Data access object

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Saltar ata a navegación Saltar á procura

No deseño de patróns, o patrón DAO (Data Access Object) dispón dunha interface para os mecanismos de persistencia dos datos aínda que comunmente se emprega para o uso das bases de datos. Aínda que este patrón de deseño e aplicable na maioría dos linguaxes de programación, asociase tradicionalmente con aplicacións Java EE e as bases de datos relacionais accedese a través da API JDBC, debido a súa orixe en Sun Microsystems para esta plataforma.

Contexto[editar | editar a fonte]

Dentro da maioría das aplicacións necesitase gardar os datos de maneira persistente para que o saír da aplicación os datos poidan estar almacenados dalgunha forma e nalgún lugar (xa sexa unha base de datos obxectual, unha base de datos relacional, arquivos XML...) para que o volver a usar a aplicación esta poida cargalos e continuar traballando con eles. Para cada mecanismo de almacenamento existen múltiples formas de acceder a os datos e isto e algo que a lóxica de negocio non lle debería de afectar e por iso necesitase abstraer todo ese coñecemento e “envolvelo” nunha capa.

O patrón DAO (Obxecto de Acceso a Datos) mostra unha maneira de encapsular ese coñecemento e así evita que a lóxica de negocio coñeza esa tarefa, de tal maneira que se nalgún intre requirise cambiar a maneira de acceder a os datos non afecte a lóxica de negocio. A información que se obtén das fontes de datos é convertida (ou encapsulada) nun obxecto de tipo TransferObject (ou unha colección de eles), que, simplificando non son máis que “caixas de información”.

IdeaDAOpng.png

Manexando múltiples fontes de datos: Patrón Factory[editar | editar a fonte]

En ocasión pode ocorrer que unha aplicación necesite facer uso de varias fontes de datos, o que se traduce en ter varios mecanismos para ter a información. Supoñamos que que necesitamos acceder a os datos de tres formas distintas: unha mediante arquivos TXT, outra mediante ficheiros XLS e a última de todas cunha base de datos relacional, as cales gardan información sobre usuarios. O patrón Factory soluciónanos o problema de procurar que a capa de negocio non coñeza a maneira en que se obtén os datos.

StructDAOpng.png

Agora mostrase un pouco de código en Java para poder ter unha idea de como é a implementación:

Clase FactoryDao

public abstract class FactoryDao {
  public static final int TXT_FACTORY  = 1;
  public static final int XLS_FACTORY  = 2;
  public static final int ORACLE_FACTORY = 3;

  public abstract UserDao getUserDao();

  public static FactoryDao getFactory(int key) {
   switch (key) {
     case TXT_FACTORY:
      return new TxtFactoryDao();
     case XLS_FACTORY:
      return new XlsFactoryDao();
     case ORACLE_FACTORY:
      return new OracleFactoryDao();
     default:
      throw new IllegalArgumentException();
  }
}

A clase FactoryDao é a que realiza a creación dos obxectos FactoryDaoX a través do método estático getFactory(int) para cada unha das fontes de datos e obriga as subclases que teñan unha implementación do método getUserDao().

Interface UserDao

public interface UserDao {
  User search(String name);
  void insert(User user);
  void delete(User user);
}

Clase OracleFactoryDao

public class OracleFactoryDao extends FactoryDao {
  @Override
  public UserDao getUserDao() {
   return new OracleUserDao();
  }
}

Estende da clase FactoryDao e implementa o método getUsuarioDao(), xerando un obxecto que emprega a fonte de datos que se necesita (neste caso unha base de datos de Oracle).

Clase XlsFactoryDao

public class XlsFactoryDao extends FactoryDao {
  @Override
  public UserDao getUserDao() {
   return new XlsUserDao();
  }
}

Estende da clase FactoryDao e implementa o método getUsuarioDao(), xerando un obxecto que emprega a fonte de datos que se necesita (neste caso unha folla de cálculo de Microsoft Excel).

Clase TxtFactoryDao

public class TxtFactoryDao extends FactoryDao {
  @Override
  public UserDao getUserDao() {
   return new TxtUserDao();
  }
}

Estende da clase FactoryDao e implementa o método getUsuarioDao(), xerando un obxecto que emprega a fonte de datos que se necesita (neste caso un arquivo de texto plano).

Clase OracleUserDao

public class OracleUserDao implements UserDao {
  private ConnectionDao cn;

  public OracleUserDao() {
   cn = ConnectionDao.getInstance();
  }

  public User search(String name) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void insert(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void delete(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
}

As operacións que realiza esta clase son empregando unha soa fonte de datos (unha base de datos en Oracle).

Clase XlsUserDao

public class XlsUserDao implements UserDao {
  private String path;

  public XlsUserDao(String path) {
   this.path = path;
  }

  public User search(String name) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void insert(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void delete(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
}

As operacións que realiza esta clase son empregando unha soa fonte de datos (unha folla de cálculo en Microsoft Excel).

Clase TxtUserDao

public class TxtUserDao implements UserDao {
  private String path;

  public TxtUserDao(String path) {
   this.path = path;
  }

  public User search(String name) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void insert(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }

  public void delete(User user) {
   throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet.");
  }
}

As operacións que realiza esta clase son empregando unha soa fonte de datos (un arquivo en texto plano).

Clase User

public class User {
  private String name;
  private String lastname;
  private int age;

  //getter's & setter's
}

É a clase mediante a que se transforman os datos procedentes das distintas fontes de datos

Clase Client

public class Client {
  private FactoryDao factory = FactoryDao.getFactory(FactoryDao.TXT_FACTORY);
  private UserDao userDao = factory.getUserDao();

  public User search(String name) {
   return userDao.search(name);
  }
  
  public void insert(String name, String lastname, int age) {
   User user = new User();
   user.setName(name);
   user.setLastname(lastname);
   user.setAge(age);
   userDao.insert(user);
  }
}

Na clase Client podemos ver que é a que decide que fonte de datos empregar mediante o método getFactory(int) o cal retorna un obxecto que implementa a interface UserDao. O resto de operacions sobre UserDao son transparentes para a clase Client xa que non coñece o proceso que se require para obter e gardar a información.

Para que se emprega o patrón DAO?[editar | editar a fonte]

 • Para abstraer e encapsular os accesos os datos.
 • Para xestionar as conexións as fontes de datos.
 • Para poder ter os datos almacenados.

Patróns comunmente relacionados có patrón DAO[editar | editar a fonte]

 • Transfer Object: a información que se envía/recibe do DAO “empaquetase” nestes obxectos.
 • Factory: co obxecto de conseguir a independencia no almacén dos datos, comunmente emprégase este patrón para instanciar os DAOs.

Vantaxes do patrón DAO[editar | editar a fonte]

 • Os obxectos non necesitan coñecer a maneira directa o destino nin a maneira na que se manipula a información.
 • Baixase o nivel de acoplamento entre as clases, reducindo a complexidade de realizar cambios.
 • Íllase as conexións a fonte de datos nunha capa doadamente identificable e mantible.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas[editar | editar a fonte]