Estudios Galicia

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

Estudios Galicia foi un Centro educativo ourensán especializado en Bacharelato por Ensino Libre e na preparación de opositores para ingreso no Corpo Nacional de Ensino primario. Comeza a funcionar, legalmente autorizado polo Ministerio de Educación Nacional, en setembro de 1947 baixo a dirección de Albino Núñez Domínguez, acompañado por un equipo de experimentados docentes.

Nesa data, o Instituto de Bacharelato do Posío era o único Centro oficial para impartir ese tipo de docencia en toda a provincia ourensá. Un reducido número de colexios privados, maioritariamente relixiosos, completaban a oferta educativa.

O Ensino libre era outra opción posible: os alumnos preparábanse nalgún centro habilitado e logo examinábanse no Instituto, dos programas das diferentes materias, nas convocatorias de xuño e setembro. Este tipo de ensino requiría unha preparación moi minuciosa e un esforzo intenso e constante por parte do alumno.

Estudios Galicia, ao longo de súas 25 anos de existencia (1949-1974), dedicouse, como queda apuntado, a dúas actividades docentes fundamentais: Bacharelato Libre e preparación de oposicións para ingreso no Maxisterio Nacional Primario. En Bacharelato, este Centro comezou o seu funcionamento establecendo a coeducación. Por esta circunstancia, a Inspección Educativa de Santiago de Compostela recriminou a Albino Núñez Domínguez, chegando a ameazar co peche das instalacións. O Director nunca acatou a orde e o Centro educativo seguiu funcionando: o número de alumnos afectados e a popularidade do Colexio, farían moi impopular a medida.

Na preparación para Oposicións, a calidade das ensinanzas impartidas determinou que un gran número de mestres ingresasen no Corpo Nacional. O aumento de Institutos en toda a provincia e a implantación das reformas educativas, produciron o decaemento e finalmente a desaparición do Ensino Libre. Estudios Galicia cesa no desenvolvemento da práctica docente ao final do curso 1973-1974.