Redes neuronais informadas fisicamente

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Redes neuronais informadas fisicamente para resolver as ecuacións de Navier-Stokes

As redes neuronais informadas fisicamente ou "Physics-informed neural networks" (PINNs) en inglés son un tipo de redes neuronais que actúan como aproximadores universais de funcións integrando o coñecemento de leis física descritas por ecuacións en derivadadas parciais (EDPs). Unha das súas principais vantaxes é o feito de non requirir unha gran cantidade de datos para o seu adestramento, problema especialmente urxente nalgúns sistemas de enxeñaría ou nalgúns modelos biolóxicos. O coñecemento previo de leis físicas xerais actúa no adestramento das redes neuronais como forma de regularización limitando o espazo de solucións admisíbeis. Deste xeito, integrar esta información previa na rede neuronal complementa a información que se pode extraer directamente do conxunto de datos dispoñíbeis, facilitando así que o algoritmo aprenda unha mellor aproximación da verdadeira función e cunha mellor xeralización a partir dunha cantidade baixa de datos de adestramento.

Modelaxe e computación[editar | editar a fonte]

Unha ecuación en derivas parciais xeral pode ser:

onde denota a solución, é un operador non-linear parametrizado por , e é un subconxunto de . Esta forma xeral de describir as ecuacións resume unha gama ancha de problemas na física matemática, como as leis de conservación, os procesos de difusión, os sistemas de advección-difusión, e ecuacións cinéticas. Dados datos con ruído dun sistema dinámico xenérico descrito pola ecuación anterior, as PINNs poden ser deseñadas para solucionar dúas clases de problemas:

  • resolución a partir de datos
  • descubrimento a partir de datos

de ecuacións en derivadas parciais.

Resolución a partir de datos de ecuacións en derivadas parciais[editar | editar a fonte]

A resolución a partir de datos das EDPs calcula o estado escondido do sistema,, dadas as condicións de fronteira, , e/ou os parámetros fixados do modelo, . O problema a resolver é:

.

Definindo o residuo como

,

e aproximando por unha rede neuronal profunda. Esta rede pode ser obtida utilizando diferenciación automática. Entón, os parámetros de e poden ser aprendidos para minimizar a seguinte función de perda:

,

onde é o erro entre a aproximación de feita pola PINN e o conxunto de condicións de fronteira e datos no conxunto de puntos onde as condicións de fronteira están definidas, e é o erro cadrático medio da función de residuos. Esta segunda compoñente estimula á rede neuronal a aprender a información estrutural expresada pola ecuación en derivadas parciais durante o proceso de adestramento.

Este método foi empregado para desenvolver modelos aproximados eficientes computacionalmente con aplicacións no prognóstico de procesos físicos, modelando a predición de control, a modelase multi-física e de escala múltiple, e en simulacións.

Descubrimento a partir de datos de ecuacións en derivadas parciais[editar | editar a fonte]

Dadas medidas con ruído e/ou incompletas, , do estado do sistema, o descubrimento a partir de datos de EDPs[1] consiste en calcular o estado descoñecido e aprender os parámetros do modelo que mellor describen os datos observados e que pode ser descrito da seguinte maneira:

,

e definindo como

.

e aproximando por unha rede neuronal profunda. Esta rede pode ser obtida utilizando diferenciación automática. Os parámetros e o estado descoñecido poden ser aprendidos minimando a función de perda seguinte:

,

onde é o erro entre a aproximación de feita pola PINN nos datos contidos no conxunto de condicións de fronteira e é o erro cadrático medio da función de residuos

Esta estratexia permite obter os modelos dinámicos descritos pocas EDPs non-lineais cun custo computacional reducido, podendo atopar aplicación en prognóstico preditivo, control, e asimilación de datos.[2][3]

Notas[editar | editar a fonte]

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]

  • PINN – repositorio para implementar redes neuronais informadas fisicamente en Python
  • XPINN – repositorio para implementar redes neuronais informadas fisicamente e estendidas en Python
  • PIPN [1]– repositorio para implementar redes neuronais informadas fisicamente de tipo PointNet en Python