Modelo:PD

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Dominio Público

Esta imaxe foi creada no dominio público polo propietario dos dereitos de autor, os dereitos de autor expiraron, ou non é o tipo de imaxe ao que se lle poidan aplicar dereitos de autor.

English (Public domain) - Español (Dominio público) - Portugués (Domínio Público) - Français - (Domaine public)


This image has been released into the public domain by the copyright holder, its copyright has expired, or it is ineligible for copyright.