Beneficio

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

En xeral, un benefico é aquilo que favorece, que mellora o estado ou a situación dunha persoa ou dunha cousa.

  • En Historia e no mundo eclesial:
    • Beneficio eclesiástico, cargo que a Igrexa confire canonicamente, ao clero secular, ao que vai anexa unha renda, ás veces sen necesidad de cubrilo persoalmente. As peroas que teñen ese cargo coñécense como beneficiados.
  • Beneficio dos metais é como se denomina a operación de obtención dunha maior concentración do metal que a existente na mena do xacimiento.

Véxase tamén:

  • Lei de beneficios inversos, en Medicina, principio que di que a relación entre os beneficios e daños dun novo medicamento tende a ser inversa ao esforzo comercial do marketing para promover a introdución de dito medicamento no mercado.