Demanda

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A demanda en economía defínese como a cantidade de bens e servizos que poden ser adquiridos aos diferentes prezos do mercado por un consumidor (demanda individual) ou polo conxunto de consumidores (demanda total ou de mercado). A demanda é unha función matemática expresada da seguinte maneira:

Onde

  • Qdx = é a cantidade demandada do ben ou servizo.
  • P = prezo do ben ou servizo.
  • I = ingreso do consumidor.
  • G = gustos e preferencias.
  • N = número de consumidores.
  • Ps = prezo de bens substitutos.
  • Pc = prezo de bens complementarios.

Ademais, existe unha demanda que sempre é esóxena nos modelos xa que non está determinada por ningunha circunstancia estudada (endóxena) no modelo, tal é o caso de produtos que son consumidos indiferentemente a certos factores económicos como o son as vacinas que necesariamente teñen que mercar os Estados por determinadas leis ou condicións sociais.

A demanda pode ser expresada graficamente por medio da curva de demanda. A pendente da curva determina como aumenta ou diminúe a demanda ante unha diminución ou un aumento do prezo. Este concepto denomínase a elasticidade da curva de demanda.

A demanda e o prezo teñen unha relación negativa, ao subir o prezo diminúe a cantidade demandada. Ao baixar o prezo, a cantidade demandada aumenta. Esta afirmación cúmprese na meirande parte dos casos, agás raras excepcións, nos que unha diminución do prezo podería provocar unha diminución na demanda, estes bens chámanse bens giffen.

En relación coa elasticidade, a demanda divídese en tres tipos:

  • Elástica, cando a elasticidade da demanda é maior que 1, a variación da cantidade demandada é porcentualmente superior á do prezo.
  • Inelástica, cando a elasticidade da demanda é menor que 1, a variación da cantidade demandada é porcentualmente inferior á do prezo.
  • Elasticidade unitaria, cando a elasticidade da demanda é 1, a variación da cantidade demandada é porcentualmente igual á do prezo.

Lei da Demanda[editar | editar a fonte]

Relación negativa entre o prezo e a magnitude da demanda: A relación entre a cantidade demandada e o prezo é inversa, isto reflíctese na pendente negativa da Curva de demanda, é dicir: a maior prezo ceteris paribus (permanecendo constante todo o demais), menor demanda e a menor prezo maior demanda. Isto coñécese co nome de Lei da Demanda de Pendente Negativa. Hai que ter en conta que a variable independente é sempre o prezo.

Demandante[editar | editar a fonte]

O termo "demandante", aplicado á economía, non garda relación directa coa demanda descrita. Coñécese como demandante a todo individuo que desexe produtos ofrecidos polo mercado, independentemente de se os adquiren ou non. Un demandante que opera no mercado para obter os bens que desexa transfórmase nun consumidor.

Demanda no mercado de traballo[editar | editar a fonte]

A demanda no mercado de traballo representa a cantidade de traballadores que as empresas ou empregadores están dispostos a contratar.

As empresas necesitan traballadores para poder desempeñar a súa actividade e obter o máximo beneficio a través da venda dos bens e servizos que producen. Para isto demandan forza de traballo no mercado, dependendo logo da oferta, e estarán dispostos a contratar traballadores sempre que os ingresos que consigan polo seu labor sexan maiores que o salario que se lles ten que pagar. Polo tanto, se o salario é moi alto, contratarase menos, seguindo o principio de que o ingreso marxinal dos traballadores é decrecente en función do número de traballadores contratados (contrataríanse os máis necesarios para o funcionamento da empresa) e haberá menos empresas dispostas a operar no mercado por cuestións de rendibilidade.

En sentido contrario, nun mercado no que os salarios son baixos, poderíanse contratar máis traballadores aínda que estes sexan menos produtivos no mesmo tempo.