Leis de Kirchoff

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

As Leis (ou Lemas) de Kirchhoff foron formuladas por Gustav Kirchhoff no ano 1845, mentres ainda era un estudante. Empreganse moito en enxeñería eléctrica para obter os valores de intensidade de corrente e potencial en cada punto dun circuíto eléctrico. Xurden da aplicación da lei de conservación da enerxía.

En circuitos complexos, así coma en aproximacións de circuitos dinámicos, pódense aplicar empregando un algoritmo sistemático, sinxelamente programable en sistemas de cálculo informatizado mediante matrices, así coma aproximacións de circuitos dinámicos.

Definicións[editar | editar a fonte]

  • Para o seu enunciado é necesario previamente definir os conceptos de malla e de nodo:
  • Malla ou lazo é o circuito que resulta de recorrer o esquema eléctrico nun mesmo sentido regresando ao punto de partida, pero sen pasar dúas veces pola mesma rama.
  • Nó ou nodo é o punto onde concurren varias ramas dun circuito. O sentido das correntes é arbitrario e debe asignarse previamente ao planteo do problema.
  • Rama é o fragmento de circuito eléctrico comprendido entre dous nodos.


Enunciado de las Leis[editar | editar a fonte]

Lei dos nós ou lei de correntes de Kirchhoff[editar | editar a fonte]

1a. Lei de circuito de Kirchhoff

(KCL - Kirchhoff's Current Law - nas súas siglas en inglés ou LCK, lei de corrente de Kichhoff, en galego)

En todo nó, onde a densidade da carga non varíe nun instante de tempo, a suma de correntes entrantes é igual á suma de correntes saíntes.

Un enunciado alternativo é:

en todo nó a suma alxébrica de correntes debe ser 0.
\sum_{k=1}^n I_k = I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0


Lei das mallas ou lei de tensións de Kirchhoff[editar | editar a fonte]

2a. Lei de circuito de Kirchhoff

(KVL - Kirchhoff's Voltage Law - nas súas siglas en inglés ou LVK, Lei de voltaxe de Kirchhoff en galego)

En toda malla a suma de tódalas caídas de tensión é igual á suma de tódalas forzas electromotrices.

Un enunciado alternativo é:

en toda malla a suma alxébrica das diferencias de potencial eléctrico debe ser cero.
\sum_{k=1}^n V_k = 0