial do rei [36]: Xesús e o oficial estaban en Canaán, e o que finaba estaba en Cafarnaún.

Curacións feitas de modo xenérico[editar | editar a fonte]

Ademais das xa mencionadas curacións, hai pasaxes que fan referencia a ocasións en que Xesús curou de modo xenérico diversas enfermidades. Menciónanse cinco a continuación:

 • Percorrendo Galilea [37]
 • Ao poñerse o sol [38]
 • Xunto ao mar de Galilea [39]
 • No Templo [40]
 • Cando se retira ao mar cos seus discípulos [41]

Dez milagres sobre a natureza[editar | editar a fonte]

A multiplicación dos pans. Retablo de 1870, Igrexa da natividade de María, Ravensburg, Alemaña.

Xesús obrou tamén, segundo os evangelios, dez prodixios de tipo natural, nos que se pon de manifesto a obediencia das forzas naturais á súa autoridade.

Catro milagres sobre resurrección[editar | editar a fonte]

A resurrección de Lázaro por Giotto di Bondone (século XIV).
 • Unha nena de trece anos de idade, filla de Xairo [54]: Xesús afirmou que a nena non estaba morta, senón só durmida.
 • Lázaro, de Betania,[55] tamén encontrado no Corán): quen xa levaba catro días morto e estaba sepultado nunha cova.
 • O fillo da viúva da cidade de Naín [56]: Xesús compadeceuse da viúva ao vela chorar, tocou o féretro no que levaban ao rapaz e lle ordenou que se levantara.
 • A Resurrección de Xesús [57]. Os restantes milagres denominados vulgarmente "resurreccións" son en verdade "reanimacións", é dicir, un retorno á vida anterior (a filla de Xairo, o fillo da viúva de Naín, e Lázaro). A resurrección de Xesús representa o triunfo definitivo sobre a morte, pois "unha vez resucitado de entre os mortos, xa non morre máis; desde agora a morte xa non ten poder sobre el" (Romanos 6:9). Para os cristiáns, a resurrección de Xesús é a que define a súa divindade.

Milagres nos evanxeos apócrifos[editar | editar a fonte]

 • Resurrección do mozo rico:[58] Xesús ensinoulle ao mozo os segredos do Reino de Deus.

Evanxeo da infancia de Tomé[editar | editar a fonte]

 • Gorrións feitos con barro (parte II): Lese que Xesús aos cinco anos de idade deu vida a doce gorrións feitos con barro un día sábado.[59]
 • Resurrección do neno caído nunha terraza (parte IX): Acusan a Xesús de facer caer ao neno e Xesús resucítao.
 • Resurrección do mozo que cortaba leña (parte X): Morreu desangrado ao cortase a planta do pé co hacha, Xesús resucitouno e as multitudes asombráronse e admirábanlle.
 • Xesús na fonte (parte XI): Xesús tiña seis anos de idade.
 • Multiplicación do gran de trigo (parte XII): Xesús tiña oito anos de idade e alimentou a todos os pobres da aldea ao recoller e moer un gran de trigo.
 • Milagre das dúas pezas dun leito (parte XIII): Xesús axuda ao seu pai Xosé co encargo de facer un leito.
 • Xesús enferma e cura ao seu segundo mestre (partes XIV-XV): Xosé levoulle a este mestre, ao que Xesús maldixo porque este pegoulle na cabeza. Logo curouno ao oír o bo testemuño que dicía o seu terceiro mestre sobre El.
 • Cura a Xacobe da mordedura dunha víbora (parte XVI): A víbora mordeuno na man, Xesús soprou sobre a ferida e a víbora quedou morta.
 • Resurrección dun neno (parte XVII): Xesús tomoulle do peito e ordenoulle que revivise. Era un neno da súa veciñanza.
 • Resurrección dun home (parte XVIII): O home resucitou e adoroulle e a xente quedou impresionada.

Notas[editar | editar a fonte]

 1. Mateo "21-25". A Biblia Galega. 
 2. Mateo "6-10". A Biblia Galega. 
 3. Mateo "11-15". A Biblia Galega. 
 4. Marcos "1-5". A Biblia Galega. 
 5. Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 6. Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 7. Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 8. Mateo "6-10". A Biblia Galega. 
 9. Xoan "11-15". A Biblia Galega. 
 10. Mateo "6-10". A Biblia Galega. 
 11. Marcos "1-5". A Biblia Galega. 
 12. Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 13. Mateo "6-10". A Biblia Galega. 
 14. Mateo "11-15". A Biblia Galega. 
 15. Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 16. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 17. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 18. Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 19. Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 20. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 21. Lucas- "16-20". A Biblia Galega. 
 22. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 23. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 24. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 25. Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 26. Xoan "1-5". A Biblia Galega. 
 27. Mateo "6-10". A Biblia Galega. .
 28. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "16-20". A Biblia Galega. 
 29. Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 30. Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 31. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 32. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 33. Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 34. Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 35. Lucas- "21-24". A Biblia Galega. 
 36. Xoan "1-5". A Biblia Galega. 
 37. Mateo "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "16-20". A Biblia Galega. .
 38. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "1-5". A Biblia Galega. .
 39. Mateo "11-15". A Biblia Galega. .
 40. Mateo "21-25". A Biblia Galega. 
 41. Marcos "1-5". A Biblia Galega. 
 42. Mateo "6-10". A Biblia Galega. , Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 43. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 44. Mateo "11-15". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. , Xoan "6-11". A Biblia Galega. 
 45. Mateo "16-20". A Biblia Galega. 
 46. Mateo "21-25". A Biblia Galega. 
 47. Marcos "6-10". A Biblia Galega. 
 48. Lucas- "1-5". A Biblia Galega. 
 49. Mateo "16-20". A Biblia Galega. , Marcos "6-10". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. .
 50. Mateo "21-25". A Biblia Galega. , Marcos "11-16". A Biblia Galega. , Lucas- "21-24". A Biblia Galega. 
 51. "1-Corintios". A Biblia Galega. 
 52. "1-Pedro". A Biblia Galega. 
 53. Xoan "1-5". A Biblia Galega. 
 54. Marcos "1-5". A Biblia Galega. , Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 55. Xoan "11-15". A Biblia Galega. 
 56. Lucas- "6-10". A Biblia Galega. 
 57. Mateo "26-28". A Biblia Galega. , Marcos "11-16". A Biblia Galega. , Lucas- "11-15". A Biblia Galega. 
 58. Fragmento do Evanxeo secreto de Marcos
 59. 21. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Opus Dei

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]