Saltar ao contido

Wikipedia:Dereitos de autoría

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
(Redirección desde «Wikipedia:Dereitos de autor»)

Nota importante: A Fundación Wikimedia non posúe os dereitos de autoría dos textos e ilustracións dos artigos da Wikipedia. Por este motivo, é inútil poñerse en contacto con nós co fin de pedir permiso para reproducir os artigos ou imaxes.

O único contido da Wikipedia para o que se debe pedir permiso á Fundación Wikimedia é no caso dos logos da Wikipedia e mais da Wikimedia, os cales non se poden empregar libremente sen permiso.

O permiso para a reprodución e modificación do texto presente na Wikipedia xa foi concedido a calquera persoa polos autores dos artigos individuais, sempre e cando esa reprodución ou modificación cumpra cos termos das licenzas aquí expresados. As imaxes poden non permitir a súa reutilización e modificación; as condicións para a reprodución de cada imaxe deben comprobarse individualmente. As únicas excepcións son eses casos nos que os editores violaron a política da Wikipedia cargando material protexido por dereitos de autoría sen autorización ou con termos de licenza incompatibles cos aplicados ao resto do contido da Wikipedia. Mentres ese material estea presente na Wikipedia (antes de ser detectado e retirado) o feito de copialo é incorrer nunha violación dos dereitos de autoría.

Para reutilizar os contidos da Wikipedia, cómpre ler a sección "Dereitos e obrigas da reutilización". Tamén é necesario ler a Licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 e a Licenza de documentación libre de GNU.

O texto da Wikipedia libérase con dereitos de autoría (automaticamente, segundo a Convención de Berna) pertencentes ás persoas editoras e colaboradoras da Wikipedia. Ademais, licénciase formalmente de cara ao público baixo unha ou varias licenzas liberais. A maioría dos textos e moitas das imaxes da Wikipedia teñen unha licenza dobre: a Licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 (CC-BY-SA) e a Licenza de documentación libre de GNU (GFDL) (sen versión, sen seccións invariantes, nin textos de portada ou contraportada). Algúns textos foron importados unicamente baixo a licenza CC-BY-SA ou unha licenza compatible coa CC-BY-SA e non se poden reutilizar baixo a GFDL; estes textos estarán identificados con notas ao pé da páxina, no historial da páxina ou na páxina de conversa do artigo que emprega o texto. Todas as imaxes teñen unha páxina de descrición que indica a licenza baixo a cal foron liberadas.

As licenzas empregadas pola Wikipedia garanten o acceso libre ao noso contido no mesmo sentido que o software libre. O contido da Wikipedia pode ser copiado, modificado e redistribuído se e só se a versión copiada se publique baixo os mesmos termos e se recoñeza aos autores do artigo da Wikipedia (abonda cunha ligazón directa ao artigo para satisfacer este requisito). Os contidos copiados da Wikipedia quedarán, polo tanto, libres baixo unha licenza axeitada e poderán ser empregados por calquera con certas restricións, a maioría delas para asegurar esa liberdade. Este principio coñécese como copyleft.

Para este fin:

O texto orixinal en inglés das licenzas CC-BY-SA e GFDL é o único documeto legalmente válido entre os autores e os usuarios do contido da Wikipedia. O que segue é a nosa interpretación das licenzas CC-BY-SA e GFDL no que respecta aos dereitos e as obrigas dos usuarios e colaboradores.

Dereitos e obrigas dos colaboradores

[editar a fonte]

Ao engadir texto á Wikipedia, este publícase de cara ao público baixo as licenzas CC-BY-SA e GFDL (sen versión, sen seccións invariantes, nin textos de portada ou contraportada). Os contidos multimedia pódense achegar baixo unha variedade de diferentes licenzas que apoian o fin xeral de permitir unha reutilización e redistribución sen restricións.

Importar texto atopado nalgún soporte físico ou dixital ou do que un sexa coautor só é posible se está dispoñible baixo termos compatibles coa licenza CC-BY-SA. Non é necesario asegurarse ou garantir que o texto importado está dispoñible baixo a licenza de documentación libre de GNU, a menos que vostede sexa a única persoa autora. Ademais, cómpre ter en mente que non se pode importar información unicamente dispoñible baixo a licenza GFDL. Noutras palabras, só se pode importar texto que:

  1. estea baixo unha licenza única baixo termos compatibles coa licenza CC-BY-SA, ou
  2. estea baixo unha licenza dobre coa licenza GFDL e outra compatible cos termos da licenza CC-BY-SA.

Se vostede é o único autor do material, debe licencialo baixo as licenzas CC-BY-SA e GFDL.

Se o material, texto ou contido multimedia foi publicado con anterioridade, necesítase verificar o permiso dos dereitos de autoría mediante un dos nosos procedementos para doar ese material á Wikipedia. Para obter máis información, véxase Wikipedia:Como doar materiais e a sección "Utilizar material protexido polos dereitos de autoría de terceiros".

Vostede mantén os dereitos de autoría dos materiais que achegue á Wikipedia, sexa texto ou contido multimedia. Estes dereitos nunca se transfiren á Wikipedia. Máis adiante, pode republicalos e relicencialos do modo que queira. Con todo, non pode rectificar ou alterar a licenza das copias do material que publique aquí; estas copias permanecerán baixo as licenzas descritas ata que pasen ao dominio público unha vez que caduquen os seus dereitos de autoría.[1]

Utilizar material protexido polos dereitos de autoría de terceiros

[editar a fonte]

Todas as obras teñen dereitos de autoría, por un acordo internacional, a menos que pasasen ao dominio público ou se rexeitaron explicitamente os dereitos de autoría. A Wikipedia debe ter permiso para usar obras protexidas por dereitos de autoría. Porén, o noso obxectivo é ser capaces de redistribuír libremente canto material sexa posible, de modo que as imaxes orixinais e ficheiros de son baixo as licenzas CC-BY-SA e GFDL (sen versión, sen seccións invariantes, nin textos de portada ou contraportada) ou no dominio público prefírense antes cós ficheiros multimedia cos dereitos de autoría cedidos á Wikipedia.

Se quere importar contido multimedia (incluído texto) atopado nalgures, só o pode facer se está no dominio público ou baixo unha licenza compatible coa CC-BY-SA. É obriga do editor comprobar a compatibilidade dese material coa Wikipedia. Os permisos explícitos para usar material protexido deben obterse de acordo cos nosos procedementos e incluír unha nota indicando isto.

Nunca use materiais que violen os dereitos de autoria doutras persoas. Isto podería crear responsabilidades legais e danar seriamente a Wikipedia. En caso de dúbida, escriba o contido nas súas palabras, creando así unha nova obra protexida que se poida incluír na Wikipedia sen problema.

Teña en conta que as leis sobre os dereitos de autoría regulan a expresión creativa das ideas, non as ideas ou a información en si. Polo tanto, é perfectamente legal ler un artigo dunha enciclopedia ou doutra obra, reformular os conceptos nas súas propias palabras e enviar o texto á Wikipedia.

Ligazóns a obras protexidas por dereitos de autoría

[editar a fonte]

Dado que a maioría das obras creadas recentemente teñen dereitos de autoría, calquera artigo da Wikipedia que cite as súas fontes conterá ligazóns cara a obras protexidas. Non é necesario obter o permiso do posuidor dos dereitos de autoría para ligar con ese material, así como o autor dun libro non necesita permiso para citar a obra doutra persoa na bibliografía. Do mesmo xeito, a Wikipedia non está restrinxida a ligar unicamente con contidos baixo a licenza CC-BY-SA ou libres.

No entanto, se sabe ou sospeita razoablemente que un sitio web externo viola os dereitos de autoría de terceiros, non inclúa unha ligazón cara a esa copia da obra. Un exemplo sería ligar cun sitio que alberga as letras de moitas cancións sen o permiso dos posuidores dos seus dereitos. Ligar cunha páxina que distribúe ilegalmente a obra de alguén crea unha mala imaxe da Wikipedia e os seus editores. Nos artigos sobre unha páxina web, acéptase incluír unha ligazón cara ao sitio mesmo se hai posibles violacións dos dereitos de autoría.

O contexto tamén é importante. Pódese aceptar unha ligazón cara a un sitio web reputable que fai a crítica dun filme, mesmo se presenta un fotograma da película. Non obstante, ligar directamente co fotograma do filme elimina o contexto e a xustificación do sitio para permitir o seu uso.

Violación dos dereitos de autoría

[editar a fonte]
Atallo:
WP:COPYVIO

Aqueles colaboradores que inclúan material protexido por dereitos de autoría en repetidas ocasións, facendo caso omiso ás advertencias, poden acabar bloqueados para evitar futuros problemas.

Se sospeita dunha violación dos dereitos de autoría deixe unha nota na páxina de conversa do artigo. O marcador {{Copyvio}} tamén axuda a sinalar o artigo para alertar os lectores. Outros usuarios han examinar a situación e levarán a cabo algunha acción se fose preciso. Algúns casos serán falsas alarmas. Por exemplo, ás veces pódese atopar texto en Internet que foi copiado da Wikipedia en primeiro lugar e non representa unha violación dos dereitos de autoría por parte da Wikipedia.

Se unha páxina contén material que infrinxa os dereitos de autoría, cómpre retirar ese material.

Normas para as imaxes e outros ficheiros multimedia

[editar a fonte]

As imaxes, as fotografías, os vídeos e os ficheiros de son, igual cás obras escritas, están suxeitos aos dereitos de autoría. Alguén posúe os seus dereitos a menos que os puxese no dominio público. Para os ficheiros atopados na internet necesítase obter a licenza directamente do posuidor dos dereitos ou de alguén coa capacidade de xestionar a licenza no seu nome.

As páxinas de descrición das imaxes deben estar marcadas cunha etiqueta especial para indicar o estado legal das imaxes, tal e como se indica en Wikipedia:Marcadores de licenza de imaxe. As imaxes sen etiquetar ou incorrectamente etiquetadas poden ser borradas mesmo sen previo aviso.

Calquera dúbida sobre os dereitos de autoría dun ficheiro multimedia pódese deixar en Wikipedia:A Taberna (imaxes); algún usuario familiarizado coas licenzas ha axudar co problema.

Dereitos e obrigas da reutilización

[editar a fonte]

Os únicos contidos da Wikipedia para os que se necesita permiso por parte da Fundación Wikimedia para a súa reutilización son os logos da Wikipedia e mais da Wikimedia, que están protexidos por dereitos de autoría. O uso do material da Wikipedia en libros, artigos, sitios web ou outras publicación pódese facer libremente sempre que se cumpran os termos das licenzas.

Reutilización de texto

[editar a fonte]
Recoñecemento
Para redistribuír texto da Wikipedia de calquera xeito, cómpre acreditar os autores dalgunha das seguintes maneiras:
  1. A través dunha hiperligazón (onde sexa posible) ou enderezo URL cara á páxina ou páxinas que está reutilizando;
  2. A través dunha hiperligazón (onde sexa posible) ou enderezo URL cara a unha copia en liña alternativa e estable que sexa de libre acceso, que cumpra coa licenza e que dea crédito aos autores dun xeito equivalente ao crédito dado no sitio web do proxecto; ou
  3. A través dunha lista de todos os autores (calquera lista de usuarios debe filtrarse para excluír as achegas moi pequenas ou irrelevantes).
Isto aplícase ao texto desenvolvido pola comunidade da Wikipedia. O texto das fontes externas pode ter requisitos de recoñecemento adicionais que se deben indicar ou ben no resumo de edición ou ben na páxina de conversa.
Copyleft/Compartir igual
Se fai modificacións ou adicións á páxina que reutiliza, debe licenciar o novo texto baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0 ou posterior.
Indicar os cambios
Se fai modificacións ou adicións, debe indicar dun xeito razoable que a obra orixinal sufriu modificacións. Por exemplo, se está reutilizando a páxina nun wiki bastaría con indicalo no historial da páxina.
Nota da licenza
Cada copia ou versión modificada que distribúa debe incluír unha nota da licenza declarando que a obra se libera baixo a licenza CC-BY-SA dalgunha das seguintes maneiras:
  1. A través dunha hiperligazón ou enderezo URL cara ao texto da licenza; ou
  2. A través dunha copia da licenza.
Para isto, pode empregar o seguinte enderezo URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.gl

Para obter máis information consulte o código legal da licenza CC-BY-SA.

Texto baixo a licenza de documentación libre de GNU

[editar a fonte]

Calquera texto publicado na Wikipedia antes do 15 de xuño de 2009 foi liberado baixo a licenza GFDL. Pode consultar os termos da licenza GFDL.

Reutilización de contidos multimedia non textuais

[editar a fonte]

Se non está indicado doutro xeito, os ficheiros multimedia non textuais están dispoñibles baixo diferentes licenzas que permiten o fin xeral de reutilización e redistribución sen restricións, de acordo coa política de licenzas da Fundación Wikimedia. A páxina de descrición de cada ficheiro contén os detalles sobre a súa licenza.

Se vostede é o propietario dalgún material presente na Wikipedia que foi empregado sen o seu permiso

[editar a fonte]

Se vostede é o propietario dalgún contido empregado na Wikipedia sen o seu permiso pode solicitar que sexa retirado da Wikipedia inmediatamente. O mellor é deixar un aviso en Wikipedia:A Taberna (axuda) para que alguén resolva o problema. Tamén pode solicitar a un administrador a eliminación deses contidos das versións vellas gardadas no historial da páxina. En calquera caso, necesitamos algunha proba que demostre o que di.

Do mesmo xeito, se vostede é un editor da Wikipedia e atopa unha copia aloxada sen seguir os requisitos de licenza para o recoñecemento, cómpre poñerse en contacto coa persoa ou sitio web que incumpriu esta política para explicarlle o que debe facer.

  1. Actualmente, os dereitos de autoría caducan algunhas décadas despois da morte do autor.