Wikipedia:Modelos de esquemas de ruta

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Demostración
Londres
Reino Unido
Túnel da canle da Manga
Franza
París
Bruxelas
Bélxica
Portugal
Lisboa
Ámsterdam
Países Baixos
España
Madrid
Berna
Suíza
Italia
Roma
Viena
Austria
Hungría
Budapest
Berlín
Alemaña
Romanía
Bucarest
Copenhaguen
Dinamarca
Ucraína
Kiev
Warsaw
Polonia
Suecia
Estocolmo
Oslo
Noruega
río
Helsinqui
Finlandia
Moscú
Rusia
Astana
Casaquistán
Pequín
China
Pyongyang
Corea do Norte
Seúl
Corea do Sur
Toquio
Xapón

Os modelos de esquemas de ruta simplifican a redacción deste tipo de esquemas e promoven unha aparencia unificada dos artigos de ferrocarril, liñas marítimas e outros medios de transporte. O mapa esquemático debúxase a través dunha táboa con iconas cadradas que se poden escoller entre máis de 3000 opcións para identificar elementos como liñas, estacións, pontes, ríos, túneles…

Estrutura[editar a fonte]

O código pódese introducir de varios xeitos.

Co modelo {{Inicio BS}}[editar a fonte]

O código que se debe introducir nun artigo para incluír estes modelos de esquemas pódese dividir en tres partes: cabeceira, iconas e finalización. É imprescindíbel que aparezan as tres partes para o código funcionar.

Cabeceira[editar a fonte]

No artigo débese iniciar o esquema co modelo {{Inicio BS}}, do seguinte xeito:

{{Inicio BS}}

Pode incluír diferentes parámetros; véxase a documentación do propio modelo.

Iconas[editar a fonte]

{{BS}}

{{BS2}}
{{BS3}}
{{BS4}}
{{BS5}}
{{BS6}}
{{BS7}}
{{BS8}}
{{BS9}}
{{BS10}}

Nesta parte engádense en cadansúa ringleira as iconas do esquema, xunto co texto da súa descrición, mediante o modelo {{BS}}. As iconas que se poden empregar líganse na súa correspondente sección desta páxina. O código básico é:

{{BS|Id. da icona|Punto quilométrico ou tempo|Nome|Observación 1|Observación 2}}

Se non se desexar empregar algún parámetro, pódese deixar baleiro. Caso algunha liña precisar máis dunha icona, introdúcese o número de iconas após BS, así como as iconas necesarias separadas por |, por exemplo:

{{BS3|Icona 1|Icona 2|Icona 3|Punto quilométrico|Nome|Observación 1|Observación 2}}
{{BS-2}}

{{BS2-2}}
{{BS3-2}}
{{BS4-2}}
{{BS5-2}}
{{BS6-2}}
{{BS7-2}}
{{BS8-2}}
{{BS9-2}}
{{BS10-2}}

Se se precisar incluír texto descritivo a ámbolos lados, engádese -2 ó final do nome do modelo BS empregado. Deste xeito, un exemplo de uso deste tipo de código sería:

{{BS2-2|Icona 1|Icona 2|Nome esquerdo|Nome dereito|Observación 1 esquerda|Observación 1 dereita|Observación 2}}

Dentro dun mesmo esquema pódense mesturar tódolos tipos de modelos anteriores se o esquema o requerir, por exemplo:

{{BS|Icona|Punto quilométrico|Nome|Observación 1|Observación 2}}
{{BS3|Icona 1|Icona 2|Icona 3|Punto quilométrico|Nome|Observación 1|Observación 2}}
{{BS|Icona|Punto quilométrico|Nome|Observación 1|Observación 2}}

Finalización[editar a fonte]

Após as iconas, e para fechar o esquema, débese colocar o modelo {{Final BS}}, do seguinte xeito:

{{Final BS}}

Pódese engadir algunha nota ou observación, que ha aparecer ó final do esquema:

{{Final BS|Nota}}

Cos modelos {{Cabeceira do esquema de ruta}}, {{Cabeceira BS}} e {{Táboa BS}}[editar a fonte]

Igual có xeito anterior, mais dividindo o modelo {{Inicio BS}} nos tres modelos en que está formado: {{Cabeceira do esquema de ruta}}, {{Cabeceira BS}} e {{Táboa BS}}.

Exemplo[editar a fonte]

{| {{Cabeceira do esquema de ruta |extensíbel=non |width:370px;}}
{{Cabeceira BS|Eurostar|Eurostar|#27404E|silver}}
{{Táboa BS|non}}
{{BS|KBHFa|0km / 0hor|St. Pancras International [[File:Underground no-text.svg|10px]]}}
{{BS|eHST||Stratford International [[File:DLR no-text roundel.svg|10px]]}}
{{BS|HST|37 / 0:15|Ebbsfleet International}}
{{BS3|exCONTgq|eABZg+r|||<small>Fawkham Junction</small>}}
{{BS|HST|90 / 0:30|Ashford International}}
{{BS|tSTRa}}
{{BS3||tSTR|O2=lZOLL|||<small>Fronteira GB-FR </small>||Estreito de Dover}}
{{BS|tSTRe}}
{{BS|HST|0:54|Calais-Fréthun}}
{{BS|BHF|1:20|Lille-Europe}}
{{BS3||ABZgl|STR+r|||}}
{{BS3||STR|ZOLL||<small>Fronteira FR-BE</small>}}
{{BS3|STR+l|ABZgr|KBHFe|1:51|Bruxelles Midi/Brussel-Zuid}}
{{BS3|KBHFe|ABZgl|STR+r|492 / 2:15|Paris Gare du Nord}}
{{BS3||STR|KHSTe|2:33|Marne la Vallée-Chessy <small>(Disneyland)</small>}}
{{BS3|STR+l|ABZgr||}}
{{BS3|KHSTe|STR||5:40|Avignon Centre}}
{{BS|HST|6:27|Moûtiers|(Esquí)}}
{{BS|eHST|6:59|Aime la Plagne|(Esquí)</small>}}
{{BS|KHSTe|7:17|Bourg Saint Maurice|(Esquí)}}
{{Final BS|<center><small>Os tempos amosados son os máis rápidos posíbeis.</small></center>}}
Eurostar
0km / 0hor St. Pancras International
Stratford International
37 / 0:15 Ebbsfleet International
Fawkham Junction
90 / 0:30 Ashford International
Fronteira GB-FR
Estreito de Dover
0:54 Calais-Fréthun
1:20 Lille-Europe
Fronteira FR-BE
1:51 Bruxelles Midi/Brussel-Zuid
492 / 2:15 Paris Gare du Nord
2:33 Marne la Vallée-Chessy (Disneyland)
5:40 Avignon Centre
6:27 Moûtiers
(Esquí)
6:59 Aime la Plagne
(Esquí)
7:17 Bourg Saint Maurice
(Esquí)
Os tempos amosados son os máis rápidos posíbeis.


As iconas que se poden empregar seguen unha convención de nomes para poderen ser localizadas de xeito sinxelo, sen necesidade de procurar as iconas unha a unha cada vez que se queiran empregar.

O nome das iconas componse dun prefixo, unha raíz e un sufixo. O prefixo e o sufixo van sempre en minúsculas, mentres a raíz en maiúsculas. A raíz indica cal é a icona; os sufixos e prefixos distinguen entre as súas diferentes variacións.